banner406
banner396
02 Ocak 2014 Perşembe 19:12
TAŞRA ROTASYON TAKVİMİ TASLAK METNİ

 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

2014 YILI TAŞRA YÖNETİCİLERİ ROTASYONUNUN TAKVİMİNİ ŞİMDİDEN BELİRLEMELİ VE İLAN ETMELİDİR

Yaklaşık 2 yıldır dillendirilen ve 652 sayılı KHK ve diğer mevzuatlarla birleşik olarak hazırlanan “MEB Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” bu yönetmeliğin süreci olan rotasyon taşra teşkilatı yöneticileri arasında şimdiden 1. Gündem maddesi olarak sıklıkla görüşülüp konuşulmaya başlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı bu bağlamda en geç mart ayı içerisinde gerekli planlamaları yapıp taşra yöneticileri ve kamuoyuna gerekli duyuruyu şimdiden yapmalıdır. Kısacası Bakanlık rotasyon konusunda yol haritasını belirlemelidir. Aksi durumda rotasyon, bir kaosa dönüşecek ve geçen yıl olduğu gibi hatırlıların ve ayrıcalıklıların baskısı ile her şey sözde ve kağıt üzerinde kalmış olacaktır. Bu durum MEB taşra yöneticilerini iyice demoralize edecek ve üretkenliklerini tamamen yok edecektir. Bir çok defa belirtmiştik ki Milli Eğitim Bakanlığı rotasyon konusunu çözmeden Bakanlıkta hiçbir problemi çözemeyecektir. Ertelemeler ve gecikmeler sadece ayrıcalıklı insanların günlerini gün etmeye yarayacak değişim ve dönüşüm yine bir başka bahara kalacaktır. Bizler taşra yöneticileri olarak artık kısır döngü içinde panayır halkası atmaktan usandık, belimiz kamburlaştı, gözlemiz döndü. Taşra teşkilatı yöneticilerinin ilk atamalarından zorunlu ve isteğe bağlı atama takvimi mart ayı içinde Bakanlıkça ilan edilmeli ve işletilmelidir. Konunun muhatapları olarak Bakanlığımıza birkaç önerimiz olacaktır. Önerimizin dikkate alınması halinde geniş çaplı bir mutabakatın sağlanacağını ve bu dönüşümün sağlıklı bir şekilde başarılabileceğine inanmaktayız. Önerilerimizi başlıklar halinde aşağıda ifade etmekteyiz.

  1. 2014 yılına mahsus olmak üzere Şube Müdürlerinin yer değiştirme takvimi belirli bir süre erkene alınarak zorunlu yer değiştirme gerçekleştirilebilir.

  2. Şube Müdürü yer değişikliklerinden sonra ilk defa Şb. Müdürü olarak atanacakların yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmelidir.

  3. İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin atamaları haziran ayında, ilişik kesme işlemleri ise temmuz ayı içinde gerçekleştirilmelidir.

  4. Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda isteğe bağlı atamalar Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilmelidir.

  5. Bakanlığımız Taşra Rotasyonundan vazgeçmesi veya erteleme gibi farklı bir planın bulunması halinde bunu çok önceden kamuoyu ile paylaşmalı ve yöneticilerin tereddütlerini önceden gidermelidir. Aynı şekilde yöneticilerin münhal boş bulunan kadrolara atamalarını da gerçekleştirmelidir. Şu anda boş bulunan kadrolara rotasyon gerekçe gösterilerek olumsuz cevaplar verilmekte ve insanların mağduriyetleri daha da ileri boyutlara ulaşmaktadır. Bundan hareketle Milli Eğitim Bakanlığı rotasyonu yapacak olması halinde takvimini şimdiden   ilan etmeli ve uygulamalı, yok rotasyondan yapılmayacaksa veya ertelenecekse   o zaman boş bulunan kadrolara yapılan başvurular değerlendirmeye alınarak kadrodaki yöneticilerden buralara atamalar yapılarak bir şekilde mağduriyetler giderilmelidir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİNDEN İL VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLERİNİN

YER DEĞİŞTİRME VE İLK ATAMA TAKVİMİ
(ÖRNEKTİR)

TARİHLER

YAPILACAK İŞLER

İLGİLİ

KURUM, BİRİM, KİŞİ

Başlangıç 
Tarihi

Bitiş 
Tarihi

10.03.2014

15.03.2014

“Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme suretiyle   Atanması Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin (Şube Müdürleri) yer değiştirme ve ilk   Atama kılavuzunun yayımlanması

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Atama Grup Başkanlığı

17.03.2014

20.03.2014

İlgili Yönetmeliğin
29/5 fıkrasına göre 5 ve 6. hizmet bölgelerinde çalışanlardan 4. yılını tamamlamak üzere yerlerinde kalmak isteyenler ile 30.maddeye göre yer değiştirecek veya yerlerinde kalmak isteyenlerin dilekçeleri ile ilgili belgelerini İl Milli eğitim Müdürlüklerine teslim etmeleri

İlgili Yönetici Adayları

21.03.2014

24.03.2014

29/5 ve 30. maddede belirtilen mevzuata dayalı belgelerin DYS ile Bakanlığa gönderilmesi

İl Milli Eğitim Müdürlükleri

25.03.2014

04.04.2014

29. Maddenin 5.fıkrası ve 30.maddeye dayalı olarak istekleri ve mazeretleri incelenen Şube Müdürlerinin istek ve taleplerine ilişkin değerlendirmelerin Bakanlıkça sonuçlandırılması ve ilgililere tebliğ edilmesi.

Bakanlık İl Milli Eğitim Müdürlükleri 

07.04.2014

09.04.2014

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce boş bulunacak olan Şb. Müdürlüğü Kadrolarını ilan etmesi

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

10.04.2014

15.04.2014

Yer değiştirmeye tabi yöneticilerin elektronik ortamda tercihlerini yapmaları

İlgili Yönetici Adayları

16.04.2014

18.04.2014

Yönetici tercihlerinin İl Milli Eğitim Müdürlüklerince incelenmesi, onaylanması ve DYS ile Bakanlığa gönderilmesi

İl Milli Eğitim Müdürlükleri

19.04.2014

25.04.2014

2014 yılı Taşra Teşkilatı Şube Müdürü yer değiştirme işlemlerinin sonuçlandırılması ve Bakanlık Web sitesinden ilân edilmesi, kararnamelerin elektronik ortamda İl Milli eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

28.04.2014

14.05.2014

Tebligatların yapılması ve en son 14.05.2014 tarihinde yer değiştiren tüm Yöneticilerin ilişiğinin kesilmesi

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

15.05.2014

30.05.2014

Tüm Yönetici adaylarının yeni görev yerlerine başlamaları

İlgili Yöneticiler

02.06.2014

06.06.2014

Yönetmeliğin 21. Maddesine göre ilk defa Şb. Müdürü olarak atanacaklar için mevcut boş kadroların Bakanlıkça ilan edilmesi

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

09.06.2014

12.06.2014

Yönetici Adaylarının Bakanlıkça ilan edile boş Şb. Müdürlüğü kadrolarına elektronik ortamda başvurularını yapmaları

İlgili Yönetici Adayları

13.06.2014

16.06.2014

Yönetici Adaylarının Belgelerinin kontrolü ve Başvurularının onaylanarak DYS ortamından Bakanlığa gönderilmesi

İl Milli Eğitim Müdürlükleri

20.06.2014

20.06.2014

Bakanlıkça İlk defa atanacak Şube Müdürlerinin atama sonuçlarının Web sayfasında ilan edilmesi ve kararnamelerinin illere gönderilmesi

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

20.06.2014

30.06.2014

Ataması yapılan Şb. Müdürlerine tebligat gönderilmesi ve ilişik kesme işlenmelerinin tamamlanması

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

15.07.2014

15.07.2014

Yeni görev yerlerinde işe başlama

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, İlgili Şube Müdürleri

18.07.2014

21.07.2014

İlgili yönetmeliğin 31. Maddesine göre isteğe bağlı yer değiştirecek Şube Müdürleri için boş kadroların Bakanlıkça Ülke genelinde Web sayfasından ilan edilmesi

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

22.07.2014

24.07.2014

İlgili yönetmeliğin 31. maddesine göre yer değiştirecek yöneticilerin başvurularını elektronik ortamda yapmaları

İlgili Yöneticiler

25.07.2014

25.07.2014

İlgili yönetmeliğin 31. maddesine göre isteğe bağlı yer değiştirecek yöneticilerin başvurularını onaylaması ve DYS üzerinden Bakanlığa gönderilmesi

İl Milli Eğitim Müdürlükleri

31.07.2014

31.07.2014

İlgili yönetmeliğin 31. maddesine göre Yöneticilerin (Şube Müdürlerinin) atamalarının sonuçlandırılması ve Bakanlık Web sayfasından ilan edilmesi

Bakanlık

01.08.2014

29.08.2014

Tebligat ilişik kesme ve Göreve başlama

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve İlgili Yöneticiler

01.09.2014

05.09.2014

İlgili yönetmeliğin 21. maddesine göre Şube Müdürlüğü kadrolarına ilk defa atanacak yönetici adayları için mevcut boş kadroların ilan edilmesi

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

08.09.2014

12.09.2014

Şube Müdürü yönetici adaylarının boş kadrolara atanmak üzere elektronik ortamda başvurularını yapmaları

İlgili Yönetici Adayları

15.09.2014

30.09.2014

Başvuruların incelenmesi, onaylanması DYS ortamından Bakanlığa Gönderilmesi, Bakanlıkça Atamaların yapılması, Web sayfasında ilan edilmesi ve Tebligat işlemleri

İl Milli Eğitim Müdürlükleri
İnsan Kaynakları

01.10.2014

17.10.2014

İlişik kesme ve yeni görev yerine başlama

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİNDEN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR YARDIMCILARI ve İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİNİN YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ
(ÖRNEKTİR)

TARİHLER

YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

İLGİLİ KURUM, BİRİM, KİŞİ

Başlangıç 
Tarihi

Bitiş 
Tarihi

10.03.2014

14.03.2014

Kılavuzun yayınlanması

Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürlüğü

28.04.2014

02.05.2014

İlgili Yönetmeliğin
29/5 fıkrasına göre 5 ve 6. hizmet bölgelerinde çalışanlardan 4. yılını tamamlamak üzere yerlerinde kalmak isteyenler ile 30.maddeye göre yer değiştirecek veya yerlerinde kalmak isteyenlerin dilekçeleri ile ilgili belgelerini İl Milli eğitim Müdürlüklerine teslim etmeleri

İlgili Yöneticiler (İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yard., İlçe Milli Eğitim Müdürleri)

05.05.2014

07.05.2014

İlgili yöneticilerin dilekçeleri ile bağlı belgelerinin DYS ortamında MEB'e gönderilmesi

İl Milli Eğitim Müdürlükleri

08.05.2014

16.05.2014

İlgili yöneticilere ait belgelerin incelenmesi değerlendirilmesi ve mazeret ve taleplerin sonuçlandırılması

 MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

20.05.2014

23.05.2014

Sonuçların ilgililere tebliğ edilmesi

 

26.05.2014

30.05.2014

Ülke genelindeki boş kadroların belirlenmesi ve ilan edilmesi

İl Milli Eğitim Müdürlükleri, MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

02.06.2014

06.06.2014

MEBBİS modülü üzerinden ilgili yönetici adaylarının (İl Müdür Yard. - İlçe Milli Eğitim Md.) bakanlıkça ilan edilen kadrolara ilişkin başvurularının alınması

İlgili Yöneticiler (İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yard., İlçe Milli Eğitim Müdürleri)

09.06.2014

11.06.2014

Başvuruların incelenmesi, onaylanması DYS ortamından Bakanlığa Gönderilmesi, Bakanlıkça Atamaların yapılması, Web sayfasında ilan edilmesi ve Tebligat işlemleri

İl Milli Eğitim Müdürlükleri

16.06.2014

16.06.2014

Yöneticilerin yer değiştirme işlemlerinin sonuçlandırılması ve Bakanlık Web sitesinden duyurulması

Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürlüğü

17.06.2014

15.07.2014

Tebligat- İlişik kesme, Yeni görev yerlerinde göreve başlama

İlgili Yöneticiler (İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yard., İlçe Milli Eğitim Müdürleri)

16.07.2014

18.07.2014

İlgili yönetmeliğin 31. maddesine göre başvuruda bulunacaklara ilişkin boş kadroların Bakanlıkça ülke genelinde ilan edilmesi

 Bakanlık

21.07.2014

24.07.2014

İlgili yönetmeliğin 31. maddesi kapsamında yer değiştirecek yöneticilerin MEBBİS modülü üzerinden başvurularının alınması

İlgili Yöneticiler

24.07.2014

25.07.2014

Başvuruların incelenmesi, onaylanması DYS ortamından Bakanlığa Gönderilmesi, Bakanlıkça Atamaların yapılması, Web sayfasında ilan edilmesi ve Tebligat işlemleri

İl Milli Eğitim Müdürlükleri

31.07.2014

31.07.2014

İlgili yönetmeliğin 31. maddesine göre yer değiştirme başvurusunda bulunan yöneticilerin yer değiştirme işlemlerinin sonuçlandırılması ve Bakanlık Web sitesinde ilan edilmesi

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

01.08.2014

31.08.2014

Tebligat- İlişik kesme, Yeni görev yerlerinde göreve başlama

MEB, İl, İlçe İlgili Yöneticiler

NOT:   Yönetmeliğin 30. maddesine göre, yer değiştirmek isteyen veya yerinde kalmak isteyen yöneticiler son altı ay içinde alınmış rapor vb. belgelerini Bakanlıkça boş kadroların ilan edileceği tarihten en az 10 gün önceden Bakanlıkta olacak şekilde Milli Eğitim Müdürlükleri kanalı ile Bakanlığa ulaştıracaklardır. Bu durumda bulunan yöneticiler mazeret belgeleri ile birlikte verecekleri bir dilekçe ile mazeretlerine dayalı olarak yerlerinde kalacak veya muhtemel il-ilçe kadro talebinde bulunacaklardır. Salt mazeret belgesi veya içerik yönünden belirsizlik taşıyan belgelerle ilgili hiçbir işlem yapılmayacaktır. Mazeretleri ilgili kurullarda uygun görülenler yerlerinde kalmaları veya atanma sürecinde kendilerine muhtemel alt bölgeler ve kadrolardan da olabilecek atama seçenekleri ile mazeretlerine uygun atanma imkânı oluşturulmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda ilgililerin talepleri değerlendirilerek tercih öncesine kadar bilgilendirileceklerdir.

UEYDER

Son Güncelleme: 02.01.2014 19:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ŞEF 2014-01-06 20:28:27

rotasyon bi̇ an önce yapilmali bazi i̇dareci̇ler çi̇ftli̇k gi̇bi̇ kullaniyor kurumlari