banner476

KPSS önlisans tercih kılavuzu memurluk başvurusu! ÖSYM

2016 yılı memurluk sınavı olan Önlisans KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Milyonlarca memur adayının merak ettiği tercih kılavuzu ile ilgili son dakika gelişmeler haberimizde...

Eğitim 15.12.2016, 09:45
KPSS önlisans tercih kılavuzu memurluk başvurusu! ÖSYM

14 Aralık çarşamba günü itibariyle 2016 Önlisans KPSS tercih kılavuzu büyük merak konusu oldu. Bu sene memur alımlarının çok olması sebebiyle milyonlarca kişi ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavına girdi. 

ÖNLİSANS KPSS TERCİH KILAVUZU

ÖSYM tarafından KPSS tercih kılavuzunun Aralık ayının sonu gelmeden yayınlanması bekleniyor. KPSS tercih kılavuzunun ne zaman yayınlanacağına dair resmi bir açıklama olmasa da, geçtiğimiz sınavlarda da aynı tarihlerde yayınlandığı görülüyor. KPSS sonuçlarının açıklanması ardından sonuçlarından şüphe duyan adaylar, 10 gün içinde dilekçe ile ÖSYM'ye başvurabilecek.

2016 Kamu Personel Seçme Sınavına Ön Lisans tercih işlemlerini Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra gerçekleştirebilecek.

TERCİHLER İÇİN GENEL ŞARTLAR

KPSS tercihlerini yapacak öğrencilerin  ilan edilen kadro veya pozisyonlara atanması için bazı şartlara uygun olması gerekiyor. İşte, KPSS tercihleri için genel şartlar!

a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğinceMavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro vepozisyonlara başvuramazlar.)

b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşınıdoldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almakşartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günüitibariyle alınmış olması gerekmektedir.)

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenenbir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa biledevletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp,rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesatkarıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaveya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramışolsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcıveya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık,resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayıhükümlü bulunmamaları,

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilenaskerlik şartını taşımak.(Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak,yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamalarıgerekmektedir.)

f) Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelliolmamaları. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığı engelolacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlartarafından karar verilecektir.)

KPSS SINAVINDA KAÇ SORU SORULDU?

2016 Önlisans KPSS memurluk sınavında Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere 120 soru soruldu. KPSS önlisans sınavında Türkçe'den 30 soru, matematikten 30 soru, tarihten 27 soru, coğrafyadan 18 soru, vatandaşlık bilgisinden 9 soru, güncel konularda 6 soru soruldu.

KAÇ BİN MEMUR ALINACAK?

Hükümet kamu tarihin en büyük personel alımı için düğmeye bastı. Darbe girişiminin ardından görevden uzaklaştırılan veya açığa alınan personel sayısı 70 bini geçerken bir yandan da yeni alımlar hız kazandı. 2016 KPSS sonuçlarına göre henüz ne kadar memur alınacağı açıklanmadı. Fakat yapılan çalışmalar neticesinde bu sene en yüksek memur alımının gerçekleşmesi bekleniyor.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@