banner476

MODERN OKUL SİSTEMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

MODERN OKUL SİSTEMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ: BEYAZPERDE KARATAHTA, AAMİR KHAN VE EĞİTİM FİLMLERİ

Eğitim 10.10.2017, 11:04 10.10.2017, 11:04
MODERN OKUL SİSTEMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

Eğitimdeki Sorunlar Yapısal Olduğundan, Pansuman Tedbirlerle, Yama Çarelerle Değil, Yapısal ve Sistematik Çözümlerle Hareket Edilmelidir

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, filmlerinde eğitim konularını da işleyen dünyaca ünlü Bollywood yıldızı Aamir Khan’ı kabul etti. Hindistanlı oyuncu, yönetmen ve yapımcı Aamir Khan’ın “3 İdiot” ve “Her Çocuk Özeldir” filmlerini önerdiklerini söyleyen Tekin, ünlü yönetmenle eğitim konularını içeren filmler üzerine de sohbet etmiş. Khan ise, özellikle 9’uncu ve 10’uncu sınıf öğrencileri için eğitici televizyon programları ve dizileri bulunduğunu ifade ederek; liseden mezun olmadan önce gençlerin bunları izlemelerini tavsiye etmiş. Bu vesileyle, eğitim konusunu yoğun olarak işleyen ne kadar film vardır, filmin eğitimde nasıl bir işlevi vardır gibi konuları merak etmeye başladım. Hatırlayacağınız üzere MEB, 2016 yılında, aday öğretmen yetiştirme sürecinde stajyer öğretmenlere okumaları gereken kitapların yanı sıra filmler de önermişti izlemeleri için. Ve sonrasında bu uygulama devam etmişti. Peki, bütün bu filmler hangileriydi ya da eğitim konularını ele alan filmlerin topluca olduğu ve bu filmlerle ilgili eleştirilerin, değerlendirmelerin olduğu bir kitap var mıydı?


 

image

Kitapta Dünya Sinemasının Eğitim Üzerine Neler Ürettiğini Görebiliyorsunuz

Tüm bu arayışlar sonucunda “Maarif Mektepleri” yayınevinden çıkmış, BEYAZPERDE KARATAHTA: Modern Okul Sistemine Eleştirel Bir Bakışisimli, yazar Bekir Birbiçer’in ,önsözünü de Abdulbaki Değer’in ve Ali Aydın’ın yazmış olduğu ilginç bir kitabına ulaştım. Kitapta farklı ülke, dil ve kültürlerde üretilmiş, çoğunluğu eğitim ortamlarında çekilmiş; öğretmeni, öğrenciyi ve genel olarak da eğitim sistemini merkeze alan yapımlar mercek altına alınıp değerlendirilmiş. Kitaptaki önemli kısımlardan biri; filmler farklı coğrafya ve kültürel iklimlere dair anlatılar olsalar da çoğu zaman kendi okulumuzda, sınıfımızda veya öğretmenler odamızdaymışçasına benzerlik göstermesi kısmı. Kitabı okuduğunuzda dünya sinemasının eğitim konusunda ne ürettiğini, neler söylediğini, neyi tartıştığını, eğitim konusunu hangi yönlerden ele alıp, çözümlediğini görebiliyorsunuz. Kitap aracılığıyla bizim eğitim sistemimizle batıdaki eğitim sistemlerindeki yaşanan eğitim sorunlarını karşılaştırma olanağına sahip olabiliyorsunuz.

Bizdeki Eğitim Sorunlarının Benzerleri Batıda Var

Kitapta; sistemin tıkanmışlığı, öğretmenin tükenmişliği, öğrencinin mutsuzluğu ve sıkılmışlığı gibi sorunların batı eğitim sistemlerinde de yaşandığı saptaması yapılıyor. Yapılan en önemli tespitlerden biri ise sorun her yerde yaşanıyor ise yapısal bir sorunun olduğu ve pansuman tedbirlerle, yama çarelerle değil; yapısal ve sistematik çözümlerle hareket edilmesi gerektiği. Kitap; 20 sinema filmi üzerinden modern eğitim sisteminin eleştirel bir okumasını yapıyor. Burada sinemanın eğitim materyali olarak işlevini de sorgulamak gerekiyor.

Bir Eğitim Materyali Olarak Sinemanın İşlevi

Günümüzde kitle iletişim araçlarının fazlalığıyla beraber eğitimde öğrenme-öğretme ortamlarının farklı materyallerle zenginleştirilmesi başarının düzeyini arttırmaktadır ve kalıcı öğrenmelere yol açmaktadır. İşte, bu kalıcı öğrenmeleri arttıracak, öğrencilerimizin daha fazla duyu organına hitap eden, görsel ve işitsel araçların sanatsal nitelikler taşıması hem öğrenmeleri daha kolay bir hale getirmekte, hem daha eğlenceli kılmakta hem de tüm bunlardan dolayı öğrencinin öğrendiklerini anısal belleğine kaydetmesinin sağlamakta ve öğrenmeleri kalıcılaştırmaktadır.Filmler bu yanıyla öğrenciye yaşantı zenginliği sunmakta, öğrencinin estetik haz duygularını geliştirmekte ve öğrenciyi gerçek hayatın içine çekerek, öğrencinin kendi yaşamı ile hayat arasında ilişki kurabilmesini sağlamaktadır. Eğitim filmleri okullarda öğrencilerin eğitimi öğretimi için kullanılabileceği gibi, eğitim filmlerini izleyen herkes eğitime dair bir bakış, sorgulama içine girebilecektir. Nitekim eğitim filmleri, eğitim sisteminin içindeki paydaşların birbiriyle ve çevreleriyle ilişkilerinden doğan, eğitim yaşamı içindeki sorunları, olayları ve olguları kaydeden, araştıran, çözümleyen ve yaşamın kendisi, yaşamın gerçekleri olan film türüdür.

image

Eğitim Filmleri Eğitime ve Gerçeğe Yaklaşım Biçimleridir

Belirttiğimiz üzere; bu eğitim filmleri, gerek öğretmen yetiştirme sürecinde gerekse de öğretmenlerin hizmet içi seminerlerinde bir ders materyali gibi de kullanılabilir. Eğitim filmleri eğitime ve gerçeğe yaklaşım biçimleridir. Eğitim filmlerinin amacı, insanlarımızı, özellikle de öğretmen ve öğrencilerimizi eğitim, eğitim konuları ve eğitim sorunları hakkında bilgilendirmek, çözüm üretmek ve bilinçlendirmektir. Bu yönüyle MEB de bu tip film ve kitapları desteklemeli ve yaygınlaştırmalıdır. MEB Müsteşarı Yusuf Tekin’in Bollywood yıldızı Aamir Khan’ı kabul etmesi, kamuoyu yaratması ve konuya verilen önemin gösterilmiş olması adına önemli bir adımdır. Tüm bunların detaylı bir şekilde okunup anlaşılabilmesi adına da Maarif Mektepleri yayınevinden çıkan, yazar Bekir Birbiçer’in BEYAZPERDE KARATAHTA: Modern Okul Sistemine Eleştirel Bakış isimli kitabının dünyada ve Türkiye’de ilk olması ve eğitim filmlerinin önemini ortaya koyması adına önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@