banner476

22-26 Haziran Arası Öğretmen Mesleki Çalışma-Seminer Raporu

22-26 Haziran arasını kapsayan, tüm günlere ait EBA öğretmen mesleki çalışma-seminer raporu Mebpersonel.com'da.

EBA Giriş 28.06.2020, 13:46
22-26 Haziran Arası Öğretmen Mesleki Çalışma-Seminer Raporu

22-26 Haziran Arası EBA Öğretmen Mesleki Çalışma-Seminer Raporu. (Word dosyası olarak indirmek isteyenler için en altta link mevcut)

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAZİRAN DÖNEMİ SEMİNER RAPORU

22/06/2020

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan BOYACI'nın Konuşması

Oldukça zorlu bir dönem geçirildiğini belirterek evlerden online eğitim uygulamalarını yapılmıştır.Eğitimdeki dijitalleşmenin eskinden de var olduğunu ve şimdide kullanıldığını belirterek daha önemli olduğunu vurguladı.

Pandemi sürecinde öğretmenlerin temel öznesi olduğunu, sürecin çerisindeki beşer sistemi nasıl yönettiği ve çocukların hayatının nasıl bir yere oturduğunu sadece Türkiye değil tüm dünya da bu soruların sorulmaya ve öğretmenlik mesleğine ilişkin de algı, profil ve öneminin artmaya başladığını belirtti.

Pandemi süreci içerisinde mesleki gelişim kapsamında 844 bin eğitim açıldı ve açılan eğitimlere yaklaşık 400 bin öğretmenin katıldığını söyledi. Bu programlardan aldıkları sertifikaların tüm dünya da geçerli olacağını vurguladı.

Önümüzdeki günlerde gönüllülük esasına dayalı olarak birçok eğitimlerin açılacağını vurguladı.

Fırsat ve imkan eşitliği sağlandığında aslında tüm öğretmenlerin temel unsuru öğrenmeye olan istek ve arzularını, heveslerini ortaya koyduğunu belirtti.

Ailelerin bu dönem içerisinde sınıfta öğretmenlerin neler yaptıklarını deneyimleyip gördüklerini belirtti.

İyi temenni ve dileklerde bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK'un Açılış Konuşması

“Zamanın ruhunu yakalamalıyız.” Sözünün bir çok yerde açıklamaya çalıştığını, pandemi sürecinde bu öneminin daha iyi anlaşıldığını belirtti.

Pandemi sebebiyle okullara ara verildiğini, bu süreçte çocuklara uzaktan eğitim yapıldığını, bu eğitimlere her öğrencinin ulaşabilmesi için bir çok imkanlar sağlandığını vurguladı.

Bu süreçte öğretmenlerin uzaktan eğitimde aktif rol aldığını, öğrencilere bir çok şekilde ulaşmaya çalıştığını, gönüllü öğretmenlerin eğitim videoları için gece gündüz çalıştığını, vefa gruplarına gönüllü olarak destek verildiğini ve bu surecte öğretmenlerin güzel hikayeler ortaya çıkardığını belirtti.

Meslek liselerine ayrı bir parantez açarak; maske, dezenfektan, temizlik malzemeleri gibi süreçte ihtiyaç duyulan malzemelerin üretildiğini belirterek teşekkürlerini illetti.

23/06/2020

Çevrim İçi Eğitim İçeriği Hazırlama Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇAKIR

Çevrimiçi eğitim içeriği hazırlama, Etkileşim konusunda, Eğitimde etkileşim yöntemleri, Çevrimiçi eğitimde etkileşim, İçerik yönetim sistemleri ve türleri, Öğrenme yönetim sistemleri ile gereken özellikler, Eba içerik yönetim sistemleri, Çevrimiçi Eğitim içeriğinde Ders Yapılandırma, Tanıtım Sayfası, Ders İçeriğinin Hazırlanması, Özet Sayfası, Değerlendirme, Kaynaklar ve Diğer İçerikler başlıkları üzerinde durmuştur.

  1. olarak bir sinifta öğrencilerimizle etkileşim içerisinde olduğumuza, etkileşimin öğrenmede çok önemli bir rol oynadığına değinerek, aslında öğrenmenin etkileşimle gerçekleştiğini söylemiştir.

Öğretmenlerimiz içerik oluşturma araçlarını kullanarak video, animasyon ve etkileşimli içerikler şeklindeki kendi e-içeriklerini üretebilecekleri, ürettikleri bu içerikleri çevrimiçi kullanabilecekleri gibi çevrimdışı da kullanabilecekleri, ayrıca bu içerikleri EBA üzerinden tüm öğretmen ve öğrencilerle paylaşabilecekleri belirtildi.

e -Twinning - Tanıtım ve Bilgilendirme

Mehmet Fatih DÖĞER ( e-Twinning Türkiye Koordinatörü)

Avrupadaki tüm öğretmenlerin proje tabanlı müfredat temelli programlarında diğer akranlarıyla beraber proje yaptıkları proje geliştirdikleri proje tabanlı sorgulama tabanlı ve multidisiplin anlamda kendilerini geliştirdikleri bir platform olduğu, bu platformda kırk dört ülke bulunduğu, faaliyette bütün branşlarda öğretmenler yer aldığı belirtildi. e-Twinning platformu Avrupa faaliyete 2005 yılında başladığı, Türkiye 2009 yılında başladığı ve önemli bir ilerleme gösterdiği vurgulandı . e-Twinning, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ulusal Destek Servisi tarafından yürütüldüğü belirtildi. Bu platformun faydaları, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini, yabancı dil becerilerinin, teknolojiyi kullanma becerilerini artırdığı, öğretmenleri motive ettiği, kendi kültümüzün tanıtılmasında da önemli rollerin bulunduğu vurgulandı.

Dr. Hülya BAL ( e-Twinning Mesleki ve Pedagojik Gelişim Sorumlusu)

e –Twinning platformuna ait portalı tanıttı. Portalin 33 farklı dilde kullanımı olduğunu belirtti.

Turan GÖRE ( e-Twinning Ulusal Destek Servisi İletişim Sorumlusu)

e –Twinning okullarının tanıtımını yaptı.

Ezgi ULUTAN ( e-Twinning İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu)

e –Twinning projesi oluşturmanın aşamalarını anlattı.

Ertan KOCABAŞ ( e-Twinning Ulusal Destek Servisi Eğitim ve İçerik Sorumlusu)

e –Twinning mesleki gelişim fırsatlarını anlattı.

24/06/2020

Prof. Dr. İlber ORTAYLI Tarihçi-Akademisyen

Öğretmensiz ve eğitimsiz bir cemiyet düşünülemeyeceğini, Türk toplumunda öğretmenlik kökenleri bulunamayacak kadar eski bir kurum olduğu, tanzimat dönemine kadar eğitim bir vakıf meselesi olduğunu vurguladı. Okul Osmanlı Devletinde 19. Yy da devlet kurumu olmaya başladığını, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Galatasaray Lisesi gibi özgün eğitim kurumları da kurulduğunu, 19. yy da kadının devlet memuru olmaya başlaması eğitim sayesinde olduğunu, kadının iş ve eğitim hayatına girmesinin faydalarını 1. Cihan Harbinde görüldüğünü belirtti. Eğitimde merkezîleşme, Osmanlı İmparatorluğu dönemi ve sonrası eğitim aşamalarını, toplumdaki kadın-erkek eşitsizliğinin gelişimi ile modern eğitim anlayışlarının ortaya çıkmasında toplumun eğitim ordusuna bakışı hakkında bilgi verdi. Çok yakın zamana kadar Türk öğretmeni sağlık ordusuyla beraber üzerine düşen görevi yaptığını belirtti. Türkiye’nin Kemalist dönemdeki maarif reformu ve atılımı dünya için örnek olduğunu vurguladı. Türkiye’de yatılı bölge okullarının yok edilmesi büyük kayıp olduğunu belirtti. Eğitim fakülteleri eğitim enstitülerinin yerini yanmadığını bu yüzden eğitim yeniden teşkilatlandırılması gerektiğini vurguladı.

Selçuk BAYRAKTAR Bayraktar Teknik Müdürü (CTO) ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

Tarihsel süreç içerisinde Türk Havacılığı ve Uzay sanayisinin gelişimini ifade eden sunumlar gerçekleştirmiştir.

Sürecin başlangıcı olarak:

-16. Yüzyıl Taküyyiddin Efendi Rasathanesi,

-17.Yüzyıl Hasan Çelebi,

-17.Yüzyıl Hezarfen Ahmet Çelebi,

Osmanlı Devleti tarihi döneminde bugün Astronomi veya Uzay bilimi olarak adlandırılan Gökbilimci şahsiyetlerinin kendi olanakları ölçüsünde yapmak istedikleri ve karşılaştıkları çıkmazları dile getirmiştir. Osmanlı Devleti döneminde Gökbilimcilerin karşılaştığı sorun-başarı ifadelerinin Cumhuriyet dönemlerinde de yaşadıklarını ifade etti. 21.Yüzyıl başlarında itibaren 2004 yılı itibarıyla Uzay Teknolojileri ilgilerini genç girişimciler olarak başlattığını ve kendilerinin de zamanla çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını dile getirdi. Yapılmak istenen teknoloji ülkemizde sahip olunmayan İHA adı verilen teknolojiyi üretmek olduğu, bunun milli olması daha ön planda tutulmak istendiği, başlangıç olarak yerli olma kaynakları az oranda olsa bile günümüzde bu oranın %90 ve üzerini yakaladıklarını ifade etti. Başlangıç olarak İHA projeleri günümüz uygulamalarında daha geniş kapsamlı alanlarda da uygulama aşamalarına ulaştığını belirtti. Öncelikle dışa bağımlı olan hava savunma sanayimiz Milli varlığa ulaştırıldığını, Çünkü bu teknolojiler ülkeler için önemli savunma stratejilerini de ilgilendirdiğini, her istediğinizde bu teknolojilere ulaşılamayacağını söyledi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’’nin kuruluşu ve yapılan projeler hakkında bilgiler verdi. Teknofest gibi çalışma gruplarıyla Havacılık Uzay sanayi çalışmaları olduğu gibi hayallerinin peşinden koşan neslin gelişme sağlamasında katkılar sağlandığı vurguladı. Teknofest ile ilgili haberler gösterecek bu festivalin önemini vurguladı. Pandemi sürecinde milli seferberlik kapsamında solunum cihazları üretildiğini belirtti.

26/06/2020

Öcal OĞUZ / Unesco Türkiye Komisyonu Başkanı

Somut olamayan ve somut olan çok zengin bir kültürel mirasa sahibi olduğumuzu, ama artık şehirleşen bir toplumumuzla bu mirası yeni nesle aktaramadığımızı, bu konuda eğitime ve öğretmene çok büyük görev düştüğünü, çocuklarımızın aklına ilk gelen masallar hep yabancı masallar olduğunu, bunların karşılığı yerli masallarımızın adını bile kimse bilmediğini, işte yerli kültürümüzü yeni nesillere aktarmada öğretmenlerimize büyük görev düştüğü, eğitim müfredatımıza da yerli kültür ögelerimize geniş şekilde yer verilmesi gerektiğini belirtti.

Erdem Erkul / Microsoft Kamu ve Yardımlardan Sorumlu Genel Md. Yrd.

Günümüzde yaşanılan karantina dönemi ile aslında kullanılan teknoloji ve yazılım hayatımıza yeni bir boyut kazandırmaya başladığı, Covit-19 sürecinin etkilerinden uzaklaşmak için var olan bazı uygulamalar daha da geliştirildiğini belirtti. Özellikle;

-Robotik uygulamalar,

-Dijital temassız ödemeler,

-Uzaktan ofis çalışmaları,

-Uzaktan Eğitim,

-Temel sağlık teknolojileri,

-Çevrimiçi eğlence,

-Robot ve Dronlar,

-5 G teknolojileri

Bu uygulamalar sayesinde yazılım teknolojileri dünya hayatında kolaylıklar sağlarken yeni bir boyutun ortaya çıkmasına neden olduğu belirtti.

Sağlık problemin yaşanılması dolayısıyla Internet kullanımı sayesinde Uzaktan eğitimi devam ettirildiği, bu alanda dünya geneline göre çok önlerde olduğumuzu vurguladı.

Seminer Raporu.docx

Kaynak: www.mebpersonel.com
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@