banner476

10 Bölümde Sosyal Etkinlik Modülü

10 Bölümde Sosyal Etkinlik Modülü

Eğitim 11.04.2019, 21:50
10 Bölümde Sosyal Etkinlik Modülü

1-e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü, öğrencilerin gerçekleştirdikleri sosyal etkinlikler ile toplum hizmeti çalışmalarının kayıt altına alınmasını sağlamakla birlikte, modülün 2023 Vizyon Belgesinde yer alan "e-Portfolyo" ve "Okul Profili Değerlendirme" çalışmalarında da veri kaynağı olarak kullanılacaktır.

2-Öğrencilerin gerçekleştirdiği sosyal etkinlikler, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Kurum İşlemleri bölümünde Sosyal Etkinlik Modülünde Okul Etkinlikleri, Merkezî Etkinlikler ve Okul Dışı Bireysel Etkinlikler olarak kayıt altına alınacaktır.

3-Sosyal etkinlikler, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Sosyal Etkinlik Modülünde bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler ve toplum hizmeti çalışmaları olmak üzere beş etkinlik alanında sınıflandırılmıştır. Ayrıca her bir sosyal etkinlik alanının alt kategorileri de Sosyal Etkinlik Modülünde yer almıştır.

Sosyal etkinlik türlerine göre sorumlu öğretmen dağılımları şu şekildedir:

Okul Etkinlikleri                      : Kulüp Danışman Öğretmeni /Öğretmenleri

Merkezi Etkinlikler                  : İlgili Ders Öğretmeni/Öğretmenleri

Okul Dışı Bireysel Etkinlikler   : Sınıf/Şube Rehber Öğretmeni

4- Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikleri ve toplum hizmeti çalışmalarının etkinlik ve temsil düzeyleri belirlenecek ve e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Sosyal Etkinlik Modülüne işlenecektir.

Etkinlik Düzeyi "Katılım, Ürün Ortaya Koyma, Performans Gösterme ve Derece Alma" şeklinde sınıflandırılmıştır.

Temsil Düzeyi "Okul İçi, İlçe Geneli, İl Geneli, Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası" şeklinde sınıflandırılmıştır.

5-"Değerler Kulübü, yardıma muhtaç çocuklara destek amacıyla diğer bir ilçede bulunan çocuk yuvasına gezi düzenler. " etkinliğini Okul Etkinlik Örnekleri ; "Hatice adlı öğrenci, belediyenin sosyal etkinlik merkezinde drama kursuna gitmektedir. Belediye, ilçede bir tiyatro şenliği düzenlemiştir. Ahmet, tiyatro şenliğine izleyici olarak katılmıştır. Suna, bu etkinliğini belediyeden aldığı Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu (Ek-1) ile belgelendirmiştir." Okul Dışı Bireysel Etkinlik Örnekleri ; Ayşe adlı öğrenci, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “Çocuk Kongresi’ne izleyici olarak katılmıştır." Merkezî Etkinlik Örneklerin kapsamına girmektedir.

6-“Sosyal Etkinlik Modülü, Sosyal etkinlikler kapsamında öğrencilerin yaptığı sosyal etkinlik ve toplum hizmeti çalışmalarının,  seçtiği/seçildiği öğrenci kulübünün,  bunlara ilişkin verilen belgelerin işlendiği e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi içerisinde bulunan modüldür.“İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri”/ “Sosyal Etkinlikler” sekmeleri altında yer alan modülde beş ana başlık bulunmaktadır.

7- Sosyal Etkinlikler sekmesi: Sosyal etkinlik çalışmalarının tamamladı/tamamlamadı şeklinde girişlerinin yapıldığı sekmedir.

Okul Kulüp Tanımlama Sekmesi: Sosyal Etkinlik Kurulu Başkanı tarafından sene başı öğretmenler kurulunda öğrenci kulüpleri içerisinden belirlenen kulüplerin işleneceği sekmedir.

Öğrenci Kulüp Tanımlama Sekmesi: Sınıf veya şube rehber öğretmeni tarafından sene başı öğretmenler kurulunda belirlenen kulüplere, öğrencilerin tanımlanacağı sekmedir.

Sosyal Etkinlik Girişi sekmesi: Okul Etkinlikleri için kulüp danışman öğretmeni, Merkezî Etkinlikler için ilgili ders öğretmeni, Okul Dışı Bireysel Etkinlikler için ise sınıf veya şube rehber öğretmeni tarafından veri girişlerinin yapılacağı sekmedir.

Sosyal Etkinlik Tamamlama Sekmesi: Öğretmenler tarafından girilen sosyal etkinlik bilgilerinin sosyal etkinlik kurulu başkanı (Okul müdürü ya da görevlendiren müdür yardımcısı) tarafından doğrulandığı ekrandır.

8- Öğrencilere karneleri ile birlikte dönem sonlarında “Sosyal Etkinlik Belgesi” verilecektir. “Sosyal Etkinlik Belgesi” öğrencilerin gerçekleştirdiği sosyal etkinlikleri içeren bir belge olup, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Sosyal Etkinlik Modülü raporlar bölümünden üretilecektir.Okullarda öğrencilerin katılmış olduğu sosyal etkinliklere ilişkin bilgi ve belgelerin yer aldığı sosyal etkinlik dosyası bulundurulur. Sosyal etkinlikler dosyası içerisinde; toplum hizmeti çalışmaları, ilgili kararlar, formlar ve tutanaklar ile birlikte öğrenci kulüplerinin toplantı karar defteri, evrak dosyası ve toplantı tutanakları bulunur. Sosyal etkinlikler dosyasını, okul etkinlikleri için danışman öğretmenler, okul dışı bireysel etkinlikler için sınıf/şube rehber öğretmenleri, merkezî etkinlikler için ise ders öğretmenleri hazırlar; eğitim öğretim yılı boyunca saklar ve eğitim öğretim yılı sonunda tutanak ile sosyal etkinlik kuruluna teslim eder.

9- Kurul, öğrencilerin sosyal etkinlik dosyasının arşivlenmesini sağlar.Sosyal etkinlikler kapsamında bir öğrenciye ait bir etkinliğin veri girişi, etkinlik en son düzeye ulaştığında (etkinlik tamamlandığında) yapılacaktır. Dolayısıyla bir öğrenciye ait aynı etkinlik için mükerrer veri girişi yapılmayacaktır. Bazı etkinliklerde öğrenciler hem performans gösterebilir hem de ürün ortaya koyabilir. (resim, ebru, heykel, maket, origami vb.) Bu tür etkinliklerde öğrenci etkinlik sonunda somut bir eser ortaya çıkarmışsa etkinliğin düzeyi ürün ortaya koyma olarak değerlendirilir. Öğrencilerin okul içinde derece alabilmeleri için ilgili etkinlik kapsamının en az ilçe genelinde olması gerekmektedir. Okul tarafından düzenlenen yarışmalarda derece alma, ürün ortaya koyma veya performans gösterme olarak değerlendirilecektir. Derece alan öğrencilerin derecelerini gösteren resmî belgeyle derecelerinin belgelenip Sosyal Etkinlik Modülüne dijital olarak jpeg formatında 1MB’ı geçmeyecek boyutta yüklenmesi gerekmektedir.

10- Sosyal etkinlik girişleri, ilgili eğitim-öğretim yılını(2018-2019) kapsayacak olup, geçmişe dönük yapılmayacaktır. Sosyal etkinlik girişleri,Eylül ayından başlayarak Mayıs ayının son iş günü bitirilecek olup bu tarihten sonra gerçekleşen sosyal etkinliklere dair veriler bir sonraki ders yılında girilecektir. Okul müdürlüğü tarafından sosyal etkinlikler kapsamında öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler ile toplum hizmeti çalışmalarının okulun resmî internet sitesinde haberi yapılarak haberde etkinlik görsellerine de yer verilmesi sağlanacaktır.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@