banner476

'Gıda israfı müfredata konulsun'

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde oluşturulan raporda, toptancı hallerinde piyasaya arz edilemeyen artan gıdalar ile tarlada kalan ürünlerin, gıda bankacılığı sistemine aktarımının sağlanması gerektiği belirtildi.

Eğitim 09.05.2018, 16:26
'Gıda israfı müfredata konulsun'

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde oluşturulan, "Gıda Bankacılığı Uygulamasının Araştırılması ve Yaygınlaştırılmasını İnceleme Alt Komisyon Raporu"nda, toptancı hallerinde piyasaya arz edilemeyen artan gıdalar ile tarlada kalan ürünlerin, gıda bankacılığı sistemine aktarımının sağlanması gerektiği belirtildi.

Alt Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır başkanlığında gerçekleştirdiği çalışmaları tamamlayarak, raporunu hazırladı.

Raporda, gıda bankacılığı kapsamında yapılan yardımların artırılması konusunda, özel sektörün özendirilmesinin önemli bir konu olduğu belirtilerek, gıda bankalarına düzenli olarak bağış yapan işletme sayısının az olduğu ifade edildi.

Şirketlerin gıda bankacılığı kapsamında bağış yaparken, yaşadığı sorunlar ve çekincelerin en aza indirilmesi ve şirketlerin bu alana çekilerek bağış yapmasının desteklenmesi gerektiği kaydedilen raporda, "Gıda bankacılığı uygulamasının tamamını içine alan ve standartlarını belirleyen bir mevzuat çalışması yapılmalıdır." değerlendirmesine yer verildi.

Gıda bankacılığı faaliyetlerini belli büyüklüklerde yapan dernek ve vakıflara kamu yararı statüsü sağlanmasının istendiği raporda, şunlar kaydedildi:

"Gıda bankacılığının kurumlar arasında bilinirliğinin arttırılması hususunda çalışmalar yapılmalıdır. Toplu tüketim yapılan kamu kurum ve kuruluşlarında artan yemeklerin değerlendirilmesi ve artık yemeklerin hayvan barınaklarına gönderilmesi hususunda düzenleyici idari işlem yapılmalıdır. Gıda üreticileri, nakliyecileri, toptancıları ve perakendecilerinin bakanlık ve meslek kuruluşlarının desteğiyle gıda bankacılığı sistemine katkı sağlamalarının getirileri bağlamında bilinçlendirilmeleri amacıyla çalışmalar yapılmalıdır."

-"Valilik ve kaymakamlıklar destek versin"

Raporda, şu önerilere yer verildi:

" -Toptancı hallerinde piyasaya arz edilemeyen artan gıdaların günlük düzenli bir şekilde gıda bankacılığı sistemine aktarımı sağlanmalıdır.

- Gıda bankacılığı sisteminin geliştirilmesi ve teşvik edilerek tanıtılması amacıyla diğer bakanlıklar arasında koordineli bir şekilde çalışma yapılmalıdır.

- Valilikler ve kaymakamlıklar, gıda bankacılığı yapan sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmalı ve bu kuruluşlara gerektiğinde ulaştırma, personel, araç desteği sağlamalıdır.

- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları gıda bankacılığı hususunda teşvik

edilmelidir.

- Tüm gıda bankaları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kayıt altına alınmalı ve gıda güvenliği açısında denetlenmelidir.

- Gıda bankacılığı yapan dernek ve vakıflara gıda güvenirliğini sağlama konusunda

eğitimler verilmelidir.

- Gıda bankacılığı uygulamasının önünün açılması için, araştırma, tespit, teşvik, teknik

ve mali destekler konusunda çalışılmalıdır.

- Gıdaların son kullanma ve tavsiye edilen tüketim tarihleri tanımı netleştirilerek

gıda bankalarına bağışlanabilirlikleri konusunda özel düzenlemeler getirilmelidir.

- Gıdaların üretim aşamasında kurtarılması üzerine çalışılarak, özellikle tarlada kalan

tarımsal üretim fazlası ürünler gıda bankalarına yönlendirilmelidir.

- Gıda bankacılığına bağış yapan özel sektörün usulü işlemlerinin kolaylaştırmalı, gıda bankacılığı uygulamasının avantajları hakkında tanıtımlar yapılarak özel sektör bilgilendirilmeli ve özendirilmelidir.

- Gıda bankacılığı uygulamaları için özel sektör ve sivil toplum kuruşları ile işbirliği

yapılmalıdır.

- Firmaların fire oranlarının altında kalan bağışlanabilir nitelikteki gıdaları bağışlamaları

halinde oransal anlamda vergi yönünden daha fazla teşvik edilmelidir.

- Bağışçıların gıda bankalarına bağış yapmak için katlandıkları operasyonel ve lojistik

giderlerinin de gıda bankacılığı kapsamında değerlendirilmelidir.

- Gıda bankacılığı yapan dernek ve vakıflara kişisel verilerin gizliliğine riayet edilerek mükerrer yardımları önlemek üzere bilgi paylaşım sistemi kurulmalıdır.

- Gıda bankacılığı yapan dernek ve vakıfların bağışlarını ihtiyaç sahiplerine

ulaştırılmalarında destek sağlanmalıdır.

- Kalkınma ajansları tarafından fon ve hibelerde gıda bankacılığının öncelikli alanlar kapsamına alınmalıdır.

- Gıda bankacılığı konusunda Avrupa Birliği fonu ayrılması ve proje çalışmaları için gerekli girişimler yapılmalıdır.

- Ders müfredatı içerisine gıda israfın önlenmesine ve öğrencilerin sosyal sorumluluk

bilincinin gelişmesine yönelik konuların dahil edilmelidir.

- Kültür ve Turizm Bakanlığının destek verdiği ve kaynak aktardığı film senaryoları ve projelere gıda israfının önlenmesi ve ihtiyaç fazlası gıdanın değerlendirilmesine ilişkin gizli ve açık spotlar yerleştirilmesinin ve konu ile ilgili özel sektörün teşvik edilmesi sağlanmalıdır.

- Televizyon ve radyo programlarında gıda israfının önlenmesine ve gıda bankacılığına yapılacak bağışların artırılmasına ilişkin kamu spotlarının yayınlanmalıdır.

- Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumun gıda israfı konusunda duyarlılığının artırılması ve gıda bankacılığının bu kapsamda sağlayabileceği faydalar konusunda bilinçlendirilmesi hususunda çalışmalar yapmalıdır.

- Bağışçılara, dini hassasiyetle yerine getirilen mali ibadetlerini gıda bankaları üzerinden yerine getirebileceği hususunda bilgilendirmeler yapılmalıdır."

Raporda yer alan konulara ilişkin gerekli tedbirlerin alınması ve raporun ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlara iletilmesine karar verildi.

AA

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@