banner476

SITMA İLACI PLAQUENİL, KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) İÇİN PLAQUENİL BİR ÇARE OLABİLİR Mİ?

Romatizmal hastalıkların tedavisinde de kullanılan eski sıtma ilacı hidroksiklorokin (Plaquenil), yeni koronavirüs hastalığı COVID-19 için gerekli ve etkili bir tedavi olabilir mi?

Eğitim 21.03.2020, 13:44 21.03.2020, 13:44
SITMA İLACI PLAQUENİL, KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) İÇİN PLAQUENİL BİR ÇARE OLABİLİR Mİ?

Dünya genelinde birçok bilim insanı ve doktor şu an bunu tartışıyor; kimi destekliyor, kimi karşı çıkıyor. Hatta 19 Mart'ta Trump konuşması sırasında Plaquenil'in ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylandığını duydurdu, fakat ardından FDA bu alanda kullanımı onaylamadığını açıkladı.

Ancak 18 Mart'ta, YouTube'da Professor Didier Raoult'un sunumu ile 24 hastanın randomize olmayan, kör olmayan bir çalışmasında olumlu sonuçlarla yeniden ortaya çıktı. Nedense, bilimsel bir araştırmayı YouTube üzerinden duyurmayı tercih etti...

Bu, 9 Mart'ta Clinical Infectious Diseases (Klinik Bulaşıcı Hastalıklar) dergisi tarafından yayımlanan Çinli ekibin elde ettiği in vitro (laboratuvar) sonuçları teşvik ediyor. Bununla birlikte, veriler, enfeksiyon topluluğu tarafından bileşiğin bir tedavi olarak önerilmesi için yetersiz bulunmuştur.

Ayrıca, klorokin, 800 Fransız hasta da dahil olmak üzere COVID-19'a bağlı yoğun bakımda tedavi gören 3200 hastayı kapsayan ve yakın zamanda başlatılan INSERM adlı Avrupa klinik çalışmasının bir parçası olarak incelenen dört tedavi arasında yer almamaktadır .

Klorokin, COVID-19 tanısı olup da komorbid (başka) hastalıklar için diğer ilaçlarla olumsuz etkileşim riski ve resüsitasyon uygulanan hastalarda olası olumsuz etkiler nedeniyle dışlanmıştır.

Marsilya çalışması
Avrupa Birliği Klinik Araştırmalar Sicili, Marsilya çalışmasının 5 Mart'ta Ulusal İlaç Güvenliği Ajansı (ANSM) tarafından kabul edildiğini göstermektedir. Çalışma 12-17 yaşları arasında beş, 18-64 yaşları arasında 10 ve 65 yaşları ve üstü 10 kişiden oluşan 25'e kadar COVID-19 pozitif hasta içermekte.

Veriler henüz yayınlanmamış olsa da ve bu nedenle dikkatle yorumlanması gerekmesine rağmen, bu randomize olmayan, kör olmayan çalışma, hidroksiklorokin ile viral yükte güçlü bir azalma göstermiştir.

Kullanımdan 6 gün sonra, hidroksiklorokin alan COVID-19'lu hastalarda test pozitifliği %25'e düşerken, tedavi almayanlarda % 90'a düşmüştür (Nice ve Avignon'dan tedavi edilmemiş bir grup COVID-19 hastasına karşı).

Buna ek olarak, tedavi edilmeyen hastaları, hidroksiklorokin alan ve hidroksiklorokin artı antibiyotik azitromisin verilen hastalarla karşılaştırdılar, sonuçlar kombinasyon terapisi ile "pozitif vaka sayısında çarpıcı bir azalma" gösterdi.

6. günde, kombinasyon tedavisi verilen hastalarda, hala SRAS-CoV-2 taşıyan olguların yüzdesi % 5'ten fazla değildi.

Bulaşıcı hastalık uzmanı, bakteriyel akciğer hastalığından kaynaklanan komplikasyonlara karşı etkili olduğu bilindiği için aynı zamanda laboratuvarda çok sayıda virüse karşı etkili olduğu gösterildiğinden azitromisin antibiyotiğini eklendi.

Çalışmanın daha ayrıntılı sonuçları International Journal of Antimicrobial Agents (Uluslararası Antimikrobiyal Ajanlar Dergisi) yayınlanmak üzere sunulmuştur.

Çalışma, bulaşıcı hastalıklar uzmanlarını ikiye ayırdı
Bu küçük çalışmadan elde edilen olumlu sonuçların açıklanması tıbbi dünyayı ikiye ayrıldı.

Tenon Hastanesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Profesör Gilles Pialoux, tepkisinde temkinliydi: "Fikir ilginç ama büyük, randomize, kontrollü denemelere ihtiyacımız var. Bu tür bilgileri YouTube'da iletmemeliyiz, anlamlı değil".

"COVID-19 tedavisi için ritonavir, lopinavir, remdesivir gibi daha ilginç ve etkili gözüken ilaçlar olduğunu unutmayın ve bu bileşik (hidroksiklorokin) INSERM çalışmasına dahil edilmemiştir. Siklosporin ile HIV'de yaşadığımız hatayı tekrarlamak için dikkatli olmalıyız."

Buna karşı Fransa'da Bulaşıcı Hastalıklar Topluluğu'nun başkanı Christian Perronne, daha hevesliydi:

"Hidroksiklorokine gerçekten inanıyorum. On yıllardır kullanılan oldukça büyüleyici bulduğum bir ilaçtır. 100 hastada yapılan hidroksiklorokinin viral yükü azalttığını gösteren bir in vitro çalışmada ve bir ön Çin klinik çalışmasında olumlu sonuçlar olmuştur; hastalarda semptomlar (belirtiler) daha az sürdü ve şiddetli değiller. Bu, epidemiyolojik açıdan ilginç bulduğum taşıyıcıların sayısını azaltabilir."

"Etik bir bakış açısıyla, hastaneye yatırılan, gözetim altında ve kısa tedavi gören - özellikle EKG'de QT aralığını uzatan ilaçlarla ilaç etkileşimlerine dikkat ederek - şiddetli hastalığı olan tüm hastalara önermeliyiz. Yan etkiler, artan dozlarda, hastaların ağrı veya ateşi olması mümkündür, ancak Çin verilerine göre, tedavinin daha düşük dozlarda etkili olduğu görülmektedir. Her durumda, bu bileşiğin olumsuz etkileri tehlikeli değildir."

Bu ilaç, hamile kadınlar dahil lupuslu hastalarda on yıllardır kullanılmaktadır ve bilinen bir yan etkisi olan retinal toksisite (göz dibi hasarı) nadirdir.

Diğer hastanelerde test edilen hidroksiklorokin
Salı günü Fransa'da Bakanlar Kurulu'nun sonunda hükümet sözcüsü Sibeth Ndiaye, Prof Raoult tarafından yayınlanan sonuçları tartıştı. "Marsilya'daki klinik araştırma umut verici bir başlangıç; bunu genişletiyoruz çünkü bilim, çalışıp çalışmadığını söyleyebilmek için deneyimin birkaç kez valide edilmesini ve tekrarlanmasını gerektiriyor." Prof Raoult'un sonuçlarını doğrulamak ya da onaylamak için Lille Hastanesi'nde başka testler yapılacaktır.

Klorokin şu anda Çin'de ve başka yerlerde yapılan bir dizi klinik çalışmada incelenmektedir ve Fransa'daki bazıları da Prof Raoult'un bulgularını takiben önermeye karar vermiştir.

Paris'te Pitié Salpêtrière Hastanesi'nde dahili tıp uzmanı olan Dr. Alexandre Bleibtreu, başlangıçta in vitro verilerle ikna olmamış, ancak Didier Raoult tarafından yürütülen çalışmanın sonuçlarını gördükten sonra fikrini değiştirmiştir.

Fransa'da, hidroksiklorokinin, kullanımını reddeden veya kontrendikasyon (kullanımının mümkün olmadığı) durumları hariç, yaklaşık 50 hastanede yatan COVID-19 hastalarında kullanıldı açıklandı.

"Fikrimi değiştiren sonuçları duydum. Marsilya protokolünü izledik ve kesinlikle kullanacak başkaları da var. En bariz tedavi değil; in vitro çalışıyor ama in vivo verilerimiz yoktu."

"Bu konuda onaylı bir tedavi değil ve izlenen yol belki yanlış, ama amaç hastalarımızın iyileşmesi. Hiçbir tedavi büyülü değil ve sonuçların yayınlanması soruları gündeme getiriyor, ancak hiçbir şey yapmamak ve ilaçların yan etkilerine, etkileşimlerine vb. göre yeniden konumlandırılması gerekiyor."

COVID-19'da Plaquenil kullanımı – Bilimsel gerekçe
İngiltere'de, Birmingham Üniversitesi'nde Enfeksiyon Hastalıkları Profesörü Robin May, sıtmadaki etki biçimine bağlı olarak COVID-19'un tedavisinde hidroksiklorokin kullanımı için bilimsel bir gerekçe olduğunu açıkladı.

Bilim Medya Merkezi aracılığıyla yaptığı açıklamada, klorokin "zayıf bir baz" olduğu ve asitlerin nötralize edilmesine yardımcı olduğu için, sıtma parazitinin kırmızı kan hücrelerine girdiğinde yaşamasını "daha az uygun" hale getirdiğini açıkladı.

COVID-19'a karşı etki şekli belirlenmemiş olsa da Prof May, birçok virüsün endositoz yoluyla konakçı hücrelere girdiğini ve bunun sonucunda başlangıçta "tipik olarak oldukça asidik" bir hücre içi bölmeye alındıklarını belirtti."

"Klorokin, bu bölmenin asitliğini değiştirerek virüslerin konakçı hücreye girmesini ve çoğalmaya başlamasını azaltabilir."

"Başka bir olasılık, klorokinin virüsün ilk etapta bir konakçı hücrenin dışına bağlanma yeteneğini değiştirebilmesidir". Hidroksiklorokinin çok çeşitli bağışıklık hücreleri üzerinde, bir kısmı net olmayan ılımlı baskılayıcı etkileri de vardır. Bu etkilerden biri, bağışıklık sisteminin COVID-19 ile savaşma yeteneğini teşvik etmek olabilir.

Önemli bir şekilde, ilaç aynı zamanda "ucuz ve üretimi nispeten kolaydır" ve bu nedenle kolayca klinik araştırmalara konulabilir ve sonunda tedavi onayı alabilir.

COVID-19 tedavisi için önerilen Plaquenil kullanım dozu ve süresi nasıldır?
Çinli klinisyenler tarafından yakın zamanda yayımlanan COVID-19 Önleme ve Tedavi El Kitabı'nda klorokin kullanımı ile ilgili bölüm şu şekildedir:

"FAHZU‘da (Zhejiang Üniversitesi Tıp Fakültesi First Affiliated Hastanesi) temel tedavi rejimi olarak arbidol (200 mg/12 saatte bir ağızdan) ile kombine lopinavir/ritonavir (2 kapsül 12 saatte bir ağızdan) uygulandı. Hastanemizde tedavi edilen 49 hastadan elde ettiğimiz tecrübeye göre; negatif nükleik asit testinin en erken negatif çıkma zamanı ortalama 12 gündü (%95 Cl: 8-15 gün). Negatif nükleik asit test sonucu süresi (>24 saat aralıkla ardışık 2 defadan daha fazla negatif) 13.5 gündü (%95 Cl:9.5-17.5).

Temel tedavi rejim etkili değilse, 18-65 yaş arasındaki yetişkinlerde klorokin fosfat kullanılabilir (ilk iki gün için 500 mg tek doz, takip için 500 mg qd beş gün).

Klorokin fosfatın tedavi süreci 7 günden fazla olmamalıdır. Diğer rejimlerin tedavi seyri belirlenmemiştir ve genellikle yaklaşık 2 haftadır. Balgam örneklerinden nükleik asit testi sonuçları 3 kereden fazla negatif kalırsa antiviral ilaçlar durdurulmalıdır."

Sonuç
Hidroksiklorokin etken maddeli, aslen sıtma ve bazı romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılan eski ilaçlardan biri olan Plaquenil, COVID-19'a bağlı akciğer hasarını ve viral yükü bazı hastalarda azaltabilir. Bu ilacın büyülü / çok etkili / bu hastalığa özgü bir tedavi seçeneği olmadığı, daha etkili ajanların hali hazırda denendiğini hatırlatmakta fayda var. Bununla birlikte Plaquenil'in COVID-19 hastalığına karşı proflaktik (koruyucu) olarak kullanılmasına dair bilimsel kanıtlar ise daha sınırlıdır; bir kullanım seçeneği varsa bu hastalar için saklanmalıdır. Ayrıca, bu ilacın COVID-19 tedavisinde güvenlik, doz ve diğer ilaçlarla etkileşim (örneğin kanser ilaçları) testleri yeterince yapılmadığı için, özellikle ek hastalıkları olanlar için kullanmayı düşünürken bu faktörler hesaba katılmalıdır.

*

Haber Kaynağı: www.drozdogan.com

Yorumlar (4)
EvdenÇıkma 7 ay önce
Daha henüz yetkililerce açıklanmış bir etkinlik söz konusu değil, araştırılıyor. İlaç Romatoid artrit hastalığının tedavisinde reçeteli olarak kullanılıyor. Gereksiz yere ilacı alıp ihtiyacı olan hastaları mağdur etmeyin.
https://ilacfiyati.com/plaquenil-200-mg-30-film-kapli-tablet/
Gulser ebubekir 7 ay önce
Ben ve kızım RA hastasiyiz malesef plaguenil bulamıyoruz buna bir çare bulunmalı
RA hastaları 7 ay önce
Plaquenil ilacını romatizmal hastalığım nedeniyle kullanmaktayken şu an hiçbir eczanede bulamıyorum. Bu şekilde giderse koronafobi yüzünden bu ilaçları gerekmediği halde alanlar başka hastalıkların tedavilerinin aksamasına sebep olacak.
Çiğdem Zeynep Helvacı 7 ay önce
Lutfen gereksiz yere kullanmayın ben romatizma hastasiyim yetkililere sesleniyorum biran önce çözüm bulun lütfen ilaç hiçbir yerde yok

Gelişmelerden Haberdar Olun

@