banner231
banner172

    Zorunlu hizmet hakkında birçoğumuz tam olarak bilgiye sahip değiliz hele ki şu 40 bin öğretmen alımı tercihlerinde okulları tercih ederken yanlışlık yapmamak için aşağıda ki bilgileri okumanızı tavsiye ediyorum eminimki sonuna kadar okuduktan sonra zorunlu hizmet hakkında aklınızda soru kalmayacaktır.

 
İLGİLİ YAZILARIMIZ
 
1)   TERCİH YAPACAK ÖĞRETMENLERİN BİLMESİ GEREKEN BİLGİLER HABERİ
  TIKLAYINIZ
2)      Sorular ve cevaplarla atama-1   HABERİ        TIKLAYINIZ
3)      26 NASIL İŞLER HABERİ          TIKLAYINIZ
 
 
 
 
 
Hizmet bölgeleri
 (1) Öğretmen ihtiyacı, coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden benzerlik gösteren iller gruplandırılarak Türkiye üç hizmet bölgesine ayrılmıştır. Bu hizmet bölgelerine giren iller, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK–1 Hizmet Bölgeleri çizelgesinde gösterilmiştir. Hizmet bölgeleri öğretmen ihtiyacı ve çalışma şartlarındaki değişmeler çerçevesinde Bakanlıkça yeniden belirlenebilir.
        EK-1
HİZMET BÖLGELERİ ÇİZELGESİ
 
 
BİRİNCİ HİZMET BÖLGESİ         İKİNCİ HİZMET BÖLGESİ           ÜÇÜNCÜ HİZMET BÖLGESİ
 
 
  1 Adana                             1 Adıyaman                    1 Ağrı 
  2 Afyonkarahisar              2 Artvin                           2 Ardahan
  3 Aksaray                          3 Bayburt                       3 Batman
  4 Amasya                          4 Çankırı                         4 Bingöl
  5 Ankara                           5 Elazığ                          5 Bitlis
  6 Antalya                           6 Erzincan                      6 Diyarbakır
  7 Aydın                              7 Giresun                       7 Erzurum
  8 Balıkesir                         8 Gümüşhane                8 Hakkari
  9 Bartın                              9 İstanbul                        9 Iğdır
10 Bilecik                          10 Kahramanmaraş       10 Kars
11 Bolu                              11 Kastamonu                11 Mardin
12 Burdur                          12 Kırşehir                      12 Muş
13 Bursa                            13 Kilis                            13 Siirt
14 Çanakkale                    14 Malatya                     14 Şırnak
15 Çorum                          15 Nevşehir                    15 Tunceli
16 Denizli                          16 Niğde                         16 Van
17 Düzce                           17 Ordu
18 Edirne                           18 Rize
19 Eskişehir                      19 Sivas
20 Gaziantep                     20 Şanlıurfa
21 Hatay                           21 Tokat
22 Isparta                          22 Yozgat
23 Mersin
24 İzmir
25 Karabük
26 Karaman
27 Kayseri
28 Kırıkkale
29 Kırklareli
30 Kocaeli
31 Konya
32 Kütahya
33 Manisa
34 Muğla
35 Osmaniye
36 Sakarya
37 Samsun
38 Sinop
39 Tekirdağ
40 Trabzon
41 Uşak
42 Yalova
43 Zonguldak
 
Hizmet alanları ve hizmet puanı
(1) Öğretmen ataması ve çalıştırılmasında güçlük derecesi bakımından benzerlik ve yakınlık gösteren hizmet bölgelerinin il ve ilçelerine bağlı eğitim kurumları gruplandırılarak altı hizmet alanına ayrılmıştır.
(2) Bu hizmet alanlarına giren eğitim kurumları ve hizmet puanları bu Yönetmelik ekinde yer alan EK–2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesine uygun olarak düzenlenerek Bakan onayından sonra Bakanlık Tebliğler Dergisinde yayımlanır.
(3) Bu hizmet alanlarının 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumları zorunlu çalışma yükümlülüğü dışında, 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumları ise zorunlu çalışma yükümlülüğü olacak şekilde Bakanlıkça değerlendirilmek üzere valiliklerce belirlenir,yani doğu görevi sayılır.
(4) Belirlenen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere bir yıllık çalışmaları karşılığında;
a) Birinci Hizmet Bölgesi illerin;
1) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 10,
2) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 11,
3) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 12,
4) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,
5) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 16,
6) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,
b) İkinciHizmet Bölgesi illerin;


1) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 12,
2) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 13,
3) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,
4) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,
5) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 20,
6) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 22,
c) Üçüncü Hizmet Bölgesi illerin;
1) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,
2) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 16,
3) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,
4) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 22,
5) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 26,
6) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 30
 puan verilir.
 
 
1.alan
2.alan
3. alan
4. alan
5. alan
1.bölge
 
10 puan
 
11 puan
12 puan
14 puan
16 puan
18 puan
2.bölge
12 puan
13 puan
14 puan
18 puan
20 puan
22 puan
3.bölge
14 puan
16 puan
18 puan
22 puan
26 puan
30 puan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not:Yukarıdaki çizelgede koyu yazılan hizmet alanları zorunlu hizmet kapsamındadır
 
(5) Eğitim kurumlarında geçirilen değerlendirmeye esas sürelerin yıldan artan her ayı için o hizmet alanında bir yıllık süreye karşılık olan puanın 1/12'si esas alınır. Aydan artan süreler dikkate alınmaz. Yıldan artan süreler için hesap edilen hizmet puanının kesirli olması hâlinde kesirli puan tama tamamlanır. Ancak, bu şekilde yapılacak hesaplama sonucunda hizmet puanı hiçbir şekilde o hizmet alanı için bir yıl hizmet karşılığında öngörülen puanı geçemez.
 (6)Yatılı ilköğretim bölge okullarında görev yapan öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu okullarda görev yaptıkları her yıl için ayrıca bayan öğretmenlere on puan, erkek öğretmenlere altı puan eklenir. Yıldan arta kalan süreler, bu maddenin beşinci fıkrasında belirtildiği şekilde değerlendirilir.
 (7) Aynı yerleşim yerinde bulunan eğitim kurumlarında geçen süreler birlikte değerlendirilir. 
 
Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarının belirlenmesi
 (1) Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alınacak eğitim kurumları; kurumun bulunduğu yerin nüfusu, coğrafidurumu, sosyo–ekonomik yönden gelişmişlik düzeyi, sağlık ve ulaşım şartları dikkate alınarak;
a) Eğitim kurumunun bulunduğu yerin bağlı olduğu il veya ilçeye günü birlik gidiş geliş imkânlarının bulunup bulunmadığı,
b) Öğretmen ihtiyacının, kadrolu veya sözleşmeli öğretmen bulunmadığı durumlarda ek ders ücreti karşılığı görevlendirilebilecek yüksek öğrenimli potansiyel aday sayısının yeterli olup olmadığı,
c) Eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerine atanan bir öğretmenin kendi isteğiyle en az 3 eğitim–öğretim yılı görev yapıp yapmadığı,
ç) Eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerinde yeteri kadar lojman olup olmadığıya da barınma, ikamet ve konaklama imkânlarının bulunup bulunmadığı,
d) Eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerindeki okullaşma oranı, norm kadro durumu ile öğretmen ihtiyacının aynı yerdeki diğer kurumlardaki öğretmenlerle karşılanıp karşılanamadığı,
e) Sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler yapılabilecek ortamların bulunup bulunmadığı,
f) Sağlık kurumu bulunup bulunmadığı ya da tedavi hizmetlerinin istenildiği düzeyde yerine getirilip getirilemediği,
g) Eğitim kurumunun bulunduğu yerde asayiş gücünün bulunup bulunmadığı,
ğ) Eğitim kurumunun bulunduğu hizmet alanında başka eğitim kurumu bulunup bulunmadığı,
gibi hususlar ile illerin özelliklerine göre göz önüne alınacak diğer konular da dikkate alınmak suretiyle benzerlik ve yakınlıklarına göre gruplandırılarak Bakanlıkça değerlendirilmek üzere valiliklerce belirlenir. Bu şekilde belirlenen eğitim kurumları Bakanlık Tebliğler Dergisinde yayımlanır.
(2) Öğretmen ihtiyacı ve çalışma şartlarındaki değişmeler çerçevesinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları, kapsama alındığı tarihten itibaren her 3 yılda yapılacak yeni bir değerlendirmeye göre yeniden belirlenebilir.
(3) Eğitim ve öğretime yeni açılan ya da dönüştürülen eğitim kurumları ile eğitim kurumlarının yer aldığı yerleşim yerlerinin idari bağlılıklarının değiştirilmesi ve benzeri nedenlerden dolayı hizmet alanlarının yeniden belirlenmesi gereken eğitim kurumlarının hangi hizmet alanları içerisinde yer alacağına ilişkin düzenlemeler, her yıl valiliklerin kasım ayı içinde yapacakları teklifler doğrultusunda aralık ayı içinde Bakanlıkça değerlendirilir ve Bakanlık Tebliğler Dergisinde yayımlanarak ocak ayında yürürlüğe konulur.
 
İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde duyuru, başvuru ve tercihler
 (1) Öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerine ilişkin duyuru, Personel Genel Müdürlüğünce en geç ilgili yılın 15 Mayıs tarihine kadar Bakanlığın internet sayfasında yapılır. Duyuruda; kimlerin yer değiştirme isteğinde bulunabileceği, başvuru yeri, şekli ve süresi ile yer değiştirmeye ilişkin diğer hususlara yer verilir.
  (2) Öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları, duyuru tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde başlatılır. Başvuru süresi beş iş gününden az, on iş gününden fazla olamaz. Ancak teknik sorunlar nedeniyle ya da olağandışı durumlarda başvuru süresi uzatılabilir.
Başvurular, Bakanlıkça elektronik ortamda açılacak başvuru sayfasına yapılır ve eğitim kurumu müdürlükleri ile ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanır.
(3) İlgili yılın 15 Eylül tarihi itibarıyla bulunduğu eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken süreyi dolduracak olan öğretmenler yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
(4) Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır.
(5) İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler, atanmak istedikleri yerlerden en fazla 25 eğitim kurumunu tercih edebilirler. Öğretmenler başvurularında tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini de belirtirler.
(6) İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler, istemeleri hâlinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına da atanmak üzere başvuruda bulunabilirler. Ancak zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülmeyen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanmak için başvuruda bulunamazlar.
(7) Başvuruların; başvurunun yapıldığı gün ya da başvurunun yapıldığı günü takip eden iş günü mesai saatleri içinde onaylatılması zorunludur. Bu süre içerisinde onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılır. Bu durumdaki öğretmenlerin yeniden başvuru yaparak başvuru süresi içerisinde başvurularını onaylatmaları gerekir.
(8) Yer değiştirme başvurusunda bulunanlardan bilgilerinde herhangi bir yanlışlık olan öğretmenler bilgilerinin düzeltilmesi amacıyla başvurularının iptalini talep edebilirler. Başvuruları iptal edilenlerin bilgileri düzeltildikten sonra başvuruları yenilettirilerek onaylanır.
(9) Yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenler başvurularını ilgili onay makamlarına onaylattırdıktan sonra başvurularının kabul edildiğine dair elektronik çıktı belgesini ilgili makamdan alırlar.
(10) Öğretmenler başvurularını şahsen yapabilecekleri gibi noter aracılığıyla vekâlet verdikleri kişilere de yaptırabilirler. Bu kapsamda yapılmayan veya posta ile yapılan yer değiştirme başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
(11) Yer değiştirme suretiyle atamalarda öğretmenlerin hizmet puanlarının eşitliği hâlinde öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir. Bu durumda da eşitlik olması hâlinde bilgisayar kurasına başvurulur. Puan eşitliği hâlinde uygulanacak bilgisayar kurasının yöntemi yer değiştirme duyurularında belirtilir.
 
 
 
 
 
 
Zorunlu çalışma yükümlülüğü süreleri
 
 
 
 (1) Türkiye üç hizmet bölgesine ve altı hizmet alanına ayrılmıştır. Bunlardan 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanları öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirecekleri hizmet alanlarıdır.
(2)
a) Üçüncü hizmet bölgesi içindeki illerin 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarındaen az 5 yıl, 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl, 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 3 yıl,
b) İkinci hizmet bölgesi içindeki illerin 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl, 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl, 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl,
c) Birinci hizmet bölgesi içindeki illerin 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 7 yıl, 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl, 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl
 çalışmakla yükümlüdürler.
(3) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden herhangi bir nedenle görev yeri değiştirilenler, atandıkları yer için öngörülen zorunlu çalışma süresine tabi tutulurlar. Bunların zorunlu çalışma yükümlülüğünün hesabında daha önce görev yaptıkları zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumunda geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir.
 
 
 
 
 
 
 
1.alan
2.alan
3. alan
4. alan
5. alan
6. alan
1.bölge
 
-
 
-
-
5 yıl
4 yıl
3 yıl
2.bölge
-
-
-
6 yıl
5 yıl
4 yıl
3.bölge
-
-
-
7 yıl
6 yıl
5 yıl
Not : “-“   ile gösterilen 1. Alan 2. Alan ve 3. Alan lar zorunlu hizmet süresinden değerlendirilmediğinden doğu görevinden sayılmaz ve orda geçen süre olarak herhangibir yıl belirlenmemiştir.
 
 
 
 
---Aşağıdaki maddeyi çok iyi okumanızı tavsiye ederim---
 
 
 
 
 
 
Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler
 
 
 
(1) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görevli olup Bakanlık öğretmenlik kadrolarında ilk göreve başlama tarihi esas alınarak ilgili yılın 15 Eylül tarihi itibarıyla toplam 3 yıllık görev süresini dolduranlar, Bakanlıkça yapılacak planlamaya göre hizmet bölgelerinin zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme suretiyle atanırlar.
(2) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden özür grubundan zorunlu hizmet yükümlülüğü ertelenenler ile adaylıkları kaldırılanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bunlardan hizmet puanlarının yetersizliği veya alanlarında ihtiyaç bulunmaması gibi nedenlerden dolayı tercihlerine atamaları yapılamayanlar, bulundukları yerde görevlerine devam ederler. Bunlardan istedikleri yere ataması yapılanlardan, atamalarının iptalini talep edenlerin istekleri dikkate alınmaz.
--(3) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, bulundukları eğitim kurumunda ya da ildeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarında toplam 3 yıl süreyle görev yapmaları kaydıyla il içindeki ya da diğer illerdeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bunlardan görevli oldukları eğitim kurumunun kapanması veya norm kadro uygulaması nedeniyle görev yerleri istekleri dışında idari tasarrufla değiştirilen öğretmenlerin, bulundukları hizmet alanında çalışılması gereken sürenin hesabında daha önceki eğitim kurumlarında geçen süreleri birlikte değerlendirilir. Bu şekilde atanan öğretmenler, atandıkları yer için öngörülen zorunlu çalışma süresine tabi tutulurlar. Bunların zorunlu çalışma yükümlülüğünün hesabında daha önce görev yaptıkları zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumunda geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir. Ancak, zorunlu çalışma süresi yönünden daha önce görev yaptığı hizmet alanından daha az süre öngörülen hizmet alanlarına atananlar, atandıkları tarihten itibaren en az bir yıl geçmeden herhangi bir nedenle yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.
(4) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görevli iken çeşitli nedenlerle 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, özürlerinin ortadan kalkması hâlinde ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere ayrıldıkları hizmet bölgesindeki aynı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına atanırlar.
 
 
 
 
Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklar
 ( Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenler,özel durumlar hariç zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamadıkça zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışındaki yerlere yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.
 
 
 
Zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar ile tamamlamış sayılacaklar
 (1) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden çalışma gücünden en az % 40 oranında yoksun olduğunu belgelendirenler zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulur.
(2) Eşi şehit veya malul gazi olanlar zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulur.
(3) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görevli iken çeşitli nedenlerden dolayı 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarına atananlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü altı aydan daha az süresi kalanlar zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış sayılır. Altı aylık sürenin belirlenmesinde en son görev yaptıkları zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanı dikkate alınır.
 
 
Zorunlu çalışma süresinden sayılacak süreler
 (1) Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında fiilen öğretmen olarak geçirdikleri süreler zorunlu çalışma süresinden sayılır.(4.-5.-6. Hizmet alanlarına denk gelen okullar)
(2) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan, askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin askerlik süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır.
(3) Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alınan eğitim kurumlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin, kurumun zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alındığı tarihten sonra bu kurumlarda geçen hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır. Bunların eğitim kurumunun zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamı dışında iken bu kurumda geçirmiş olduğu hizmet süreleri zorunlu çalışma yükümlülüğünden sayılmaz.
(4) Eğitim kurumunun zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında olmadığı dönemlerde bu kurumlarda görev yaparak ayrılan öğretmenlerin burada geçen hizmet süreleri, zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında değerlendirilmez.
(5) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları arasına alınan ancak daha sonra yapılan değerlendirmeler sonucu zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamı dışına çıkarılan eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin bu kurumlarda görev yaptıkları sürece bu kurumlarda geçirmiş oldukları hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır.
(6) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak geçirilen süreler zorunlu çalışma süresinden sayılır.
 
 
 
Zorunlu çalışma süresinden sayılmayacak süreler
       (1) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden hizmet bölgelerinin zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görev yapanların;
a) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışında vekâleten ya da görevlendirme suretiyle geçen geçici görev süreleri,
b) Askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenler hariç olmak üzere aylıksız izinli olarak geçirdikleri süreler,
c) Millî Eğitim Akademisi ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde geçirdikleri süreler,
ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirdikleri süreler, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında ek ders ücreti karşılığı görevlendirme suretiyle geçirilen süreler ile vekil öğretmenlikte ve usta öğreticilikte geçirilen süreler,
d) Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer personel kanunları kapsamında geçirilen hizmet süreleri,
e) Özel öğretim kurumlarında öğretmen ve yönetici olarak geçirilen süreler,
f) Yurt dışında görevlendirilenlerin yurt dışında geçirdikleri süreler,
g) Görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi durumunda zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışında geçirdikleri süreler
zorunlu çalışma süresinden sayılmaz.
 
 
 
Zorunlu çalışma yükümlülüğünün ertelenmesi
 (1) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden hizmet bölgelerinin 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarında görevli olanlar ile zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görevli iken sağlık ve eş durumu özründen dolayı hizmet bölgelerinin 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atananlardan sağlık ve eş özür durumunun devam ettiğini belgelendirenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenir.
(2) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki öğretmenler, her yıl yer değiştirme döneminde özür durumlarının devam ettiğini belgelendiremedikleri takdirde, ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek ya da eksik olan sürelerini tamamlamak üzere zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanırlar.
(3) Hizmet bölgelerinin 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden lisansüstü öğrenim görmekte olanların zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenmez.
(4)Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin aday öğretmen olması durumunda eşinin adaylığı kaldırılıncaya kadar zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenir.
(5) Başvuruların son günü itibarıyla kendisi ya da eşi askerlik dâhil aylıksız izinli sayılanların zorunlu çalışma yükümlülükleri bir sonraki atama dönemine kadar ertelenir.
(6) Alanları bakımından zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında istihdam imkânı bulunmayanların zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenir.
(7) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden hizmet bölgelerinin 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan eşinin, çocuklarının, anne, baba ya da kardeşlerinden birinin başvuruların son günü itibarıyla son altı ay içerisinde öldüğünü belgelendirenlerin istemeleri hâlinde ölümün gerçekleştiği tarihten sonraki ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülükleri bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar ertelenir. Bunlardan ataması yapılmış olanların atamaları bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar iptal edilir.
(8)Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış ya da bu yükümlülüğe tabi olmaması hâlinde öğretmen olan eşinin zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenir.
 
 
 
 
 
 
 
SEDAT DEGER
         Kezbonita_86@hotmail.com
Eğitimci yazar
Mebpersonel.com
 
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Misafir Avatar
ryan 4 ay önce

merhaba, bir kredi ihtiyacınız var mı? evet eğer e-posta yoluyla bize ulaşın: (ryankingfinancialservices@gmail.com)

Misafir Avatar
harry 4 ay önce

merhaba, bay harryjohnson, zaman fırsat kredi hayat veren bir özel kredi borç veren benim. acil bir kredi borçlarını temizlemek için ihtiyacınız var ya da işinizi geliştirmek için sermaye bir borca ihtiyacım var? yok be reddetti bankalar ve diğer mali kurumlar tarafından? bir konsolidasyon kredi veya bir ipotek ihtiyacınız var? arama artık tüm mali sorunları geçmişte bir şey yapmak için geldik. bireylere kötü kredi sahip mali yardıma muhtaç veya para ihtiyacı olan iş % 2 oranında yatırım için faturaları ödemek için para dışarı borç.bu biz güvenilir render bilgilendirmek için orta ve yararlanıcı yardım kullanmak istiyorsanız ve bir kredi sunmak istekli olacak.bu yüzden bize bugün e-mail:harryjohnson021@gmail.com veya harryjohnson021@yahoo.com

Misafir Avatar
harry 4 ay önce

merhaba, bay harryjohnson, zaman fırsat kredi hayat veren bir özel kredi borç veren benim. acil bir kredi borçlarını temizlemek için ihtiyacınız var ya da işinizi geliştirmek için sermaye bir borca ihtiyacım var? yok be reddetti bankalar ve diğer mali kurumlar tarafından? bir konsolidasyon kredi veya bir ipotek ihtiyacınız var? arama artık tüm mali sorunları geçmişte bir şey yapmak için geldik. bireylere kötü kredi sahip mali yardıma muhtaç veya para ihtiyacı olan iş % 2 oranında yatırım için faturaları ödemek için para dışarı borç.bu biz güvenilir render bilgilendirmek için orta ve yararlanıcı yardım kullanmak istiyorsanız ve bir kredi sunmak istekli olacak.bu yüzden bize bugün e-mail:harryjohnson021@gmail.com veya harryjohnson021@yahoo.com

Misafir Avatar
leo scott 4 ay önce

? eğer mali zorluklar geçiyor bir kredi ihtiyacım var, evet bu e-posta yoluyla bize ulaşın eğer kendi işinizi başlatmak için bir, kredi ihtiyacım var: leoscottprivatefinancecompany@gmail.com

kredi başvuru formu doldurma ve iade.
ad soyad: ........................
yaş: .................................
adres: ..................... .........
devlet: .....................
ülke: ..................... .........
kredi tutarı gerekli: ..................
kredinin amacı: .....................
kredi süre: ........................
cinsiyet: .....................
medeni durum: .....................
aylık geliri: .....................
telefon: .....................

Misafir Avatar
Sir.Jose Rodriquez 5 ay önce

her bir merhaba.....

ben sir.jose rodriguez sanchez mortgage bankası yatırım plc kayıtlı ve sertifikalı kredi borç veren genel müdürü, ben kredi ihtiyacı olanlara% 3 faiz oranı kredi vermek, biz vermek, kişisel kredileri ve iş kredileri hem de vermek $ 5,000.00 dolar 100,000.00 aralığında kişisel krediler üzerinden işletme kredileri $ 100,000.00 dolar 100.000.000,00 aralığından dışarı verilir ise. ilgilenen kişi e-posta yoluyla bize başvurun: joserodriquezsanchez@hotmail.com

Misafir Avatar
esma 5 ay önce

ertelenme ile ilgili sorum olacak. o kelimeye takıldım ben. eş durumu nedeniyle doğu görevi erteleniyor da daha sonra karşıma çıkar mı bu durum?

Misafir Avatar
GARRY COLEMAN 5 ay önce

bir mali yardım alma düşünüyor musunuz? eğer acil bir kredi ihtiyacı ciddi misiniz? eğer kendi işinizi kurma düşünüyor musunuz? borçlu musunuz? bu biz kişisel kredi, iş kredisi ve şirket kredi vermek için arzu ulaşmak için bir şans, ve daha fazla bilgi için% 3 faiz oranı kredi her türlü e-posta yoluyla bize şimdi, garrycoleman_loanoffice@yahoo.com olduğunu

Misafir Avatar
GARRY COLEMAN 5 ay önce

bir mali yardım alma düşünüyor musunuz? eğer acil bir kredi ihtiyacı ciddi misiniz? eğer kendi işinizi kurma düşünüyor musunuz? borçlu musunuz? bu biz kişisel kredi, iş kredisi ve şirket kredi vermek için arzu ulaşmak için bir şans, ve daha fazla bilgi için% 3 faiz oranı kredi her türlü e-posta yoluyla bize şimdi, garrycoleman_loanoffice@yahoo.com olduğunu

Misafir Avatar
GARRY COLEMAN 5 ay önce

bir mali yardım alma düşünüyor musunuz? eğer acil bir kredi ihtiyacı ciddi misiniz? eğer kendi işinizi kurma düşünüyor musunuz? borçlu musunuz? bu biz kişisel kredi, iş kredisi ve şirket kredi vermek için arzu ulaşmak için bir şans, ve daha fazla bilgi için% 3 faiz oranı kredi her türlü e-posta yoluyla bize şimdi, garrycoleman_loanoffice@yahoo.com olduğunu

Misafir Avatar
Dr MilitoPerez 5 ay önce

sizin bono kapalı pay veya bir iş kurma bir kredi ihtiyacınız var mı? evet ile drmilitoperezloanfirm@outlook.com on şimdi bize e-posta varsa

isimler:
tutar;
ülke:
süre:
cinsiyet:
telefon no:
meslek:

e-posta yoluyla drmilitoperezloanfirm@outlook.com

Misafir Avatar
Susan james 5 ay önce

merhaba.
daha fazla bilgi ve uygulamalar için, bu e-postayı yanıtlayın lütfen stres ve hızlı onayı olmadan kişisel veya işletme kredi ihtiyacınız var mı?. (happyloanlink@outlook.com) adı ve gerekli miktar,

Misafir Avatar
RL Lender 5 ay önce

sevgili başvuru,
ben% 3 çok düşük bir faiz oranı kredi veren özel bir kredi borç veren, duyuyorum. biz eğitim kredisi, iş kiralandı, ev kredisi, tarım kredisi, bireysel kredi, oto kredisi ve diğer iyi reason gibi kredinin her türlü vermek, ben de her dolar, euro, sterlini $ 5.000 $ 50,000,000.00 aralığında kredi vermek ve % 3 faiz oranı diğer para birimi. eğer loan.if olarak ihtiyaç miktarına bağlı olarak 1 30 yıl süresi nazikçe e-posta yoluyla bizimle ilgilenen irtibat kurunuz: rllender@hotmail.com

gerekir ilk bilgiler

ad soyad:
kişisel telefon numarası:
ülke:
devlet:
yaş:
daha önce uygulanmış var ?:
medeni durum:
kredi olarak ihtiyaç duyulan kredi miktarı:
kredi süre:
meslek:
aylık geliri:

ben seve seve senin hızlı yanıt bekliyor,

sevgilerimle,
rl lender

Misafir Avatar
bayan mary smith 5 ay önce

sevgili insanlar merhaba

ben o geldi ve ailem bize düşük faiz kredi lider tarafından tekrar canlı hissettirecek hiçbir umut olduğunu düşündüm bayan clara morgan benim ve ailem için yaptıkların için gerçekten minnettarım, çünkü ben bayan mary smith bu mektubu yazıyorum am % 3 oranı ben net gerçek kredi kredi hala var olduğunu hiç düşünmemiştim ama via e-posta size istediğinizden orada herhangi bir miktarda bir kredi arıyorsanız eğer öyleyse benim için sürpriz ben çok zaman kaybetmeden benim kredi var
(clara_morgan@outlook.com) hepinize başarılar diliyorum

saygılar
bayan mary smith

Misafir Avatar
MARK 5 ay önce

kredi derecelendirmesi hakkinda bireysel ögrenme, bankalarin yogun çalismalar oldugunu söylemek mümkün olacaktir yapti. kendiniz adina çalismak için firsat her türlü erisim bu sorunu incelemek istiyorsaniz, aiicco sigorta kredi kredi sirketi plc gibi özel bir adres yapmak mümkün kolayca ögrenme sürecinde bireysel kredi notlari. bir noktada ciddi, bu notlar faydali olacaktir, bankalar size verecektir kredilerin yüzde tadini

çikariyor. yani bu sirket e-posta simdi kredi için geçerlidir: simdi igein_h_yizevbekhai@admin.in.th hemen kredi transferi ile devam etmek. biz% 3

faiz oraniyla kredi veriyor. bireysel krediye her türlü hürmet kovan.

(1) biz is için kisisel kredi vermek.
(2) biz proje kredisi vermek.
(3) biz, ögrenci kredi vermek.
(4) biz konaklama kredi vermek.
(5) biz insaat kredi vermek.

eger kredi geri ödemek sizin seçim süresinde geri ödemek bildigi herhangi bir miktar için hemen basvurun. igein_h_yizevbekhai@admin.in.th: bu e-posta oldugunu.

Misafir Avatar
John Frank 5 ay önce

eğer bir kredi için mi arıyorsunuz? yoksa bir banka ya da bir veya daha fazla nedenlerle bir mali kurum tarafından bir kredi reddetti mi? sen burada kredi çözümleri için doğru yer var! john frank kredi yatırım% 2 düşük ve uygun faiz oranı şirketler ve bireyler için kredi vermek. johnfrankloaninvestment@gmail.com e-posta bugün bize lütfen

Misafir Avatar
Philip Morgan 5 ay önce

eğer bir kredi ihtiyacınız var mı? evet eğer bize de e-posta: philipmorganloanfirm@hotmail.com

Misafir Avatar
GARRY COLEMAN 5 ay önce

bir mali yardım alma düşünüyor musunuz? eğer acil bir kredi ihtiyacı ciddi misiniz? eğer kendi işinizi kurma düşünüyor musunuz? borçlu musunuz? bu biz kişisel kredi, iş kredisi ve şirket kredi vermek için arzu ulaşmak için bir şans, ve daha fazla bilgi için% 3 faiz oranı kredi her türlü e-posta yoluyla bize şimdi, garrycoleman_loanoffice@yahoo.com olduğunu

Misafir Avatar
özgürlük kredi̇ hi̇zmet destek plani inc 6 ay önce

Eğer% 3 düşük faiz oranı hızlı bir kredi ihtiyacım var mı? Eğer ödenmemiş faturaları var mı? Sen çok bankalar tarafından reddedilmiş? Siz işinizi finanse etmek ya da işinizi genişletmek gerekir? veya kişisel nedenlerle kişisel bir kredi ihtiyacı? Biz tüm finansal sorunları çözmek için varız. E-posta yoluyla bize ulaşın: libertyloaninvestment@ymail.com

Misafir Avatar
JOHN G 6 ay önce

eğer acil kredi ihtiyacınız varsa, e-posta yoluyla bize ulaşın:
bize ulaşın: e-posta: prestigecommunitycreditunion@gmail.com
============================
saygılarımla,
john g

Misafir Avatar
JOHN G 6 ay önce

eğer acil kredi ihtiyacınız varsa, e-posta yoluyla bize ulaşın:
bize ulaşın: e-posta: prestigecommunitycreditunion@gmail.com
============================
saygılarımla,
john g

Misafir Avatar
JOHN G 6 ay önce

eğer acil kredi ihtiyacınız varsa, e-posta yoluyla bize ulaşın:
bize ulaşın: e-posta: prestigecommunitycreditunion@gmail.com
============================
saygılarımla,
john g

Misafir Avatar
JOHN G 6 ay önce

eğer acil kredi ihtiyacınız varsa, e-posta yoluyla bize ulaşın:
bize ulaşın: e-posta: prestigecommunitycreditunion@gmail.com
============================
saygılarımla,
john g

Misafir Avatar
maria hook 6 ay önce

o makama, benim refinansman deneyim şirket ile olmuştur ne inanılmaz geçmek istiyorum. john leo.john ben onun yalnızca istemci gibiydi bana hissettirdi hakkında yeterli diyemeyiz. o, verimli, hızlı nazik, bilgili ve her zaman hazır. ben başarı yolunda büyük bir anlaşma vardı, ama tüm başarılı onun belirlenmesi nedeniyle edecektir gitti. bu kişi bir taş var ve şirket bu zor refinansman arenada mümkün olan her şekilde parlar. ben refinansman ile kabuslar hakkında gitmek insanlara konuştum, ama benim refinansman bir rüyaydı (e-posta yoluyla: quickloaninvestment4@gmail.com)., john leo ederiz

Misafir Avatar
Wilson Jones 6 ay önce

merhaba hayatım

eğer krediler ve ipotekler bankalar ve diğer mali kurumların yorgun iseniz arıyoruz, ya da mikro-finans düzeni tarafından sürekli aşağı çevirdi edilmiştir. bu $ 10,000,000.00 için aylık minimum sizi bilgilendirmek için sunun% 3 kredi arasında değişmektedir azami faiz oranı $ 1,000.00 olduğunu% 100 garantisi ile. biz iş geliştirmek için kredi verir. bir rekabet avantajı / iş genişletme. biz, güvenilir, güvenilir, verimli, dinamik, hızlı fatura ve dinlenmek emin olun vardır. işbirliği, biz en az bir yirmi yıldan uzun vadeli kredi var, ve tüm ilgi vermek ve hesaplamak ve yıllık ödenecek izin gayrimenkul finansörü ve finansman tümüdür. biz teklif kredilerin takip çeşit var ve
çok daha fazla;

* bireysel krediler (teminatsız kredi)
* işletme kredileri (teminatsız kredi)
* konsolidasyon kredi
* kombinasyon kredi
* ev geliştirme

e-posta iletişim noktaları aramak için
e-posta adresi: creditsolutioncompany@gmail.com

Misafir Avatar
ufuk kırıcı 6 ay önce

merhaba ben zorunlu çalışma süresi 5 yıl olan bir ilçede 3 yıl çalıştım bu yıl zorunlu hizmet süresi 4 yıl olan bir köye gecersem ( aynı il içinde ) zorunlu hizmeti sona erer mi

Misafir Avatar
ufuk kırıcı 6 ay önce

merhaba ben zorunlu çalışma süresi 5 yıl olan bir ilçede 3 yıl çalıştım bu yıl görevlendirme ile 4 zorunlu çalışma süresi 4 yıl olan bir köye gecersem (aynı il içinde) zorunlu hizmeti sona erer mi

Misafir Avatar
Mrs Mary 6 ay önce

merhaba, ben bayan mary cole özel bir kredi borç veren kim
yaşam süresi fırsat kredi verir.
do you borçlarını temizlemek için acil kredi ihtiyacı veya bir sermaye kredi gerekiyor
işinizi geliştirmek için?
eğer tarafından reddedildi
bankalar ve diğer mali kurumlar?
bir konsolidasyon kredi veya ipotek gerekiyor?
burada olduğu gibi tüm mali sorunlar bir şey yapmak için daha fazla arama
geçmişin. biz bireyler için dışarı fonları ödünç
mali yardım ihtiyacı, kötü bir kredi ya da para ihtiyacı var
bunu kullanmak isteyen 2% için.i oranında iş yatırım, faturaları ödemek için
orta güvenilir ve yararlanıcı yardımda sizi bilgilendirmek ve
size sunmak için istekli olacak bir loan.so bugün bize e-posta aracılığı ile iletişim:
marycoleloanscompany@gmail.com

Misafir Avatar
bayan clara morgan 6 ay önce

merhaba,


eğer bir işletme kredisi, bireysel kredi, ev kredisi, oto kredisi, öğrenci kredi, borç konsolidasyonu kredi arıyorsanız, teminatsız

kredi, evet o zaman bu kredinin daha fazla bilgi için via (clara_morgan@outlook.com) bizim email bize şimdi ise ..


borrower`s bilgi acilen gerekir
borrower`s tam isimler: ..........
tutar gereken: .................
kredi süresi ......................
adres: ...................
medeni durum ........................
meslek: ........
cinsiyet: ..............
yaş ..............
telefon numarası: .......
aylık geliri: .............
ülke: ...............
şehir: .......................
kredinin amacı: ...........

saygılarımla
bayan clara morgan

Misafir Avatar
Meryl 6 ay önce

eğer bir kredi ihtiyacınız var mı? eğer herhangi bir mali kriz içinde ya da kendi işinizi kurmak için para gerekiyor? size borç yerleşmek ya da faturalarınızı ödemek ya da güzel bir iş başlatmak için bir kredi ihtiyacım var? eğer düşük bir kredi puanı var mı ve bunu sert yerel bankalar ve diğer finans kurumları sermaye kredisi almak için buluyor? i̇şte bizim şirketten bir kredi almak için bir şans. biz aşağıdaki amaçlar ve daha fazlası için bireylere krediler sunuyoruz. bireysel kredi, i̇ş genişletme, i̇ş başlangıç​​, eğitim, borç konsolidasyon, sabit para krediler. biz% 2 düşük faiz oranı kredi sunuyoruz. greatfuturefinancialservices@gmail.com e-posta yoluyla bugün bize ulaşın

Misafir Avatar
GARRY COLEMAN 6 ay önce

merhaba

eğer mali zorluk her türlü musunuz? eğer borçları temizlemek için bir kredi gerekiyor? eğer onun firmasını genişletmek niyetinde bir iş adamı ya da kadın mısınız? e-posta yoluyla gerçek bir kredi için bugün bize bireyler, firmalar için her türlü kredi sunmak ve% 3 düşük faiz oranıyla kredi ihtiyacı olan organları işbirliği: garrycoleman_loanoffice@yahoo.com

Misafir Avatar
leo lobito 6 ay önce

faturalarınızı ödemek için kolay bir kredi ihtiyacım var evet vize eposta olur?:
aşağıdaki bilgileri ile leolobitohelpfunds@hotmail.com

Misafir Avatar
fero 6 ay önce

2 yıl 3. bölge 4. alanda çalıştım şimdi 1. bölge 4. veya 5. alanına tayin isteceğim acaba kaç yıl daha çalımam gerekli ki zorunlu hizmetim bitsin?

Misafir Avatar
Credit Solution Company 6 ay önce

merhaba hayatım

eğer krediler ve ipotekler bankalar ve diğer mali kurumların yorgun iseniz arıyoruz, ya da mikro-finans düzeni tarafından sürekli aşağı çevirdi edilmiştir. bu $ 10,000,000.00 için aylık minimum sizi bilgilendirmek için sunun% 3 kredi arasında değişmektedir azami faiz oranı $ 1,000.00 olduğunu% 100 garantisi ile. biz iş geliştirmek için kredi verir. bir rekabet avantajı / iş genişletme. biz, güvenilir, güvenilir, verimli, dinamik, hızlı fatura ve dinlenmek emin olun vardır. işbirliği, en azından 5-50 yıl için uzun vadeli kredi var, ve tüm ilgi vermek ve hesaplamak ve yıllık ödenecek izin gayrimenkul finansörü ve finansman tümüdür. biz teklif kredilerin takip çeşit var ve
çok daha fazla;

* bireysel krediler (teminatsız kredi)
* işletme kredileri (teminatsız kredi)
* konsolidasyon kredi
* kombinasyon kredi
* ev geliştirme

e-posta iletişim noktaları aramak için
e-posta adresi: creditsolutioncompany@gmail.com

Misafir Avatar
Crest Finance House Limited 7 ay önce

eğer garantili ve uygun kredi ihtiyacınız var mı?

eğer proje için bir kişisel veya işletme kredisi teklif mi istiyorsunuz, biz you can (güvenli ve teminatsız) bir rekabet avantajı, kişisel veya i̇ş krediler işletmelerin geliştirilmesi için olursa olsun bu tür kredisi olarak bulunduğunuz yere bireysel veya mali işbirliği için her türlü kredi teklif $ 5,000.00 $ 100.000.000,00 dolar tutarında bizden finans kazanır. crestfinancehouse@365trade.net: daha fazla bilgi için bize ulaşın

Misafir Avatar
Fred Finns 7 ay önce

bi̇z zor para kredi vermek

% 5 - biz% 3 arasında değişen bir faiz oranı ile, sabit para krediler ve kredilerin diğer her tür hibe. biz 1,000.00 100 milyon usd / li̇bre / euro arasında değişen, geniş krediler milleti dışarı vermek. biz mülkiyet iktisap% 100 fon ve% 75 -85% bir ltv ile. eğer ilgileniyorsanız e-posta yoluyla bize ulaşın; fredlenders01@gmail.com

selamlar
sayın fred finliler

Misafir Avatar
igein 7 ay önce

i Sayin Igein, Aiicco sigorta kredi kredi sirketi temsilcisi degilim, is için kisisel bir kredi gerekiyor? Bu e posta bize ilgileniyorsaniz eger biz,% 3 faiz oraniyla kredi vermek: Eger kredi transferi belge derhal ok ile devam etmek ( igein_h_yizevbekhai@admin.in.th )

Misafir Avatar
binaley salami 7 ay önce

eğer mali, şimdi yapmanız gereken herhangi bir hedefe herhangi bir miktarın anlık kredisi almak için (binaleyfinancialinstitution@gmail.com) aracılığıyla bize e-posta olduğunu. sizin mutluluğunuz bizim önceliğimizdir.

adı: binaley salami
şirket adı: binaley finans kurumu
posta: binaleyfinancialinstitution@gmail.com

bugün hizli kredi için geçerli

Misafir Avatar
HALİL 7 ay önce

zorunku hizmeti 5 yıl olan okukda 3. yilimi doldurdum. şimdi il iciyle zorunlu hizmeti 3 yil olan okula tayin istedigimde zorunlu hizmetim bitmis olurmu.

Misafir Avatar
loan 7 ay önce

faturalarınızı ödemek için kolay bir kredi ihtiyacım var evet vize eposta olur?:
aşağıdaki bilgileri ile jeffersoncarsonloanfirm@hotmail.com
ad soyad:
tutar gereken:
süre:
ülke:
telefon:

Misafir Avatar
sema 7 ay önce

adaylık kalktıktan sonra eş durumundan tayin isteyebilmek için eşin 1yıl sigortası kesintisiz mi olmalı yoksa toplamda 360 gün sigortası bulunması yeterli mi?

Misafir Avatar
kadir28 8 ay önce

merhaba,
eşim sınıf öğretmeni ve zorunlu hizmet yükümlüsü değil ben zorunlu hizmetimi yaparken eş durumundan zorunlu hizmet olmayan bi okula atandım. zorunlu hizmetim erteleniyor 3 yıl sonra zorunlu hizmet olmayan bir okula tayin isteyebilir miyim. yardımcı olabilecek birisi varsa sevinirim

Misafir Avatar
turker 8 ay önce

merhaba benim eşim silahlı kuvv personeli suanda zorunlu görev yapıor ama benim okulum zorunlu görev değil atanalı 2 sene oldu ertelememi yaptırmam gerek 3 sene dolmalımı

Misafir Avatar
BERKAN17 8 ay önce

merabalar.. öğretmen askerliğimi ilk atamam olan zorunlu hizmet yaptiğim okulumda yaptim.. bu ayliksiz izin olarak mi sayiliyor.. kadro kaydimda ayliksiz izin yazdiği için tercih yapamiyorum lütfen yardim arkadaşlar..

Misafir Avatar
cevap 8 ay önce

zorunlu dan zorunlu olmayana geçen öğretmen aynı hizmet bölgesi aynı hizmet alanına ilk yer değiştirme de atanır diyor. burada aynı il mi olacak yani 2. bölge ise örneğin başka bir ile atanamaz mı 2. bölge olan

Misafir Avatar
elif 8 ay önce

eş durumundan atandıktan sonra zorunlu hizmet yapmak zorunda mıyım?eşim memur değil.

Misafir Avatar
metehan @Ertu 8 ay önce

sayılmaz.. yukarıdaki yazıyı dikkatli okuyun görürsünüz.

Misafir Avatar
burak @mürvet 8 ay önce

adayliginiz kaldirildiktan sonra es ve ozur durumundn tayin isteyip gidebilirsiniz

Misafir Avatar
mürvet 8 ay önce

lutfen yardmci olun. 4. sinif ogrencisiyim bu ay okulum bitiyor. temmuz ayinda ogretmen olabilmek icin snava girecegim egerki doguya gonderilirsem 1 yil sonra eş durumundan marmara bolgesine yer degisim yapabilirmiyim. eşim memur degil ama 1yila askindir sigortasida odenmistr. şartlari tam olarak bilmiuorm soyleyebilir misiniz?

Misafir Avatar
Ertu 9 ay önce

2 yıldır çalıştığım zorunlu hizmet bölgesi olmayan okul bu yıl 6 yıllık zorunlu hizmet bölgesi oldu. bundan önceki çalıştığım 2 yıl zorunlu hizmetten sayılır mı? bilgisi olan yardımcı olabilir mi?

Misafir Avatar
voli 9 ay önce

5 yıldır çalışmakta olduğum okul bu sene zorunlu hizmet bölgesine alındı.okulun hizmet puanı da arttırıldı.acaba daha önceki yılların puanını hizmet puanıma yansıtabilir miyim?

Misafir Avatar
urfaaa 9 ay önce

iki yıllık öğretmenim benim okul nisan da zorunlu oldu ben bu ağustos ta benim okula denk bi okul yazabilir miyim yoksa 3. yılımın dolması mı gerekiyor

Misafir Avatar
erhan 9 ay önce

2011 eylulde atandım kurumdaki hizmet sürem 3 yıl 26 gun ancak mebbiste 2 yıl 3 ay gorunuyr ne yapmam lazım?

Misafir Avatar
aybüke 9 ay önce

5 eylül 2011 de ilk atama olarak atandım . buradaki zorunlu hizmet sürem 4 yıl, fakat 3. yılın sonunda yine bir zorunlu hizmet bölgesine tayin isteme hakkım var mı ?

Misafir Avatar
öğretmen 06 10 ay önce

5 eylül 2011de ilk atama olarak ankaranın polatlı ilçesine atandım. burada hizmet yapma sürem üç yıl olarak söylenmişti, şimdi haziranda isteğe bağlı il dışı tayin istemesem de tayinim çıkar mı.

Misafir Avatar
mehmetaliakarsu 10 ay önce

eşimde bende öğretmeniz.ikimizde 2012 eylülde atandık. ben doğu görevi hizmetini yaparken eşim muaf olur mu yoksa istemek zorun da mı?

Misafir Avatar
hülya 11 ay önce

atandıktan sonra 2 sene içinde evlenen öğretmen doğu görevinden muaf mı oluyor?

Misafir Avatar
hmy 12 ay önce

zorunlu hizmet 2014 için atamaları ne zamn yapılır

Misafir Avatar
kadriye 12 ay önce

mayista zorunlu hizmetimi isteyip gitsem subatta yada bir sonraki donem es durumu isteyebilir miyim belli bir sure var mi

Misafir Avatar
mustafa 12 ay önce

eşim 3 ay sonra doğum yapacak ve 1 ay sonra ücretli izine ayrılacak bu ücretli izinli olduğu günler mecburi hizmetten sayılır mı? bu yaz tayin isteyeceğimiz için soruyorum

Misafir Avatar
aslan 12 ay önce

ş durumundan atama istediğimizde zorunlu görev üzerimizden kalkıyor mu yoksa yalnızca erteleniyor mu

Misafir Avatar
kafam çok karıştı 1 yıl önce

eş durumundan atama istediğimizde zorunlu görev üzerimizden kalkıyor mu yoksa yalnızca erteleniyor mu

Misafir Avatar
Ahmet 1 yıl önce

merhaba eşim zorunlu hizmet affından yaralandı ve benimde şubatta atamam olacak. eşimin mebsiste zorunlu hizmet:yükümlü değil yazıyor. tercih yaparken zorunlu hizmet bölgesi yazmalı mıyım yoksa herhangi bir yer yazabilirmiyim.

Misafir Avatar
John Frank 1 yıl önce

john frank zajam ulaganje je jedan od vodećih nezavisnih kredita tvrtkama u svijetu . mi smo dobro ustrojen , a tijekom godina razvila se dobro razumijevanje vašim potrebama i pojedinačnim zahtjevima . zalažemo se za liječenje naših kupaca pošteno i ponuditi uslugu koja je profesionalno , prijateljski i pomirljiv . naši postupci su dizajnirani kako bi vam stane kako bi se osiguralo da pružamo proizvod koji odgovara vašim okolnostima , formalnosti su svedeni na minimum , a zajedno s našim fleksibilnog pristupa svakom programu , osigurati dapravovremeno dovršenje vašeg zahtjeva za kredit .

mi smo bili pomaganju klijentima promijeniti i poboljšati svoje živote za više od 47 godina, a mi smo uistinu neovisni , mi smo u jedinstvenoj poziciji da ponudi cijeli niz kredita za sve vrste poduzeća i pojedinaca .

cilj nam je zadovoljiti vaše financijske potrebe i vaše zadovoljstvo je vrlo važno za nas . zato smo dati kredit na 2 % kamata , pa vas molimo da ispunite podatke u nastavku , ako ste z

Misafir Avatar
seçil 1 yıl önce

iyi günler. 3 yıldır atamayla ilgli sorunumuz var malesef büyük bir stres yaşıyoruz sorunun çözümlendiğini zannedip tekrar aynı sorunun içine düşüyoruz yardımcı olur musunuz?eşim zorunlu hizmet okulu olan okula 94 puanla atandı.2 sene sonra bu okulun orta okul kısmı kapandı ve hiçbir şey sorulmadan eşimi ilçe merkezinde bir okula verdiler.zaman doldu tayin isteyeceksiniz dediler büyük bir stresle tercihlerimizi yazdık il milli eğitimi aradık başka bir sebepten dolayı.bize sizin görev yaptığınız yerde zorunlu hizmet yapıyo olarak gözükmeniz lazım dediler ve düzellttiler.mebbiste zorunlu hizmet yapıyor olarak gözüktü.bizde büyük bir sevinç.birkaç ay sonra tesadüfen mebbise girdiğimizde tekrar değiştirdiklerini gördük bu süreç bizi çok yıprattı ve bize yine yol göründü bizim ne yapmamız lazım sonuçta kazanılmış haklar elden alınamaz.

Misafir Avatar
pelin 1 yıl önce

eşim yurt dışında konsolostukta çalışıyor, benim aday öğretmenlğim kalkmadan yurt dışına ücretsiz izne ayrılabilir miyim

Misafir Avatar
gülten 1 yıl önce

eşim doğu görevi yapıyor bende aday öğretmenim hizmet bölgem 1 eşim yanıma gelebilir mi?

Misafir Avatar
chenolle 1 yıl önce

ben zorunlu hizmetimi tamamladım ve şimdi çalıştığım okulda eşim zorunlu çalışma yükümlüsü durumunda, benim zorunlu hizmetimi yapmış olmam onu zorunlu hizmetten muaf yapar mı

Misafir Avatar
alın yazı 1 yıl önce

ben 2011 eylülde göreve başladım. 2012 aralıkta askere gittim kısa dönem 2013 1 haziran askerlik biiti okulum 3 sene zorunlu hizmet bu temmuzda 2014 il dışı tercih hakkım varmı detaylı bir bilgi verirseniz sevinirim tşk

Misafir Avatar
Karmate55 1 yıl önce

iyi günler. 3.bölgenin 5.hizmet alanında 2 yıl görev yaptıktan sonra 3. bölge 6.hizmet alanına norm fazlası isteğe bağlı olarak 2 agustosta geçtim . şimdi ben yeni atandığım okulda 1 yıl çalışınca zorunlu hizmetim kalkıyor, sorum şu tecih yapabilmek için 1 yıl görev yapmak geçiyor bu bir yıl atandığın tarih itibari ile mi yoksa 15 eylül mü? teşekkürler.

Misafir Avatar
fdm 1 yıl önce

slm.ben 2013 ağustos dönemi eş özrüyle 3. hizmet bölgesi 5. hizmet alanından,2. hizmet bölgesi 4. hizmet alanına atandım.1 sene sonra tekrar eski okuluma tayin isteyebilir miyim?

Misafir Avatar
kanunsuz oflu 1 yıl önce

2. bölge 5. kısımda görev yapan bir öğretmen( ilk atama ile atnmış) , stajerlik yılı dahil 3 yıl hizmet etiikten sonra il dışı atama isteyemez mi, ya da tercih listesi açılmaz mı o kişye :. lütfen sorumu cevaplayın :(

Misafir Avatar
öğretmen 1 yıl önce

ben istanbul'da 3 yıl çalıştım. daha sonra hem muaf kanunu çıktı. hem de istanbul zorunlu hizmet kapsamına girdi.(1999) ben 13 yıl daha istanbul'da çalıştım. benim sayfamda yükümlü değil yazıyor. tamamladı yazdırabilir miyim? ve arada bir fark var mı?

Misafir Avatar
öğretmen 1 yıl önce

yükümlü değil ile tamamladı arasında fark var mı?

Misafir Avatar
mehmet 1 yıl önce

2006-2010 yılları arasında dsi de memurken 2010 aralıkta kurumlararası atamayla öğretmenliğe geçtim. ben ve benim gibilerin muaf olması gerekmezmi

Misafir Avatar
gül 1 yıl önce

eşimde ben de zorunlu hizmet olan bi okulda görev yapıyoruz henüz 2. yılımız birimiz zorunlu hizmetimizi yapmaya devam etse diğeri il içi isteyebilir mi?

Misafir Avatar
Bravo Terry 1 yıl önce

Ben Bravo Terry duyuyorum, ben bravo havlu kredi firma yatirim ltd (CEO) duyuyorum, biz bravo_terry_loanfirm@webadicta.org bizimle irtibata ilgilenen varsa, is için kisisel kredi ihtiyacim yok,% 3 faiz oraniyla kredi veriyor? Sizin kredi transferi için bravo_terry_loanfirm@webadicta.org: Bu ??e-posta ilgi temas varsa. Biz% 3 oraninda kredi veriyor.

Misafir Avatar
dam 1 yıl önce

dikkat kredi arayanlar!

eğer herhangi bir mali yardım için arıyorlar? biz özel olarak
gibi büyük ölçek olarak kredi / finansman her türlü sağlar kredi firması
proje kredileri, iş / şirket yatırım kredileri, borç konsolidasyonu
kredileri, ev kredileri, bireysel krediler, tıbbi kredileri, inşaat kredileri,
eğitim / öğrenci kredileri, mevcut kredi içine kredisi yeniden finanse etmek kredi,
mali yardım için isteyen herkes için kredi kartı kredileri vb. eğer
ilgi bize gerekli kredi miktarı ile bir geribildirim, amaç verin lütfen
kredi yanı sıra ödeme süresi / zaman dilimi için kredi gerektirir.
honestlender0@yahoo.com

selamlar
sayın barajı dürüstlük
reklam müdürü

Misafir Avatar
serhat049 1 yıl önce

zorunlu çalışma yukumluluğu ertelenenlerin tayın hakkı varmıdır.

Misafir Avatar
ysmn 1 yıl önce

mrb, meslekte 2. yılım. geçen sene zorunlu hizmetimi yaptıgım yerde eşimle tanıştım evlendik o zorunlu hizmetini tamamladı. ben de eş durumunda ankaraya geldi̇.eşimden boşanırsam o zorunlu hizmetimi tamamlamak zorunda mı kalıcam rotasyon mu olur ? tesekkur ederım

Misafir Avatar
türkçeci 1 yıl önce

şimdi benim okulum zorunlu hizmet alanındayken zorunlu hizmetten çıktı bana zorunlu hizmet olan bir okula tayin hakkı verilir mi 3 yılı doldurmadan

Misafir Avatar
sibel 1 yıl önce

eşim bu yil bir trafik kazasi geçirdi ve felç oldu yüzde 97 oraninda engelli benim 2014 yazinda zorunlu hizmete gitmem gerekiyor eşimin durumundan kaynakli bulunduğum yerde kalabilir miyim

Misafir Avatar
jennifer 1 yıl önce

i̇yi günler, bayan jennifer john, özel kredi borç veren ki kim
zaman fırsat kredi ödeme faturaları kişisel ve borçlarını için hayat veriyor
ve özel şirketler ve bireyler, kendi iş başlatmak için bir
oranı % 2. yani bize bugün e-posta yolu ile jenniferjohn536@gmail.com

Misafir Avatar
atlıcaa 1 yıl önce

2010 aralıkta zorunlu hizmeti 4 yıl olan bi okula atanmıştım. eylül 2011de okulum kapandı ve zorunlu hizmeti 5 yıl olan okula kadrom alındı. benim zorunlu hizmetimi kaç yıl yapmam gerekiyorr??

Misafir Avatar
AHMET 1 yıl önce

merhaba. zorunlu hizmetimi yaptığım okulun kapanması sonucu isteğim dışında zorunlu hizmet olmayan bir okula gönderilirsem, zorunlu hizmetimi yapıyor sayılır mıyım?

Misafir Avatar
eş özrü :( 2 yıl önce

merhabalar zorunlu hizmet tayini eş özrü olanlar için kaç yıl ertelenir.ertelemek için hangi belgeler ilçe mem e verilir?lütfen bilen varsa cevaplasın lütfeenn

Misafir Avatar
Mağdurum 2 yıl önce

arkadaslar bir buçuk yıldır urfa merkezde gorev yapmaktayım. adaylığım şubat ayında kaldırıldı. zorunlu hizmet yükümlüsuyum. 19 temmuz itibariyle il disi ve zorunlu hizmet atamalari tercih formunu ve açılan okulları görebiliyorum. i̇stegim istanbuldaki bir okulda zorunlu hizmet tayini istemek idi. ancak kafam karıştı. yönetmelik adaylığı kalkan zorunlu hizmet isteyebilir diyor. ancak bu yıl bir ilde 3 yıl çalısmadan zorunlu hizmet dahi istenmiyor diyen bir mem müdürü var. cok kafam karıştı. net bir bilgiye sahip olanınız varsa yardımcı olabilir mı? bu arada ben şubat atamasiyim bizde bulunduğumuz ilden 4 yıl tayin istemeyeceğiz gibi bir madde imzalatildi :(

Misafir Avatar
öğretmen 2 yıl önce

2010 aralık ayında hatay belen ilçesinde görev aldım.şimdi iller arası atamaya katılmak zorundamıyım. teşekkür ederim.

Misafir Avatar
xxx @Kurekciler 2 yıl önce

hocam sonrası ne olur orası problem şu an yapıyor muyum yapmıyor muyum belli değil

Misafir Avatar
Kurekciler @xxx 2 yıl önce

bundan niye şikayetçisiniz hocam ne güzel işte zorunlu hizmet yapıyor görünüyorsunuz.bende bu sene norm fazlası olucam doğu görevi yaptıgım okul dönüştürüldü ve norm fazlası oldum inşallah bende gittiğim okulda öyle görünürüm

Misafir Avatar
sedat deger 2 yıl önce

sorularınızı mil yoluyla sorabilirsiniz bu yazıma pek gözatamıyorum

Misafir Avatar
oktay şahin 2 yıl önce

2010 eylülde zorunlu hizmet süresi 4 yıl olan okula atandım. okulumuzun zorunlu hizmet süresi 2013 mayısta 3 yıla düşürüldü ve ben 3 yılımı tamamladım. zorunlu hizmet dışı bölgeye tayin isteyebilir miyim?..

Misafir Avatar
h.k @desparadoo 2 yıl önce

2010 aralıkta göreve başladım.kendi okulumda da asker öğretmenlik yaptım.31 aralık baz alındığı için 3 senem dolmuş oluyor eğer asker öğretmenlik sayılırsa.bu tayin döneminde il içi tayin isteyebilir miyim?bilgisi olan arkadaşlar cevaplayabilirse sevinirim...

Misafir Avatar
şeyma keskin 2 yıl önce

öğretmenlikte 2. senem zorunlu hizmet görevimi seçmek istiyorum ama 2014 nisanda nasipse evleneceğim sizce seçmelimiyim?
peki seçersem atama gerçekleştikten sonra zorunlu görevi en az ne kadar yaptıktan sonra eş durumu için geçmeye başvurabilirim.eşim de özel sektörde çalışıyr

Misafir Avatar
a. can 2 yıl önce

zorunlu hizmete dahil bir okulda görev yapmakta iken zorunlu hizmete dahil olmayan bir okula norm fazlası oldgumdan dolayı re'sen atandım..mebbiste ise zorunlu hizmet yaptıgım görünüyor. atama dönemde zorunlu hizmete baglı yer değiştirme isteyebilir miyim

Misafir Avatar
xxx 2 yıl önce

aynı durum bende de söz konusu zorunlu hizmet yapıordum ancak norm fazlası oldm ve zorunlu hizmet kapsamına girmeyen bir okula atandım üstelik mebbis te zorunlu hizmet yapıor olarak görünüorm ne yapmam gerekior bilgisi olan lütfen yardım etsin!!!

Misafir Avatar
lütfen cevap 2 yıl önce

zorunlu hizmetteki aday öğretmenken norm fazlası oldum ve tercih yapmam istendi. şimdi zorunlu hizmet olmayan bir okula atandım. tekrar zorunlu hizmet bölgesine ne zaman tayin isteyebilirim?

Misafir Avatar
ali fatih 2 yıl önce

zorunlu hizmet ile belgeler lazım genelgeler yönetmelikler bu memurların gözünün içine sokmam lazım dogu görevini bitirmis sayılması için illa belge istiyorlar bu nasıl sacmalık arkadaslar link veya dosya gönderebilecek var mı ?

Misafir Avatar
MURAT ALP @Selahattin b. 2 yıl önce

evt

Misafir Avatar
esra 2 yıl önce

ye benim eşim zorunlu hızmet yapıyordu şimdi norm fazlası açılan okullar zorunlu hizmet yeri değil ne yapmamız gerek

Misafir Avatar
sibel 2 yıl önce

nişanlımda ben de öğretmeniz ve doğu görevlerimizi tamamlamadık,özür ataması ile eşimin yanına gittiğimde benim doğu görevim ertelendi sayılacak.peki daha sonra atama isteyeceğimizde benim üzerimden atama isteyebilirmiyiz? eşim sınıfçı onun üzerinde atanmamız biraz zor çünkü

Misafir Avatar
nazlı 2 yıl önce

atama gerçekleştikten sonra zorunlu görevi en az ne kadar yaptıktan sonra eş durumu için geçmeye başvurabilirim.eşim de özel sektörde çalışıyr

Misafir Avatar
shiwa 2 yıl önce

ilk göreve başlama tarihi esas alınarak ilgili yılın 15 eylül tarihi itibarıyla toplam 3 yıllık görev süresini dolduranlar, bakanlıkça yapılacak planlamaya göre hizmet bölgelerinin zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme suretiyle atanırlar. hocam burada ki 3 yıl 2 yıla düşürüldü diye bazı duyumlar alıyoruz. doğruluk derecesi nedir?

Misafir Avatar
Ali fatih @ALİ FATİH 2 yıl önce

yardımcı olabilecek konunun ehli biri var mı?

Misafir Avatar
ALİ FATİH 2 yıl önce

zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar ile tamamlamış sayılacaklar
(1) zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden çalışma gücünden en az % 40 oranında yoksun olduğunu belgelendirenler zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulur.
(2) eşi şehit veya malul gazi olanlar zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulur.
(3) zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görevli iken çeşitli nedenlerden dolayı 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarına atananlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü altı aydan daha az süresi kalanlar zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış sayılır. altı aylık sürenin belirlenmesinde en son görev yaptıkları zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanı dikkate alınır. >>> bu hala gecerlimidir? yani̇ bu en son deği̇şi̇kli̇kleri̇ içeri̇yor di̇mi̇ hocam yardimci olurmusunuz ben 2 nin 6 . alaninda 1y.8 ay 3ün 5. bölgesi̇nde 2 yil calistim simdi̇ bu maddeye göre yapmis mi sayilmam gerek suan 1. bölge 1. alanda calisiyorum 2 ay için tekrar doguya mi gideceğim?

Misafir Avatar
Ercmnt 2 yıl önce

bizi hapsettiler yüksek puanlarla özlük haklarımızı da elimizden almaya çalışıyorlar.

Misafir Avatar
kardaş @dilek 2 yıl önce

beş yıla kadar af çıkar

Misafir Avatar
Ali Fatih 2 yıl önce

zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar ile tamamlamış sayılacaklar
(1) zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden çalışma gücünden en az % 40 oranında yoksun olduğunu belgelendirenler zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulur.
(2) eşi şehit veya malul gazi olanlar zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulur.
(3) zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görevli iken çeşitli nedenlerden dolayı 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarına atananlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü altı aydan daha az süresi kalanlar zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış sayılır. altı aylık sürenin belirlenmesinde en son görev yaptıkları zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanı dikkate alınır. >>> bu hala gecerlimidir?

Misafir Avatar
tuğba 2 yıl önce

benim eşim deniz astsubayı, bende su an dogu gorevımı yapıyorum. evlendıkten sonra dogu gorevınden muaf olur muyum?

Misafir Avatar
bedir 2 yıl önce

2005 ten bu yana başka bir kurumda zorunlu hizmet sayılan bir bölgede çalıştım. meb e 2011 de öğretmen olarak atandıktan sonra hizmet puanımı da aldım. ama zorunlu hizmet yükümlülüğüm kalkmadı. ne yapabilirim.

Misafir Avatar
damlaşimşek 2 yıl önce

çokzorbirşiallahkolaylıkversin

Misafir Avatar
eda 2 yıl önce

2009 aranıp 1 yıl sonra evlenip farklı şehire geldim.her iki okulda 1 bölge 10 puanlık yani.şimdi bosandim. bu durumda geri geldiğim yere gidebilir miyim veya 2. 3. hizmet bölgesi isteyebilir miyim.ayrıcabulunduğum yerde henüz 2 eğitim yılı geçirdim.cevap icin tsk.

Misafir Avatar
mehmet 2 yıl önce

sedat hocam askerdeyim okulum zorunlu hizmet değil, askerdeyken zorunlu hizmet bölge okulu tercihi yapabilir miyim? yoksa bir sonraki tercih döneminimi beklemeliyim.

Misafir Avatar
hatice şen 2 yıl önce

sedat hocam yardım ederseniz sevinirim.ben antalyada zorunlu hizmet yükümlüsü değilim .atanalı 2 yıl oldu fakat ben bu yıl zorunlu hizmet bölgesine tercih yapmak istersem 3 yılım dolmadığı halde tercih yapabilir miyim?

Misafir Avatar
NUR 2 yıl önce

bende de aynı durum söz konusu

Misafir Avatar
can 2 yıl önce

bende de aynı durum söz konusu.. ben de zorunlu hizmet yapmakta iken norm fazlası oldum ve zorunlu hizmete dahil olmayan bir okula resen olarak atandım .. tayin durumum ne olacak hiç biryerden bilgi alamıyorum :s

Misafir Avatar
ayşe peker 2 yıl önce

1 yıl doguda zorunlu hizmet olan bir okulda calıstıktan sonra özür gurubundan 1. hizmet alanına tayınım cıktı ama zorunlu hızmetımı tamamlamak ıstıyorum il içi veya il dışı zorunlu hızmet okullarına tercıh yapabilmem ıcın 3 yıl sartı var mı yoksa her sene basvurabılır mıyım?acıl cevvap lutfen

Misafir Avatar
Hasan Sarıoğlu 2 yıl önce

sedat hocam, ben zorunlu hizmet bölgesinde çalışırken eş durumundan zorunlu hizmet bölgesinde bir okula geldim. şimdi ben 2nin 4. hizmet alanında çalışırken 1in 4. hizmet alanına geldim. şimdi sorun şu: ben her yıl eşimin çalışmaya devam ettiğini belgelendirmek zorunda mıyım, yoksa zaten zorunlu hizmet bölgesinde çalıştığım için belgelendirmeye gerek yok mu? şimdiden teşekkür ederim.

Misafir Avatar
mst fsl 2 yıl önce

zorunlu hizmet okulunda görev yapıyorum kendi okuluma asker öğretmenlik çıktı. bu durumda ben başka bir zorunlu hizmet okuluna görevlendirme alsam gittiğim okuldaki süreler de zorunlu hizmetten sayılır mı

Misafir Avatar
emrah kartal 2 yıl önce

kim yazmışsa yanlış bilgiler verilmiş.

(2) bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki öğretmenler, her yıl yer değiştirme döneminde özür durumlarının devam ettiğini belgelendiremedikleri takdirde, ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek ya da eksik olan sürelerini tamamlamak üzere zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanırlar.

bu şekilde olacak özür durumu ortadan kalkan geldiği yere geri gider diye birşey yazmıyor

Misafir Avatar
sevcan 2 yıl önce

3.hizmet bolgesinin 5.alanında 4 yil calısmam gerekirken 1 yil 7 ay sonra es durumundan 1.hizmet bolgesinin 4. alanina atandım.bu durumda zorunlu hizmetimi tamamlamam icin kac yilim kaliyor? her iki bolge de zorunlu hizmet sayılıyor ancak biri 4 biri 7 yil.kalan sureyi nasıl ogrenebilirim.yardimci olursanız cok sevinirim.simdiden tesekkürler.

Misafir Avatar
sevcan 2 yıl önce

3.hizmet bolgesinin 5.alanında 4 yil calısmam gerekirken 1 yil 7 ay sonra es durumundan 1.hizmet bolgesinin 4. alanina atandım.bu durumda zorunlu hizmetimi tamamlamam icin kac yilim kaliyor? her iki bolge de zorunlu hizmet sayılıyor ancak biri 4 biri 7 yil.kalan sureyi nasıl ogrenebilirim.yardimci olursanız cok sevinirim.simdiden tesekkürler.

Misafir Avatar
PELİN 2 yıl önce

sedat be ben hakkari merkez de 1 yıl 7 ay çalıştım giresunun 2. hizmet bölgesi ve 4. hizmet alanı olan bir yerde 3 yıl görev yaptım zorunlu görevimin bitmesine ne kadar süre var öğrenmek istiyorum

Misafir Avatar
veysi k. 2 yıl önce

eşim (meb'de) zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmiş bulunmaktadır. ben eşimden dolayı zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf olabilirmiyim?

Misafir Avatar
Tolga 2 yıl önce

hocam ben bu yıl bilecik vezirhan ortaokuluna fen bilg. öğrt. olarak atandım. mebin açıkladığı listede okulum 5 numara görünüyordu ama bilecik mem sitesinde 2 görünüyor. ben bu durumda ne yapabilirim ne olur yardım edin hakkımı nasıl arayabilirim

Misafir Avatar
Selahattin b. 2 yıl önce

hocam benim eşim zorunlu çalışma yükümlüsü değil ben ise doğuda 2 yıl görev yaptım daha sonra eş durumundan zorunlu hizmet bölgesi olmayan bölgeye geldim. şimdi ben tamamlamasığım süre için tekrar gönderilirmiyim cevap verirseniz sevinirim

Misafir Avatar
meltem 2 yıl önce

ben bu yıl atandım,3.bölge 4.hizmet alanı olan bir okula,zorunlu hizmet olarak görünüyor,kaç yıl sonra tayin isteme hakkım olabiliyor?

Misafir Avatar
ayşe 2 yıl önce

zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görevli iken çeşitli nedenlerle 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, özürlerinin ortadan kalkması hâlinde ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere ayrıldıkları hizmet bölgesindeki aynı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına atanırlar.eş durumuyla yeri değiştirilen aynı hizmet bölgesine mi dönmek zorunda?

Misafir Avatar
nur 2 yıl önce

sedat bey size özel olarak mail attım konuyla ilgili cevabınızı bekliyorum, yardımlarınız için şimdiden teşekkürler...

Misafir Avatar
özkan erdoğdu 2 yıl önce

arkadaşlar 3. bölgenin 6. hizmet alanındayım. 2 yılımı tamamladım ve bu yıl asker öğretmenim( görev başlama 02.09.2010 ) umarım yaza zorunlu hizmetim bitecek. sormak istediğim şu, asker öğretmenlik zorunlu hizmetten 11 aymı sayılıyor yoksa 12 ay mı ? yani acemi birliğinde geçen bir aylık sürede dahil ediliyormu. dahil değilse 10 gün eksik kalıyor zorunlu hizmetim.

Misafir Avatar
elif 2 yıl önce

merhaba... ben istanbulda özel eğitim okulu ikinci kademeye atandım. tercih yaparken okulum 2. hizmet bölegesi 4. hizmet alanı olarak gözüküyordu zorunlu himete giriyor diye tercih ettim. fakat okul yetkilileri okulun 1. kademesinin zorunlu hizmete girmedğini doğal olarakta 2. kademeninde zorunlu hizmet olamayacağını söylüyorlar. bu konuda bilgilendirirseniniz sevinirim.

Misafir Avatar
sedat deger 2 yıl önce

selin hocam evet

Misafir Avatar
yasemin 2 yıl önce

sedat hocam çok teşekkür ederim

Misafir Avatar
...özge... 2 yıl önce

çok tşkr ederim sedat bey..

Misafir Avatar
sedat deger 2 yıl önce

özge hanım yukarıda belirttiğim gbi hemen değil ama 3 sene bitiminde zorunlu hizmet olan bir okula gitmeniz gerek

Misafir Avatar
sedat deger 2 yıl önce

yasemin hanım evet yukardaki ilgili bölümde de belrtiğim gbi zorunlu hizmeti ya biri yapmış olacak yada yapıyor olacak tamamlanmadıysa her iki eşde biri yapmak zorunda

Misafir Avatar
selin yakut 2 yıl önce

sedat hocam cevap beklıyorum

Misafir Avatar
selin yakut 2 yıl önce

zorunlu hizmet bolgesi olmayan bir okul sectıgımızde 1 yıl sonra es durumdan yer degıstırebiliyormuyuz ayrıca esim ozel sektör

Misafir Avatar
yasemin 2 yıl önce

hocam yardımcı olursanız çok sevinirim

Misafir Avatar
yasemin 2 yıl önce

sedat hocam yardımınıza ihtiyacım var beni bilgilendirirseniz çok sevinirim

Misafir Avatar
yasemin 2 yıl önce

hocam ben bu atamada zorunlu hizmet olmayan biryere atansam eşimde eş durumunda yanıma gelse tabi eşimde sadece 1 yıl zorunlu hizmette çalışmış olcak bizi daha sonra zorunlu hizmete gönderirlermi yardıma ihtiyacım var tercihlerimi netleştiremiyorum birtürlü yardımcı olursanız çok sevinirim

Misafir Avatar
...özge... 2 yıl önce

beni bilgilendirirseniz çok sevinirim.. ben zorunlu hizmet bölgesi olmayan bir yerde gerekli süreyi tamamladıktan sonra devlet bana hemen zorunlu hizmet görevi mi çıkarıyor ve yeri kendi mi belirliyor lütfen yardımcı olur musunuz

Misafir Avatar
lütfen yardımm 2 yıl önce

cvp bekliyorum :(

Misafir Avatar
lütfen yardımm 2 yıl önce

arkadaşlar beni bilgilendirirseniz çok sevinirim.. ben zorunlu hizmet bölgesi olmayan bir yerde gerekli süreyi tamamladıktan sonra devlet bana hemen zorunlu hizmet görevi mi çıkarıyor ve yeri kendi mi belirliyor lütfen yardımcı olur musunuz

Misafir Avatar
sedat deger 2 yıl önce

muralim yazdığım gbi en fazla 3 yıl

Misafir Avatar
sedat deger 2 yıl önce

nermin hanım evet

Misafir Avatar
sedat deger 2 yıl önce

nesrin hanım okul hizmet puanları değişmedi ve 14 eylüle kadar da yeni yönetmelik çıkacak,değişen okul isimleri oldu

Misafir Avatar
nesin 2 yıl önce

bu liste doğru değil. 4 4 sisteminden sonra çoğu okulun puanı arttı diye biliyorum.bence araştırın.

Misafir Avatar
dilek 2 yıl önce

ilk atamam 38 yaşında oldu :( şimdilik eşimden dolayı zorunlu hizmet söz konusu değil.ancak 5 sene sonra eşim emekli olduğunda durumum ne olur acaba direk yükümlü durumuna mi düşerim.

Misafir Avatar
nermin 2 yıl önce

iyi akşamlar, ilk atamada zorunlu hizmet seçmeyenler evlenince eşinin olduğu ilde zorunlu hizmet alanları seçebilirler mi?

Misafir Avatar
Nuralim 2 yıl önce

merhabalar, ilk atamada zorunlu hizmet alanlarını seçmeyenler kaç yıl boyunca orada çalışabilir?

Misafir Avatar
sedat deger 2 yıl önce

evet sayın hocam atanırsınız tabi eş durumunda diğer sıkıntılar var insallah çözülürse

Misafir Avatar
desparadoo 2 yıl önce

(2) öğretmenlerin bu özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için eşinin, atanmak istediği yerde sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışması ve bu durumu belgelendirmeleri gerekmektedir. es durumun da esım ssk lı özel sektorde calısıyorsa ben es durumun dan atanabılırmıyım hocam..