banner476

Neden Lider Eğitimci Yazarlar Derneği?

Ülkemizde eğitimin her anlamda çok daha iyi noktalara ulaşması için akıl teri döken, bu konuyu milli bir mesele olarak dert edinen, bu doğrultuda “Okuyan-düşünen-yazan” eğitim konusunda uygulamada yaşanan sorunları yazılarıyla dile getiren, çözüm önerileri sunan, proje üreten ve bu ortak noktalarıyla eğitim kamuoyunda yakından tanınan eğitimci yazarlar, eğitime daha etkili hizmet edebilmek için dernek çatısı altında kalemlerini birleştirmeye karar vermişlerdir.

Eğitim 08.07.2017, 23:46
Neden Lider Eğitimci Yazarlar Derneği?

Milli Eğitim Bakanlığında çeşitli kademelerde halen görev yapmak suretiyle, bizzat içinde yaşayarak eğitimin sorunlarını yerinde tespit eden ve çözüm önerileri geliştiren kurucular, aynı zamanda altı farklı sendikaya üye olup “sendikalar üstü bir anlayışla” Lider Eğitimci Yazarlar Derneğini 23 Haziran 2017 tarihinde 34-243-88 kütük numarası ile İstanbul merkezli olarak resmen kurmuşlardır.

http://egityazder.org internet sitesiyle kamuoyunun karşısına çıkan Lider Eğitimci Yazarlar Derneği, eğitim camiasında yeni bir ümit ve heyecan yaratmış ve eğitime gönül veren her kesimden teveccüh görmeye başlamıştır.

Peki, neden Lider Eğitimci Yazarlar Derneği?

Ülkemizin geleceği için hayati önem taşıyan eğitime herhangi bir karşılık beklemeden gönüllü olarak pozitif katkıda bulunma anlayıştan hareketle ortaya çıkan bu derneğin temel amacı, kronik sorunların çözümüne yardımcı olmak, uygulamada eğitimin önündeki engellerin ortadan kaldırılması için çaba sarf etmek, öğrencilerimize çocuk hakları çerçevesinde en iyi eğitim almaları konusunda yardımcı olmak, yönetici ve öğretmenlerin mali ve özlük haklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak ve eğitim konusunda yeni projeler üretmektir.

Bu temel amaçlar çerçevesinde derneğin tüzüğünde yazılı olan amaçları gerçekleştirmek üzere yapılacak olan çalışmaları aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:

1.Uygulamada eğitimin önünü tıkayan temel ve kronik sorunların çözümüne yönelik önce sorunları tespit edip sonra da çözüm önerisi geliştirerek bakanlık ve kamuoyu ile paylaşılması,

2. Bakanlıkça kağıt üzerinde ideal düzeyde tasarlanan bir çok düzenlemenin uygulamada istenilen düzeyde hayata geçirilememesinin önündeki engelleri tespit ederek çözüm önerilerinin bakanlık ve kamuoyu ile paylaşılması,

3. Hiçbir ödenek aktarılmadan tamamen kaderine terk edilmiş olan okulların günlük iş ve işlemlerini sürdürebilmesi için hayati öneme sahip olan ödenek sorununun çözümü için sürekli kamuoyunu bilgilendirerek her platformda çözüm arayışı içinde olunması,

4. Okulların en acil çözüm bekleyen temel sorunlarından biri olan hizmetli sorununun çözümü için sürekli kamuoyunu bilgilendirerek her platformda çözüm arayışı içinde olunması,


5. Öğrencilerimizin doğuştan, uluslar arası çocuk hakları sözleşmesinden ve yasalarımızdan doğan haklarının korunması ve her çocuğun hakkı olan en iyi şartlarda en iyi eğitimi alması konusunda yardımcı olmak,

6. Öğretmenlerin ve diğer eğitim çalışanlarının mali ve özlük hakları ile çalışma koşullarının geliştirilmesi için yazılar yazılarak kamuoyu oluşturulması, bakanlığa ve sendikalara öneriler sunulması,

7. Eğitimin en güçlü paydaşları olan sendikaların yalnızca üyelerinin mali ve özlük hakları ile ilgilenmek yerine potansiyellerini, eğitimin kronik sorunlarının çözümüne yardımcı olunması ve uygulamada yaşanan sorunların çözümüne pozitif katkı sunulması yönünde kamuoyu oluşturulması,

8. Ülkemizin geleceğini şekillendiren eğitimin, her türlü ideolojinin, siyasi fanatizmin, çıkar çevrelerinin, baskı gruplarının ve çeşitli kötü niyetli oluşumların etkisinden arındırılması ve evrensel değerler ile milli ve manevi değerlerimiz ekseninde, bilimsel ve özgür kimliğinin korunması için çaba sarf edilmesi,

9. Ülkemizde eğitimin her alanda gelişmesi için devletimize yardımcı olacak sivil inisiyatifin artarak gelişmesi için çaba sarf edilmesi ve eğitime gönül veren her vatandaşımızın teşvik edilmesi,

10. Eğitim konusunda internet medyasında kurucu ve üye eğitimci yazarlar tarafından bireysel olarak yazılar yazarak eğitimin gelişmesine katkıda bulunmak ve dernek adına genel konularda yazılı ve görsel medyada basın açıklaması yapmak,

Bu duygu, düşünce ve anlayışla kurulmuş olan Lider Eğitimci Yazarlar Derneğinin eğitim gönüllülerine, eğitim konusunda okuyan-düşünen-yazanlara, eğitim camiasına, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, eğitime gönül veren herkesi derneğimize üye olmaya davet ediyorum.

​ Cafer GÜZEL
​ Kurucu Sekreter

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@