banner406
banner396
21 Ekim 2013 Pazartesi 10:26
Taşra Yöneticileri Rotasyonunda Ne Değişti?
 
TAŞRA YÖNETİCİLERİ ROTASYONUNDA NE DEĞİŞTİ? Eğitim Yöneticisi Ali COŞKUNER MEB Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkında Yönetmeliğini değerlendirdi.

Eğitim  Yöneticisi Ali COŞKUNER MEB Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme  Suretiyle Atanmaları Hakkında Yönetmeliğini  değerlendirdi .

 

4/7/ 2013 -28697 R.G.'de yayımlanan fakat yürürlüğe giremeyen MEB Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme  Suretiyle  Atanmaları Hakkında Yönetmelik, “MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme  Suretiyle  Atanması Hakkında Yönetmelik” adıyla  yeniden   düzenlenerek  12/10/ 2013 -28793 R.G.'de yayımlandı. Bakalım yürürlüğe girebilecek mi?

Yer Değiştirme Mevzuatı Asillere Uygulanmakta  Geçici  Görevlendirmelere Uygulanmamaktadır
İl  milli   eğitim  müdürleri 652 sayılı KHK'ye  aykırı  olarak yine rotasyona alınmamışlar.
İl  mill î  eğitim  müdür  yardımcısı , ilçe  mill î  eğitim  müdürü ve il/ilçe  mill î  eğitim   şube  müdürü  kadrolarında  asaleten görev yapmakta olanlar, bölge  hizmetine  bağlı yer değiştirmeye tabi tutulurlarken  geçici  görevlendirme çalışanlara  süre sınırı yoktur(!).  İş  buraya kadar normal gözükmektedir. Çünkü bunlar asil değil. Fakat 657 sayılı Kanunun 8. ek madde (1) fıkrası d) bendinde “ Geçici  süreli görevlendirme süresi bir  yılda  altı  ayı   geçemez .” Hükmüne hiç uyulmamaktadır. Gerçi uyulsa yine başka  sorunlar  çıkacaktır. 6  ay  süreyle biri, 6  ay  diğeri nöbetçi idareci gibi bir  uygulama  olacaktır.

EK 2 Hizmet Bölgeleri Değişti.

Ek (2) iken (3) oldu. Bazı iller ve ilçeler  sınıf  değiştirdi. 2  ay  gibi kısa bir sürede bu iller ve ilçelerde ne gibi Sosyo Ekonomik   Gelişmişlikler  ya da gerilemeler gözlendi de bu değişiklikler  yaşandı . Ne olmuştu da  Hizmet  Bölgeleri değişmişti. Kalkınma Bakanlığı  yeni  bir “ Gelişmişlik  Sıralaması” mı yayımlamıştı?
ayda  değişen bir şey yoksa MEB'in yanlış yaptığı kesinleşmektedir. Ya “Ek 2” olarak yanlış idi ya da “Ek 3” olarak yanlıştır.  Eğitim  denetmeni  arkadaşların  tabiriyle yanlışlık sübuta ermiştir.
Erzurum ve Diyarbakır gibi  büyük  şehirler 5. bölgede yer  almakta  iken 2. bölgeye,
Kahramanmaraş, Kastamonu ve Şanlıurfa gibi iller ve bazı ilçeler de 4. bölgede yer  almakta  iken 2. bölgeye terfi ederek  dikkat çekmektedirler . Bu  arada  buralarda görev yapmakta olanların yer değiştirmeye esas tutulacak puanları  da  yeniden  ve düşürülerek  hesaplanacaktır .
Bakanlığın rotasyona tâbi tuttuğu görev ve unvanlar  arasında  en tartışılan, bölge  hizmeti  süreleri ve  puanlarında her hangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeler

Bölge  hizmetine  bağlı yer değiştirmelerde halen bulunulan yöneticilik  kadrosunda  asaleten  geçirilen  süreler esas alınacaktır. Örneğin bir kişi 3. bölgedeki bir yerde 10  yıl   şube  müdürlüğü yaptıktan  sonra   aynı  yerde ilçe  milli eğitim  müdürü olarak atanıp 3  yıl  çalışmış olsa rotasyona tabii tutulmayacaktır. Bu da “Yöneticilerin her  hizmet bölgesinde belirlenen asgari süreler kadar çalışması  ilkesine ”  aykırı  idi.  İlkeler  Yönetmelikten çıkarılarak, durumun   ilkeye   uydurulması  yerine  ilkesizlik  benimsenmiştir.

Bazıları Kollanacak mıdır?

1 ve 2. bölgede görev yapmakta olanlar bütün bölgeleri  tercih  edebilecek iken alttakiler  sadece  bir üst bölgeyi tercih  edebiliyorlardı. Bu  durum  1 ve 2. bölgede  çalışanları  koruyamamış ve çoğu  bilgisayar  kurası ile 5. bölgeye atanmak  durumuyla   karşı karşıya  kalmıştı.
29. madde (2) nci fıkraya “Halen görev yaptıkları  hizmet  bölgesinde bu Yönetmelikte öngörülen çalışma süresini tamamlayanlar, daha önce görev yaptıkları  hizmet  bölgeleri  bakımından  bu Yönetmelikte öngörülen çalışma sürelerini tamamladıkları  hizmet  bölgeleri dışında olmak üzere, iki  alt  ve iki üst  hizmet  bölgesine yer değiştirmek üzere  tercihte  bulunabilirler. Halen bulundukları  hizmet  bölgesi itibarıyla iki  alt  ve iki üst  hizmet  bölgesini  tercih edemeyecek  durumda  olanlar, daha önce bölge  hizmetini  tamamlamadıkları  hizmet  bölgelerini  tercih  ederler.” İbaresi  ise  ne tarafa çekilirse o tarafa gidebilecek türden bir mana  taşımaktadır . Bunu  düşünenlerin   düşüncelerini ifade edecek cümle kuramadıkları anlaşılmaktadır. Fakat Yönetmeliğin  düzeltilmesi  için daha çok zaman var.
İl  milli   eğitim  müdürleri, il  milli   eğitim  müdür  yardımcıları , il  eğitim  denetmenleri, ilçe  milli   eğitim  müdürleri ve il/ilçe  milli   eğitim   şube  müdürleri bir görev topluluğu olarak dikkate alınmalı ve bunların bu görev grubundaki çalışması o bölgenin  hizmetinden  sayılmalıydı.
Hizmetini  tamamladığı bölgeden 2 üst ve 2  alt  bölgeye kadar  tercih  yapabilmeli.  Tercihlerine  atanamayanlar ikinci bir  tercih  hakkı  kullanabilmeli , yine de atanamamaları halinde  tercihte  bulunmayanlarla birlikte re'sen öncelikle bu bölgeler içinde kuraya tabi tutulmalıdır. Böylece 1.  hizmet  bölgesindeki görev süresini tamamlayanların en fazla 3. bölgeye gidebilmesi mümkün olmalı,  isteği  dışında daha alt bölgelere gitmek durumunda bırakılarak mağdur olması engellenmelidir.
İl milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürlerinin hangi görev ve unvanlara yer değiştirebileceği daha iyi ve net olarak açıklanmıştır.

İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Getirilmiş

Aynı veya alt hizmet bölgelerindeki münhal kadrolara yer değiştirmek suretiyle atanmak üzere başvuruda bulunabilme belirlenerek, yetersiz de olsa böyle bir hak tanınmıştır. Zaman olarak ise zorunlu yer değiştirmelerin sonrasına bırakılmıştır.

Aynı ve bir üst hizmet bölgesine isteğe bağlı yer değiştirme tercih hakkı verilmeli, alt hizmet bölgelerine tercihte sınırlama olmamalıdır. Zamanlama olarak ise zorunlu yer değişikliği uygulamasından önce yapılmalı.
Performans Ve Yeterlik Değerlendirme Formu
Gerçek sahiplerine verilip verilmediği hususu tartışma konusu olan başarı belgelerine yine puan verilmektedir.
İkinci bir cezalandırma işlemi olarak görüldüğünden idari işlemlerde uygulanması hukuki olarak kabul edilmeyen disiplin cezalarına eksi puan verme işi yine devam etmektedir.
Okul yöneticiliğinde geçen sürelere verilen puanların yetersizliği meselesi devam etmektedir.
Danıştay kararlarına göre de hiçbir hukuki hükmü olmayan geçici görevlendirmelere puan verilmiştir.
Henüz Kurulmamış İlçeler
6447 sayılı Kanunla değişik, büyük şehir kurulmasına dair 6360 sayılı Kanunda, ilk mahalli idareler genel seçiminde yürürlüğe gireceği belirtilen düzenlemeler kapsamında kurulması düşünülen, 27 adet ilçe de yönetmelikte yerini almıştır. Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Oysa bu ilçeler dikkate alınarak Yönetmeliğin yürürlük maddesi ayarlanmalıydı. Yasal dayanağını oluşturan düzenleme yürürlüğe girmeden kendisi yürürlüğe giren garip bir uygulama olmuş.

EK 3

Hizmet bölgeleri arasında il sayısının dengeli dağılımı sağlanamamıştır. Büyük yerlerdeki şube müdürü sayısının fazla olduğunu düşünerek dengeli dağılmadığını söyleyemeyiz. İl milli eğitim müdürlükleri zaten kapsama alınmadığından dikkate almıyoruz. Fakat ilçe milli eğitim müdürleri açısından bakıldığında dengesiz dağılımın belirgin olduğu görülmektedir.

İL VE İLÇELERİN   HİZMET BÖLGELERİNE DAĞILIMI 

 

İL VE İLÇELERİN   HİZMET BÖLGELERİNE DAĞILIMI

 

1.BÖLGE

2.BÖLGE

3.BÖLGE

4.BÖLGE

5.BÖLGE

TOPLAM

İL

1

17

14

11

9

52

İL (BÜYÜK ŞEHİR OLACAK)

4

7

1

0

2

14

İL (BÜYÜK ŞEHİR)

11

4

0

0

0

15

İL TOPLAMI

16

28

15

11

11

81

İLÇE TOPLAMI

132

156

182

284

163

917

GENEL TOPLAM

148

184

197

295

174

998


Vaz geçilen taşra rotasyonuna dava açılmıştır. Taşra rotasyonunun 22 Ağustos 2013 tarihindeki kaldığı yerden önceki haliyle devam edeceği kanaatindeyim. Yeni şekli ile uygulanmasına kadar zamanın çok olduğunu düşünüyorum. Bu süre içerisinde revize edilmeli.
Demem o ki; MEB bütün çalışanlarını kucaklamalı, sahip çıkmalı. Onlara değer verdiğini göstermeli. İşi ehline verebilecek bir sistem kurmalı. Atamaları kurumsallaştırmalı. Adaletten taviz vermemeli. Birilerini ötekileştirmemeli. Başarı için bütün fertlerin her birine ayrı ayrı ihtiyaç vardır. Bunların moral ve motivasyonunu yüksek tutmalı. Bir yerde daralan, sıkılan, bunalan, moral ve motivasyonunu kaybedenler varsa kendilerini bilirler. İsteğe bağlı yer değiştirme uygulamaları bunların ilacıdır.


Ali COŞKUNER
Eğitim Yöneticisi

Son Güncelleme: 21.10.2013 10:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.