banner406
banner396
07 Aralık 2013 Cumartesi 16:57
Taslağa göre yönetici normu karşılaştırılması
 Not: Kırmızı yazılar taslaktaki maddeler,

Mavi yazılar eski yönetmelik maddeleri

Siyah yazılar ise yorumlarımızdır.

Norm  Kadro Belirlemeye İlişkin Hükümler

Müdür Norm  Kadrosu

Madde 6- Kapsama dahil  okul ve  kurumların her biri için bir  müdür nor kadrosu  verilir.

a) Aynı  binayı  kullanan bütün  okullara, bir  müdürnormu  verilir. (Bu madde ile bir  okulda iki  müdür olması  engellenmek istenmiştir.) Yani aynı  binadahem ilkokul hem de ortaokul varsa  giriş kapısını da değiştirseniz,  binayı içeriden  duvarla ikiye bölseniz de tek  müdür tarafından yönetilecek.

b) Birden fazla  okul türünün aynı  kampüste  yer aldığı  Eğitim  kampüsleri için bir  Eğitim  Kampüs  Müdürü norm kadrosu  verilir.

c) Birden fazla  okul ve  kurumun aynı bünyede  yer aldığı  kurumlar için bir  müdür norm  kadrosu  verilir. (eskisi ile aynı)

Ancak birleştirilmiş  sınıf  uygulaması yapılan ilkokullara  müdür norm  kadrosu  verilmez. (eskisi ile aynı)

Eski yönetmelikte "a)  Öğrenci  sayısı 150'den az olanlara  müdür normu  verilmez" hükmü varken burada yoktur. Yani 10  öğrencisi bir  şubesi fakat birkaç  dersliği olan bir İlkokula da,  müdürlük normu verilecek. (Birleştirilmiş  sınıf  uygulaması yoksa)

Müdür  normu için en azından iki  şube zorunluluğu (ki bir  şube için en az 10  öğrenci gerekir) getirilmesi  uygun olur diye düşünüyoruz. Daha önce var olan 150 şartı ( okulların ilkokul-ortaokul diye ayrılması nedeniyle) bir  çok ilkokul yöneticisini fazla  duruma düşürmüştü.

Yeni  yönetmelikle beraber köy  okullarının da açılması ve  müdür tahsis edilmesi söz konusu olabilecektir. Bu  müdür  yetkililiğin  yerine  müdürlüğü esas alacak olumlu bir  gelişmedir.

Müdür norm  kadrosu

Madde 6 - Kapsama dahil  okul ve  kurumların her biri için bir  müdür norm  kadrosu  verilir.

Ancak,  özel  eğitim  kurumları hariç bünyesinde 6-8 inci  sınıfları bulunmayan ilköğretim  kurumlarından;

a)  Öğrenci  sayısı 150'den az olanlara,

b) Birleştirilmiş  sınıf  uygulaması yapılanlara,

müdür  norm  kadrosu  verilmez.

Birden fazla  okul ve  kurumun aynı bünyede  yer aldığı  kurumlar için bir  müdür norm  kadrosu  verilir.


Müdür Başyardımcısı Norm  Kadrosu

Madde 7- Kapsama dahil  okul ve  kurumlardan;

a) Yatılı veya pansiyonlu  okullara, (eski yönetmelikle aynı)

b)  Öğrenci  sayısı 500 ve daha fazla olan liselere, (daha önce 500'den fazla  öğrenciye  sahip  sadeceAnadolu Liselerine Başyardımcılık normu  verilirken  şimdi  tüm liselerde 500  öğrenci yakalandığında verilecek. Aha önce Fen Liseleri ve  Çok Programlı Liselere  öğrenci  sayısı şartı olmadan başyardımcılık  verilirken onlar da 500  öğrenci şartına  bağlanmışlardır. Fen ve  Sosyal Bilimler liseleri pansiyonlu olduklarından başyardımcılık  kadrosu zaten alacaklardır.  Özellikle Anadolu Liselerinin büyük bir kısmında 500  öğrenciyi yakalamak mümkün olmamaktadır. Bu nedenle bu  okullara baş yardımcı ataması zor  görünmektedir. Diğer liselerde( meslek) yüzyüze, çıraklık, döner  sermaye gibi unsurlar nedeniyle 3  yardımcılığa ulaşılması mümkün olabildiğinden 3  müdür  yardımcılığına bir başyardımcılık  verilmesinden  yararlanabilmektedirler. Bu nedenle Anadolu Liselerinde  müdüryardımcısı tahsisinde ikinci  yardımcılık için olan 401  sayısı daha aşağıya çekilebilir.

c) 3308  sayılı Çıraklık ve  Meslek  Eğitimi Kanunu  uygulaması çerçevesinde işletmelere  beceri  eğitimi için en az 100  öğrenci gönderen  mesleki ve teknik  öğretim  okullarına(Eski yönetmelikle aynı)

d)  Müdür  yardımcısı  sayısı üç ve daha fazla olan her derece ve türdeki örgün ve  yaygın  eğitim  kurumlarına,(Eski yönetmelikle aynı)

bir  müdür başyardımcısı norm  kadrosu  verilir.

Birden fazla  okul ve  kurumun bir  müdüre bağlı olarak örgütlendiği  kurumlar için ise yukarıda  belirtilen şartlarda sadece bir  müdür başyardımcısı norm  kadrosu  verilir. (Eski yönetmelikle aynı)

Müdür başyardımcısı nor kadrosu

Madde 7 - Kapsama dahil  okul ve  kurumlardan;
a) Yatılı veyapansiyonlu 
okullara,
b) 
Öğrenci  sayısı 500 ve daha fazla olan;
1) Her türdeki anadolu liselerine,
2) Fen liselerine,
3) 
Çok programlı liselere,
c) 3308 
sayılı Çıraklık ve  Meslek  Eğitimi Kanunu  uygulaması çerçevesinde işletmelere  beceri  eğitimi için en az 100  öğrenci gönderen  mesleki ve teknik  öğretim  okullarına,
d) Bünyesinde ilköğretim 
kurumu ve lisenin birlikte bulunduğu  özel  eğitim  okullarına
e) 
Müdür  yardımcısı  sayısı üç ve daha fazla olan her derece ve türdeki örgün ve  yaygın  eğitim  kurumlarına,
bir 
müdür başyardımcısı norm  kadrosu  verilir. Birden fazla  okul ve  kurumun bir  müdüre bağlı olarak örgütlendiği kurumlar için ise yukarıda  belirtilen şartlarda  sadece bir  müdür başyardımcısı norm  kadrosu  verilir
.


Müdür  Yardımcısı Norm  Kadrosu

Madde 8- Kapsama dahil  okul ve  kurumlardan;

a) Anaokullarında;
Öğrenci  sayısı:
1) 100- 201'e kadar 1,
2) 201 ve daha fazlası 2,

a) Anaokullarında;
Öğrenci  sayısı:
1) 100- 201'e kadar 1,
2) 201 ve daha fazlası 2,

Anaokullarında eski  durum devam etmektedir. Daha önce 150 den az  öğrenci

b) İlkokullarda;

Öğrenci   sayısı:

1) 150-501'e kadar 1,

2) 501 - 1001'e kadar 2,

3) 1001-2001'e kadar 3,

4)2001 ve daha fazla 4,

c) Ortaokullarda:

Öğrenci   sayısı:

1) 401'e kadar 1,

2) 401 - 1001'e kadar 2,

3) 1001-1601'e kadar 3,

4)1601 ve daha fazla 4,

b) İlköğretim  kurumlarında; (1)

Öğrenci   sayısı:

1) 601'e kadar 1,

2) 601 - 1401'e kadar 2,

3) 1401 -2201'e kadar 3,

4) 2201 ve daha fazla 4,

Burada da  mantıki bir çelişki vardır. Anaokuluna 100  öğrenciye 1  müdür  yardımcılığı  verilirkenilkokula 150'ye kadar  müdür  yardımcılığı  kadrosu vermemek bir  üst  kurum olan ortaokula ise 10 öğrenciye dahi  müdür  yardımcılığı normu vermek  mantıki değildir. Aynı  şekilde anaokullarında 201 öğrenciye 2. müdür  yardımcılığı normu  verilirken ilkokul, orta  okul ve liselerde 401  sayısını aramak da doğru değildir. Eğer anaokulu  çocukları küçük deniliyorsa onlara 100  öğrenci için ilk  yardımcılıktahsisi yapılırken Ortaokullarda ise 10  öğrenciye dahi  yardımcılık  verilirken ikisinin arasında  yer alanilkokullarda neden 150  sayısı aransın? Buradaki  sayılar biraz daha esnetilmelidir. Örneğin Anaokulları aynı  şekilde kalmalı İlkokullarda 100  öğrenciye bir  yardımcılık  verilmeli, İlkokul, ortaokul ve liselerde ikinci  yardımcılık için 301  sayısı getirilmelidir. Üçüncü  kadro için ise  tüm  okullarda 1001 sayısı aranmalıdır. Böylece her  müdür  yardımcısına 350 civarında  öğrenci düşecektir.

d) Ortaöğretim  okullarında;

Öğrenci   sayısı:

1) 401'e kadar 1,

2) 401 - 1001'e kadar 2,

3) 1001-1601'e kadar 3,

4)1601 ve daha fazla 4,

c) Ortaöğretim  okullarında;

Öğrenci   sayısı:

1) 501'e kadar 1,

2) 501- 1201'e kadar 2,

3) 120l - 2001'e kadar 3,

4) 2001 ve daha fazla 4,

e)  Özel  Eğitim  okul ve  kurumlarında

Öğrenci   sayısı: ,

1) 51'e kadar 1,

2) 51- 126'ya kadar 2,

3)  Sonra gelen her 150  öğrenci için 1,

(Eskisi ile aynı)

f)  Mesleki ve teknik  eğitim  merkezleri ile  mesleki  eğitim  merkezlerinde ;

Öğrenci  -çırak-kursiyer  sayısı:

1) 401'e kadar 1,

2) 401-1001'e kadar 2,

3) 1001 -2001'e kadar 3,

4) 2001 ve daha fazla 4,

e)  Mesleki ve teknik  eğitim  merkezleri ile olgunlaşma enstitüleri,  pratik  kız sanat  okulları ve  mesleki  eğitimmerkezlerinde (akşam sanat  okulu statüsünde olanlar dahil);

Öğrenci  -çırak-kursiyer  sayısı:

1) 401'e kadar 1,

2) 401- 801'e kadar 2,

3) 801 - 1201'e kadar 3,

4) 1201 ve daha fazla 4,

Burada  mesleki  eğitim  merkezlerinin aleyhlerinde bir düzenleme vardır. 3. yardımcılık için 801 olan sayı 1001'e çıkarılmaktadır. Bu  durumun düzeltilmesi gerekir. Bu  durumda bu  kurumlardakibaşyardımcılık  kadroları da zora girmektedir.  Mesleki  eğitimle eşdeğer hale getirilmeye  çalışılan ve aynı genel  müdürlüğe bağlı olan  Halk  Eğitim  Merkezlerinin norm ve  kaldırılan Başyardımcılık normları düzenlenerek yönetmeliğe işlenmelidir.

g) Rehberlik ve araştırma  merkezlerinin görev  alanlarına giren il veya ilçenin;

Nüfus  sayısı:

1) 600.000'e kadar 1,

2) 600.001 ve daha fazla 2,

müdür   yardımcısı norm  kadrosu  verilir,

f) (Değişik: 17/1/2011-2011/1331 K.) Rehberlik ve araştırma  merkezlerinin görev  alanlarına giren il veya ilçenin;

Nüfus  sayısı:

1) 600.000'e kadar 1,

2) 600.001 ve daha fazla 2,

Nüfusu 600binden fazla olan ilçe  sayısı  çok olmadığından bu  kurumlara  verilecek 2. müdüryardımcılığı normunda esneme yapılmalıdır. İstanbul'da dahi 600binden fazla nüfusa  sahip ilçe  sayısı5'tir. Bağcılar,Küçükçekmece,Ümraniye, Pendik, Bahçelievler Ülkemizdeki  Engelli vatandaş sayımızın ve bu  kurumların diğer  kurumlara da  destek olmaları gerektiği düşünüldüğünde yönetici sayısının arttırılması gerekmektedir.

RAM'lardaki Rehber  Öğretmen  sayılarında artış gözlenmektedir. Bu olumlu bir  gelişmedir. BU  sayıbiraz daha arttırılarak  okullardan yapılan rehber  öğretmen görevlendirmeleri (başka  okullara belli günler için takviyeler) Rehberlik Araştırma  Merkezleri üzerinden yapılarak  okulların yaşadıkları sorunlar minimize edilebilir.

Rehber  öğretmen norm  kadrosu

Madde 13 - Rehberlik ve araştırma  merkezleri için;  merkezin görev  alanına giren il veya ilçenin nüfusu 200.000'e kadar olan  yerlerde 8,  sonra gelen her 50.000 nüfus için 1 rehber  öğretmen norm  kadrosu  verilir. Bu şekilde yapılacak hesaplama  sonunda artan nüfusun en az 25.000 olması halinde bir rehber  öğretmen norm kadrosu daha  verilir.

Madde 13 - (Değişik: 17/1/2011-2011/1331 K.)

Rehberlik ve araştırma  merkezleri için;  merkezin görev  alanına giren il veya ilçenin nüfusu 200.000'e kadar olan yerlerde 5,  sonra gelen her 100.000 nüfus için 1 rehber  öğretmen norm  kadrosu  verilir. Bu  şekilde yapılacak hesaplama  sonunda artan nüfusun en az 50.000 olması halinde bir rehber  öğretmen norm  kadrosu daha  verilir.

Maksut BALMUK

Kaynak: www.memurlar.net

Son Güncelleme: 07.12.2013 16:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.