banner476

Bazı yeni fakülte ve enstitüler kuruldu

Bazı yeni fakülte ve enstitüler kuruldu

Eğitim 07.12.2016, 09:27
Bazı yeni fakülte ve enstitüler kuruldu

7 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı

Karar Sayısı : 2016/9528

Bazı yükseköğretim kuramlarına bağlı olarak enstitü, fakülte ve yüksekokulların kurulması, kapatılması ve adlarının değiştirilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının teklif yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 14/11/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

14/11/2016 TARİHLİ VE 2016/9528 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) Ekli (I) sayılı listede belirtilen yükseköğretim kuramlarına bağlı olarak karşılarında belirtilen enstitü ve fakülteler kurulmuşekli (II) sayılı listede belirtilen yükseköğretim kurumlan bünyesinde yer alan fakülte ve yüksekokullar kapatılmıştır.

MADDE 2- (1) Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan İlahiyat Fakültesinin adı İslami İlimler Fakültesi olarak değiştirilmiştir. "

(2) İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesinin adı Mühendislik Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

(3) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Gülhane Askeri Tıp Fakültesinin adı Gülhane Tıp Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulunun adı Gülhane Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsünün adı Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(I) SAYILI LİSTE

S. No

Üniversite Adı

Kurulan Enstitü veya Fakültenin Adı

1.

Akdeniz Üniversitesi

Spor Bilimleri Fakültesi

2.

Akdeniz Üniversitesi

Serik İşletme Fakültesi

3.

Bülent Ecevit Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

4.

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

5.

Mersin Üniversitesi

İslami İlimler Fakültesi

6.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

(II) SAYILI LİSTE

S. No

Üniversite Adı

Kapatılan Fakülte veya Yüksekokulun Adı

1.

Akdeniz Üniversitesi ¦

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

2.

Bülent Ecevit Üniversitesi

Zonguldak Sağlık Yüksekokulu

3.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@