banner476

Okul-Kurum Taşınır Talep Girişleri

Taşınır mal iş ve işlemlerinde 'e-talep modülü'

Eğitim 19.01.2015, 22:56 19.01.2015, 22:58
Okul-Kurum Taşınır Talep Girişleri
 Taşınır mal iş ve işlemlerinin kolay ve sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için yeni bir sistem kullanılmaya başlandı.
 
Bakanlık birimlerinin taşınır mal iş ve işlemlerini hukuka uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamak, taşınır mal yönetiminde etkili, ekonomik ve verimliliği arttırarak kamu kaynağı kullanımında tasarruf ve hesap verebilirliği sağlamak üzere “e-talep modülü” ilgi Makam Onayı gereğince kullanılmaya başlanmıştır.
 
2015-2016 Eğitim-öğretim yılında okul/kurum ve pansiyonların taşınır ihtiyaçları e-talep modülü üzerinden aşağıdaki hususlar çerçevesinde bildirilip değerlendirilecektir.
 
Okul ve kurumlar taşınır ihtiyaçlarını. Mebbis e-talep modülü üzerinden 19/01- 27/02/2015 tarihleri arasında yapacaklardır.
Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ilk ve orta okullar ile imam hatip ortaokulları taşınır taleplerini e-talep üzerinden yapacaklar, ancak bu talepler Bakanlığımıza gönderilmeyecek, il tarafından değerlendirilecektir. Bağımsız anaokulları ile yatılı bölge orta okullarının sadece pansiyon donatım ihtiyaçları e-talep üzerinden Bakanlığımıza gönderilecektir.
İhtiyaç olmayan veya ihtiyaçtan fazla miktarda taşınır kesinlikle talep edilmeyecektir.
e-talep sistemi üzerindeki ihtiyaçlar 02-06/03/2015 tarihlerinde ilçe, 09-13/03/2015 tarihlerinde il milli eğitim müdürlüklerinin onayından sonra en geç 16/03/2015 tarihine kadar Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. Bu tarihten sonra sistem talep girişlerine ve onay işlemlerine kapatılacaktır.
2014 ve daha önceki yıllarda yapılan taşınır taleplerine bakılmaksızın, ihtiyaçlar güncellenerek talep girişleri yeniden yapılacaktır. Okul/kurumlar taşınır taleplerini yazı ile Bakanlığımıza kesinlikle göndermeyeceklerdir.
2015 yılında ilk kez açılacak okul/kuıum, pansiyon ve yeni binaların donatım ödenekleri, e-yatırım modülündeki proje takip modülünden girilen proje bilgilerine göre, inşaat teslim tarihi dikkate alınarak planlanacaktır. İl milli eğitim müdürlükleri yatırım şubeleri tarafından girilen bilgilere ilişkin, veri girişi açıklamaları ekte gönderilmiştir. Yatırım programı dışında hayırsever kurum, kuruluş ve vatandaşlarımız tarafından eğitime destek amacıyla yürütülen çeşitli projeler kapsamında yaptırılarak. Bakanlığımıza teslim edilen ve/veya teslim edilmesi taahhüt edilen okul/kurum. pansiyon ve yeni binaların e-yatırım modülüne kayıt edilmesi gerekmektedir. Yeni okul/kurum ve pansiyonlar için, ayrıca yazı ile talep yapılmayacaktır.
Yıl içerisinde oluşacak acil taşınır ihtiyaçları (deprem, yangın, sel vb.) il milli eğitim müdürlükleri tarafından resmi yazı ile talep edilecektir.
Taşınır talepleri, Genel Müdürlüğümüzce bütçe imkanları doğrultusunda gönderilecek ödenekle mahallinde karşılanacaktır.
Bilgilerinizi ve taşınır talep işlemlerinde bir aksaklık yaşanmaması bakımından, konunun ilgili okul/kurum müdürlüklerine duyurulması ve taşınır taleplerinin yaptırılarak Bakanlığımıza bildirilmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@