banner476

Nano Teknoloji Eğitimi İlköğretime Kadar İnecek

Boğaziçi Üniversitesi’nden öğrenci, öğretmen, uzman ve toplumu birleştiren araştırma...

Eğitim 12.06.2015, 11:34 12.06.2015, 11:35
Nano Teknoloji Eğitimi İlköğretime Kadar İnecek

 Güncel bilimsel araştırma konularını örgün eğitimin bünyesine dâhil ederek ve “sorumlu araştırma ve inovasyon” kapsamında öğrenilen konular hakkında öğrencilerin tartışmasını teşvik ederek bu sürece toplumun dâhil olmasını sağlamayı amaçlayan AB destekli Irresistible projesinin Türkiye’deki yürütücülüğünü Boğaziçi Üniversitesi üstleniyor.  Proje kapsamında “nanobilim” ve “nano teknoloji”nin ilköğretim okulları kapsamında müfredata girmesi yönünde çalışmalar yürüten bilim insanları, çalışmanın ilk sonuçlarını hazırlanan bir sergi ile paylaştı.Boğaziçi Üniversitesi’nde projeye katılan ilk ve orta öğretim öğrencilerinin nanobilim ve nanoteknoloji üzerine tasarladıkları ürünlerinden oluşan sergi ile ilk adımı atan akademisyenler, inovatif yaklaşımın genç kuşaklar tarafından benimsenmesi yönünde dünya ile aynı anda çalışmaya başladılar.· Boğaziçi Üniversitesi, AB tarafından desteklenen Irresistible Projesi’nin Türkiye’deki yürütücülüğünü üstlendi.· Proje, sorgulamaya dayalı fen eğitimi yöntemiyle güncel bilimsel araştırma konularını örgün ve yaygın eğitime dâhil ederek, bilim ve toplum arasında bir köprü kurmayı amaçlıyor.· Proje kapsamında, “nanobilim” ve “nano teknoloji”nin ilköğretim müfredatına girmesi konusunda çalışmalar yürütülüyor.Boğaziçi Üniversitesi, öğrenci, öğretmen, uzman ve toplumu birleştirmeyi amaçlayan AB destekli Irresistible Projesi’nin Türkiye’deki yürütücülüğünü üstlendi.Proje kapsamında “nanobilim” ve “nano teknoloji”nin ilköğretim okulları kapsamında müfredata girmesi yönünde çalışmalar yürüten bilim insanları, çalışmanın ilk sonuçlarını hazırlanan bir sergiyle paylaştı.Boğaziçi Üniversitesi’nde projeye katılan ilk ve orta öğretim öğrencilerinin nanobilim ve nanoteknoloji üzerine tasarladıkları ürünlerinden oluşan sergiyle ilk adımı atan akademisyenler, inovatif yaklaşımın genç kuşaklar tarafından benimsenmesi yönünde dünya ile aynı anda çalışmaya başladılar.Proje, güncel bilimsel araştırma konularını örgün eğitimin bünyesine katarak, “sorumlu araştırma ve inovasyon” kapsamında öğrenilen konular hakkında öğrencileri de tartışmaya teşvik ediyor.Öğrenciler Nanometre ve Nano Gazete gibi yaratıcı ürünler sergilediProjenin sergisinde, öğrencilerin nanoteknolojik ürünlerin kullanımı ve etkilerine yönelik tasarladığı karikatürlerden nano uzunluklar kullanılarak hazırlanan nanometreye, nano ile ilgili kavramları öğretmek için tasarlanan Hafıza Oyunu’ndan nanoteknolojiyle ilgili haberlerin yer aldığı Nano Gazete’ye kadar fark yaratan pek çok ürün yer aldı.Boğaziçi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Sevil Akaygün (Proje Yürütücüsü), Doç. Dr. Emine Adadan ve Doç. Dr. Amitav Sanyal ‘ın görev aldığı proje, Almanya, Finlandiya, Hollanda, İsrail, İtalya, Polonya, Portekiz, Romanya, Yunanistan ve Türkiye’den okulları da içeriyor.2016 yılına kadar yürütülecek olan proje kapsamında ‘’Nanobilim’’ ve ‘’Nanoteknoloji’’ ana başlığının uzun vadede ilgili ülkelerde ders müfredatlarının parçası olması da hedefler arasında yerini alıyor.AB Projeleri’nde ‘’sorumlu araştırma ve inovasyon’’ kavramı çok önemliSorumlu araştırma ve inovasyon kavramına ilişkin bilgi aktaran Sevil Akaygün, 2012’den beri tüm AB projelerinde ‘sorumlu araştırma ve inovasyon’ kavramının önemine dikkat çekildiğini ifade etti. Projenin çıkış noktasının ’sorumlu araştırma ve inovasyon’ kavramın öğretmenlere ve gençlere iletilmesi olduğunu söyleyen Akaygün, “Proje, sekiz derslik bir modülden oluşuyor. Bu programda Öğrenenler Topluluğu adını verdiğimiz fen öğretmenleri, fen eğitimi uzmanları, bilim merkezi temsilcileri ve alan uzmanı bilim insanlarını içeren bir topluluğumuz var. Her bir topluluk, güncel bilimsel araştırma konularından seçilmiş belirli bir konuyla ilgili sorumlu araştırma ve inovasyonu entegre eden bir modül geliştiriyor. Bu modülü birlikte tasarlayan öğretmenler sekiz hafta boyunca kendi okullarında eğitsel kol faaliyeti olarak uyguluyor. Sekiz ders tamamlandıktan sonra öğrenciler bir sergi ürünü tasarlıyor” dedi. Akaygün, Boğaziçi Üniversitesi’nde açılan serginin de bu sürecin sonunda ortaya çıktığını ifade etti.Hedef: Nanobilimin örgün eğitime dâhil edilmesiNano teknoloji eğitiminin ilköğretime kadar ineceğini belirten Amitav Sanyal, “Bu modülleri tasarlarken gündemde olan ve öğrencilerin ilgisini çekecek konuları seçik. Örneğin hastane enfeksiyonu çok ciddi bir sorun. Bu soruna çözüm üretmek için nanobilim nasıl kullanabilir diye düşündük. Gümüş nano parçacık içeren ürünlerin antibakteriyel olma özelliğini öne çıkararak öğrencilerden, bu ürünleri incelemelerini istedik. Tüm öğrenme süreci için sorgulama ve deneylere dayanan bir modül oluşturduk” dedi. Amitav Sanyal, bu projeyle 50’ye yakın öğretmen ve 500’ün üstünde öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.6 E öğrenme metodu şöyle bir süreçle işliyor:- lk üç aşama olan katılım, keşfetme ve açıklama’da alan bilgisi çalışılıyor.- Son iki aşama olan derinleştirme ve değerlendirme’de modülde çalışılacak olan güncel bilimsel konu kapsamında Sorumlu Araştırma ve Inovasyon’a odaklanılıyor.- 6 E modelinin son iki aşaması arasında yapılacak olan paylaşım aşamasında öğrenciler geliştirdikleri çalışmalarını (proje, model, tasarım vb.) sergiliyor.


eğitimajansı.com

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@