07.12.2014, 21:35 1994

Aday Öğretmene Tek Başına Nöbet Görevi Verilemez

 Ülkemizde var olan mevzuatlar ile uygulamada tutarlılık yok.Bu yüzden mevzuata göre aday öğretmene nöbet görevi verilemez iken,verilse bile tek başına verilemez iken aday öğretmenlere adaylık süreci içinde asaletini almış normal öğretmen gibi nöbet görevi verilmekte…Mebpersonel.com özel haber Sedat DEGER/Eğitimci Yazar

 Adaylık , gerek iş bilmez müdürlerin gerekse mevzuatlarımızınpratik hayat ile uyuşmamasından kaynaklı  tam anlamıyla uygulanamıyor ve normalde aday öğretmene nöbet görevi verilemezken okullarımızda bireysel nöbetler verilmekte.Aday öğretmene nöbet görevi veren idareler bu yaparken iki kere düşünmeli çünkü nöbet ile ilgili bilgisi olmayan öğretmene idarenin tek görevi var o da asil öğretmenliğe hazırlamaktır yani nöbet vermek yerine nöbet görevine dair bilgi edinme sürecini oluşturmak.O yüzden hiçbir aday öğretmen nöbet görevinden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.Nöbet vermenin mevzuata göre dayanağı yok iken tek başına nöbet verip okulun  teslim etmek idarenin kendisini tehlikeye atmaktasınız.Olası bir olayda bakılacak ilk belge mevzuatlar olacaktır ki maarif müfettişinin ilk soracağı soru “aday öğretmene sen nasıl tek başına nöbet görevi verirsin ,rehber öğretmen eşliğinde neden nöbet görevi vermedin” olacaktır.O nöbet görevi de yine rehber öğretmenin sorumluluğunda olması gerektiğini unutmamak gerekir.
  Adaylara Verilen Nöbetten Dolayı İdareler Zan  Kalır;
   Nöbet görevini idareciler uygulamalı eğitimde yani okuldaki görevlerine dayanarak veriyorlar.Uygulamalı eğitim,Öğretmenlerin adaylık sürecinin bir parçası olup hazırlayıcı eğitim döneminde verilen öğretmenlik ile ilgili teorik bilgileri ve kazandırılan becerilerin okullarda  olarak uygulanmasıdır.Yani öğretmenlik mesleğine dair bilgilerin okuldaki stajı olarak nitelendirilebilinir.
 
Aday öğretmenler okuldaki stajların da bireysel olarak görev alamazlar ve bu yüzden rehber öğretmen eşliğine verilir kısacası mesleği  diye ve teorik bilgileri rehber öğretmen eşliğinde uygulamaları için rehber öğretmen atanır aday öğretmene.Buna göre eğitimleri .
 
220 saatlik (en az) okuldaki uygulamalı eğitim sırasında bütün okullarda aday öğretmenlere bireysel nöbet yazıldığı hatta haftada iki  bile nöbet yazıldığını biliyoruz fakat bu doğru bir uygulama mı,tabiî ki de hayır.Bakın MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Aday Memurların Yetiştirilmesine ilişkin Yönetmeliğin  Uygulamalı Eğitimle İlgili İlke ve Yöntemlerin belirlendiği 24. madde de neler yazıyor;
 
 
“MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK”
                                                            BEŞİNCİ BÖLÜM
                                      Uygulamalı Eğitimle İlgili İlke ve Yöntemler
Madde 24-
2) Bağımsız nöbet görevi üstlenemezlerancak nöbetçi öğretmenin yanında, çalışma programını aksatmamak şartı ile yardımcı olarak nöbet görevi yaparlar ve nöbet sırasında öğretmeni olmayan sınıfların derslerine girerler.
3) Rehber öğretmen nezaretinde derse girer, müstakil  veremezler.
 
 
   Yukarıdaki maddelerden yola çıkarak aday öğretmene nöbet verilemeyeceğini,eğer nöbet verilecekse nöbet bölgesinde bir başka nöbetçi öğretmenin yanında yardımcı görevli olarak verilebileceği anlaşılıyor.Bir yandan da 3. Fıkra  ve 2. Fıkranın birbiri ile çeliştiğini de kolaylıkla görebiliyoruz.Hem bireysel olarak derse giremeyeceklerini sadece rehber öğretmen eşliğinde derse gireceğini belirtirken 2. Fıkrada ise nöbet sırasında öğretmeni olmayan derse gireceklerinin altını çiziyor.Aslında yönetmelikte kendisi ile çelişen hususlar varken nasıl uygulayabiliriz diyebilir idareci arkadaşlar fakat şunu belirtmeliyim ki nöbet konusu net bir ifade ile dile getirilmiş ve aday öğretmenin ancak bir başka asaletini almış bir başka öğretmenin yanında nöbetçi öğretmen olarak görevlendirileceği söylenmiş.Buradaki amaç nöbet görevinin de yine bir başka öğretmen tarafından benimsetilmesi ve öğretilmesidir.
  Aday öğretmen,bu şekilde usule aykırı şekilde verilen nöbetten dolayı sorumlu olamaz  ve nöbeti esnasında herhangi bir sorun çıktığı zaman aday öğretmen değil idareciler sorumludur hatta bu hatadan dolayı ayrıca bir soruşturma geçirirler.Ayrıca adaylık eğitim sonunda amirler tarafından verilen değerlendirme puanları sonucundaaday öğretmene 60’ın altında verilirse böyle bir hatadan dolayı idare zan altında kalır ve başarısız puan verdiklerinden dolayı işlemlerini belgelendirmek zorunda kalırlar.Nöbet konusunu ise hiçbir mevzuata dayandıramayacakları için çok zor durumda kalırlar.Yani aday olduklarını söyleyip verdikleri nöbette keyfi davrananların da olduğunu düşündüğümüzde “ sarı zarf veririm” tehditi atan idareciler 2 kere düşünsün çünkü adaylara nöbetin nasıl tutulmasını öğretmeden nöbet tutturulmaya çalışıldığı için ibre bir anda size çevrilebilir,o yüzden bence nöbet tutan adaya yükleneceğinize işinize yardımcı oldukları için teşekkür etmelisiniz.
  İşin Özü Aday öğretmenlere bireysel olarak nöbet görevi verilemez ve eğer usule aykırı nöbet görevi verilmiş ise idare adaylara başarısız puan(60 puan altı) veremezler adaylık sürelerinin uzamasına sebebiyet veremezler aksi takdirde zan altında kalıp soruşturma geçirebilirler.
 
Sedat DEGER
Eğitimci Yazar

https://twitter.com/sedatdeger09

Mebpersonel.Com   
Bu yazının tüm hakları Mebpersonel.Com'a aittir. İzin alınmadan yapılan alıntılar için yasal  takip yapılır
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@