banner406
banner396
21 Eylül 2013 Cumartesi 17:12
ROTASYONA DAVA AÇILDI

 Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı simülasyon sonucunda taşra da ücra yerlerin boş kaldığını, merkezlerin ise dolduğunu görmüş bunun da eğitime zarar vereceğini düşünerek veya tuzu kuru birçok yöneticinin baskıları ve yönlendirmeleri sonucuylaGEÇİCİ 2. Madde 22 Ağustos 2013 günü Resmi Gazetenin Mülga sayısı ile iptal edilerek ve MEB’ ın23.08.2013 tarihli ve 41289671/903.02/2185312 sayılı yazısı ile doyurucu hiçbir açıklama yapılmadan süreç bu yıl için bitirildi.

Bizler Sn Bakan Nabi AVCI’nın, Sn Müsteşar Yusuf TEKİN’in yaptığı ateşli açıklamalar “Bu yıl biz rotasyonu kesinlikle uygulayacağız.” “Birilerine papatya falı açtırmayız, Rotasyon mutlaka uygulanacak…” açıklamalarına inanmıştık. SONUÇ NE OLDU… Tabiî ki; Taşrada Hukuka inanların inancı, motivesi, çalışma azmi ve isteği tükendi.

Sn. Müsteşarın 22 Ağustos 2013 günü Ulusal kanal olan kanal 24 teki programın da Son yapılan açıklamada; “Dua ediyordum program bitene kadar duymasın kimse ama… “ diye başlayarak  “2011 deki KHK ya göre rotasyon yapacaktık. ‘Bazı gerekçelerle’ Bakan talimatıyla rotasyonu seneye bıraktık.” “Bu yıla mahsus ağustos ayı içerisinde uygulayalım dedik, ortaya birçok sebep çıktı. Önümüzdeki yıl mayıs ayında yer değiştirmeler yapılacak…”dedi.

Halen 783 üyesi bulunan UEYDER yönetimi ve üyeleri olarak bu gidiş hattan hiç memnun değiliz. Birçok arkadaşımız ve bende, Sn Bakanın ve Sn Müsteşarın sözleri ile “Devletin dili yazıdır” söyleminden yola çıkarak KHK, MEB nın Yönetmeliği, Rotasyon Kılavuzunu ve değişiklik yazılarını muhatap aldık. İnandık kabul ettik ve kesin atamamız yapılacak kanaatiyle evimizi sattık, eşyalarımızı kutuladık ve hatta evden eve taşıma şirketi ile bile konuşup anlaşmayı yaptık. 22 Ağustos 2013 günü mesai bitimine kadar sabırsızlıkla bekledik. Sonuç “Gece Yarısı Operasyonu”. Sonuçtan acaba kaybeden kim ya da kimlerin olduğunu zaman gösterecek.

Devlet Hukuk kurallarını yazıp, işlettiği sürece vardır. Aksi halde hiç kimse devletin varlığından bahsedemez. Devlet yönetmeliği uygulanıp tercihleri alıp her yöneticinin en mahrem olan puanını ve tercihlerini görüp kendi yazdığı uygulama takviminin bitiminde ben vazgeçtim diyemez. Dememelidir. BU BÜYÜK BİR YIKIM VE HEZİMET OLUR VEDE OLDU. Hala MEB de devam sıkıntılara, birde bu eklendiğinde MEB’na var olan güvende kendiliğinden bitti. Bizlerin aileleri yakınları hepimiz her gün bu konuları konuşuyor MEB bu hatayı yapmamalıydı diyoruz. Sn Başbakanıma buradan sesleniyorum. “ - Sn Başbakanım lütfen bu konuya el atın. Bu bizlere yapılan zulme dur deyin. Bizlerde sizlerin yöneticileriyiz. Biz sadece adalet istiyoruz. Yıllardır 3.4.ve 5. Bölgelerde hep mahrum yerlerde görev yaptık. Bizimde bir ailemiz ve çocuklarımız var. Bizlerde daha iyi yerlerde görev yapmak istiyoruz. Yıllardır aynı yerlerde çakıldık kaldık. Biz sizlere ulaşamadık,sesimiz gür çıkmadı. Ama tuzu kuru bir çok arkadaş değişik yollarla size ulaştı. Artı bu duruma bir DUR deyin.”

Ben bu ülkenin hala bir HUKUK DEVLETİ olduğuna inanıyorum. Bu nedenle de Hukukta hak aramanın bir hak olduğunu düşünerek, hiçbir şey yapmadan beklemektense dava açmayı daha uygun buldum.Sonuç ne olur bilinmez. Ama Allahın Adaleti mutlaka tecelli eder. Durumdan rahatsız olan arkadaşlarında olayları bir gözden geçirmelerini dilerim. Unutmayın ancak birlikten kuvvet doğar. İsterdim ki bu devletimizin Sn Başbakanına o büyük ustaya biz ulaşalım. Ama ulaşamadık. Umarım yazım ulaşır.

Kamuoyuna Saygılarımla.

                                                                                                                   Mustafa CEYLAN

                                                                                                                    UEYDER Bşk. Yrd.

DAVA ÖRNEĞİ

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

(Gönderilmek Üzere)

İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

                                                                     AFYONKARAHİSAR

“Yürütmeyi Durdurma Taleplidir”

DAVACI                  :Mustafa CEYLAN (29081511298)

İlçe Milli Eğitim Müdürü

Bayat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

                           BAYAT-AFYONKARAHİSARDAVALI                  :Milli Eğitim Bakanlığı ANKARAT. KONUSU           :23/08/2013 tarih ve 41289671/903.02/2185312 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı’nın Taşra Teşkilatı Yöneticileri konulu yazısınınyürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.Ö.TARİHİ               :23/08/2013AÇIKLAMALAR   :1- Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 14.09.2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.EK-1

Bu Kanunun 37. maddesinin değişik 7. fıkrası ile İl millî eğitim müdürü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürlerine rotasyon, bir görev ve hak olarak tanındı. Bunların yer değiştirmelerine ilişkin usûl ve esasların yönetmelikle belirleneceği hüküm altına alındı.
 Geçici 6. maddede “Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler bir yıl içinde yürürlüğe konulur” denilerek bir süre kısıtlamasına gidildi.Fakat Davalı İdare, yer değiştirmelere ilişkin usûl ve esasların belirleneceği yönetmeliği bir yıl içinde yani 13.09.2012 tarihine kadardüzenleyip yürürlüğe koymadı. Davalı İdarenin buradaki hizmet kusuru bahsimiz dışındadır.2- 13.09.2012 tarihine kadar yürürlüğe girmiş olması gerekenMEB Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkında Yönetmelik

4 Temmuz 2013 tarihli ve 28697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.EK-2Her yeni mevzuat düzenlemelerinin uygulamaya geçmesi geçiş maddeleriyle sağlanır. Geçici maddeler, genellikle geçiş dönemlerine ilişkin işlemlerin uygulama yöntemini ve kapsamını gösterirler. Hukukta genel kural olarak, yasalar, yayımlanmalarından sonraki olaylara ve durumlara uygulanırlar.Geçiş dönemi işlemlerinin uygulama yöntemi ve kapsamı, GEÇİCİ MADDE 2’de“Bu Yönetmelik kapsamında il milli eğitim müdür

yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürü görevini yürütmekte olanlardan bölge hizmeti süresini dolduranların 8 inci maddeye göre yapılacak yer değişikliği işlemleri bir defaya mahsus olmak üzere 31 Ağustos 2013 tarihine kadar sonuçlandırılır”şeklinde düzenlendi.
3- Davalı İdare tarafından ilgili Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereği olarak yapılması gereken 2013 Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Kılavuzu 18/07/2013 tarihli ve 41289672/20/1795618 sayılı onayı ile yürürlüğe koyulduBu kılavuzun ekinde (EK-3) 2013 YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ belirlendi.EK-3Buna göre;

2013   yılı taşra teşkilatı yöneticilerinin yer değiştirme kılavuzunun  http://ikgm.meb.gov.tr. internet adresinde yayınlanması

18/07/2013

4 ve 5 inci   hizmet bölgesinde 2 yıl bölge hizmeti süresini tamamlayan yöneticilerden   yerinde 2 yıl daha kalmak isteyenlerin,
  
  
Eş ve sağlık   durumu başvurularının DYS ile Bakanlığa gönderilmesi

26/07/2013

İl   ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde halen boş bulunan kadrolar ile   bulundukları bölge hizmeti süresini tamamladığından yer değiştirmesi gereken   yöneticiler nedeniyle boşalacak kadroların EK4’de   bulunan Çizelgeye işlenerek DYS ile Bakanlığa gönderilmesi

31/07/2013
  
   

İl Millî   Eğitim Müdürlüklerince başvurular ile atamaya esas puanların kabul edilmesi   ve onay süreci
  
  
Yer   değişikliği başvurusunda bulunmayanların EK5   Çizelgede işlenerek DYS ile Bakanlığa bildirilmesi

01/08/2013   – 06/08/2013

Atamaların yapılması, sonuçların ilanı   ve kararnamelerin İl Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi

14/08/2013

Ayrılışbaşlayış işlemlerinin yapılması

14/08/2013
  

  Tarihinden İtibaren

  

4- Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 31/07/2013 tarihli ve 41289672/20/1949803 sayılı onayıile 2013 YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ (EK3) aşağıdaki şekilde değiştirildi.EK-4

2013   yılı taşra teşkilatı yöneticilerinin yer değiştirme kılavuzunun  http://ikgm.meb.gov.tr. internet adresinde yayınlanması

18/07/2013

4 ve 5 inci   hizmet bölgesinde 2 yıl bölge hizmeti süresini tamamlayan yöneticilerden   yerinde 2 yıl daha kalmak isteyenlerin,
  
  
Eş ve sağlık   durumu başvurularının DYS ile Bakanlığa gönderilmesi

02/08/2013

İl   ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde halen boş bulunan kadrolar ile   bulundukları bölge hizmeti süresini tamamladığından yer değiştirmesi gereken   yöneticiler nedeniyle boşalacak kadroların EK4’de   bulunan Çizelgeye işlenerek DYS ile Bakanlığa gönderilmesi

07/08/2013

İl   Millî Eğitim Müdürlüklerince başvurular ile atamaya esas puanların kabul   edilmesi ve onay süreci

13/08/2013 – 16/08/2013

Yer   değişikliği başvurusunda bulunmayanların EK5   Çizelgede işlenerek DYS ile Bakanlığa bildirilmesi

19/08/2013

Atamaların   yapılması, sonuçların ilanı ve kararnamelerin İl Millî Eğitim Müdürlüklerine   gönderilmesi

22/08/2013

Ayrılış işlemlerinin yapılması

23/08/2013
  
  Tarihinden İtibaren


5- Davalı İdare, 14.08.2013 tarihli ve 41289672/20/2082035 sayılı onay ilebaşvurularınalınması ve onay sürecini, 16/08/2013 den 19/08/2013günü mesai bitimine kadar uzattığını, 22/08/2013 tarihinde atamaların yapılacağını, sonuçların ilan edileceğini ve kararnamelerin İl Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderileceğini duyurdu.EK-5

 

6- Tarafımdan 19/08/2013 günü mebbis(http://mebbis.meb.gov.tr/sistemi üzerinden ilgili form doldurularak tercihler yapıldı.EK-6


7- Ardından Davalı İdare, 19.08.2013 tarihli ve 41289672/903.02/2127165 sayılı yazısı ve eki 19/08/2013 tarihli ve 41289672/20/2127121 sayılı onay ile başvuruların alınması ve onay sürecini, 21/08/2013 günü saat 17.00’ye kadar uzattığını, 22/08/2013 tarihinde atamaların yapılacağını, sonuçların ilan edileceğini ve kararnamelerin İl Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderileceğini duyurdu.EK-7

 

Müracaatlar alınıp, tercihler belirlenip, hizmet puanları hesaplanıp kimlerin nerelere atanacağı MEB tarafından görülüp iş takvimine göre yönetmelik ve iş takvimi uygulanmış tamamlanmıştır.işlem yalnızca kendi(MEB) gördüğü sonucun açıklanmasına kalmıştır. Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi kendiliğinden sona ermiştir.
Bunlara dayalı olarak ilgili internet siteleri deROTASYON SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ”butonları yayımladılar.


8-Kendilerine hukuki metinlerle verilen hakların uygulanmasını bekleyen taşra yöneticileri Davalı İdarenin, mesai saati geçtikten sonra geceleyin yayımlanan 22 Ağustos 2013 Tarihli ve 28743 Mükerrer Sayılı  Resmî Gazete’de MEB Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle AtanmalarıHakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’inEK-81. maddesi ile 4/7/2013 tarihli ve 28697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkında Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesininyürürlükten kaldırılmış olduğunu gördüler.          Ardından da; bu bahaneyle Davalı İdarenin dava konusu 23/08/2013 tarih ve 41289671/903.02/2185312 sayılı yazısı ile2013 Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Kılavuzu ile başlatılan sürecin sonlandırıldığı duyuruldu.EK-9
9- Bu Yönetmelik iptali yargı kararı olmayıp; Davalı İdarenin kendi işlemidir. Dolayısıyla da yapılan rotasyon işlemlerini ve verilen haklarıdoğmamış sayamaz, hukuken ortadan kaldıramaz. Rotasyon işleminin kaldığı yerden devam ederek tamamlanması hukuken gerekmektedir.
10- Davalı İdarenin 21 Ağustos 2013 tarihi mesai saati bitimine kadar işlemleri yönlendirerek bir yandan rotasyon işlemlerini yürütmesine rağmen; diğer yandan 22 Ağustos 2013 tarihinde mesai saati bittikten sonra Yönetmelik değişikliği düzenleyerek bu işlemlerin dayanağını ortadan kaldırmaya çalışmasıhukuk güvenliğini zedeleyecek niteliktedir. Hiç kimsenin Devlete olan güveni kalmayacaktır. Bütün Devlet kurumlarında ve hatta özel kurumlarda olduğu gibi Davalı İdare de kendisine olan güveni sağlamak zorundadır.11-Danıştay İkinci Dairesi’nin 14.3.2007 tarihli veE: 2004/7892 ile K: 2007/1397 nolu kararında;  idarenin üzerinde tasarrufta bulunduğu kamu görevlisinin sosyal ve psikolojik durumunu da göz önüne alması gerektiği belirtilmiştir. Davalı İdare ise, yer değiştirme hazırlıklarını tamamlayarak kendisini bu işe hazırlamış olan personelini psikolojik olarak bir çöküntünün içerisine itmiştir.12- Danıştay İkinci Dairesi’nin 13.2.2008 tarihli ve E: 2007/1627, K: 2008/698 nolu kararında; Yargı kararlarının sadece “hüküm fıkraları” itibarıyla değil,“gerekçeleri” itibarıyla da bağlayıcı olmalarınedeniyle, uygulanmasında idareler tarafından karardaki gerekçeler de dikkate alınmak suretiyle, yeni işlemler tesis edilmesi gerektiği, ifade edilmiştir.
13- “Hiçbir hukuk kuralı, kendinden önceki hiçbir hukuki kuralı ortadan kaldıramaz” ilkesi gereği4/7/2013 tarihli ve 28697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkında Yönetmeliğin İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarına, İlçe Milli Eğitim Müdürlerine ve Milli Eğitim Şube Müdürlerine verdiği rotasyon hakkının, 22 Ağustos 2013 Tarihli ve 28743 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan MEB Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle AtanmalarıHakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, idari yargı kararları ile iptal edilen işlemlerin hiç doğmamış sayıldığı gibi geri alınması da söz konusu değildirBu hakların, hiç doğmamış sayılması şeklinde dava konusu işlemle geri alınması hukuka aykırıdır.  
14-Danıştay İkinci DairesininE: 2004/7423, K: 2005/113 nolu kararında "idari davaya konu edilen bir idari işlemdeki kurucu irade, işlemin tesis edildiği tarih itibariyle gerçekleştiğinden, bu tarihten sonra yapılan yeni yasal düzenlemelerden etkilenmesinin söz konusu olamayacağı ve Anayasa Mahkemesince yürürlüğü durdurulan kanun veya kanun hükmünde kararname maddesinin görülmekte olan bir davaya uygulanamayacağı” hakkındadır.

15- Bu olayların gelişimi Anayasanın 2. maddesinde öngörülen hukuk devleti ilkesine aykırıdır. “Anayasa’nın 2. maddesinde, Cumhuriyetin nitelikleri arasında sayılan hukuk devleti, insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa ve hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık,yasaların üstünde yasa koyucunun da bozamayacağı temel hukuk ilkeleri ve Anayasa’nın bulunduğu bilincinde olan devlettir.

Bu bağlamda, hukuk devletinde yasa koyucu, yasaların yalnız Anayasa’ya değil, evrensel hukuk ilkelerine de uygun olmasını sağlamakla yükümlüdür”. Anayasa Mahkemesinin bir kararında (27.3.1986, E.1985/31, K.1986/11, RG: 9.5.1986-19102)yer alan; hukuk devletinin, Anayasanın açık hükümlerinden önce hukukun bilinen ve tüm uygar ülkelerin benimseyip uyduğu ilkelere uygun olması gerekir, şeklindeki gerekçeyle de hukuk devleti ilkesinin Anayasayı da aşan yönü vurgulanmıştır. Dava konusu işlem hiçbir hukuk devletinin kabul edemeyeceği bir hukuksuzluk boyutundadır.
16-652 sayılı KHK, ilgili Yönetmelik ve Kılavuzlar ile yapılan düzenlemelerle tanınan rotasyonla yer değiştirme hakkında; atamaların yapılması, sonuçların ilanı ve atama kararnamelerinin İl Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi işinin 22/08/2013 tarihinde bitirilmesi gerekiyordu.Bundan dolayı kimimiz evini sattı, kimisi kira kontratını yenilemedi, kömür parasını yatırmadı, vs. İş yerindeki arkadaşlarla ve çevredeki insanlarla vedalaştı. Çocuklarının okul durumunu da ona göre ayarladı. Özellikle de iş yerindeki işiyle ilişiğini kafasında ve psikolojik olarak sonlandırdı.Tüm bunlar, Davalı İdarece hiç olmamış gibi sayılarak dava konusu yazıyla engellenmiştir. Bu hukuksuz işlemle Devletimiz, hukukun güvenilirliği açısından ciddi anlamda prestij kaybına uğratılacaktır.Hukuk devleti ilkesi doğrultusunda mevzuat kuralları genelde, konuldukları gün ve gelecek içindir, sonradan çıkan bir kural, yürürlüğe girdiği tarihten önceki olaylara uygulanamaz. Davalı İdare;22/08/2013 tarihinde mesai saatleri içerisinde bitirmesi gereken işlemi yapmamış; yapmama gerekçesi olarak da işlemi tamamlaması gerektiği süre bittikten çok sonra yayımlanmasını beklediği bir Yönetmelik değişikliğine sığınmıştır ki; bu sığınak hukuki bir sığınak değildir.


Davalı İdarenin beklediği değişiklik 22/08/2013 Tarihli ve 28743 Mükerrer Sayılı Resmî Gazete’demesai saati sona erdikten çok sonra geceleyin yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre yapılabilecek en erken işlem23/08/2013 Cuma günü mesai saati başlangıcıdır.Yani Davalı İdare, her türlü işlemi bitirmesi gereken tarihte bitirmeyerek gerekçe beklemeye koyulmuştur.Bu haliyle de hukuki olmaktan çok uzaktır.

17.657 Sayılı DMKMadde 17- Devlet memurları, bu kanun ve bu kanuna dayanılarak yayınlanan tüzük ve yönetmeliklere göre tayin ve tesbit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler.

Madde 21- ( Değişik madde: 12/05/1982 - 2670/9 md.)

Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler.

Madde 72 -(Değişik madde: 12/05/1982 - 2670/25 md.)

Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır

Madde 76- (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.)

Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler.

Görüldüğü üzere Devlet; Kanunların, Yönetmeliklerin ve diğer mevzuatların yapıcısı, uygulayıcısı ve de GÜVENCESİDİR. Devlet keyfi davranamaz. Kendisi tarafından çıkardığı bir yasa, yönetmelik ve mevzuatı keyfi, gerekçesiz olarak iptal edemez. Günü birlik mevzuat çıkarılamaz. Takvime bağlayarak Uygulamaya koyduğu bir mevzuatı takvim bitiminde iptal ettim diyemez. Aksi halde devlet güvenini ve varlığını yitirir. Devlet eşitlik, adalet, hak ve hukuk çerçevesinde; Memurunun güvencesini sağlamak, korumak, haklarını vermek, sahip çıkmak zorundadır.Memurun psikolojisini düşünmek, motive ederek daha fazla verim almak durumundadır.Devlet Mobbing uygulamaz. UYGULAMAMALIDIR.

MEB samimi davranmamıştır. 22.08.20013 günü Yönetmelik değişikliğine gidecek bakanlık 20.08.20013 de müracaatı 2 (iki) gün süre ile neden uzatmıştır anlaşılamamaktadır.

 

Sonuç olarak; iptalini istediğim yazının uygulanması halinde, MEB Münhal kadroları rotasyondan önce dolduracak, rotasyona tabi birçok idarecinin yeri değiştirilerek rotasyondan kurtarılabilecek, rotasyon alanı daraltılarak ileride telafisi güç veya imkânsız zararların yaşanmasına sebep olacak, Devlet kurumlarına olan hukuki güven zedelenecek, dava konusu benzer hukuksuz işlemlere de kapı aralanacaktır. Bu kapsama dâhil kişilerin (bizlerin) her yönden hazırlanmalarına rağmen başka il/ilçelere yer değişiklikleri engellenmiş ve hem bu kişiler, hem de aileleri maddi ve manevi zarara uğramışlardır. Bu bir mobbingdir. travmadır. Bu mobbing ve travma durdurulmalıdır. Davalı İdarenin savunması alınmaksızın veyahut savunma süresi kısaltılarak karar verilmesi mağduriyetlerin engellenmesi için elzemdir. Takdir adalet mercii olan yüce mahkemenizindir.


SONUÇ VE TALEP :Yukarıda arz ve izah edildiği üzere, ayrıca mahkemenizin re’sen gözeteceği sair hususlar da dikkate alınarak;

  1. 23/08/2013 tarih ve 41289671/903.02/2185312 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı’nın Taşra Teşkilatı Yöneticileri konulu yazısının yürütmesinin durdurulması ve devamında iptaline,
  2. Öncelikle YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA,
  3. Tüm yargılama harç ve masrafların karşı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesi hususunda gereğini arz ve talep ederim.


                                                                                                                                                                                                           …/09/2013


                                                                                     Mustafa CEYLAN 
                                                                                                          Davacı

 

EKLER:

EK-1 2011M.E.B. T.VE G.H. Kanun Hükmünde Kararname Örneği

EK-2 2013 Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Yönetmeliği Örneği

EK-3 2013 Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Kılavuzu Örneği

EK-4 Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Kılavuzu Değişikliği Örneği

EK-514/08/2013 Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Başvuru Tarihi Değişikliği Örneği

EK-619/08/2013 Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Başvuru Tarihi Değişikliği Örneği

EK-7 Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Başvuru Onay Formu Örneği

EK-8Yönetmelik Değişikliği Resmi Gazete Örneği 
EK-9Millî Eğitim Bakanlığı’nın 23.08.2013 tarihli ve 41289671/903.02/2185312 sayılı yazısı Örneği

Son Güncelleme: 21.09.2013 17:12
Anahtar Kelimeler:
ROTASYONA DAVA AÇILDI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.