banner406
banner396
12 Ekim 2013 Cumartesi 15:03
MEB’den Görevde Yükselme ve Rotasyon Ayarı
 MEB  Personelinin   Görevde  Yükselme,  Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme  Suretiyle  Atanması Hakkında Yönetmelik 12.10.2013 tarihli Resmi Gazetede   yayımlanarak  yürürlüğe girmiştir.

MEB 04.07.2013'te de  Milli   Eğitim  Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme  Suretiyle Atanmaları Hakkında Yönetmeliği  yayımlamıştı .

Daha önce  yayımlanan  yönetmelik  sadece yöneticilerin (İlçe müdürü,  şube  müdürü ve  milli eğitim  müdür  yardımcılarının ) yer değiştirmelerini kapsıyordu.

Yeni  yönetmelik  ise   eski  yönetmelikteki yer değiştirmelerin yanı sıra  görevde  yükselme ve  unvan değişikliğini de  kapsamaktadır .

Şube  müdürü nasıl atanır? Şef nasıl olunur? Yer değiştirmeler nasıl olur? Hepsi bir  arada .

Yani  eskisini (04.07.2013) de buraya koymuşlar.

Yeni  yönetmeliğe  eski  yönetmelik entegre edilirken bazı değişiklikler de olmuş. Üstelik önemli değişiklikler.

Değişiklikle  Adeta  Rotasyon  ayarı  yapılmış.

Önce hikayeyi  hatırlayalım .

MEB tüm (rotasyona tabi  şube  müdürü, ilçe müdürü, müdür  yardımcısı ) yöneticilerin  tercihlerini  almış ve rotasyon için düğmeye basmışken ve tam  sonuçları   açıklayacakken  yönetmelikte değişiklik yaparak ben bu  işten  vaz  geçmedim  ama bir  yıl  erteliyorum demişti.

Bunun sebebi neydi?  Baskılar  mı bu karara sebep oldu diye sorarsanız hiç öyle  düşünmediğimizi belirtelim. Bunun sebebi bakanlığın bizim de dile getirdiğimiz bu  süreçte  yapacağınız yer değişikliği eğitime  zarar  verirkadrolar  boşalır, değişenler  yeni  yerlerine adapte oluncaya kadar  sorunlar  çıkar yaklaşımımızdaki haklılığımızın  ortaya çıkmasıydı .

Çünkü;

Ülke genelinde rotasyona tabi olmayan  şube  müdürü sayısı çok az. Rotasyona tabi olanların  büyük  bir kısmı da yanı yada üst  hizmet  bölgelerini  tercih  ettiler.  Yüzlerce  boş  kadronun  da bulunması değerlendirildiğinde  tabir caizse doğuda yönetici kalmıyor, batıdaki  kadrolar   ise  doluyordu. Bunu gören MEB köşeye sıkıştı ve erteleme adı altında geri  adım  attı.

Şimdi ne olacak;  aynı   durum   devam etmeyecek  mi?  Sorusunun  cevabına bakalım.

MEB  aynı   durumun   yaşanmaması  için bir kısım önlemler aldı üstelik  eski  yöneticilerini  adeta  hiçe sayarak. Onlara siz  artık   işimize  yaramıyorsunuz ya  alt  bölgelere gidin yada emekli olun diyor düzenlemeyle ... Aslında emekli olun diyor da emekli olamayacak  durumda  olanlara da hiç şans bırakmıyor.

Evet   insanların  tecrübelerinden tüm  kurumların  bölgelerin yararlanması gerekir fakat bunu yaparken biraz vicdan, biraz insaf gerekir.

Herkes diyor ki  kaymakamlar  da bölge  hizmetine  gidiyorlar neden onlarda ses çıkmıyor da MEB'de böyle oluyor?

Bakınız  kaymakam   göreve  başlamadan yani  işe  girmeden önce biliyor ki bir çok ilde çalışacak.  Hizmet bölgesine tabi. MEB'de  ise   insanlar   şube  müdürü olmuşlar, ilçe müdürü olmuşlar  yıllardır  çalışmışlar, evlerini , çoluk ve  çocuklarının   eğitim  vs...  durumlarını  buna göre  ayarlamışlar  ve  yıllar   sonra  deniliyor ki sizi göndereceğiz.  İşte  haksızlık burada. Üstelik daha önce (07  Temmuz  2013 tarihli yönetmelikte)  aynı hizmet  bölgesi ya da İl'de kalma şansı olanların şanslarını da  kaldırarak .

Evet   aynen  öyle:

Şimdi bu  durumu   açıklayalım :

04/07/2013 tarihli yönetmelikte;

"(2) Yer değişikliği  suretiyle  atamalar, yöneticilerin  tercihleri  ve atamaya esas  puan   üstünlüğü  esas alınarak  gerçekleştirilir . Bu kapsamdaki yöneticilere, bulundukları  hizmet  bölgesindeki yerler için  aynı  ilde olmamak koşuluyla 20, bulundukları  hizmet  bölgesi dışındaki  alt   hizmet  bölgelerinde veya bir üst  hizmet bölgesindeki yerler için de 20 olmak üzere  toplam  40  tercih  hakkı  verilirHizmet  süresine bağlı olarak kendi  hizmet  bölgesine veya diğer  hizmet  bölgelerine yer değiştirme  suretiyle  ataması yapılan yöneticilerin bölge  hizmeti  süresi 7 nci maddenin  birinci  fıkrasına göre  yeniden  başlar.  Tercihlerine  göre ataması yapılamayan veya  tercihte  bulunmayan yöneticilerin atamaları  elektronik  ortamda  Bakanlıkça gerçekleştirilecek  kura  sonucuna  göre sırasıyla  alt  bölgelere re'sen yapılır."

şeklindeki madde;

12.10.2013 tarihli yönetmelikte;

"Bölge  hizmetine  bağlı yer değiştirmeler

MADDE 29 ...(2) Bölge  hizmetine  bağlı yer değiştirmeye tabi yöneticilere 20  tercih  hakkı  verilir . Halen görev  yaptıkları  hizmet  bölgesinde bu Yönetmelikte öngörülen çalışma süresini tamamlayanlar, daha önce  görev  yaptıkları  hizmet  bölgeleri  bakımından  bu Yönetmelikte öngörülen çalışma sürelerini tamamladıkları  hizmet  bölgeleri dışında olmak üzere, iki  alt  ve iki üst  hizmet  bölgesine yer değiştirmek üzere  tercihte  bulunabilirler. Halen bulundukları  hizmet  bölgesi itibarıyla iki  alt  ve iki üst  hizmet  bölgesini tercih  edemeyecek  durumda  olanlar, daha önce bölge  hizmetini  tamamlamadıkları  hizmet  bölgelerini tercih  ederler. Bulundukları  hizmet  bölgesinde çalışma süresini dolduranlardan  hizmet  bölgelerinin tümünde bu Yönetmelikte  hizmet  bölgeleri için belirlenen sürelerde  görev  yapmış olanlar, halen bulundukları  hizmet  bölgesinin dışındaki  hizmet  bölgelerinin tamamı için  tercihte  bulunabilirler. Tercihlerine  göre ataması yapılamayan veya  tercihte  bulunmayan yöneticilerin atamaları,  elektronik ortamda  Bakanlıkça   gerçekleştirilecek  kura  sonucuna  göre öncelikle  alt  bölgelere ve resen yapılır."

Şeklinde  düzenlenmiş .

Bu değişiklikle;

Eski Yeni
1 40  tercih  hakkı var 20  tercih  hakkı var
2 Farklı  ilde  aynı   hizmet  bölgesi  tercih edilebiliyor Aynı  bölge  farklı  il olsa bile  tercih  edilemiyor
3 Bir  alt   hizmet  bölgesi  tercih  edilebiliyor Bir  alt   tercih  edilemiyor iki  alt   hizmet  bölgesi  tercih  edilebiliyor.
4 Bir üst  hizmet  bölgesi  tercih  edilebiliyor Bir üst değil iki üst  hizmet  bölgesi  tercih  edilebiliyor.
5 Daha önce çalışılan  hizmet  bölgesine tercih  var. Daha önce çalışılan bölgede süre doldurulmuşsa  tercih edilemiyor.
6 İki  alt  ve iki üstte yeterince çalışılmışsa çalışılmayan bölgeler istenebiliyor .

Evet   düzenleme  böyle. MEB böylece daha önce  karşılaştığı  ve ertelemek zorunda kaldığı rotasyona önlem almış oluyor. Böylece  birinci  bölgede (örneğin İstanbul'da)  çalışan  bir kişi yine  birinci  bölge olan İzmir'deki  kadrolara   başvuramayacak . Bu da yetmedi ikinci bölgedeki  kadrolara  da  başvuramayacak . Ancak ve ancak 3.bölgedeki  kadrolara   başvurabilecek .

MEB'in önlem aldığı bir başka konu  ise   şube  müdürü atamalarını yapacak olması. Daha önce yapmaya çalışıp  sonuçlandıramadığı  rotasyonda boş olan  kadroların  hepsini  yeni  atamayla dolduracak.

Böylece rotasyon yapıldığında rotasyona tabi olanlar,  sadece  birbirlerinin  kadrolarını   tercih  edilebilecek. Yani birbirleriyle yer değiştirmiş olacaklar. Ahmet'ten boşalacak  kadroya  Mehmet, Mehmet'ten boşalacak kadroya  Hasan bey atanacak.

Bu  durumda   aynı  il veya ilçeye  yeni  atananlar geldiği gibi  ilk  kez atananlar da bulunacak. Böylece  kurumu tanıyan birileri bulunmuş olacak. Rotasyonla gelen  kadro  olarak kıdemli olacak,  yeni  atanan o  kurumda kıdemli olacak...

Bu değişikliğin anlamı: siz  yıllarca  buralarda  hizmet  ettiniz şimdi de başka yerlerde  hizmet  edin değil, sizden yeterince  istifade  ettik, bundan  sonra  ya başka yerlere ( alt   hizmet  bölgelerine gidin) ya da emekli olun...

MEB bu yöneticileri mağdur etmeyi kafaya koymuştur. Çünkü  ilk  atamaları bile onların üstünde tutmaktadır. Oysa ki bu yöneticilere en azından isteğe bağlı  başvuru  hakkı vererek bir nebze mağduriyetlerini giderebilirdi.

Müsteşar Sayın Yusuf TEKİN'in açıklamasına göre ilk atamalar için 2013'te sınav yapılacak. Böylece rotasyon ilk atamalar tamamlandıktan sonra yapılacak.

Mevcut yöneticiler ilk atama önce yapıldığı için boş kadrolara gidemeyecekler. Sonra yapılsa da anlamsız çünkü ilk yapılacak olan rotasyon. Yani isteğe bağlı rotasyondan sonra.

Çünkü isteğe bağlı atamalar Temmuz'da. Rotasyon ise Haziran'da.

Rotasyonla giden kişi Temmuz'da isteğe bağlı isteme hakkına sahip olmadığına göre bu yöneticilere yapılan haksızlık katlanıyor. İsteğe bağlı sadece, rotasyona tabi olmayıp rotasyona az zamanı kalanları kapsıyor...

İsteğe bağlı ile ilgili maddeye bir bakalım ve biraz da öneride bulunalım:

"Yöneticilerin isteğe bağlı yer değiştirmeleri

MADDE 31 - (1) Halen bulundukları bölgede o bölge için öngörülen bölge hizmeti süresinin en az yarısını 30 Haziran tarihi itibarıyla tamamlayanlar, aynı veya alt hizmet bölgelerindeki münhal kadrolara yer değiştirmek suretiyle atanmak üzere başvuruda bulunabilirler.

(2) Bu maddeye göre isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunanlar, Bakanlıkça belirlenen ve durumlarına uygun kadrolar arasından en fazla on tercihte bulunurlar.

(3) İsteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan yöneticilerin atamaları, Temmuz ayında tercihleri dikkate alınarak, yer değiştirmeye esas puan üstünlüğüne göre yapılır. Yer değiştirmeye esas puanın hesabında 30 Haziran tarihi esas alınır ve puanların eşitliği halinde sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi ile Bakanlıkta geçen toplam hizmet süresi dikkate alınır.

(4) Bu madde kapsamında yapılan atamalar, Bakanlığın internet sitesinde duyurulur."

MEB mağduriyeti biraz olsun azaltmak istiyorsa şu anda rotasyona tabii olan yöneticilere isteğe bağlı yer değiştirme hakkı vermelidir. Yani yönetmeliğin 31.maddesi bir kereye mahsus olmak üzere yarı yılda çalıştırılmalıdır. Böylece rotasyona tabi olan yada Haziran2014'te olacak olanlara en azından bir alt bölgeye yer değiştirme hakkı verilmiş olur. Hatta ve hatta isteğe bağlı yer değiştirmede görev yapılmamışsa bir üst hizmet bölgesi de istenebilmelidir.

Bu atamalardan sonra boş kadrolara ilk atamalar gerçekleştirilmelidir.

MEB şu çelişkinden kurtulmalıdır: Yıllardır birinci hizmet bölgesinde çalışan şube müdürü Kenan bey yeni yönetmelikle ikinci bölge olarak belirlenen Çatalca'a gidemezken ilk kez şube müdürü olacak Faruk bey oraya atanabilecek.

Bu çelişki değil de nedir? İlk kez atanacak olan kaderine razı olmalı şube müdürlüğüne geçmek istiyorsa boş yerleri tercih ederek atanmalı ya da bulunduğu yerde kalmalıdır.

MEB'in isteğe bağlı yer değiştirmeyi öne alması yerinde bir karar olacaktır. Yok ben onları gözden çıkardım bu nedenle en zoru yapacağım ki bıktırayım diyorsa en azından onlara şube müdürlüğünden önceki kadrolarına örneğin okul müdürlüğüne dönme hakkı vermelidir.

Yönetmelikle Hizmet bölgelerinde de düzenleme yapılmış.

MEB yönetmelikle 04.07.2013 yönetmeliğindeki hizmet bölgesi belirlemelerinde de değişikliğe gitmiş.

Örneğin: 04/07/2013 tarihli yönetmelikte;

Amasya'da İl MEM 3.Hizmet Bölgesinde iken

12/10/2013 tarihli yönetmeliğe göre Amasya İl MEM 2.Hizmet Bölgesine alınmıştır.

Daha önce doğru olmadığını defalarca vurguladığımız İstanbul'daki tüm ilçelerin 1.Hizmet Bölgesi kabul edilmesinin yanlışlığında da değişiklik yapılmış fakat anlamsız bir değişiklik olmuş. İstanbul'un Adalar, Çatalca, Silivri, Şile ilçeleri 2.hizmet bölgesi kabul edilmiş.

Bu da çok doğru değil. Çünkü tekrar söyleyelim ki İstanbul'da Bakırköy'ü, Beşiktaş'ı, Kadıköy'ü yönetmekle Sultangazi, Esenler, Sultanbeyli, Bağcılar'ı yönetmek arasında dağlar kadar fark vardır.

Bunu belirlerken kıstasın ne olduğunu gerçekten merak ediyoruz eğer tek kıstas Nüfus ise (ki öyle görünüyor) bu yönetim ve idari işleri hiç bilmemek anlamına gelir...

Bu yönetmelikle beraber getirilen elbet ki olumlu konular da vardır. Diğer kadrolara yer değiştirme hakkı vermek, unvan değişikliğini kurala bağlamak... gibi. Fakat eleştirilecek yanı daha çoktur.

Yukarıda ele aldıklarımızın yanı sıra;

1- Şube müdürü, Tesis müdürü ve Basımevi müdürlerine sözlü sınavda ısrar etmek,

2- İlçe müdürlüğüne (İl MEM Müdür yardımcılığına) atamayı kurala bağlamayıp ben istediğimi atarım yaklaşımı sergilemek,

3- İl müdürünü ben atıyordum ben atayacağım üstelik rotasyona da tabi tutmayacağım demek,

Gibi hayati konularda maalesef keyfiyet var.

Maksut BALMUK

Kaynak : www.memurlar.net

Son Güncelleme: 12.10.2013 20:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ahmad 2013-10-12 15:34:47

maksudu atarsanız sorun yok