banner291
banner289

MEB Taşra Teşkilatı Yönetmeliği Görücüye Çıktı

MEB Taşra Teşkilatı Yöneticileri Yer Değiştirme Yönetmeliği Taslağı MEB sayfasında yayımlandı paydaşlar şifreleri ile girip görüşlerini belirtebilecekler.

MEB Taşra Teşkilatı Yönetmeliği Görücüye Çıktı
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatı yöneticilerinin hizmetteetkililik ve verimliliklerini artırmak amacıyla yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatında il millî eğitim müdür yardımcısı,ilçe millî eğitim müdürü ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü şube müdürü kadrolarında asaleten görevyapanları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1)
Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Atamaya esas puan: Yöneticilerin bu Yönetmelik kapsamındaki yer değiştirme suretiyle atanmalarına esas olmak üzere Ek-1 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formuna göre belirlenenpuan ile hizmet puanının toplamından oluşan puanı,
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) Bölge hizmeti süresi: Hizmet bölgelerinde çalışılması gereken süreyi,
ç) Hizmet bölgesi: Ek-2 Hizmet Bölgeleri ve Hizmet Puanları Çizelgesinde gösterilen il ve ilçe gruplarını,
d) Hizmet puanı: Ek-2'ye göre hesaplanan puanı,
e) Sağlık Komisyonu: Sağlık özrüne bağlı yer değiştirme işlemlerinde ibraz edilen raporları değerlendirmek üzere Bakanlıkça kurulan komisyonu,
f) Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçen on iki aylık süreyi,
g) Yer değiştirme: Yöneticilerin bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde atanmak suretiyle görev yerlerini değiştirmelerini,
ğ) Yönetici: Millî Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatında il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü şube müdürü kadrolarında asaleten görev yapanları,
ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 5- (1)
Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Yöneticilerin kadro imkânları ve hizmet ihtiyaçları çerçevesinde dengeli dağılımının sağlanması,
b) Yöneticilerin her hizmet bölgesinde belirlenen asgari süreler kadar çalışması,
c) Yer değiştirmelerde hizmet puanı, performans ve yeterliğin belirleyiciliği,
ilkeleri esas alınır.
 
İKİNCİ BÖLÜM

Bölge Hizmetine Bağlı Yer Değiştirmeler

Hizmet bölgeleri
MADDE 6- (1) Kalkınma Bakanlığının yayınlamış olduğu İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması ile İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması verileri esas alınarak, kurumsal kapasite ve hizmet gerekleri bakımından oluşturulan hizmet bölgeleri ve bu bölgeler için öngörülen hizmet puanları Ek-2'de gösterilmiştir.

banner182
karakter kaldı.
Yorum Gönder

Copyright © 2016

Meb, Meb Personel , Meb Personeli, Öğretmen Sitesi, Memur, Memurlar

foto galeri

 • En Komik Karne Günü Capsleri
 • Birbirinden ilginç şekilli bulutlar
 • KAZANIMLAR HAYATA GEÇİYOR,KAYBEDENLERİNSE UYKUSU KAÇIYOR
 • Yeni Yıl Tüm Dünyada Coşkuyla kutlandı
 • Yeni yıla serin sular altında girdiler
 • PKK kalleşlikte sınır tanımıyor
 • Diyarbakır Sur'da polis eşlerinden sürpriz!
 • En İyi 10 Yılbaşı Hediyesi
 • Dünyayı Sarsan En İyi 10 Fotoğraf
 • Soruları Soran Öğretmen Siz Olsanız Tam Puan Vereceğiniz 21 Komik Cevap

iletişim

 • destek@mebpersonel.com
 • destek@mebpersonel.com
 • destek@mebpersonel.com