banner476

KHK ile ihraç edilenler...

Ankara İdare Mahkemesi, KHK ile ihraç edilenlerin veya yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olanların, önlisans veya lisans bir bölüm okumayacağına dair Ankara Üniversitesi işlemini iptal etti.

Eğitim 11.03.2019, 16:09
KHK ile ihraç edilenler...

Ankara İdare Mahkemesi, KHK ile ihraç edilenlerin veya yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olanların, önlisans veya lisans bir bölüm okuyup okuyamayacaklarına dair önemli bir karar aldı.

679 sayılı KHK ile ihraç edilmiş olan bir kişi, üniversite sınavında Ankara Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'ne yerleşmeye hak kazanmıştı. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nde 2 ayrı değişiklik yaparak "Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almamış veya herhangi bir nedenle kamu görevinden çıkarılmamış olması gerekir" şeklinde bir şart getirmişti. Bu değişikliklere Eğitim Sen tarafından açılan her iki davada da söz konusu değişiklik maddeleri iptal edilmiş bulunmaktadır.

Kararda; "...eğitim ve öğrenim hakkının Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınması ve Anayasanın 13. maddesinde yer alan temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabileceği şeklindeki düzenleme ile yükseköğretim kurumunda üniversite personeli iken kamu görevinden çıkarılanların herhangi bir yükseköğretim kurumuna lisans öğrencisi statüsüyle kabul edilmeyeceğine dair kanuni bir düzenlemenin de bulunmaması karşısında; Anayasa ile koruma altına alınan eğitim ve öğrenim hakkının kısıtlanması veya kullanılmasının engellenmesi sonucu doğuracak nitelikte bulunan dava konusu Yönetmeliğin 5. maddesinin yedinci fıkrasında yer alan "...Üniversite personeli iken kamu görevinden çıkarılmamış olması gerekir." ibaresinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır..." denmiştir.

Yönetmelik maddesinin iptaline dair kararı görmek için tıklayınız.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@