banner476

HÜMANİZM VE EĞİTİM

İnsanın önemi ya da ilgilerine; insanoğlunun önemine ağırlık veren ve her şeyin ölçüsü, insan olduğu hümanizm, eğitim ile ile yakından ile ilgisi bulunuyor.

Eğitim 31.05.2018, 18:55
HÜMANİZM VE EĞİTİM

Hümanizm, insanın onuru ve her şeyden önce insanın önemine vurgu yaparken eğitimin temel amacı insanı  insanca yaşamak kılmak amacı güdüyor. Eğitim, bunu işlevleriyle yapıyor. Beklendiği üzere, eğitimin işlevleri sosyalleşme, ekonomi, siyasallaşma ve kişinin bireyselleşmesiyle ilgilidir.

     Eğitim kurumu sosyal kurumu, sosyal normları, değerleri bireye kazandırarak toplumun etkin bir üyesi olarak kılıyor. Toplumun etkin bir üyesi olması insanca, uygarca bir yaşam benimsemesi anlamına gelir ki; bu da hümanizmin her şeyin ölçüsü insan olduğu gerçeği ile örtüşüyor.

     Diğer taraftan, bilinçli üreticiler ve tüketiciler yetiştirmek eğitimin temel sorumluluğudur. Burada insanın etkinliğinin önemi vurgulanıyor. Bu açıdan da eğitim hümanizm ile ilgisi bulunuyor.

     Yine, birey açısından önemi bireyselleşme ile kendini gösteriyor. Eğitim süreci, bireyselleşmeyi sağlayarak bireyin özgür yaşamasına neden oluyor. Kişinin bireyselleşmesi demek  özgürleşmesi demektir. Bunun da insanın yaşamı, onuru için ne kadar önemli olduğu bilinmektedir.

     Aksi halde bağımlı yaşamak anlamına gelir ki bir insan yaşamı için tehlikeleri saymakla bitmez.   

Hasan Güneş

Emekli Öğretim Görevlisi

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@