banner289

Jandarma Sözleşmeli Subay Alımı 2014
 Jandarma Sözleşmeli Subay Alımı 2014 yılı içerisinde jandarma sözleşmeli subay alımı ilanı yayınlandı. Adayların uzun süredir beklediği jandarma sözleşmeli subay alımı sözleşmeli subay ilanı sözleşmeli subay alımı 2014 Jandarma sözleşmeli subay ve kadın astsubay alımı gibi tüm arama sonuçlarınızı sitemiz mebpersonel.com adresinde bulabilirsiniz. Jandarma sözleşmeli subay alımı 2014 ilanı ile ilgili tüm gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız sitemiz mebpersonel.com adresinden ayrılmayınız. İşte jandarma sözleşmeli subay alımı 2014 ilanı ;

Komutanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli subay ihtiyacını karşılamak amacıyla fakülte ve yüksekokul mezunlarından sınavla jandarma, muhabere, istihkam, bakım, ikmal, personel ve maliye sınıflarında personel alınacak. Adaylar başvurularını 3 Mart'a kadar komutanlığın internet sitesinden yapabilecek. Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli kadın astsubay ihtiyacını karşılamak için de personel alımı gerçekleştirilecek. Lise ve dengi okul mezunu adayların sözleşmeli kadın astsubaylığa başvuruları kabul edilmeyecek. 

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A

SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

2014

(LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI, ÖNLİSANS MEZUNLARI VE TABLO-1' DE YER ALMAYAN LİSANS PROGRAMLARINDAN MEZUN OLAN / OLACAK ADAYLAR BAŞVURAMAZ)

BAŞVURU TARİHLERİ: 04 ŞUBAT - 03 MART 2014

BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ.

BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

BAŞVURU TARİHİ : 04 ŞUBAT - 03 MART 2014

YAZILI SINAV TARİHİ : 05 NİSAN 2014

İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI TARİHİ : 21 NİSAN - 16 MAYIS 2014

BAŞVURULAR İÇİN ÜCRET ALINMAMAKTADIR

YAZIŞMA ADRESİ

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PERSONEL TEMİN MERKEZİ KOMUTANLIĞI ANITTEPE KORGENERAL NACİ TINAZ KIŞLASI 06580 ANITTEPE/ANKARA

İNTERNET ADRESİ

BAŞVURU İŞLEMLERİ, DUYURU VE İLANLAR İÇİN : www.jandarma.tsk.tr

TELEFON NUMARASI

0 312 456 36 28 - 0 312 456 36 29 - 0 312 456 36 23 (MESAİ GÜNLERİNDE SAAT 09.00-18.00 ARASI)

Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Genelkurmay Başkanlığının emirleri doğrultusunda değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna internet aracılığıyla duyurulur.

İÇİNDEKİLER

SAYFA

1. GENEL BİLGİLER................................................................................................................ 1

2. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR ................................................................................. 1

a. Genel Koşullar

b. Öğrenim Durumu İle İlgili Koşullar

c. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı İle İlgili Koşullar ç. Sağlık İle İlgili Koşullar

ç. Diğer Koşullar

3. BAŞVURULARIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ.............................................................. 4

4. BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI....................................................................................... 4

5. BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR........................................................ 4

6. BAŞVURU SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI ..................................................... 4

7. UYGULANACAK SINAVLAR ............................................................................................... 5

a. Yazılı Sınav

b. İkinci Aşama Seçme Sınavları

8. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI............................................................................... ........ 8

9. SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ.............................................................................................. 8

10. BAŞARI SIRASININ TESPİTİ................................................................................................ 8

11. GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ............................................................................. ........ 8

12. ÖN SÖZLEŞME İŞLEMLERİ................................................................................................. 9

13. SÖZLEŞMELİ SUBAYLARIN SÖZLEŞME SÜRELERİ............................................................ ........ 9

14. SÖZLEŞMELİ SUBAYLARIN KATILACAĞI EGİTİMLER VE ATANMA İŞLEMLERİ.................... 9

15. TEMİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER............................................................... ....... 10

16. JANDARMA EĞİTİM / JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞINA ULAŞIM.............................. ....... 11

TABLO - 1 SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİNDE KAYNAK LİSANS PROGRAMLARININ ADLARI VE KOD NUMARALARI İLE SINIF, CİNSİYET VE KONTENJAN TABLOSU ......................... 12

TABLO - 2 SÖZLEŞMELİ SUBAY ADAYLARI İÇİN BO Y-KİLO TABLOSU..................................... 27

TABLO - 3 SÖZLEŞMELİ SUBAY OLMAK İSTEYEN TSK'DA GÖREVLİ SİVİL MEMUR

VE İŞÇİLER İÇİN NİTELİK BELGESİ......................................................................... 28

TABLO- 4 SÖZLEŞMELİ SUBAY OLMAK İSTEYEN YEDEK SUBAYLAR (YEDEK

SUBA Y ÖĞRENCİ DAHİL) İÇİN NİTELİK BELGESİ.................................................... 29

TABLO - 5 KISA DÖNEM ERBAŞ ve ERLER İÇİN NİTELİK BELGESİ........................................... 30

1. GENEL BİLGİLER

a. Jandarma Genel Komutanlığının Sözleşmeli Subay ihtiyacını karşılamak amacıyla fakülte ve yüksekokul mezunlarından sınavla, Jandarma, Muhabere, İstihkâm, Bakım, İkmal, Personel ve Maliye sınıflarında sözleşmeli subay statüsünde erkek personel alınacaktır.

b. Adayların, TABLO-1'de belirtilen en az 4 yıl süreli kaynak lisans programlarından mezun olması gerekmektedir. Adayların mezun oldukları/olacakları lisans programına göre başvurabilecekleri sınıflar TABLO-1'de belirtilmiştir

c. Sözleşmeli subay adaylarının, ön sözleşmeye davet edileceği Ocak 2015 tarihinden önce mezun olabilecek durumda olması zorunludur.

ç. Adaylar, mezun oldukları/olacakları TABLO-1'de belirtilen lisans programının uyması hâlinde bir ve birden fazla sınıfı tercih edebileceklerdir.

Adaylar, yaptıkları tercih sırasına göre değerlendirilecektir.

TABLO-1'de yer almayan lisans programlarından mezun olan/olacak adaylar başvuruda bulunamazlar.

ç. Kontenjanlar, sınav zamanları, sınav konuları ve sınavların yapılacağı yerler ile değerlendirme hususundaki değişiklikler Jandarma Genel Komutanlığının internet adresinden duyurularak idarenin ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilecektir.

d. Lisansüstü eğitimini tamamlayan adayların bitirdiği lisansüstü eğitim programının TABLO-1'de olup olmadığına bakılmayacaktır. Bu durumdaki adaylar lisans öğrenim alanları TABLO-1'de bulunuyorsa başvuru yapabileceklerdir. Lisansüstü eğitimi tamamlamış olmak, adaylara ilk başvuru esnasında yaş koşulu avantajı getirmektedir. Lisansüstü eğitimine devam eden ve başvuru yılı itibari ile 32 yaşından büyük olmayan adayların 05 Mayıs 2014 tarihine kadar mezun olmuş durumda olmaları gerekmektedir.

2. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

a. Genel Koşullar:

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(2) 4678 sayılı TSK'da İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında kanun ve Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinde düzenlenmiş olan "Sözleşmeli subay adaylarında aranacak nitelikleri taşımak."

(3) Jandarma, Muhabere, İstihkâm, Bakım, İkmal, Maliye, Personel, sınıfları için ERKEK olmak,

(4) Sınıf, kontenjan, cinsiyet ve kaynak lisans programları TABLO-1'de gösterilmiştir. Adaylar TABLO-1'den mezun oldukları/olacakları lisans programına uygun sınıflara başvurabileceklerdir.

(5) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

(6) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,

(b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c) 22.05.1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun 148'inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak.

(7) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,

(8) Daha önceden çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından ahlak veya disipline aykırı bir nedenle çıkarılmamış olmak,

(9) Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak, siyasi parti organları veya bağlı kuruluşlarında görev yapmamış olmak,

(10) İçişleri Bakanlığını sorumluluk ve yükümlülük altına sokacak herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ile tazminat borcu olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeniyle ileride sınıf değişikliği isteğinde bulunmayacağını taahhüt etmek,

(11) Hakkında "Yedek Subay Olamaz" kararı bulunmamak,

(12) Bakaya, yoklama kaçağı veya saklı olarak aranmamak veya bu suçlardan yargılanıyor olmamak, soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamış olmak,

(13) Yapılacak olan sınavlarda başarılı olmak,

(14) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların aldıkları sicil, sicil tam notunun %85 veya daha üstünde olmak, hâlen bu görevlerde bulunanlar ile askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranların ayrıca, sıralı üstlerinden Sözleşmeli Subay olmaya layık olduklarına dair olumlu nitelik belgesi düzenlenmek,

(15) Yabancı uyruklu kişilerle evli olanlar, bu durumlarını belirten dilekçelerini, evlilik belgesi fotokopileri ile birlikte başvuru tarihleri arasında "Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı Anıttepe Korgeneral Naci Tınaz Kışlası Anıttepe/ANKARA"

adresine iadeli taahhütlü olarak göndereceklerdir.

Bu durumdaki adayların başvurularının değerlendirilmesi (kabul ve reddedilmesi) Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

(16) Yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilen adayların tüm sınav aşamalarında başarılı olarak kabul işlemleri yapılsa dahi, adaylık işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.

b. Öğrenim Durumu İle İlgili Koşullar:

(1) Sözleşmeli Subaylığa müracaat edebilmek için TABLO-1'de belirtilen en az 4 yıl süreli lisans programlarından mezun olmak veya kayıt kabul yada ön sözleşmeye davet edileceği Ocak 2015 tarihinden önce mezun olabilecek durumda olmak,

Mezun olunan/olunacak lisansüstü eğitim programının adı önemli değildir. Lisansüstü eğitimine devam eden 28-32 yaş aralığındaki adayların 05 Mayıs 2014 tarihine kadar mezun olmaları gerekmektedir.

Lise/dengi okul veya 2 yıllık önlisans mezunu adayların Sözleşmeli Subay başvuruları kabul edilmez.

(2) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden, diplomalarının denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak,

(3) Okul idarelerince disiplin ve ahlak yönünden cezalandırılmamış olmak ve menfi nitelikleri bulunmamak,

(4) Askerliğini yedek subay veya 1076 sayılı kanuna göre kısa dönem erbaş olarak yapanlardan terhis edilenler hariç olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinden, askerî ve sivil okullardan herhangi bir sebeple çıkarılmamış olmak.

c. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı ile İlgili Koşullar:

(1) Lisans programlarından mezun olan veya mezun olabilecek durumda bulunan adaylar için başvuru yılı itibariyle, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 27 yaşından büyük olmamak, (Bir üst yaştan gün almamış olan, 01 Ocak 1987 ve daha sonra doğanlar başvurabileceklerdir.)

(2) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış adaylar için başvuru yılı itibariyle, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 32 yaşından büyük olmamak. (Bir üst yaştan gün almamış olan, 01 Ocak 1982 ve daha sonra doğanlar başvurabileceklerdir.)

Yüksek Öğretim Kurulu'nun lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliği gereği hazırlık sınıfları haricinde en az 5 yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim programlarından (Diş Hekimliği, Tıp ve Veteriner Fakülteleri) mezun veya mezun olabilecek durumda olanlar lisansüstü eğitim düzeyinde değerlendirileceklerdir.

(3) Düzeltilmiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağlamayan ancak, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağladığı halde, internet ortamında başvuru yapamayan adaylar; Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığını mesai saatleri içinde aramaları hâlinde, durumları incelenecek ve giriş koşullarını taşıyanlar başvuru için bilgilendirilecektir. Başvuru yılı itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre giriş koşulunu taşımadığı halde, internet ortamında başvuru yapan ve sistem tarafından başvurusu kabul edilen adayların bütün işlemleri iptal edilecektir.

(4) Herhangi bir hastalığa bağlı olmama koşuluyla en az 169 cm. boyunda olmak ve TABLO-2'de belirtilen boy- kilo değerleri arasında olmak. Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.

ç. Sağlık İle İlgili Koşullar:

(1) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler esas olmak üzere; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısı düzgün olmak. Frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban ve yanık izleri, vücudunda dövme, konuşmasında pelteklik, tutukluk, kekemelik, ayaklarında düztabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü, sürekli ilaç kullanmayı gerektiren herhangi bir rahatsızlığı vb. diğer sağlık kusurları bulunmamak.

(2) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen Sözleşmeli Subay adayları ile ilgili gerekli sağlık kriterlerini taşımak ve sevk edileceği tam teşekküllü asker hastanesinden/Sağlık

Muayene Merkezlerinden kazanmış olduğu sınıf ile ilgili "............................. sınıfında Sözleşmeli Subay

olur" kararlı sağlık kurulu raporu almak.

ç. Diğer Koşullar:

TSK'da görevli; yedek subay, yedek subay adayı öğrenci, kısa dönem erbaş ve erler ile sivil memur veya işçilerden Sözleşmeli Subaylığa müracaat edenler için sıralı sicil amirlerinden "Sözleşmeli Subay Olur" kararlı nitelik belgesi almış olmak (TABLO-3,4,5). Aday olarak seçilenlerden kıt'a veya kurumda üç ay görev yapmamış olanların nitelik belgeleri üç ayı doldurmalarını müteakip tanzim edilerek gönderilecek, bu durumda adaylara konuyu açıklayıcı belge verilecek ve aday mülakata gelirken getirecektir.

3. BAŞVURULARIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ

Başvuruların başlaması : 04 Şubat 2014 Başvuruların sona ermesi : 03 Mart 2014

4. BAŞVURMA İŞLEMİNİN YAPILMASI

a. Adaylar 04 Şubat - 03 Mart 2014 tarihleri arasında, www.jandarma.tsk.tr internet adresinden Personel/Öğrenci Alımı sayfasına girerek başvuru işlemleri sayfasına ulaşabileceklerdir. Beyana dayalı olarak yapılan ve sistem tarafından kabul edilen başvurular geçici olarak kabul edilecektir. Adayların internetten başvuru yaparken dikkat etmesi gereken hususlar başvurular başladığında Sözleşmeli Subay duyuruları bölümünde "Başvuruların internetten nasıl yapılacağı" başlığı altında yayımlanacaktır.

DİKKAT!

İnternetten başvuru işlemleri 03 Mart 2014 tarihinde saat 17.00'de sona erecektir. Başvurunuzu tamamladıktan sonra mutlaka yazıcıdan çıktısını alınız. Başvurular tamamlandıktan sonra internetten yapılacak sınava çağrı duyurusunda ismini göremeyen ancak internetten başvuru yaptığını iddia eden adayların, bir hak iddia edebilmeleri için başvuru yapıldığına ilişkin yazıcı çıktısını şahsen beyan etmeleri gerekmektedir.

Başvurular için herhangi bir ücret işlemi uygulanmamaktadır.

b. Başvurular için herhangi bir kılavuz, form vb. doküman dağıtımı yapılmayacaktır. Başvurular, www.jandarma.tsk.tr internet adresinden, internet ortamında yapılacaktır. İnternet ortamı dışında dilekçe vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği gibi bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.

c. Hâlen TSK'da; yedek subay, yedek subay adayı öğrenci, kısa dönem erbaş ile sivil memur veya işçi olarak görevli olanlardan, gerekli giriş koşullarını taşıyan istekli adaylar da başvurularını www.jandarma.tsk.tr internet adresinden yapacaklardır.

Bu durumdaki adayların ikinci aşama seçme sınavlarının Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Test aşamasında başarılı olmaları durumunda yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra internette (Sözleşmeli Subay duyuruları bölümünde) yayımlanacak olan ilgili Nitelik Belgesi örneğini görev yaptıkları kıt'a komutanlıklarındaki sicil amirlerine doldurtmaları ve hazırlanan belgeyi kapalı mühürlü zarf içerisinde mülakat sınavına gelirken elden getirmeleri gerekmektedir.

5. BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Sözleşmeli Subay başvuru ve giriş koşullarını taşımadığı halde, bilerek yanlış ve farklı bilgiler vererek seçme sınavlarına katılanlar veya giriş şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, bütün aşamalarda başarılı olsalar dahi, kabul işlemleri iptal edilecektir.

6. BAŞVURU SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI

a. İnternet ortamında yapılan başvuru sonrasında başvurusu kabul edilen adaylar, başvurularının kabul edildiğine dair Başvuru Sonuç Sorgulama sayfasının çıktısını alacaklardır. Hiç bir adaya, başvurusunun kabul edildiğine dair posta yoluyla yazılı herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

b. Başvurusu kabul edilerek aday kaydı yapılanların, isimleri ile yazılı sınav tarihleri ve yazılı sınav yerlerine ilişkin bilgiler, 26 Mart 2014 tarihine kadar www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak, ayrıca bir yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

7. UYGULANACAK SINAVLAR

Sınavlar iki aşamalı olarak uygulanacaktır. Birinci aşama Yazılı sınav, İkinci aşama Ön Sağlık Muayene, Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri ve Mülakat sınavını kapsamaktadır. (Jandarma Genel Komutanlığı, adaylara duyurmak suretiyle sınavların şeklinde ve içeriğinde değişiklik yapabilir.)

a. Yazılı Sınav

(1) Yazılı sınav 05 Nisan 2014 Cumartesi günü Ankara'da yapılacaktır. Sınav merkezi, saati ve sınav ile ilgili diğer açıklayıcı bilgiler 26 Mart 2014 tarihine kadar sadece www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak, adaylara ayrıca yazılı bir bildirimde bulunulmayacaktır.

(2) Aday başvuru sayısına bağlı olarak, Jandarma Genel Komutanlığı gerek gördüğünde Ankara dışında ayrıca başka merkezlerde de yazılı sınav yapabilecektir.

(3) Yazılı sınavda tüm adaylara aşağıda belirtilen konulardan toplam 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan Genel Kültür Testi uygulanacaktır.

Sayısal ve Sözel (Türkçe) Yetenek (Üniversite ÖSS/YGS Soruları)

İnkılap Tarihi

Atatürkçülük

Türk Devlet Hayatı, Fikir Hayatı, Ekonomik Hayatı, İlke ve İnkılapları (ç) T.C. Anayasası

Birleşmiş Milletler

NATO

Lozan Antlaşması

Montreux Sözleşmesi (ğ) 1947 Paris Sözleşmesi

Milli Coğrafya

(ı) Güncel Olaylar (Yıl içerisinde meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik gelişmeler)

Dünya Siyasi Tarihi (j) Türkiye Siyasi Tarihi (k) Osmanlı Siyasi Tarihi

(l) Uluslararası Kurumlar ve Antlaşmalar

(4) Sınav süresi (60) dakika olup, değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Değerlendirmede (70) ve daha yukarı puan alanlar başarılı, baraj puanı aşamayanlar ise başarısız sayılacaktır.

(5) Yazılı sınav sonuçları 14 Nisan 2014 tarihine kadar www.jandarma.tsk.tr internet adresinde ilân edilecektir.

(6) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar ikinci aşama sınavlarına çağrılacak, başarısız olan adaylar ikinci aşama sınavlarına alınmayacaktır.

b. İkinci Aşama Seçme Sınavları

Ön Sağlık Muayene, Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri (FKDT) 21 Nisan - 02 Mayıs 2014 tarihleri arasında yapılacak, başarılı olan adaylar 05-16 Mayıs 2014 tarihleri arasında mülakat sınavına alınacaklardır. Adayların hangi tarihte mülakata gireceği sınavın Ön Sağlık Muayene ve FKDT aşamasında adaylara tebliğ edilecektir.

(1) Ön Sağlık Muayenesi

Adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen (TABLO-2'de belirtilmiştir.) boy ve kilo standartları ile adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2 (C) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına göre genel fiziki kusurlarının olup olmadığı kontrol edilecektir. Koşulları uygun olanlar fiziki kabiliyet ve yeterlilik testine alınacaklardır. İlgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara alınmayacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olarak, Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerine davet edilen adayların, söz konusu testlere başlamadan önce giriş koşullarında belirtilen boy ve kilo koşullarını taşıyıp taşımadıkları tespit edilecek, boy-kilo koşullarını taşımayan adaylar başarısız sayılacak ve fizikî kabiliyet değerlendirme testlerine alınmayacaktır.

Ön sağlık muayenesinde adayların, giriş koşullarında belirtildiği şekilde; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısının düzgün olması, frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban, yara ve yanık izleri, vücudunda dövme, dilinde pelteklik, tutukluk, kekemelik ayağında düz tabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. sağlık kusurlarının bulunmaması yönünden muayeneye tabi tutulacaklardır.

(2) Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri (FKDT)

Yazılı sınavda başarılı olan adayların Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerine gelirken getirecekleri belge ve malzemelere ilişkin duyuru Yazılı Sınav Sonuçlarının açıklanması sırasında www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

Adaylara uygulanacak FKDT konuları ve baraj değerleri aşağıda belirtilmiştir. Belirtilen FKDT barajlarını geçen adaylar mülakata katılmaya hak kazanacaktır.

FİZİKİ KABİLİYET DEĞERLENDİRME TESTİ BARAJLARI

YAŞ GRUBU ŞINAV MEKİK 1500 M.KOŞU
1 'İNCİ GRUP 17-25 YAŞ 12 12 8 dk. 09 sn.
2'NCİ GRUP 26-30 YAŞ 8 8 8 dk.19 sn.
3'ÜNCÜ GRUP 31-35 YAŞ 6 6 8 dk. 29 sn.

(c) Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerinin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda (ameliyatlı, burkulma, kırık vb.) bulunan adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve kendilerine ayrı bir sınav tarihi tahsis edilmeyecektir.

(ç) Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerine katılacak adaylar testlerin uygulanmasına yönelik herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır.

c. Mülakat Sınavı ve Mülakata Gelirken Getirilecek Belgeler

(1) Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerinde başarılı olan adaylar, 05-16 Mayıs 2014 tarihleri arasında Korgeneral Naci TINAZ Jandarma Kışlası Anıttepe - ANKARA adresinde yapılacak olan mülakat sınavına alınacaklardır. Her aday için tek bir gün planlanacaktır. Adayların hangi tarihte mülakata gireceği sınavın Ön Sağlık Muayene ve FKDT aşamasında adaylara tebliğ edilecektir.

(2) Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerinde başarılı olan adayların, mülakat sınavına gelirken yarım kapak karton dosya içinde (cepli föy, plastik dosya vb. içine kesinlikle konulmayacak), aşağıdaki sıraya göre takarak getirecekleri belgeler;

(a) Fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanının aslı, (Dosyaya takılmayacak olup adayın yanında bulunacaktır.)

(b) Nitelik Belgesi: Askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar ile TSK'da sivil memur veya işçi olarak çalışmakta olan adaylar için, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde birlik komutanlıklarından alınan TABLO-3, TABLO-4 ve TABLO-5'deki açıklamaları bulunan nitelik belgesi,

(c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Kendisine ait nüfus cüzdanının asıl sureti (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi (Nüfus cüzdan sureti ve nüfus kayıt örneği kabul edilmez.),

(ç) Mezun olduğu/olacağı lisans programına ait diploma veya mezuniyet belgesinin/öğrenim durum belgesinin noter onaylı sureti veya mezun olunan fakülte/yüksekokulun yetkili makamlarınca onaylı örneği. Yıpranma ihtimaline karşı aslını getirmek yerine, onaylı örneklerinin getirilmesi tercih edilebilir.

(ç) Denklik Belgesi: Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin noter onaylı sureti.

(d) Lise Diploması:

(I) Lise diplomasının asıl sureti (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini

veya,

(II) Lise diploması fakülte/yüksekokulda olan adaylar, lise diplomasının fotokopisini (Mezun olduğu fakülte/yüksekokul öğrenci işlerine veya mezun olduğu lise müdürlüğüne onaylatarak) veya,

(III) Lise diplomasını kaybeden adaylar, lise diplomasında bulunan tüm bilgileri içerecek şekilde lise müdürlüklerinden onaylı diploma kayıp belgesini alacak ve belgenin aslını getireceklerdir.

(e) Askerlik hizmetini bitirenler için terhis belgesinin aslı veya askerlik şubesi tarafından ya da noter tarafından onaylanmış sureti.

(f) Askerlik hizmetini yapmamış erkek adaylar için askerlik durumunu belirtir

belge.

(ğ) Vesikalık 6 adet renkli fotoğraf. Belgelere yapıştırılanlar dışında 4,5 cm. x 6 cm. ebadında olacak ve bir zarf içine konularak zarf ağzı üste gelecek şekilde dosyaya takılacak, fotoğrafların arkasında adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numarası yazılı olacaktır.

(g) Varsa, son iki yıl içinde girilmiş Kamu Personel Dil Sınavı (KPDS) (en az 70 puan) ve TOEFL (en az TOEFL-IBT için 84, TOEFL-CBT için 221 TOEFL-PBT için 561) sınavı sonuç belgesi asılları veya noter onaylı sureti.

(ı) Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanların belge asılları veya noter onaylı sureti.

(i) Varsa, lisansüstü eğitimini tamamladığına ilişkin belge asılları veya noter onaylı

sureti.

(j) Şehit ve gazi çocuğu olanlara ait şehit ve gazi belgesi.

(k) Dört adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. (Bu belgenin örneği, yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra www.jandarma.tsk.tr. internet adresinde Sözleşmeli Subay duyuruları bölümünde yayımlanacaktır. Adaylar bu belgeyi bilgisayar ile talimatına uygun şekilde doldurup imzalanmış olarak getireceklerdir. Belgede hiçbir satır veya hane boş bırakılmayacak, adı soyadı, okulu, caddesi, sokak numarası vb. isimlerinde kısaltma yapılmayacaktır. Çizelgenin orijinal ölçülerinde değişiklik yapılmayacaktır.)

(3) Cep telefonu, hesap makinesi, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar ile sınava girilmeyeceği ve sınav merkezlerinin giriş nizamiyelerinde emanete alınmayacağı için adaylar bu gibi malzemeleri yanlarında getirmeyecekler/bulundurmayacaklardır.

(4) Adayların, ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken istenen belge ve malzemeleri mutlaka getirmeleri gerekmektedir. İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınavlara alınmayacaklar ve işlemleri iptal edilecektir.

(5) Mülakat esnasında yapılacak olan görüşmede; adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler mülakat komisyonunca değerlendirilecektir.

8. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınav sonuçları 30 Mayıs 2014 tarihine kadar www.jandarma.tsk.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Sonuçlar adaylara ayrıca yazı ile bildirilmeyecektir.

9. SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ

Başarılı ilan edilen adayların; Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığınca sevk edilecekleri Asker Hastanelerinden veya Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığınca Sağlık Kurulu Muayenesi yapmaya yetki verilen Geçici veya Daimi Askerî Sağlık Muayene

Merkezlerinden Mayıs, Haziran döneminde kazanmış olduğu sınıf ile ilgili "................................. sınıfında

Sözleşmeli Subay olur" kararlı sağlık kurulu raporu almaları gerekmektedir.

10. BAŞARI SIRASININ TESPİTİ

Adayların asıl veya yedek sıralaması katıldıkları seçme sınav notları esas alınarak hesaplanan nota göre yapılmaktadır.

11. GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ

Sınavların tüm aşamalarında başarılı olarak asıl ve yedek sırada ilan edilen adaylar hakkında 2014 yılı Haziran-Ekim ayları arasında ilgili mevzuat esaslarına göre güvenlik soruşturması yaptırılacaktır.

12. ÖN SÖZLEŞME İŞLEMLERİ

a. Ocak 2015 ayı içerisinde güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan ASIL durumdaki Sözleşmeli Subay adaylarına www.jandarma.tsk.tr internet adresinden duyuru yapılacak ve aynı zamanda adayların yazışma adreslerine ön sözleşme yapmak amacıyla davet yazısı gönderilecektir.

b. Asıl adaylardan kontenjanın tamamlanamaması durumunda, YEDEK Sözleşmeli Subay adayları başarı sırasına göre davet edilecektir.

c. Kendileriyle ön sözleşme imzalanan Sözleşmeli Subay adaylarına kayıt kabul ve askerî eğitime başlama tarihi imzadan sonra tebliğ edilecektir.

13. SÖZLEŞMELİ SUBAYLARIN SÖZLEŞME SÜRELERİ

a. Sözleşmeli olarak alınacak personel ile ilk sözleşmeler dört yıl süreli olarak yapılır. Müteakip sözleşmelerin ise rütbe bekleme süreleri ile uyumlu olacak şekilde yapılmasına özen gösterilir.

b. Sözleşme süreleri azami ve asgari sınırlar içerisinde kalmak koşulu ile Jandarma Genel Komutanlığınca konulacak prensipler doğrultusunda, ihtiyaçlara göre Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı tarafından belirlenir.

14. SÖZLEŞMELİ SUBAY ADAYLARININ KATILACAĞI EĞİTİMLER VE ATANMA İŞLEMLERİ

a. Sözleşmeli Subay adayları Şubat-Ağustos 2015 tarihleri arasında altı ay süreli Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) eğitimine gönderilecek ve askerî eğitimi başarı ile tamamlayan adaylar 30 Ağustos 2015 tarihi itibariyle Teğmen olarak naspedilecektir. (Eğitimde başarılı olamayan adayların işlemleri iptal edilir.)

b. Eğitimi başarı ile bitirerek 30 Ağustos 2015 tarihinde Teğmen naspedilen ve kendileri ile sözleşme yapılanlardan Jandarma sınıfı Teğmenler bir yıl süre ile Jandarma Okullar Komutanlığı emrinde, diğer sözleşmeli subaylar ise sınıfları ile ilgili sınıf okullarında veya eğitim merkezlerinde Mesleki Oryantasyon Eğitimine tabi tutulacaklardır. Bu eğitimi başarı ile tamamlayanlar kıt'a komutanlıkları emrine atandırılacaktır.

c. Tüm seçme sınav aşamalarında başarılı olsa dahi, kayıt kabul işlemleri sırasında

diplomasında yazılı lisans program adı, TABLO-1'de belirtilen lisans programlarıyla birebir aynı olmayan ya da herhangi bir giriş koşulunu taşımadığı tespit edilen veya eksik belge getiren adayların işlemleri iptal edilecek ve kayıt kabul işlemleri yapılmayacaktır.

15. TEMİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

a. Başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak olan, Yazılı Sınav, Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri ile Mülakat sınavlarına ait tarihler aşağıda belirtilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığı; gerekli gördüğünde, sınav tarihlerinde ve temin faaliyetleri ile ilgili diğer hususlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sınav faaliyet takviminde ve diğer hususlarda değişiklik yapıldığında, konu ile ilgili duyurular www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

Başvuruların başlaması : 04 Şubat 2014

Başvuruların sona ermesi : 03 Mart 2014

Yazılı sınav : 05 Nisan 2014

Ön Sağlık Muayene, Fiziki Kabiliyet

Değerlendirme Testi (FKDT)

ve Mülakat Sınavı : 21 Nisan-16 Mayıs 2014

Sağlık raporu alma süreci : Mayıs-Haziran 2014

b. Kılavuzun tamamı okunmadan, internet ortamında başvuru yapılmamalıdır. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

c. Adayların, Sözleşmeli Subay başvuru faaliyetleri danışma adresi ve telefon numaraları:

Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı Anıttepe Korgeneral Naci Tınaz Kışlası 06100 Anıttepe / ANKARA'dır.

Tel.: 312 456 3628 312 456 3629 312 456 3623

Telefon numaraları hafta içi 09.00 - 18.00 saatleri arasında aranabilir.

16. JANDARMA EĞİTİM/JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞINA ULAŞIM

a. Ulus (Dışkapı-ANKARA) : Bu bölgeden, Ulus-İncek hattında çalışan minibüsler ile gelinebilir. Minibüslerin ilk kalkış durağı Bentderesi dolmuş duraklarıdır. Minibüsler; buradan hareketle Dışkapı, Etlik Kavşağı, İskitler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya Yolu, Or-An Kavşağı, İncek Bulvarı güzergâhını takip ederek Jandarma Eğitim/Okullar Komutanlığı önünden geçmektedir.

b. Kızılay (Güvenpark Önü-ANKARA) : Fevziye (194 numaralı otobüs), Tulumtaş (192 numaralı otobüs), Taşpınar (191 numaralı otobüs) istikametlerine giden EGO otobüsleri ile ulaşılabilir.

DİKKAT! Jandarma Okullar Komutanlığına; sınav, kayıt kabul vb. için gelen adaylar; sadece İncek Bulvarı üzerinde bulunan Jandarma Eğitim Komutanlığı 1 Numaralı Nizamiyeden içeri alınacaklardır. Diğer nizamiyelere gelen adaylar kışlaya alınmayacaklardır.

Sıra Nu. LİSANS PROGRAMLARI Jandarma Muhabere İstihkâm Bakım İkmal Maliye Personel
1 Acil Yardım ve Afet Yönetimi X     X X    
2 Ağaç İşleri Endüstri/Endüstrisi Mühendisliği X   X X X    
3 Ağaç İşleri Endüstrisi X   X X X    
4 Ağaç İşleri Öğretmenliği X   X X X    
5 Aile Bilimleri ve Tüketici Öğretmenliği X       X X  
6 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği X       X    
7 Aile ve Tüketici Bilimleri X       X    
8 Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği X       X    
9 Aktüerya X           X
10 Aktüerya Bilimleri X           X
11 Amerikan Dili ve Edebiyatı X           X
12 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı X           X
13 Anaokulu Öğretmenliği X           X
14 Antrenörlük Eğitimi X            
15 Antropoloji X     X X   X
16 Arkeoloji X     X X   X
17 Arkeoloji ve Sanat Tarihi X     X X   X
18 Arşivcilik X           X
19 Asfaltit ve Petrol-Gaz Üretiminin Fizikî Süreçleri X            
20 Astronomi X     X X   X
21 Astronomi ve Uzay Bilimleri X     X X   X
22 Avrupa Birliği İlişkileri X           X
23 Balıkçılık Teknolojisi X       X    
24 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği X       X    
25 Bankacılık X     X X X  
26 Bankacılık ve Finans X     X X X  
27 Bankacılık ve Finansman X     X X X  
28 Bankacılık ve Sigortacılık X     X X    
29 Basım ve Yayımcılık X           X
30 Basın ve Yayımcılık X           X
31 Basın ve Yayın X           X
32 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği X           X
33 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu X           X
34 Besin Teknolojisi ve Öğretmenliği X     X X    
35 Beslenme ve Diyetetik X       X    
36 Bilgi Teknolojileri X X   X X   X
37 Bilgi ve Belge Yönetimi X     X X   X
38 Bilgisayar X X   X X   X
39 Bilgisayar Bilimi/Bilgisayar Bilimleri X X   X X X X
40 Bilgisayar Bilimi/Bilimleri Mühendisliği X X   X X   X
41 Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi X X   X X X X
42 Bilgisayar Mühendisliği X X   X X   X
43 Bilgisayar Öğretmenliği X X   X X   X
44 Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği X X   X X   X
TABLO-1 KAYNAK LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞLAR VE KOD NUMARALARI
Sıra Nu. LİSANS PROGRAMLARI Jandarma Muhabere İstihkâm Bakım İkmal Mâliye Personel
45 Bilgisayar Sistemleri ve Ağları X X   X X   X
46 Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri X X   X X   X
47 Bilgisayar Teknolojisi X X   X X   X
48 Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği X X   X X   X
49 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri X X   X X   X
50 Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi X X   X X X X
51 Bilgisayar Uygulamalı Ekonomi X X   X X   X
52 Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri X X   X X   X
53 Bilgisayar ve Enformatik X X   X X   X
54 Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği X X   X X   X
55 Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği X X   X X   X
56 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi X X   X X   X
57 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi X X   X X   X
58 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği X X   X X   X
59 Bilim Tarihi X     X X   X
60 Bilişim Sistemleri Mühendisliği X X         X
61 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri X X   X X   X
62 Biyokimya X     X X    
63 Biyoloji X     X X    
64 Biyoloji Bilimleri ve Biyo Mühendislik X     X X    
65 Biyoloji Öğretmenliği X     X X    
66 Biyoloji-Ekoloji, Çevre Koruma X     X X    
67 Biyoloji-Zirai Bilimler X     X X    
68 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi X     X X    
69 Biyomedikal Mühendisliği X     X X    
70 Biyomühendislik X     X X    
71 Biyomühendislik ve Genetik X     X X    
72 Biyosistem Mühendisliği X     X X    
73 Büro Yönetimi Öğretmenliği X           X
74 Büro Yönetimi ve Sekreterlik X         X X
75 Cebir ve Sayılar Teorisi X     X X   X
76 Cevher Hazırlama Mühendisliği X   X X X    
77 Coğrafya X           X
78 Coğrafya Öğretmenliği X           X
79 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları X         X X
80 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri X     X X   X
81 Çeviribilim (İngilizce) X           X
82 Çeviribilim(İngilizce dışındaki diller) X           X
83 Çevre Bilimleri ve Yönetimi X   X X X   X
84 Çevre Koruma Tesisatı ve Donanımı X   X X X   X
85 Çevre Mühendisliği X   X X X   X
86 Çevrebilim X   X X X   X
87 Çocuk Gelişimi X           X
88 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi X           X
Sıra Nu. LİSANS PROGRAMLARI Jandarma Muhabere İstihkâm Bakım İkmal Mâliye Personel
89 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği X           X
90 Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Öğretmenliği X           X
91 Çocuk Sağlığı ve Eğitimi X           X
92 Çoçuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi/Öğretmenliği X           X
93 Deniz Bilimleri X            
94 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi X            
95 Deniz İşletmeciliği/İşletmeleri ve Yöneticiliği / Yönetimi X           X
96 Deniz Teknolojisi Mühendisliği X            
97 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği X           X
98 Deniz ve Liman işletme X       X   X
99 Denizde Petrol ve Gaz Üretim Araçları X            
100 Deri Mühendisliği X            
101 Deri Teknolojisi X            
102 Deri ve Lif teknolojisi X            
103 Dil Bilgisi X           X
104 Dil Bilimi / Dilbilim X           X
105 Diş Hekimliği              
106 Dokuma Öğretmenliği X     X X   X
107 Dokuma ve Örgü Öğretmenliği X     X X   X
108 Dokümantasyon ve Enformasyon X           X
109 Döküm İşleri Öğretmenliği X     X X   X
110 Döküm Öğretmenliği X     X X   X
111 Eczacılık              
112 Edebiyat X           X
113 Eğitim İletişimi ve Planlaması X           X
114 Eğitim Programları ve Öğretim X           X
115 Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği X           X
116 Eğitim Yönetimi ve Planlaması X           X
117 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme X           X
118 Eğitimde Psikolojik Hizmetler X           X
119 Ekoloji X   X X X X X
120 Ekonometri X     X X X X
121 Ekonomi X     X X   X
122 Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi X     X X X X
123 Ekonomi ve Finans X     X X X X
124 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları X     X X   X
125 El Sanatları Öğretmenliği X            
126 Elektrik Güç Mühendisliği X X X X X    
127 Elektrik Güç Mühendisliği ve Donanımı X X X X X    
128 Elektrik Güç Üretimi ve Elektrik Donanımı X X X X X    
129 Elektrik İşleri Öğretmenliği X X X X X    
130 Elektrik Mühendisliği X X X X X    
131 Elektrik Öğretmenliği X X X X X    
132 Elektrik ve Malzeme Donanımı X   X X X    
Sıra Nu. LİSANS PROGRAMLARI Jandarma Muhabere İstihkâm Bakım İkmal Mâliye Personel
133 Elektrik-Elektronik Mühendisliği X X X X X    
134 Elektronik X X X X X    
135 Elektronik İşleri Öğretmenliği X X X X X    
136 Elektronik Mühendisliği X X X X X    
137 Elektronik Öğretmenliği X X X X X    
138 Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği X X X X X    
139 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği X X X X X    
140 Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği X X X X X   X
141 Elektronik ve Telekomünikasyon X X X X X X X
142 Endüstri Mühendisliği X X X X X X X
143 Endüstri Sistemleri Mühendisliği X X X X X   X
144 Endüstri Tasarımı X   X X X   X
145 Endüstri Ürünleri Tasarımı X   X X X X X
146 Endüstri Yönetimi X X X X X X X
147 Endüstri Yönetimi ve Mühendislik X X X X X   X
148 Endüstriyel Tasarım X   X X X   X
149 Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği X X X X X   X
150 Enerji Mühendisliği X   X X X   X
151 Enerji Öğretmenliği X   X X X   X
152 Enerji Sistemleri Mühendisliği X X X X X   X
153 Enformasyon Sistemleri Mühendisliği X X   X X   X
154 Enformasyon Teknolojileri X           X
155 Eski Yazı X           X
156 Etnoloji X           X
157 Ev Ekonomisi X         X X
158 Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi X           X
159 Ev Yönetimi Öğretmenliği X           X
160 Ev-İş Eğitimi Öğretmenliği X           X
161 Ev-İş ve Ev Ekonomisi Öğretmenliği X           X
162 Felsefe X           X
163 Felsefe Grubu Öğretmenliği X           X
164 Fen Bilgisi Öğretmenliği X           X
165 Filoloji X         X X
166 Finans Matematiği X     X X X  
167 Finans-Sigorta X     X X    
168 Fizik X           X
169 Fizik Mühendisliği X   X X X   X
170 Fizik Öğretmenliği X           X
171 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon X            
172 Fizik ve Astronomi X     X X   X
173 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon X            
174 Fotoğraf X           X
175 Fotoğraf ve Grafik Sanatlar X           X
176 Fotoğraf ve Video X           X
Sıra Nu. LİSANS PROGRAMLARI Jandarma Muhabere İstihkâm Bakım İkmal Maliye Personel
177 Fransız Dili X           X
178 Fransız Dili ve Edebiyatı X           X
179 Fransız Dili ve Kültürü X           X
180 Fransızca Öğretmenliği X           X
181 Gastronomi X            
182 Gastronomi ve Mutfak Sanatları X            
183 Gayrimenkul ve Varlık Değerlendirme X            
184 Gazetecilik X           X
185 Gazetecilik ve Halkla ilişkiler X           X
186 Gemi İnşaatı Mühendisliği X   X X X    
187 Gemi İnşaatı ve Denizcilik Teknolojileri X   X X X    
188 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği X   X X X    
189 Gemi Makineleri X   X X X    
190 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği X   X X X    
191 Gemi Makineleri Mühendisliği X   X X X    
192 Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği X   X X X    
193 Gemoloji X            
194 Genel Tarih X     X X   X
195 Genetik ve Biyomühendislik X     X X    
196 Geomatik Mühendisliği X   X X X    
197 Gerontoloji X            
198 Gıda Bilimi ve Teknolojisi X     X X   X
199 Gıda Mühendisliği X     X X   X
200 Gıda Teknolojileri/Gıda Teknolojisi X     X X   X
201 Giyim Endüstrisi Öğretmenliği X       X    
202 Giyim Öğretmenliği X       X    
203 Görme Engelliler Öğretmenliği X           X
204 Görsel İletişim Sanatı X           X
205 Görsel İletişim Tasarımı X           X
206 Görsel Sanatlar X           X
207 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı X           X
208 Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı X           X
209 Görüntü Sanatları X           X
210 Grafik X     X      
211 Grafik Öğretmenliği X     X      
212 Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım X     X      
213 Grafik Sanatlar/Grafik Sanatları X     X      
214 Grafik Tasarım X     X   X  
215 Gümrük İşletme X            
216 Güverte X            
217 Haberleşme Donanımı ve Teknolojileri X X   X X   X
218 Haberleşme Mühendisliği X X   X X   X
219 Haberleşme Mühendisliği ve Teknolojisi X X   X X   X
Sıra Nu. LİSANS PROGRAMLARI Jandarma Muhabere İstihkâm Bakım İkmal Mâliye Personel
220 Haberleşme Teknolojisi X X   X X   X
221 Halk Eğitimi X           X
236 Heykel X            
237 Hidrojeoloji Mühendisliği X   X X X   X
238 Hidrojeoloji X   X X X   X
239 Hititoloji X            
240 Hukuk X           X
241 İç Mimari X   X X X    
242 İç Mimari ve Çevre Tasarımı X   X X X    
243 İç Mimarlık X   X X X    
244 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı X   X X X    
245 İktisat X     X X   X
246 İletişim X           X
247 İletişim Bilimleri X           X
248 İletişim Sanatları X           X
249 İlköğretim Matematik Öğretmenliği X     X X   X
250 İmalat Mühendisliği X   X X X   X
251 İngiliz Dil Bilimi X           X
252 İngiliz Dili ve Edebiyatı X           X
253 İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat X           X
254 İngiliz Dili ve Kültürü X           X
255 İngilizce Öğretmenliği X           X
256 İnsan Kaynakları Yönetimi X           X
257 İnsan ve Toplum Bilimleri X           X
258 İnşaat Mühendisliği X   X X X   X
259 İspanyol Dili ve Edebiyatı X         X X
260 İstatistik X     X X X X
261 İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri X X   X X   X
262 İş ve Teknik Eğitim Öğretmenliği X     X X X X
263 İş Yönetimi ve Ticaret Eğitimi Öğretmenliği X            
264 İşitme Engelliler Öğretmenliği X         X X
265 İşletme X     X X X X
266 İşletme Bilgi Yönetimi X     X X X X
267 İşletme Ekonomisi X     X X X X
268 İşletme Enformatiği X     X X X X
269 İşletme Mühendisliği X     X X X X
220 Haberleşme Teknolojisi X X         X
221 Halk Eğitimi X           X
236 Heykel X            
237 Hidrojeoloji Mühendisliği X   X X X   X
238 Hidrojeoloji X   X X X   X
239 Hititoloji X            
240 Hukuk X           X
241 İç Mimari X   X X X    
Sıra Nu. LİSANS PROGRAMLARI Jandarma Muhabere İstihkâm Bakım İkmal Mâliye Personel
242 İç Mimari ve Çevre Tasarımı X   X X X    
243 İç Mimarlık X   X X X    
244 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı X   X X X X  
245 İktisat X     X X   X
246 İletişim X           X
247 İletişim Bilimleri X           X
248 İletişim Sanatları X         X X
249 İlköğretim Matematik Öğretmenliği X           X
250 İmalat Mühendisliği X   X X X   X
251 İngiliz Dil Bilimi X           X
252 İngiliz Dili ve Edebiyatı X           X
253 İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat X           X
254 İngiliz Dili ve Kültürü X           X
255 İngilizce Öğretmenliği X           X
256 İnsan Kaynakları Yönetimi X           X
257 İnsan ve Toplum Bilimleri X           X
258 İnşaat Mühendisliği X   X X X   X
259 İspanyol Dili ve Edebiyatı X         X X
260 İstatistik X     X X X X
261 İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri X X   X X   X
262 İş ve Teknik Eğitim Öğretmenliği X     X X X X
263 İş Yönetimi ve Ticaret Eğitimi Öğretmenliği X            
264 İşitme Engelliler Öğretmenliği X         X X
265 İşletme X     X X X X
266 İşletme Bilgi Yönetimi X     X X X X
267 İşletme Ekonomisi X     X X X X
268 İşletme Enformatiği X     X X X X
269 İşletme Mühendisliği X     X X X X
270 İşletme Öğretmenliği X     X X X X
271 İşletme Yönetimi X     X X X X
272 İşletme, Muhasebe ve Ticaret Öğretmenliği X     X X X X
273 İşletme-Ekonomi /İşletme-İktisat X     X X   X
274 İtalyan Dili ve Edebiyatı X           X
275 Jeodezi X   X        
276 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği X   X        
277 Jeodezi ve Haritacılık X   X        
278 Jeofizik Mühendisliği X   X        
279 Jeoloji X   X        
280 Jeoloji Mühendisliği X   X        
281 Kalıpçılık Öğretmenliği X   X        
282 Kamu Yönetimi X     X X   X
283 Kara Ulaştırma X     X X    
284 Karşılaştırmalı Edebiyat X           X
285 Kaynak Öğretmenliği X     X X    
Sıra Nu. LİSANS PROGRAMLARI Jandarma Muhabere İstihkâm Bakım İkmal Mâliye Personel
286 Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi/Mimarlığı X   X        
287 Kimya X            
288 Kimya Mühendisliği X     X X    
289 Kimya Öğretmenliği X     X X    
290 Kimya ve Proses Mühendisliği X     X X    
291 Kimya Teknolojisi X     X X    
292 Kimya/Biyoloji Kimya X     X X    
293 Kimya-Biyoloji Mühendisliği X     X X    
294 Klasik Arkeoloji X   X X X   X
295 Klinik Veterinerlik ve Eczacılık X            
296 Konaklama İşletmeciliği X           X
297 Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği X           X
298 Konaklama ve Turizm İşletmeciliği X           X
299 Kontrol Mühendisliği X X   X X   X
300 Kontrol Öğretmenliği X X   X X   X
301 Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği X X   X X   X
302 Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım X   X        
303 Kültür Yönetimi X           X
304 Kültürel Etütler X           X
305 Kültürteknik X           X
306 Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler X           X
307 Kütüphanecilik X           X
308 Kütüphanecilik ve Bilgi çalışmaları X           X
309 Lojistik Yönetimi X     X X    
310 Maden Mühendisliği X   X X X    
311 Makine X   X X X    
312 Makine Mühendisliği X   X X X    
313 Makine Öğretmenliği X   X X X    
314 Makine Resmi/Ressamlığı ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği X   X X X    
315 Makine Ressamlığı Öğretmenliği X     X X    
316 Makine Üretimi Teknik ve Teknolojisi X   X X X    
317 Makine ve İmalat Mühendisliği X   X X X    
318 Makine ve Üretim Mühendisliği X   X X X    
319 Makine Yapım Tekniği ve Teknolojileri X   X X X    
320 Makine Yapımı Mühendisliği ve Teknolojisi X   X X X X  
321 Maliye X     X X X X
322 Maliye-Muhasebe X     X X   X
323 Malzeme X     X X   X
324 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği X     X X    
325 Malzeme Mühendisliği X     X X    
326 Matbaa/Matbaacılık Öğretmenliği X     X X X  
327 Matematik X     X X X X
328 Matematik Mühendisliği X     X X X X
329 Matematik Öğretmenliği X     X X X X
Sıra Nu. LİSANS PROGRAMLARI Jandarma Muhabere İstihkâm Bakım İkmal Mâliye Personel
330 Matematik-Bilgisayar/Matematik ve Bilgisayar X X   X X X X
331 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri X X   X X X X
332 Matematik ve İnformatik X     X X X X
333 Matematik ve İstatistik X     X X X X
334 Matematik-Bilgisayar Programcılığı X X     X   X
335 Medya ve İletişim X           X
336 Medya ve İletişim Sistemleri X           X
337 Mekatronik Mühendisliği X X X X X   X
338 Mekatronik Öğretmenliği X X X X X   X
330 Matematik-Bilgisayar/Matematik ve Bilgisayar X X   X X X X
331 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri X X   X X X X
332 Matematik ve İnformatik X     X X X X
333 Matematik ve İstatistik X     X X X X
334 Matematik-Bilgisayar Programcılığı X X     X   X
335 Medya ve İletişim X           X
336 Medya ve İletişim Sistemleri X           X
337 Mekatronik Mühendisliği X X X X X   X
338 Mekatronik Öğretmenliği X X X X X   X
339 Mesleki Resim Öğretmenliği X     X X   X
340 Metal İşleri Öğretmenliği X   X X X    
341 Metal Öğretmenliği X   X X X    
342 Metalurji Mühendisliği X   X X X    
343 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği X   X X X    
344 Meteoroloji Mühendisliği X            
345 Mikroelektronik Mühendisliği X X X X X   X
346 Mimarlık X   X X X   X
347 Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği X     X X   X
348 Moda Giyim Tasarımı X     X X   X
349 Moda Tasarımı X     X X   X
350 Moda Tasarımı Öğretmenliği X     X X   X
351 Moda ve Tasarım X     X X   X
352 Moda ve Tekstil Tasarım X     X X   X
353 Model Öğretmenliği X     X X   X
354 Moleküler Biyoloji X     X X   X
355 Moleküler Biyoloji ve Genetik X     X X   X
356 Motor Öğretmenliği X     X X X X
357 Muhasebe X         X X
358 Muhasebe Bilgi Sistemleri X         X X
359 Muhasebe ve Denetim X         X X
360 Muhasebe ve Finansal Yönetim/Finans Yönetimi X         X X
361 Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği X         X X
362 Muhasebe ve Maliye X         X X
363 Muhasebe-Finansman X         X X
Sıra Nu. LİSANS PROGRAMLARI Jandarma Muhabere İstihkâm Bakım İkmal Mâliye Personel
364 Muhasebe-İşletme Öğretmenliği X         X X
365 Mutfak Sanatları ve Yönetimi X            
366 Mütercim Tercümanlık Lisans Programları(Diğer Diller) X           X
367 Mütercim Tercümanlık(İng-Fra-Türkçe) X           X
368 Mütercim ve Konferans Tercümanlığı (İngilizce- Fransızca) X           X
369 Mütercim ve Konferans Tercümanlığı (İspanyolca-Fransızca) X           X
370 Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) X           X
371 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) X           X
372 Nükleer Enerji Mühendisliği X   X        
373 Okul Öncesi Eğitimi X           X
374 Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği X           X
375 Orman Endüstrisi Mühendisliği X   X       X
376 Orman Mühendisliği X   X       X
377 Otel İşletmeciliği X           X
378 Otel Yöneticiliği X           X
379 Otomasyon Enformasyon ve Kontrol Donanımı X     X X    
380 Otomasyon Enformasyon ve Kontrol Teknikleri X     X X    
381 Otomasyon, Bilgi ve Kontrol Mühendisliği X     X X    
382 Otomobil Mühendisliği ve Teknolojileri X     X X    
383 Otomotiv Mühendisliği X     X X    
384 Otomotiv Öğretmenliği X     X X    
385 Özel Eğitim X           X
386 Özel Eğitim Öğretmenliği X           X
387 Pazarlama X         X  
388 Pazarlama Öğretmenliği X         X  
389 Perakende Satış ve Mağazacılık X         X  
390 Petrol Mühendisliği X   X        
391 Petrol Teknolojisi ve Petrokimya X   X        
392 Petrol ve Doğalgaz Jeolojisi X   X        
393 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği X   X        
394 Petrol ve Gaz Kuyularının Açılması X   X        
395 Petrol ve Gaz Ürtetim Makineleri ve Teçhizatı X   X X X    
396 Petrol, Gaz ve Boru Hatları ve Depoları Projelendirme, İnşası ve İşletilmesi X   X X X    
397 Petrol-Gaz Yataklarının İşletilmesi ve Kullanımı X   X        
398 Peyzaj Mimarlığı X   X        
399 Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım X   X        
400 Pilotaj X            
401 Polimer Mühendisliği X   X X X    
402 Prehistorya X           X
403 Protohistorya ve Önasya Arkeolojsi X           X
404 Psikoloji X           X
405 Radyo-Televizyon, Sinema X X         X
406 Radyo-Tv-Sinema ve Görsel Sanatlar X X         X
Sıra Nu. LİSANS PROGRAMLARI Jandarma Muhabere İstihkâm Bakım İkmal Maliye Personel
407 Rehberlik X           X
408 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık X           X
409 Reklam Tasarımı ve İletişimi X           X
410 Reklamcılık X           X
411 Reklamcılık ve Halkla İlişkiler X           X
412 Rekreasyon X           X
413 Rekreasyon Yönetimi X           X
414 Resim X           X
415 Resim İş Eğitimi X           X
416 Resim Öğretmenliği X           X
417 Resim İş Öğretmenliği X           X
418 Restorasyon X   X        
419 Sağlık İdaresi X            
420 Sağlık Kurumları İşletmeciliği X            
421 Sağlık Kurumları Yöneticiliği X            
422 Sağlık Memurluğu X            
423 Sağlık Yönetimi X            
424 Sanat Tarihi X           X
425 Sanat Tarihi ve Müzecilik X           X
426 Sanat Tarihi ve Teolojisi X           X
427 Sanat Tarihi ve Teorisi X           X
428 Sanat Tasarımı / Sanat ve Tasarım X     X X   X
429 Sanat ve Sosyal Bilimler X           X
430 Sanat ve Tasarım Yönetimi X     X X   X
431 Sanat Yönetimi X           X
432 Sanayi Ekonomisi X     X X X X
433 Seramik X     X      
434 Seramik Mühendisliği X   X X      
435 Seramik Öğretmenliği X     X      
436 Seramik Sanatlar / Seramik Sanatları X     X      
437 Seramik ve Cam / Seramik ve Cam Tasarımı X     X      
438 Sermaye Piyasası X     X X X X
439 Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme X     X X X X
440 Seyahat İşletmeciliği X           X
441 Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği X           X
442 Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği X           X
443 Sıhhi Tesisat Öğretmenliği X     X X    
444 Sınıf Öğretmenliği X           X
445 Sigortacılık X         X X
446 Sigortacılık ve Risk Yönetimi X         X X
447 Sinema-Tv Fotoğraf X X         X
448 Sinoloji X           X
449 Sistem Mühendisliği X X X X X X X
Sıra Nu. LİSANS PROGRAMLARI Jandarma Muhabere İstihkâm Bakım İkmal Maliye Personel
450 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği X            
451 Siyaset Bilimi X           X
452 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi X           X
453 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler X           X
454 Sosyal Antropoloji X           X
455 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği X           X
456 Sosyal Hizmetler/Sosyal Hizmet X           X
457 Sosyal ve Siyasal Bilimler X           X
458 Sosyoloji X           X
459 Spor Bilimleri X           X
460 Spor Bilimleri ve Teknolojisi X           X
461 Spor Yöneticiliği X           X
462 Spor Yönetimi X           X
463 Su Ürünleri X       X    
464 Su Ürünleri Mühendisliği X       X    
465 Sümeroloji X           X
466 Şehir Mühendisliği, Şehir Geliştirme ve Yönetimi X   X X X   X
467 Şehir ve Bölge Planlama X   X X X   X
468 Talaşlı Üretim Öğretmenliği X   X X X    
469 Tarım Ekonomisi X   X        
470 Tarım İşletmeciliği X   X        
471 Tarım Makineleri X   X X X    
472 Tarım Teknolojisi X   X        
473 Tarım Ürünleri Teknolojisi X   X        
474 Tarımsal Biyoteknoloji X            
475 Tarımsal Mekanizasyon X   X        
476 Tarımsal Yapılar ve Sulama X   X        
477 Tarih X           X
478 Tarih Öğretmenliği X           X
479 Tarla Bitkileri X            
480 Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği X     X X    
481 Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım X   X        
482 Teknoloji Öğretmenliği X     X X   X
483 Tekstil X     X X   X
484 Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği X     X X   X
485 Tekstil Geliştirme ve Pazarlama X     X X   X
486 Tekstil Mühendisliği X     X X   X
487 Tekstil Öğretmenliği X     X X   X
488 Tekstil Tasarım X     X X   X
489 Tekstil Tekniği veTeknolojileri X     X X   X
490 Tekstil Terbiye Öğretmenliği X     X X   X
491 Telekomünikasyon Mühendisliği X X   X X   X
492 Telekomünikasyon Öğretmenliği X X   X X   X
493 Televizyon Gazeteciliği X X         X
Sıra Nu. LİSANS PROGRAMLARI Jandarma Muhabere İstihkâm Bakım İkmal Maliye Personel
494 Televizyon Haberciliği ve Programcılığı X X         X
495 Termik ve Nükleer Güç Mühendisliği X   X X      
496 Tesisat Öğretmenliği X   X X X    
497 Tesviye Öğretmenliği X   X X X    
498 Tıbbi Biyolojik Bilimler X     X X    
499 Tıp X     X X   X
500 Ticaret - İş Eğitimi Öğretmenliği X     X X X X
501 Ticaret Ekonomisi X     X X X X
502 Ticaret, Turizm ve Hizmetler Ekonomisi X     X X X X
503 Ticari Bilimler X     X X X X
504 Toplumsal ve Siyasal Bilimler X     X X   X
505 Toprak X   X   X    
506 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme X   X   X    
507 Toprak Bilimi ve Tarım Kimyası X   X   X    
508 Trikotaj Öğretmenliği X            
509 Turist Rehberliği X           X
510 Turizm X           X
511 Turizm Animasyonu X           X
512 Turizm İşletmeciliği X           X
513 Turizm İşletmeciliği Öğretmenliği X           X
514 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik X           X
515 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Öğretmenliği X           X
516 Turizm Öğretmenliği X           X
517 Turizm Rehberliği X           X
518 Turizm ve Hizmetler X           X
519 Turizm ve Otel İşletmeciliği X           X
520 Turizm ve Otelcilik X           X
521 Turizm ve Rehberlik X           X
522 Turizmde Bilgisayar Teknolojisi X           X
523 Turizmde Büro Yönetimi X           X
524 Türk Dili ve Edebiyatı X           X
525 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği X           X
526 Türk Dilleri Filolojisi X           X
527 Türk Dünyası Türk Dili ve Edebiyatı X           X
528 Türk Halkbilimi X           X
529 Türkçe Öğretmenliği X           X
530 Türkoloji X           X
531 Uçak Elektrik Elektronik Mühendisliği X X   X X    
532 Uçak Elektrik-Elektronik X X   X X    
533 Uçak Gövde Bakım X     X X    
534 Uçak Gövde-Motor X     X X    
535 Uçak Gövde-Motor Bakım X     X X    
536 Uçak Motor Bakım X     X X    
537 Uçak Mühendisliği X X   X X    
Sıra Nu. LİSANS PROGRAMLARI Jandarma Muhabere İstihkâm Bakım İkmal Maliye Personel
538 Uçak Teçhizat Bakım X     X X    
539 Ulaşım Mühendisliği X     X X    
540 Ulaşım Tekniği ve Teknolojisi X     X X    
541 Ulaşım ve Ulaşım Yönetimi X     X X    
542 Ulaştırma ve Lojistik X     X X    
543 Uluslararası Ekonomi X     X X X X
544 Uluslararası Ekonomik İlişkiler X     X X X X
545 Uluslararası Finans X     X X X X
546 Uluslararası Girişimcilik X     X X   X
547 Uluslararası İktisat, İşletme X     X X X X
548 Uluslararası İlişkiler X     X X   X
549 Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği X     X X   X
550 Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları X     X X   X
551 Uluslararası İşletme X     X X X X
552 Uluslararası İşletme Yönetimi X     X X X X
553 Uluslararası İşletmecilik X     X X X X
554 Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret X     X X X X
555 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık/Uluslararası Lojistik X     X X   X
556 Uluslararası Lojistik Yönetimi X     X X   X
557 Uluslararası Ticaret X     X X X X
558 Uluslararası Ticaret ve Finans X     X X X X
559 Uluslararası Ticaret ve Finansman X     X X X X
560 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik X     X X X X
561 Uluslararası Ticaret ve Lojistik X     X X X X
562 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi X     X X X X
563 Uygulamalı Matematik X X   X X X X
564 Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar X X   X X X X
565 Uygulamalı Resim Öğretmenliği X           X
566 Uygulamalı Sanatlar Öğretmenliği X     X X   X
567 Uzay Bilimleri ve Teknolojisi X     X X   X
568 Uzay Mühendisliği X     X X   X
569 Üretim Mühendisliği X     X X   X
570 Üretim Sistemleri Mühendisliği X     X X   X
571 Üstün Zekalılar Öğretmenliği X           X
572 Veteriner X            
573 Yabancı Dil Öğretmenliği Lisans Programları(Tümü) X     X X   X
574 Yabancı Dil ve Edebiyat Lisans Programları(Tümü) X           X
575 Yapı İşleri Öğretmenliği X   X X X   X
576 Yapı Öğretmenliği X   X X X   X
577 Yapı Ressamlığı Öğretmenliği X   X X X   X
578 Yapı Tasarımı X   X X X   X
579 Yapı Tasarımı Öğretmenliği X   X X X   X
580 Yapı/İnşaat Ekonomisi X   X X X   X
TABLO-1 KAYNAK LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞLAR VE KOD NUMARALARI
Sıra Nu. LİSANS PROGRAMLARI Jandarma Muhabere İstihkâm Bakım İkmal Maliye Personel
581 Yazılım Mühendisliği X X   X X   X
582 Yeni Medya X           X
583 Yer Teçhizat Bakım X   X        
584 Yiyecek İçecek İşletmeciliği X           X
585 Yönetim Bilimleri X     X X X X
586 Yönetim Bilişim Sistemleri X X   X X X X
587 Yönetim ve Organizasyon X     X X X X
588 Zihin Engelliler Öğretmenliği X           X
589 Ziraat X   X   X    
590 Ziraat Mühendisliği X   X   X    
591 Zootekni / Zooteknik X       X    

TABLO - 2 BOY- KİLO TABLOSU

SÖZLEŞMELİ SUBAY ERKEK ADAYLAR İÇİN
BOY (CM) AĞIRLIK ALT SINIRI (KG) AĞIRLIK ÜST SINIRI (KG)
169 54 74
170 55 75
171 56 76
172 56 77
173 57 78
174 58 79
175 58 80
176 59 81
177 60 81
178 60 82
179 61 83
180 62 84
181 62 85
182 63 86
183 64 87
184 64 88
185 65 89
186 66 90
187 66 91
188 67 92
189 68 93
190 69 94
191 70 95
192 70 96
193 71 97
194 72 98
195 72 99
196 73 100
197 74 101
198 75 102
199 75 103
200 76 104
201 77 105
202 78 106
203 78 107
204 79 108
205 80 109
206 81 110
207 81 111
208 82 112
209 83 114
210 84 115
DİKKAT ! Boy çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu ve eşofman ile ölçülür.

SÖZLEŞMELİ SUBAY OLMAK İSTEYEN TSK'NDE GÖREVLİ SİVİL MEMUR VE İŞÇİLER İÇİN NİTELİK BELGESİ

Görevi

Adı ve Soyadı Baba Adı Memleketi Doğum Tarihi Sınıfı Branşı

Kendisinin Fotoğrafı

(Resmi Mühür ve İmza)

Eşinin Fotoğrafı

(Resmi Mühür ve İmza)

Silahlı Kuvvetlere Giriş Tarihi Aylık Derece Ve Kademesi Bulunduğu Dereceye Yükseliş Tarihi Sicil Numarası T.C.Kimlik Numarası

SIRA NU. CEVAPLANDIRILACAK BİLGİLER 1.SİCİL ÜSTÜ 2.SİCİL ÜSTÜ 3.SİCİL ÜSTÜ
1. Genel Görünüşü, sosyal durumu      
2. Askerî tavır ve hareketi      
3. İtaati      
4. Görevde sabır ve tahammülü      
5. Sadakat ve bağlılığı      
6. Tetkik ve etraflıca inceleme merakı      
7. Düzgün söz söyleme kabiliyeti      
8. Amirlik ve komutanlık yapabilme kabiliyeti      
9. Kesin hüküm      
10. DOLDURANIN ADI SOYADI : RÜTBESİ : İMZASI VE TARİH :      

NOT : 1. Sorular 1 'inci, 2'nci ve 3'üncü sicil üstleri tarafından ÇOK İYİ, İYİ, ORTA, ZAYIF şeklinde açık olarak cevaplandırılacaktır.

2. Almış olduğu ceza ve mükâfatlar listesi nitelik belgesine eklenecektir.

3. Kesin Hüküm : "Sözleşmeli Subaylığa/Subaylığa layıktır veya değildir." şeklinde yazılacaktır.

4. Doldurulduğunda "ÖZEL" gizlilik derecesi verilecektir.

5. Bu belge ilk başvuruda düzenlenmeyecektir. Yazılı sınavı kazanan adaylar hakkında tanzim edilerek mülakata gelirken aday tarafından kapalı mühürlü zarf içinde diğer belgeler ile birlikte mülakat komisyonuna teslim edilecektir.

SÖZLEŞMELİ SUBAY OLMAK İSTEYEN YEDEK SUBAYLAR (YEDEK SUBAY ADAY

ÖĞRENCİ DÂHİL) İÇİN NİTELİK BELGESİ

GÖREVİ ADI VE SOYADI SINIFI VE RÜTBESİ SİCİL NUMARASI NASBI

T.C.KİMLİK NUMARASI

Kendisinin Fotoğrafı (Resmi Mühür ve İmza)

Resmi Mühür ve İmza

SIRA NU. NİTELİKLER SİCİL AMİRLERİ
1 2 3
1 Askerlik hizmeti süresi içinde almış olduğu sicillerinin not toplamının ortalaması, sicil tam notunun % 85 ve daha fazlası mıdır?      
2 Ahlâk, seciye ve karakter bakımından kusursuz ve iyi hal sahibi midir?      
3 Askerî ruhu, disiplini ve itaati, her türlü tesirlere rağmen muhafaza edecek şekilde benimsemiş midir?      
4 Çalışkanlığı, azim ve iradesi, soğukkanlılığı, dayanıklılığı, durumlara uyma yeteneği      
5 Güvenilme ve sadakat durumu      
6 Maddi çıkarlara ve kötü alışkanlıklara düşkünlüğü var mıdır?      
7 Görev için titizliği, sorumluluğu benimsemesi      
8 Genel görünüşü, temizliği,kılık-kıyafeti,tavır ve hareketi      
9 Genel kültür, terbiye, nezaket ve tevazuu      
10 Zeka, kavrayış ve anlayış (Muhakeme) yeteneği      
11 Anlatım, düşüncesini açıkça söyleme ve inandırma yeteneği      
12 Muhite intibak, arkadaş edinme, kendini sevdirme ve kabul ettirme yeteneği      
13 Eşinin ve ailesinin toplum içindeki durumu      
14 Yıkıcı, bölücü faaliyetleri ve ideolojik eğilimleri var mıdır?      
15 Atatürk İlkelerine bağlı mıdır?      
16 Varsa muvazzaf / sözleşmeli subay olmasını engelleyecek diğer hususlar      
17 .............................................................. 'ın istekte bulunması hâlinde, muvazzaf / sözleşmeli subay alınmasının uygun olup olmadığı?      
  İMZA VE RESMİ MÜHÜR : ADI VE SOYADI : RÜTBESİ : SİCİL NUMARASI : GÖREVİ :      

NOT : 1. Bu nitelik belgesi sıralı sicil amirleri tarafından EVET, HAYIR, ÇOK İYİ, İYİ, ORTA, ZAYIF şeklinde doldurulacaktır.

2. Almış olduğu ceza ve mükâfatlar listesi nitelik belgesine eklenecektir.

3. Doldurulduğunda "ÖZEL" gizlilik derecesi verilecektir.

4. Bu belge ilk başvuruda düzenlenmeyecektir. Yazılı sınavı kazanan, mülakat tarihinde görevde bulunan adaylar hakkında (Yedek subaylar için terhis mahiyetinde izinde olması hali dâhil) düzenlenerek mülakata gelirken aday tarafından kapalı mühürlü zarf içinde diğer belgeler ile birlikte mülakat komisyonuna teslim edilecektir.

S. NU. N İ T E L İ K L E R SİCİL AMİRLERİ
I II III
1 Ahlâk ve karakter bakımından kusursuz ve iyi hal sahibi midir?      
2 Disiplin ve itaati, her türlü tesirlere rağmen muhafaza edecek şekilde benimsemiş midir?      
3 Çalışkan azim ve iradeli, soğukkanlı ve dayanıklı mıdır?      
4 Güvenilir ve sadakatli midir?      
5 Maddi çıkarlara ve kötü alışkanlıklara düşkünlüğü var mıdır?      
6 Görevinde sorumluluğu benimser mi?      
7 Genel görünüşü, temizliği, kılık-kıyafeti, tavır ve hareketleri uygun mudur?      
8 Meslek bilgisini ve askerî ihtisasını geliştirme çabası var mıdır?      
9 Zekâ, kavrayış ve anlayış (muhakeme) yeteneği uygun mudur?      
10 Anlatım, düşüncesini açıkça söyleme ve inandırma yeteneği var mıdır?      
11 Eşinin ve ailesinin sosyal yapısı uygun mudur?      
12 Yıkıcı-bölücü faaliyetleri ve ideolojik eğilimleri var mıdır?      
13 Atatürk ilkelerine bağlı mıdır?      
14 Muvazzaf / Sözleşmeli subay/astsubay olmasını engelleyecek durumu var mıdır?      
  DÜZENLEYENİN ADI VE SOYADI : RÜTBESİ : SİCİL NUMARASI : GÖREVİ : İMZA VE MÜHÜR :      

NOT : 1. Niteliklere Evet/Hayır şeklinde cevap verilecek, varsa ilave görüşler ek olarak gönderilecektir.

2. Yetkili sicil üstlerinden 1'inci sicil üstü en az tim, takım, karakol veya bunların eşidi görev yerlerinde bulunan komutan veya amir olan kd.çvş. veya tğm., 3'üncü sicil üstü ise en az Tb. veya eşidi görev yerlerinde bulunan komutan veya amir olacaktır.

TABLO - 5

KISA DÖNEM ERBAŞ VE ERLER İÇİN NİTELİK BELGESİ

ADI VE SOYADI RÜTBESİ VE TERTİBİ GÖREV YERİ SINIFI VE RÜTBESİ MEMLEKETİ T.C.KİMLİK NUMARASI ADAY NUMARASI

FOTOĞRAF İMZA MÜHÜR (Resmi Mühür ve İmza)

3. Bu belge ilk başvuruda düzenlenmeyecektir. Yazılı sınavı kazanan, mülakat tarihinde terhis olmayan adaylar hakkında (terhis mahiyetinde izinde olanlar dahil) düzenlenerek mülakata gelirken aday tarafından kapalı mühürlü zarf içinde diğer belgeler ile birlikte mülakat komisyonuna teslim edilecektir.

banner182
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
selim 2 yıl önce

maksimum 9 yıl mı görev peki arkadaşlar

Avatar
emre @selim 2 yıl önce

kardeşim siciline göre sözleşme yeniliyorsun sınavıyla muazzaf oluyorsun