banner406
banner396
19 Şubat 2015 Perşembe 20:27
Gaziantep Valiliğinden Şoruşturma Açılan Milli Eğitim Müdürleri Hakkında  Açıklama
                                                                                                                           T.C.

GAZİANTEP VALİLİĞİ

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

 

BASIN AÇIKLAMASI (2015-11)

 

“GAZİANTEP VALİSİ ERDAL ATA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ VE MİLLETİNİN HİZMETİNDEDİR”

 

          

 

Açıklamada ileri sürülen iddialardan;

            1) "Vali ve Vali Yardımcısı tarafından MEB Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini Uygulayan İlçe Milli Eğitim Müdürlerine ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerine Soruşturma Açılması" iddiasıyla ilgili olarak;

            Valilik Makamı Gaziantep İlinde 2014/2015 Öğretim Yılı başında yapılan Okul Müdürü atamalarıyla ilgili olarak çeşitli sivil toplum örgütlerinin atama iş ve işlemlerine yönelik yapmış oldukları şikayetler ve atama sürecinde haksızlığa uğradığını düşünen bazı okul müdürü adaylarının ve yine bu adayların üyesi oldukları sendika temsilcilerinin Cumhuriyet Savcılığına yapmış oldukları şikayetler üzerine, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun Valilik Makamına vermiş olduğu yetki gereğince gerekli inceleme ve soruşturma çalışmalarını ve yine 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanunun Valilik Makamına vermiş olduğu yetki gereğince de Ön İnceleme çalışmalarını başlatmıştır.

Valilik Makamının kendisine ulaştırılan şikayetleri işleme almama ve gereğini yapmadan örtbas etme gibi bir yol izlemesi, mevcut kanunları yok saymak anlamına gelir ki bu da toplumda çeşitli huzursuzluklara neden olabilir.

 

            Ayrıca; Türkiye Büyük Millet Meclisinde Milli Eğitim Bakanlığıyla ilgili çıkarılan yönetici atamayla alakalı kanun ve yönetmeliklerde, gerek ilçe milli eğitim müdürlerinin ve gerekse ilçe milli eğitim şube müdürlerinin müdür adaylarını objektif olmayan ölçülere göre değerlendirmesine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Aksine yapılacak değerlendirmelerde değerlendirme formunda yer alan bazı soruların bilgi ve belgeye dayandırılmadan puanlanamayacağı ortadadır. İlgili değerlendirme formları ve hukuki mevzuat incelendiğinde Milli Eğitim Bakanlığımızın hiçbir ilçe müdürüne veya şube müdürüne kanunsuz ve hukuksuz bir değerlendirme yapılması hususunda yazılı veya sözlü hiçbir telkinde bulunmasının asla sözkonusu olmadığı açıkça görülecektir.

            Bununla birlikte; Gaziantep Eğitimciler Birliği Sendikası Şube Başkanı Mithat SEVİN tarafından yapılan açıklamada dile getirilen; "Sayın Valimiz Erdal ATA'nın ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürlerine ısrarla soruşturma açtırması, kendisini bu konuda uyaranlar olunca da topu kaymakamlara atıp, daha sonra da Kaymakamlar üzerinde baskı kurarak ilçe ve şube müdürleri hakkında soruşturma iznini Kaymakamlara verdirmesi" şeklindeki ifadeler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

            Çünkü, 4483 Sayılı Yasanın 3. Maddesinin (a) fıkrası uyarınca, İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni ve yetkisi İlçe Kaymakamlarına aittir. Dolayısı ile ilçe memurları hakkındaki dosyalar, ilgisi sebebiyle yetkili olan kaymakamlıklara ilgili müdürlük tarafından gönderilmektedir.

 

 

Yine aynı şahıs tarafından yapılan açıklama neticesinde gündeme getirilen; "Vali Yardımcısı Sayın Adil NAS'ın söz konusu olaylarla ilgili tüm teamülleri, yönetmelikleri hatta Bakanlığın müfettiş görevlendirmeleriyle ilgili uyarı yazısını da çiğneyerek, ilçe müdürleriyle ilgili soruşturmaları özellikle belli bir yapıya bağlı müfettişlere verdiği ve mevcut teftiş kurulunu bu ilçe milli eğitim müdürleri hakkında by pass ettiği ve Valiliğin özellikle belli müfettişlerle hareket ettiği" iddiaları da ispata muhtaç iftiralardan ibarettir.

 

Valiliğimizce soruşturmalarda gereken hassasiyet gösterilmiş olup, müfettiş görevlendirmelerinin objektif olması adına    her maarif müfettişleri grubunun ilk üç sırasında bulunan müfettişler, Maarif Müfettişleri Başkanlığımızca koordineli bir şekilde çalışılarak görevlendirilmiştir.

İddia edildiği gibi belli bir yapıya bağlı müfettişlerin söz konusu inceleme, soruşturma ve ön incelemelerde görevlendirilmesi kesinlikle söz konusu değildir. Kaldı ki görevlendirilen müfettişler arasında basın açıklaması yapan sendika şube başkanının üyesi olduğu sendikaya üye birçok müfettiş bulunmaktadır.

            Bir sivil toplum örgütü temsilcisi olarak sendika şube başkanının elbette basın açıklaması yapması hukuken suç teşkil etmez. Ancak hiçbir kamu görevlisi, şahıs yada sivil toplum kuruluşu yetkilisi yaptığı açıklamalarında birilerine iftira atma, hakaret etme ve alaya alma hakkı, yetkisi ve haddi değildir.

           

2) "Sayın Valimiz ve Vali Yardımcımız tarafından "Eğitimde Kaos Ortamı Oluşturulduğu ve Valilik Makamı Tarafından İmam Hatip Okullarının Açılmasına Karşı Anlamsız Şekilde Direnildiği" İddiasıyla İlgili Olarak;

            Açıklamada Gaziantep'te görevlendirilmesi gereken okul müdürlerinin onay yazısının Valilik Makamı tarafından yaklaşık bir ay, müdür yardımcısı onayının ise yaklaşık 40 günden fazla bekletildiği ifade edilmektedir.

İlgili yönetici atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde ve kanunda atanacak yöneticilerin il milli eğitim müdürlüğünün teklifi üzerine Valilik Makamınca onaylanarak yürürlüğe gireceği açık bir hüküm olarak yer almaktadır.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Valilik Makamına sunulan, gerek okul müdürü onay listesi ve gerekse müdür yardımcısı onay listeleri, onaya sunulan kişilerin sicil, ödül ve varsa ceza durumları açısından incelenmiş ve bu incelemelerden sonra takdir yetkisi Valilik Makamında bulunan onay işlemi gerçekleştirilmiştir.

Valilik Makamının bu noktada sadece tasdik makamı olarak görülmesinin kabul edilecek hiçbir mesnet ve dayanağı bulunmadığı aşikardır.

 

            Ayrıca; Valiliğimizce 2014/2015 Öğretim Yılında açılma şartları mevzuata uygun olan İmam Hatip Okulları dahil, hiçbir okul türünün açılmasıyla alakalı olarak herhangi bir zorluk çıkarılmadığı gibi, aksine Gaziantep ilinde görevde bulunduğumuz 2011—2015 yılları arasında İlimizde Orta Öğretimde 87 okulda 2.189 derslik, İlk okulda 179 okulda toplam 3.495 derslik olmak üzere; toplam 5.684 dersliği Gaziantep Eğitim-Öğretimine kazandırmış bulunuyoruz.

 

            İlimizde derslik başına düşen öğrenci sayısı 55’ten 40’ın altına düşmüştür. İmam Hatip Liselerindeki öğrenci sayısı 40’dan 33’e düşmüş olup, İmam Hatip Orta Okullarında ise öğrenci sayısı derslik başına 22’dir.

            Dolayısıyla Valiliğimizin Eğitimde kaos oluşturarak İmam Hatip Okullarının açılmasına karşı direnç göstermesi şeklinde dile getirilen husus da alenen iftiradır.

Bu husus; İl Milli Eğitim Müdürlüğünde mevcut bilgiler doğrultusunda hazırlanan ve ilişikte gönderilen 2011-2014 Yılları arasındaki ilimiz eğitim kurumları fiziki değişim tablosundan da açıkça görülmektedir. (EK-1)

 

 

            3)  "Valilik Makamınca Eğitim Müfettişlerinin Yönlendirilmek İstendiği" hususuyla ilgili olarak;

            İlimizde yapılan tüm inceleme soruşturma ve ön inceleme çalışmaları, mevcut disiplin mevzuatı hükümleri doğrultusunda yapılmıştır.

 

İlimizden başka bir şehre tayini çıkan Maarif Müfettişleri Eski Başkanı, tayininin hukuksuz yere başka bir İl'e çıkarıldığı gerekçesiyle Mahkeme sürecini başlatmış ve yapılan müracaat üzerine İdare Mahkemesince yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

 

Maarif Müfettişleri Eski Başkanının başka bir İl'e tayini çıktığı halde İlimizde kalmasının hiçbir özel sebebi yoktur. Süreç Milli Eğitim Bakanlığımızın bilgisi dahilinde gelişmiş, kendisi İdare Mahkemesinin vermiş olduğu karar doğrultusunda İlimizdeki görevine devam etmektedir.

           

Ayrıca Valiliğimizce yeni Teftiş Kurulu Başkanı göreve gelince ilgili yönetmelik, yazı ve teamüllere uymayacak şekilde Teftiş Kurulu Başkanının saf dışı edilmesi gibi bir durum söz konusu olmamıştır.

 

            4) "Valilik Makamınca Gaziantep İlinde Şube Müdürleri Rotasyonunda Ayrımcılık Yapıldığı" hususuyla ilgili olarak;

 

            İlimizde gerçekleşen Şube Müdürleri rotasyonu sonucunda, İlimiz Nizip İlçesine tayin olunan bir Şube Müdürümüz, kendisinin İnşaat ve Okul Yapımı noktasındaki bilgi ve tecrübelerinden faydalanılması maksadıyla 5442 Sayılı İl İdare Kanununun "8/C" maddesinin Valiliğimize vermiş olduğu yetkiye dayanılarak, İlimizde Şube Müdürü olarak görevlendirilmiştir.

 

Bu konudaki tasarruf hakkı 5442 Sayılı Kanun ile Valiliğimize verilmiş olup konuyla alakalı birilerinin kayrılması yada ayrımcılık yapılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.  Burada tamamen İlimizin okullaşma oranına sağlanacak katkı ön plana çıkarılmıştır.

 

Gaziantep ilinin ve hemşehrilerimizin eğitim konusundaki tüm çalışmalarımızda bizlere gösterdiği yüksek ilgi, destek ve dikkat, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep takdirle anılacaktır.

 

Bir sendika temsilcisinin bu ilgi ve hassasiyeti dağıtmaya, eğitim algısına olumlu katkı yapmak gibi bir tercih ve tavır yerine, olmayan bir bakış açısı ve uygulamayı gerçekte varmış gibi göstermeye, dolayısı ile ilimiz eğitim-öğretimine zarar vermeye hakkı bulunmadığını belirtiyor, konuyu aziz Gazianteplilerin takdirine sunuyorum.

 

Vali, devletin İl’deki temsilcisidir. Kanunların kendisine verdiği görev, yetki ve sorumluluk anlayışıyla hareket eder. Vatandaşlarının huzur ve esenliği, güvenliği, sağlığı, eğitimi, kültürel, ekonomik ve sosyal yönden geliştirilmesi, barış, refah ve huzur içerisinde toplumsal hayatın devamı konusunda görevli ve yetkili olarak İl İdaresinin başıdır.

  

Gaziantep Valisi Erdal ATA; kamu hizmetinde görev aldığı ilk günden bu güne kadar, ülkesi ve milletinin bölünmez bütünlüğü, refah ve kalkınması, huzur ve asayişi konusunda hiçbir kişi, kurum veya zümrenin etkisi veya tesiri altında kalmamış, hukukun üstünlüğüne inanan, insan hakları ve demokrasiye saygılı, milli hassasiyet ve menfaatleri en büyük değer kabul eden bir anlayışla, bundan sonraki görevlerinde de bu yaklaşımından taviz vermeden görev yapmaya devam edecektir.

 

            Gaziantep kamuoyunun takdirlerine saygıyla sunulur. 19.02.2015

 

 

 

                                                                                                                      Erdal ATA

                                                                                                                           Vali

 

 

 

 

GAZİANTEP İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2014 YILLARI ARASI FİZİKÎ DEĞİŞİM DURUMU

KURUM TÜRLERİ

OKUL SAYISI

DEĞİŞİM (%)

2011

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2011-14

OKUL ÖNCESİ

33

43

47

59

30,30

9,30

25,53

78,79

İLKOKUL

609

891

545

540

46,31

-38,83

52,29

36,29

ORTAOKUL

290

İMAM HATİP ORTAOKULU

-

-

17

26

-

-

52,94

52,94

ANADOLU LİSESİ (Fen, Sosyal Bilimler ve Öğretmen Liseleri birlikte)

66

75

99

85

13,64

32,00

-14,14

28,79

İMAM HATİP LİSESİ

8

10

14

17

25,00

40,00

21,43

112,50

MESLEKİ VE TEKNİK AND. L.

34

45

64

67

32,35

42,22

4,69

97,06

İŞ UYGULAMA

MERKEZİ

12

12

12

12

0

0

0

0

TOPLAM

762

1.076

1.080

1.096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son Güncelleme: 19.02.2015 20:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Vay be 2015-02-21 08:01:09

Peki Vali Bey, Yönetmelik veya kanunun bana verdiği yetki diyorsun çıkıyorsun işin içinden.
İlçe müdürleri yönetmeliğin kendilerine verilen yetkiyi kullandığında neden bu kadar tepki verip sen adil ve ZOP üçlüsü milli eğitimleri talan hareketine girdiniz.

Avatar
Adam gibi adam 2015-02-21 14:24:27

Sayın valim sizin ilimize geldiğiniz günden bu yana birinci önceliğimiz eğitim olduğunu dünya alem biliyor.. Kendini bilmez bir takim şahısların birilerine yalakalık için yazıp söyledikleri halk gözünde muteber değildir.. Bu milletin sizin Gibi Adam gibi Adamlara ihtiyacı var...