banner476

Liseler İçin Sene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantı Gündemi

ORTAÖĞRETİM OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YIL SONU ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİ (TASLAK) Md.109

Eğitim 11.06.2015, 08:58 11.06.2015, 09:00
Liseler İçin Sene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantı Gündemi

 Liselerde yapılacak olan sene sonu öğretmenler kurulu toplantıgündemi.

1.    Yazman seçimi,
2.    Bir önceki toplantıda alınan ve halen uygulanmakta olan kararlarının gözden geçirilmesi,
3.    Gündem maddelerinin okunması, eklenecek gündem maddelerinin görüşülmesi, 109/7 (Oy çokl. İle)
4.    Öğretim yılı boyunca alınan kararlar ve bunların uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi,
5.2014-2015 Eğitim-Öğretim yılının değerlendirilmesi,
a)    Okul, Sınıf ve şubelerin genel başarı durumu yönüyle değerlendirilmesi,
b)    Derslere göre ayrı ayrı başarı durumlarının değerlendirilmesi,
c)    YGS-LYS sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, ç)Anasınıfı eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, (Varsa)
d)    Sosyal etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen öğrenci kulübü faaliyetlerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi, (Sosyal Etk. Kurulu, MEB Sosyal Etkinlikler yönetmeliği)
e)    Toplum hizmeti çalışmalarının değerlendirilmesi,86/d
f)    Okulun genel anlamda sosyal, kültürel ve Sportif alanlarda etkinliklerinin ve başarı durumlarının değerlendirilmesi,
g)    Okul rehberlik ve sınıf rehber öğretmenliği faaliyetlerinin değerlendirilmesi, 86/e ğ)Törenler ile Belirli gün ve haftalara yönelik çalışmaların değerlendirilmesi,
h)    Ders dışı eğitim çalışmalarının (Egzersiz) değerlendirilmesi, ı)Yetiştirme kurslarının değerlendirilmesi,
i)    Yabancı Uyruklu, T.C. Vatandaşlığına geçen, Parçalanmış aile, Fakir aile ve diğer sorunu olan öğrencilere yönelik çalışmaların değerlendirilmesi,
6-    Yıl sonu kurul ve mesleki çalışmaların değerlendirilmesi,
a)    Zümre Öğretmenler Kurulu (111), Okul Zümre Başkanları Kurulu (112) toplantıları, çalışma ve kararlarının değerlendirilmesi, Okul zümre Bşk Kurulu (112), İlçe Zümre Bşk. Kurulu (113), İl Zümre Bşk. Kurulu (114)
b)    Sınıf ve Şube Öğretmenler Kurulu toplantıları, çalışma ve kararlarının değerlendirilmesi, (110)
c)    Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu toplantılarının değerlendirilmesi, (16) ç)Diğer kurul ve komisyon çalışmalarının değerlendirilmesi, (Okul Öğrenci Meclisi, Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulu, Onur Kurulu, Sosyal Etk. Kurulu, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Kurulu)
d)    Öğretmenlerin mesleki çalışmalarının değerlendirilmesi, 87 (Prog. Ok. Md. Hazırlanır)

e)    TKY, OGYE ve Okul Stratejik Planı ile ilgili çalışmaların değerlendirilmesi,
f)    Okul Öğrenci Meclisi çalışmalarının değerlendirilmesi, 116
g)    Sene boyu yapılan proje çalışmaları ve raporlarının değerlendirilmesi, (AB Proj. ve uyg. diğer projeler.) ğ)Ölçme ve değerlendirme çalışmalarının değerlendirilmesi, 43... .50
7-    Öğrenci devam-devamsızlıklarının görüşülmesi. Devamsızlıkla ilgili olarak ortaya çıkan sıkıntıların tartışılması, (36)
8-    Öğrenci ödülleri ve disiplin durumunun değerlendirilmesi,
9-    İstenilen başarı düzeyine ulaşamayan öğrencilerin yetiştirilmesi için alınan önlemlerin değerlendirilmesi,
10-    Mevzuat değişiklikleri üzerine açıklamalar,
11-    Okul veli işbirliğini geliştirmek için alınacak tedbirler,
12-    Kurum kültürü oluşturmaya, güçlendirmeye ve sürdürmeye yönelik çalışmaların değerlendirilmesi,
13-    Mezunların izlenmesi ile ilgili çalışmaların ve sonuçların değerlendirilmesi,
14-    Okul birincilerinin seçimi, (64)
15-    Öğretmen ve yöneticilerin hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi,
16-    Eğitim materyallerinin (ders araçları, laboratuar, etkileşimli tahta vb.) kullanım durumunun değerlendirilmesi,
17-    Üniversitelere yerleştirme tercihleri konusunda yapılacak rehberlik çalışmaları, (189)
18-    2015-2016 öğretim yılı açılacak okul kursları hakkında görüş ve öneriler,
19-    2015-2016 öğretim yılında okutulacak seçmeli derslerle ilgili açıklamalar,
20-    Yıl sonu evraklarının teslim edilmesi, (Ders kesim raporları, sınav kâğıtları)
21-    Gelecek yıla öneriler ve alınacak tedbirler,
22-    Dilek ve temenniler.

KAMUHABERMERKEZİ

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@