banner406
banner396
03 Mart 2015 Salı 00:43
Yönetici Atamalarıyla İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevaplar
 YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVLENDİRME

SORU-1: 2011 yılında Müdürlük sınavına girdim ve 80,81 puan aldım. Geçen yıl yapılan mülakat sınavına da girdim ve 82,40 puan aldım. Ancak tercih döneminde tercih yapmadım, yani bu puanlarımı kullanmadım. Şu anda işlemekte olan Yönetici atama takvimine göre müdürlük için başvuru yapacağım. Yönetmelik geçici 2. maddesine göre alınmam gereken sözlü sınavından muaf tutulmam ve 2013 sözlü puanımı kullanarak atama başvurusu yapmam mümkün müdür, hakkım mıdır?

Sözlü sınava girmeden atanmanız mümkün değildir. Çünkü resmi gazetede yayınlanan MEB’na bağlı eğitim kurumları ve yöneticilerin görevlendirmelerine ilişkin yönetmeliğinin

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) “2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü seçme sınavında başarılı olanlardan sınav sonucuna göre müdürlüğe görevlendirilmesi yapılmamış olup müdürlüğe görevlendirmek üzere başvuruda bulunanlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk görevlendirme ile sınırlı olmak üzere, başka bir şart aranmaksızın ve değerlendirmeye tabi tutulmaksızın doğrudan sözlü sınava alınır. Bunlardan sözlü sınavda başarılı olanların görevlendirmeye esas puanları, Ek-2`de yer alan Form üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda alacakları puan da dikkate alınarak 22 nci maddeye göre belirlenir.” denmektedir.

***

SORU-2: 01/10/2011 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Eğitim Kurumları Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı Sınavında 70,707 puan aldım. 10 Haziran 2014 tarihinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğinin Çeşitli ve Son Hükümler Bölümünün 2.Maddesinin 2.Bendine göre; 

“2) 2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü ile müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı seçme sınavında başarılı olanlardan sınav sonucuna göre yöneticiliğe görevlendirilmesi yapılmamış olanlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk görevlendirme ile sınırlı olmak üzere, başka bir şart aranmaksızın müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında görevlendirilebilir.” denilmektedir. Bu sebeple Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesine göre yapılacak olan Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı görevlendirmelerinde Sınav Puanımın dikkate alınmasını istiyorum. Fakat Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü yönetmelikte olmasına rağmen ilgili yönetmelik çerçevesinde duyuruya çıkmadı. Sadece Müdür Yardımcısı olmak isteyenler başvuru formu doldurup okul idaresine teslim etti. Ben de bu forma bir dilekçe ekleyip başvuru yaptım. Yazdığım dilekçeye cevap verilmediği gibi, dikkate alındığını da zannetmiyorum. Ben de bunun üzerine BİMER`e istek dilekçesi yazdım. Verdikleri cevap;

“M.E.B’na bağlı eğitim kurumları yöneticilerinin görevlendirilmelerine ilişkin yönetmelik hükümlerince görevlendirmeler ilgili valiliklerce yapılmaktadır. Konunun görev yaptığınız İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Bilgilerinize.” şeklinde olmuştur. 

Bundan sonra nasıl hareket etmem gerekiyor?

Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev almak istediğiniz boş okulları bir dilekçe yazarak il milli eğitim müdürlüğüne müracaat ediniz eğer cevap olumsuz veya 60 gün içinde cevap gelmezse mahkemeye veriniz. Çünkü yönetmeliğin geçici maddesinin 2. bendine göre sizi atamak zorundalar. Yine Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirme Kılavuzunun 6-2 maddesi gereğince görevlendirme yapmak zorundalar. Sizin istediğiniz kurumlara görevlendirme olduysa il milli eğitim teftiş ve rehberlik başkanlığına şikâyette bulunabilirsiniz.

***

SORU-3: Görev yaptığım yerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı seçme sınavında başarılı olanlardan sınav sonucuna göre yöneticiliğe görevlendirilmesi yapılmamış olanlar ile ilgili duyuruya çıkmadan sadece bir üst yazı ekinde dilekçe örneği göndererek istekli olanlardan başvuru yapmaları istemiştir. Ben de başvuru yaptım. Yalnız atamaların Müdürlüğe İlk Defa veya Yeniden Görevlendirme İşlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılacağı belirtildi. Nihayetinde TEOG`tan sonra açıklanacağı ifade edildi. Bu bağlamda;

1.İl Milli Eğitim Müdürlüğünün münhal bulunan okul müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı kadrolarının duyurusuna çıkması gerekiyor mu?

2.Duyuruya çıktıktan sonra mı dilekçe yazayım?

3.Yoksa Müdürlüğe İlk Defa veya Yeniden Görevlendirme İşlemlerinin sonuçları açıklandıktan sonra sizin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yazmamı istediğiniz dilekçeyi hemen yazayım mı?

2011 yılı Eğitim kurumları müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı ile müdürlük seçme sınavı;

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü seçme sınavında başarılı olanlardan sınav sonucuna göre müdürlüğe görevlendirilmesi yapılmamış olup müdürlüğe görevlendirmek üzere başvuruda bulunanlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk görevlendirme ile sınırlı olmak üzere, başka bir şart aranmaksızın ve değerlendirmeye tabi tutulmaksızın doğrudan sözlü sınava alınır. Bunlardan sözlü sınavda başarılı olanların görevlendirmeye esas puanları, Ek-2’de yer alan Form üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda alacakları puan da dikkate alınarak 22 nci maddeye göre belirlenir.

(2) 2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü ile müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı seçme sınavında başarılı olanlardan sınav sonucuna göre yöneticiliğe görevlendirilmesi yapılmamış olanlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk görevlendirme ile sınırlı olmak üzere, başka bir şart aranmaksızın müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında görevlendirilebilir.” denmektedir.

Siz başvuru yapmışsınız, atama işlemlerini bekleyin, açıklansın, ondan sonra tekrar müracaat edersiniz.

***

SORU-4: 4 Ekim 2013 te sınav puanı ile müdür yardımcısı olarak atandım. Ancak branşım tarih ve ben ortaokuldayım. Bu durumda benim Haziran 2015’de görevim sona erer mi? Yoksa 3 yıl daha aynı kurumda çalışır mıyım? Daha önceden de idareciliğim yok.

Sizin görevlendirmeniz 4 yıl boyunca devam eder. Ancak 4. yılın sonunda tekrar aynı okula görevlendirilemezsiniz.

Eğer norm fazlası yönetici iseniz: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Kurumları Görevlendirme Kılavuzunun C- Diğer Hususlar bölümünü 2. Maddesinde Dört yıllık süresi dolmayan yöneticilerden norm kadro fazlası konumunda olanların yöneticilikleri, norm kadro fazlası oldukları tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü itibarıyla sona erer denmektedir.

***

SORU-5: Okulum ilçe merkezinde bulunuyor. Sınıf öğretmeniyim. Okulum İlköğretim iken ben müdür yardımcısı olarak atandıktan 2 yıl sonra ortaokula dönüştü. Haziran ayında 4 yılım dolacak, herhangi bir okuldan teklif edilmediğim için sınıf öğretmenliğine geri döneceğim.

Şu an ilçe merkezinde bir okulda sınıf öğretmenliğinde ihtiyaç olduğunu öğrendim. Bir istifa dilekçesi yazsam, norm fazlası olduğumu da belirtsem ve dilekçemde ihtiyaç olan okula gitmek istediğimi belirtsem olur mu?

Acele etmemin sebebi, benim konumumda olup geçen 4 yılını dolduran idarecileri merkezde ihtiyaç olmadığından uzak köylere resen atadılar. Hazirana kalırsam büyük ihtimal merkezdeki boş olan okula daha yüksek hizmet puanına sahip birini atarlar. Beni de ücra bir yere atarlar.
Bu konudaki görüşlerinizi bekliyorum.

Evet olur. Siz dilekçe yazarak durumunuzu belirtir, gitmek istediğiniz okulu yazarak istifa edebilirsiniz. Ancak öncesinde il milli eğitim müdürlüğünden atamaya bakan şube müdürü veya müdür yardımcısıyla görüşmeniz faydalı olacaktır.

***

SORU-6: Bir lisede müdür başyardımcısı olarak görev yapmaktayım. 4 yıllık görev sürem 15/07/2015 tarihinde doluyor. Ders yılı da 12 Haziran 2015`te bitiyor. İdareci görevlendirme Yönetmeliğinin 24. maddesine göre benim görevimin 1 yıl daha devam etmesi gerekiyor. Çünkü 15 Temmuz ders yılı içerisinde değil. Bazı kişiler diyorlar ki, bu şekilde 1-2 ay sonra dolanların görevlerine haziran ayında son verilecek ve bunlar aynı görevde 1 yıl daha çalışamayacaklar. Biz bu şekilde duyumlar aldık.

1-Böyle bir şey mümkün müdür?

2-Yönetmeliğe aykırı olarak valilik ve il Milli Eğitim Müdürlükleri böyle bir şey yapılabilir mi?

3- Ayrıca okulumuzda kadrolu müdür olmadığı için 16/12/2011 ve 03/12/2012 tarihleri arasında valilik onayıyla 11,5 ay müdür vekili olarak görev yaptım. Bu süreler 4 yıllık başyardımcılık süresine dâhil midir, yoksa bu süreler düşülerek mi başyardımcılık sürem hesaplanır?

Sizin görev süreniz 4 yıl dolduğunda sona erecektir. Eğer 7 Haziran 2015’ten önce dolarsa görev süreniz sona erer. Yoksa bir eğitim öğretim yılı daha devam edersiniz. Müdür vekilliğiniz bu süre kapsamında değerlendirilmez. Bu sürenin düşülerek hesaplanması gerekir.

Yöneticilik görev süresi hesaplanması

MADDE 24 – (1) Yöneticilikte geçen dört yıllık sürenin hesabında aynı unvanla geçirilen hizmet süreleri esas alınır. Yöneticilik görevinin sona ereceği tarih; ders yılının içinde olması halinde dört yıllık sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü, ders yılının dışında olması halinde dört yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının son günüdür.

(2) Kurucu müdürlük ve müdür yetkili öğretmenlikte geçen süreler ile yöneticilikte vekâleten ve geçici görev kapsamında geçen süreler, dört yıllık sürenin hesabında değerlendirilmez.

(3) Dört yıllık sürenin hesabına; yıllık izin, hastalık izni, aylıksız izin, yöneticilik dışındaki geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan yöneticilik görevleri de dâhil edilir.

***
AKTİF-SEN

Son Güncelleme: 03.03.2015 00:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.