banner246

Yeni atanan öğretmenlerin uyum eğitimi programı

Yeni atanan öğretmenlerin uyum eğitimi programı

Yeni atanan öğretmenlerin uyum eğitimi programı
 Yeni atanan öğretmenlerin uyum eğitimi programı 2013 yılı Eylül ayı ilk atama ile atanacak olan öğretmenlere uygulanacak olan uyum(oryantasyon) eğitimi programı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Müdürlüğü tarafından yayınlandı.

MEB tarafından yeni atanan öğretmenlere uygulanan ve Uyum Eğitimi adını verdiği seminerlerin detaylarını sizlerle paylaşıyoruz:

 

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

 

MESLEKİ GELİŞİM ETKİNLİK PROGRAMI

 

 1. 1.    ETKİNLİĞİN ADI

Uyum Eğitimi Semineri

 

2.  ETKİNLİĞİN AMAÇLARI

Bu kursu başarı ile tamamlayan her katılımcı;

 1. Öğretmen- öğrenci ve toplum ilişkisinin önemini bilir.
 2. Öğretmenlik mesleğinin önemini ve gereğini bilir.
 3. Öğretmenlik mesleğinin toplumda rol model meslek olduğu bilinciyle uygun davranış geliştirir.
  1. Öğretmenlik meslek etiğini bilir.
  2. Atandığı il/ilçe kurum amirlerini tanır.
  3. Çevrenin sosyo-ekonomik yapısı, tarihi dokusu ve coğrafi özellikleri hakkında bilgi edinir.
   1. Çevre halkı ve kültürel özellikleri hakkında bilinçlenir.
   2. Çevrenin özel ve önemli günlerini bilir, bu doğrultuda davranış geliştirir.
   3. Atandığı çevreyi, okul/ kurumları tanır.
   4. Okul çevre etkileşiminin eğitim açısından önemini kavrar.

 

3. ETKİNLİĞİN SÜRESİ

Faaliyetin süresi 3 gün 13 ders saatidir.

 

4. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

Bakanlığımıza bağlı okullarda yeni atanan aday öğretmenler.

 

5. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Bu program, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara yeni atanan aday öğretmenleri, öğretmenlik mesleği, öğretmenlik uygulaması ve atandığı çevredeki kurumlar, kurum yöneticileri ve çevrenin sosyolojik kültürel özellikleri konusunda bilinçlendirmek ve öğretmen yeterlilikleri konusunda daha donanımlı hale getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Eğitim programı, uzaktan ve yüz yüze eğitim yaklaşımlarından yararlanılarak uygulanacaktır. Uzaktan eğitim yapılacak gün ve saatlerde tüm aday öğretmenlerin derse katılımı sağlanacaktır. Yüz yüze yapılacak eğitimlerde ise il milli eğitim müdürlükleri fiziki şartları ve katılımcı sayısını dikkate alarak düzenleme yapabilecektir. Bu düzenleme yapılırken de oluşturulacak sınıf mevcutları fiziki şartlar göz önüne alınarak oluşturulacaktır.

Eğitim ortamının karşılıklı iletişimi sağlayıcı şekilde geniş, aydınlık, gürültüden uzak olmasına dikkat edilecektir. Derslerde eğitim görevlisi ve katılımcı etkileşimine öncelik verilecektir.

Yüz yüze yapılacak eğitimlerde, gerekli görülürse ilde bulunan üniversitelerle koordinasyon sağlanarak öğretim görevlisi ihtiyacı karşılanacaktır. Bunun sağlanamaması durumunda alanında en az lisans düzeyinde eğitim almış alan uzmanı, yönetici, il milli eğitim denetmeni ve öğretmenlerden yararlanılacaktır.

Programda yer alan her bir konunun işlenişinde uygun yöntem, teknik, araç ve gereçler kullanılacaktır.

Öğrenme ve öğretme süreçlerinde öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutum geliştirilmesine önem verilecektir.

 

6. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

KONULAR ÖĞRETİM YÖNTEMİ SÜRE(SAAT)
Öğretmenlik Mesleğinde Değerler ve Etik Uzaktan 2
İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Kurumsal Yapısı Yüz yüze 1
Çevreye Uyum Eğitimi Yüz yüze 1
Kurum Ziyaretleri Gezi Gözlem 2
Okul Ziyaretleri Gezi Gözlem 2
İl / İlçenin tarihi ve kültürel dokusu Gezi Gözlem 4
Değerlendirme Yüz yüze 1
Genel Toplam 13 saat

           

7. ÖĞRETİM YÖNTEM TEKNİK ve STRATEJİLERİ

Yüz yüze yapılacak eğitimler, aday öğretmenlere yönelik olarak gerçekleştirildiği dikkate alınacak, aktif öğretim stratejileri esas alınacaktır. Temel becerilerin kazandırılmasında bilişsel öğretim stratejilerine yer verilecektir.  Anlatma, soru-cevap, beyin fırtınası, tartışma, problem çözme, kavram haritaları, şemalar, karşılaştırma tablosu gibi yöntem ve tekniklerin geliştirilmesinde davranışçı öğretim esas alınırken daha ileri düzeydeki bilgi ve becerilerin kullanılmasına özen gösterilecektir. Öğrencileri aktif kılan öğretme-öğrenme yöntem, teknik ve stratejiler kullanılırken öğrenme ve öğretme etkinliklerinde öğrenci düzeyi, eğitim ortamı ve çevre etkenleri göz önünde bulundurulacaktır.

Yüz yüze eğitimlerde sınıf içi sunular bilgisayar, projeksiyon gibi görsel materyallerle desteklenecektir.

 

8. ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

Etkinliğin amacına ulaşıp ulaşmadığını ve uygulamada karşılaşılan sorunları belirlemek amacıyla Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğünce hazırlanan anketler uygulanacaktır.

Değerlendirmede eğitim görevlileri ve katılımcıların görüşleri alınacaktır.

Uygulamada karşılan sorunların çözümü için öneriler toplanacaktır.

banner182
karakter kaldı.
Yorum Gönder
banner278

2 YORUM

Son Galeriler Git

Copyright © 2015

Meb Personel,Personel Meb ,Meb Personeli

Meb, Meb Personel , Meb Personeli, Öğretmen Sitesi, Memur, Memurlar

foto galeri

 • Türkler Google'ın kamerasına öyle bir yakalandı ki!
 • RUS LİDERİ PUTİN KİM, İKTİDARA NASIL GELDİ, NELER YAPTI?
 • Öğretmenler Günü
 • Türkiye'nin En Çok Maaş veren şirketleri
 • YENİ MEMUR YASASININ DETAYLARI
 • LEYLA ZANA'NIN YEMİNİ GEÇERSİZ SAYILDI
 • Bir anda ortaya çıktılar!
 • Öğrenciler için garantili burs bulma yolları
 • Yeni Öğretmenleri Mesleğinden Soğutacak 17 Sınav Sorusu Ve Cevapları
 • GÜNEŞ IŞIĞI GÖRÜNCE ERİYEN İNSANLAR

iletişim

 • destek@mebpersonel.com
 • destek@mebpersonel.com
 • destek@mebpersonel.com