banner438

MEB Yönetici Görevlendirmelerinde Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları

Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Taslağına Göre; MEB Yönetici Görevlendirmelerinde Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları ve Ağırlıkları Neler?

Yönetici Atamaları 26.01.2018, 17:56
MEB Yönetici Görevlendirmelerinde Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları

Mebpersonel.com - Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Taslağına Göre; MEB Yönetici Görevlendirmelerinde Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları ve Ağırlıkları Neler?

Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları

MADDE 16 – (1) Müdürlük için yapılacak yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Türkçe ve dil bilgisi (%10),

b) Genel kültür (%6),

c) Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi (%5),

ç) Resmî yazışma kuralları (%4),

d) Halkla ilişkiler ve iletişim becerileri (%4),

e) Okul Yönetimi (%4),

f) Yönetimde insan ilişkileri (%4),

g) Okul geliştirme (%4),

ğ) Eğitim ve öğretimde etik (%4),

h) Türk idare sistemi ve protokol kuralları (%5),

ı) Mevzuat (T.C. Anayasası, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname) (%50).

(2) Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için yapılacak yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Türkçe ve dil bilgisi (%10),

b) Genel kültür (%10),

c) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (%6),

ç) Resmî yazışma kuralları (%6),

d) Halkla ilişkiler ve iletişim becerileri (%6),

e) Okul Yönetimi (%6),

f) Eğitim ve öğretimde etik (%6),

g) Mevzuat (T.C. Anayasası, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname) (%50).

Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları

MADDE 20 – (1) Sözlü sınavda adaylar;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (%20),

b) Temsil kabiliyeti, liyakati, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (%20),

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (%20),

ç) Genel yetenek ve genel kültürü (%20),

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (%20),

yönlerinden, konuların ağırlık derecelerine göre sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilir.

Kaynak: www.mebpersonel.com
Yorumlar (1)
Ahmet İNCE 2 yıl önce
-Sözlü sınavda başarılı olmak için 60 puan barajının kaldırılması gerekmektedir.Sözlü sınav komisyonunca yapılacak değerlendirmede adayın yazılı sınav puanının +5 veya -5 puanından eksik veya fazla verilemez hükmü getirilmelidir.Aksi takdirde mülakat/ sözlü sınavlarının geçerliliği ve güvenirliği kalmayacaktır.2- İlk defa veya yeniden görevlendirilecek tüm yöneticiler için sadece yazılı sınav ve EK-1 Formu A bölümünün aritmetik ortalamasına göre yapılması tüm tartışmaları ortadan kaldıracaktır.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@