banner246

MEB Taşra Teşkilatı Yönetmeliği Görücüye Çıktı

MEB Taşra Teşkilatı Yöneticileri Yer Değiştirme Yönetmeliği Taslağı MEB sayfasında yayımlandı paydaşlar şifreleri ile girip görüşlerini belirtebilecekler.

MEB Taşra Teşkilatı Yönetmeliği Görücüye Çıktı
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatı yöneticilerinin hizmetteetkililik ve verimliliklerini artırmak amacıyla yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatında il millî eğitim müdür yardımcısı,ilçe millî eğitim müdürü ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü şube müdürü kadrolarında asaleten görevyapanları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1)
Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Atamaya esas puan: Yöneticilerin bu Yönetmelik kapsamındaki yer değiştirme suretiyle atanmalarına esas olmak üzere Ek-1 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formuna göre belirlenenpuan ile hizmet puanının toplamından oluşan puanı,
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) Bölge hizmeti süresi: Hizmet bölgelerinde çalışılması gereken süreyi,
ç) Hizmet bölgesi: Ek-2 Hizmet Bölgeleri ve Hizmet Puanları Çizelgesinde gösterilen il ve ilçe gruplarını,
d) Hizmet puanı: Ek-2'ye göre hesaplanan puanı,
e) Sağlık Komisyonu: Sağlık özrüne bağlı yer değiştirme işlemlerinde ibraz edilen raporları değerlendirmek üzere Bakanlıkça kurulan komisyonu,
f) Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçen on iki aylık süreyi,
g) Yer değiştirme: Yöneticilerin bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde atanmak suretiyle görev yerlerini değiştirmelerini,
ğ) Yönetici: Millî Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatında il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü şube müdürü kadrolarında asaleten görev yapanları,
ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 5- (1)
Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Yöneticilerin kadro imkânları ve hizmet ihtiyaçları çerçevesinde dengeli dağılımının sağlanması,
b) Yöneticilerin her hizmet bölgesinde belirlenen asgari süreler kadar çalışması,
c) Yer değiştirmelerde hizmet puanı, performans ve yeterliğin belirleyiciliği,
ilkeleri esas alınır.
 
İKİNCİ BÖLÜM

Bölge Hizmetine Bağlı Yer Değiştirmeler

Hizmet bölgeleri
MADDE 6- (1) Kalkınma Bakanlığının yayınlamış olduğu İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması ile İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması verileri esas alınarak, kurumsal kapasite ve hizmet gerekleri bakımından oluşturulan hizmet bölgeleri ve bu bölgeler için öngörülen hizmet puanları Ek-2'de gösterilmiştir.

banner182
karakter kaldı.
Yorum Gönder
banner278

Son Galeriler Git

Copyright © 2015

Meb Personel,Personel Meb ,Meb Personeli

Meb, Meb Personel , Meb Personeli, Öğretmen Sitesi, Memur, Memurlar

foto galeri

 • Türkler Google'ın kamerasına öyle bir yakalandı ki!
 • RUS LİDERİ PUTİN KİM, İKTİDARA NASIL GELDİ, NELER YAPTI?
 • Öğretmenler Günü
 • Türkiye'nin En Çok Maaş veren şirketleri
 • YENİ MEMUR YASASININ DETAYLARI
 • LEYLA ZANA'NIN YEMİNİ GEÇERSİZ SAYILDI
 • Bir anda ortaya çıktılar!
 • Öğrenciler için garantili burs bulma yolları
 • Yeni Öğretmenleri Mesleğinden Soğutacak 17 Sınav Sorusu Ve Cevapları
 • GÜNEŞ IŞIĞI GÖRÜNCE ERİYEN İNSANLAR

iletişim

 • destek@mebpersonel.com
 • destek@mebpersonel.com
 • destek@mebpersonel.com