banner476

KDK, AÖF öğrencisinin mağduriyetini giderdi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde okuyan ve sehven iptal edilen güz dönemi ara sınavlarının geçerli sayılması için Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuran öğrencinin mağduriyeti giderildi

Eğitim 19.05.2018, 14:07
KDK, AÖF öğrencisinin mağduriyetini giderdi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde yükseköğrenimini sürdüren başvurucu, 2017-2018 eğitim öğretim yılı Açıköğretim Programları güz dönemi 1. ara sınavlarına girdiğini, ancak sınav sonuçları açıklandığında 26 Kasım tarihinde girmiş olduğu 4 adet dersin sınav sonuçlarının kural ihlali nedeniyle geçersiz sayıldığının sınav sonuç ekranına yansıtıldığını, ancak sınavın geçersiz sayılmasını gerektirecek herhangi bir tutum ve davranış içerisinde bulunmadığını belirterek sınavlarının geçerli sayılması için Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu.

Kamu Denetçiliği Kurumu başvuruyu detaylı bir şekilde incelemeye alarak, başvuranın girmiş olduğu sınavda; salon görevlilerince başvuranın sınav kurallarını ihlal ettiğine yönelik herhangi bir tutanak tutulmadığını, dolayısıyla başvuranın sınav başlangıcından sonuna kadar kuralları aksatmadığını, aksine sınavın gerçekleştirildiği tarihten çok sonra tutulan sınav tutanağı formuyla ve yüzeysel bir değerlendirmeyle öğrencinin sınavının iptal edildiğini aynı konu hakkında ilgili Komisyonca sınav görevlilerinin uyarılmasına yönelik uyarı notunun düşüldüğünü tespit etti.

KDK'ya başvurdu geçersiz sayılan sınavları geçerli sayıldı

Kamu Denetçiliği Kurumu, yapılan incelemeden sonra Anadolu Üniversitesi yetkilileri ile görüşmeler yaparak; başvuranın sınavının geçersiz sayılmasına yönelik yapılan işlemin hukuka aykırı olduğunu, öğrenciye ait sınav evrakının yeniden incelenmesi ve idarece yeni bir işlem tesis edilmesi gerektiğini bildirdi.

Kamu Denetçiliği Kurumunun ilgili idare ile yaptığı görüşmeler sonucunda başvurucunun mağduriyeti giderilerek sınavları geçerli sayıldı. Kamu Denetçiliği Kurumunun tespitlerinin ardından Anadolu Üniversitesi yetkilileri, öğrencinin girmiş olduğu sınavlarla ilgili sehven gerçekleştirilen hatalı işlemi yine başvurucuya ait sınav soru kitapçıklarını yeniden değerlendirmeye alarak başvuranın yeni notlarını sonuç açıklama sistemine yükleyerek başvuranın mağduriyetini giderdi.

Sorunu çözüme kavuşan başvurucu, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yetkililerine teşekkürlerini iletti.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@