Soru ve cevaplarlar TEOG tercihleri

Soru ve cevaplarlar TEOG tercihleri

Bu yazıda, TEOG Uygulaması lise tercihleriyle ilgili hususlar, soru-cevap şeklinde açıklanacaktır.

 Sevgili Öğrenciler, Kıymetli Veliler,

Bu yazımda TEOG Uygulaması lise tercihleriyle ilgili hususları, soru-cevap şeklinde aydınlatmaya çalışacağım.

Kaynaklarım 23.06.2014 tarihli "2014 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu",

"2014 Yerleştirme İşlemlerine Dair Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar",

"Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Uygulaması Kapsamında 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı İçin Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirme İşlemlerinin Esas ve Usulleri", 2013'e ait Yüzdelik Dilim'ler, Tercih Listeleri ve e-okuldur.

Soru: Tercihler ne zaman yapılacak?

Cevap: 31 Temmuz 2014 Perşembe-08Ağustos 2014 Cuma -17.00'ye kadar- tarihleri arasında (9 gün boyunca) .

Soru: Kimlerin tercih hakkı var?

Cevap: Durumu aşağıdaki gibi olanların tercih hakkı vardır:

1) 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında 8. sınıfı başarı ile tamamlayanlar,

2) Yerleştirmeye Esas Puanı (YEP) olanlar.

DİKKAT: Bu sene taban puan uygulanmayacaktır!

Bir adayın Yerleştirmeye Esas Puanı (YEP) 500 üzerinden 5 olsa bile bu aday bir okula yerleştirilecektir!

UYARI: Ayrıca tercih edilecek okulun istediği diğer şartları da taşımak gerekir. Özel şartlarla ilgili bilgiler için e-okula bakılabilir.

DİKKAT: YEP'e göre öğrenci alan tüm Resmi ve Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde kayıtlar,

Anadolu Meslek Lisesi Programına alan tercihi olmaksızın yapılacaktır. 10'uncu sınıfta alana geçiş işlemleri, öğrencinin;

YEP, 9'uncu Sınıf Yılsonu Başarı Puanı (YBP) ile alana geçiş koşulları (Özel yetenek, mülakat/mülakat ve beden yeterliliği) dikkate alınarak yapılacaktır.

Soru: Bu sene tercihler nasıl yapılacak?

Cevap: Bu yıl tercihler, A grubu ve B grubu tercihleri olmak üzere iki grup halinde yapılacak.

A grubunda doğrudan okullar tercih edilecek. B grubunda ise okul türleri tercih edilecek.

Soru: Adayların A grubunda kaç tercih hakkı var?

Cevap: Her adayın A grubunda 15 tercih hakkı var. Adaylar, en az 1 (bir), en çok 15 (on beş) tercih yapabilir.

Adayların 15 tercih yapma zorunluluğu yok!

UYARI: A grubundaki tercih(ler)ine yerleşemeyen adaylar, B grubundaki tercihlerinden birine yerleştirilecektir!

Soru: B grubundan tercih yapmak zorunlu mu?

Cevap: Evet, zorunludur. Adaylar, en az 4 (dört) okul türü işaretlemek zorunda! İlgili form, Kılavuz'un 15. sayfasındadır.

Soru: B grubunda hangi okul türleri var?

Cevap: B grubunda aşağıdaki 6 okul türü var:

1. Anadolu Lisesi,

2. Anadolu İmam Hatip Lisesi,

3. Çok Programlı Anadolu Lisesi,

4. Fen Lisesi,

5. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,

6. Sosyal Bilimler Lisesi.

Adaylar, istek sıralarına göre okul türlerini seçecek; veliler, ilgili formu imzalayıp başvuru yaptıkları okul idaresine teslim edeceklerdir.

DİKKAT: Adres değiştiren/değiştirecek velilerin, yerleştirme sonuçları açıklanmadan önce mutlaka adres güncellemelerini yapmaları gerekiyor.

Bunun için öğrencilerinin okudukları okullara başvurup adreslerini güncelletmeleri gerekir. Yoksa hem kendileri hem de öğrencileri mağdur olabilir!

Soru: Adayların B grubundaki okullara yerleştirilmeleri nasıl yapılmaktadır?

Cevap: Adayların B grubundaki okullara yerleştirilmeleri aşağıdaki gibi olacaktır:

A grubu tercihlerine yapılan yerleştirme işlemi sonucunda herhangi bir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, tercih başvuruları sırasında yaptıkları B grubu okul türü önceliğini içeren tercih başvurularına göre ikamet ettikleri adrese en yakın boş kontenjanı olan okula puan üstünlüğü esasına dayalı olarak yerleştirilecektir.

Bu yerleştirmede öğrencinin B grubu tercih başvurusundaki önceliğini belirttiği okul türü sırasıyla dikkate alınarak ikametine göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Öğrencinin B grubu tercih başvurusundaki önceliğini belirttiği türe göre sırasıyla;

İkamet ettiği cadde/sokak/bulvar,

İkamet ettiği mahalle, ikamet ettiği köy, ikamet ettiği bucak,

İkamet ettiği ilçe ve tercih başvurusu sırasında seçeceği

alternatif 3 (üç) ilçe geneline bakılarak yerleştirme işlemi yapılacaktır.

DİKKAT: Öğrencinin ikametinde istediği okul türünde puan üstünlüğüne göre, boş kontenjanı olan birden fazla okula yerleşmesi durumunda, okullar arasından A grubu yerleştirme sonucunda taban puanı en yüksek olan okula yerleştirme yapılacaktır.

UYARI: B grubu yerleştirmelerin sonunda adresine yakın okullardan herhangi birisine yerleşen öğrenciler, yerleştikleri okullara kesin kayıtlı sayılacaklardır.

Soru: Tercih yapmayan ya da tercihlerinden (hiç)birine -A ve B grubundan- yerleşemeyen adaylar ne yapacak?

Cevap: Bu durumdaki adayların yerleştirilmeleri;

Öğrencinin ikamet adresi,

Yerleştirmeye Esas Puanı (YEP),

Okulların kontenjanı,

A grubundaki okulların yerleştirme taban puanları dikkate alınarak sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

Soru: Tercihlerde neye dikkat etmeliyiz?

Cevap: En çok Türkiye Geneli Yüzdelik Dilimi'ne dikkat etmeliyiz. Kendi yüzdelik dilimimize yakın, eşit ya da kendi yüzdelik dilimimizden büyük yüzdelik dilimle öğrenci almış yerleri rahatlıkla yazabiliriz.

UYARI: Tercih listelerinde geçen yıla ait yüzdelik dilimler var ama ne yazık ki başarı sıraları yok.

Tercihlerin daha sağlıklı yapılabilmesi için "Başarı Sırası"nın da mutlaka verilmesi lazım.

Soru: Puanları dikkate alsak olmaz mı?

Cevap: Puanları dikkate almak sağlıklı olmaz! Neden? Çünkü puanlar ve ortalamalar, standart sapmalar yıldan yıla farklılıklar göstermektedir.

Bütün bunlar da hatalı tercih yapmamıza hatta A grubundaki okullara yerleşme şansımızı kaybetmemize sebep olabilir.

Okul listelerinde geçen yıla ait puanların yer almamasını, yukarıdaki sebeplerden dolayı doğru buluyorum.

UYARI: Çok yüksek puanlı öğrenciler; puanlarını 5-10, orta puanlı öğrenciler 15-20, düşük puanlı öğrenciler de 5-10 puan daha düşük olarak varsaymalıdır.

Mesela 460 puanı olan bir öğrenci, bunu 440 puan olarak kabul etmelidir.

Soru: Puanlar bakımından nasıl bir değişim bekleniyor?

Cevap: Çok yüksek puanlı okulların puanları, çok az yükselecek; yüksek puanlı okulların puanları 15-20 puan yükselecek; orta puanlı ve düşük puanlı okulların puanları da 5-35 puan yükselecek, diye tahmin ediyorum.

Özellikle sağlıkla ilgili alanlarda puanların, diğer alanlara göre daha fazla yükselmesini bekliyorum.

Neden? Çünkü çok talep var. Bu da puanların daha fazla yükselmesine sebep olacak.

DİKKAT: 2013'te en küçük yüzdelik dilim ile öğrenci alan "Anadolu Lisesi", Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi (İstanbul) oldu.

0,03 Yüzdelik Dilim'le öğrenci aldı. 2013'te en büyük yüzdelik dilim ile öğrenci alan "Anadolu Lisesi", Feke Anadolu Lisesi (Antalya) oldu.

99,99 Yüzdelik Dilim'le öğrenci aldı. Bu yıl Yüzdelik Dilim'i ne olursa olsun bütün adaylar yerleştirilecek!

Soru: Tercihler nasıl yapılıyor?

Cevap: İnternet üzerinden tercih yapmak mümkün olmakla beraber onay için okula uğramak şart.

Bu yüzden en sağlıklı yol, tercihleri okuldan bildirmek. Öncelikle tercih listemizi oluşturuyoruz.

Bunun için "Yerleştirme İşlemi Tercih Ön Çalışma Formu"nu (Ek-1, bk. Kılavuz, s. 14)-form okuldan temin edilebilir- doldurup imzalıyoruz.

Okul idaresi de tercihlerimizi elektronik ortamda girip onaylıyor. Tercihler onaylandıktan sonra iki nüsha çıktısı öğrenci velisi ile okul idaresi tarafından imzalanıyor. Nüshalardan biri okulda, diğeri velide kalıyor.

DİKKAT:Zamanında girilmeyen, yanlış yapılan, eksik kalan ya da elektronik onay işleminden sonra bildirilen değişiklik talepleri hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır!

Soru: Öğrenciler mezun oldukları okullardan mı tercih yapacak?

Cevap: Hayır, diledikleri ilköğretim kurumundan (ortaokuldan) tercihlerini yapabilirler.

Soru: Tercihlerde değişiklik yapılabiliyor mu?

Cevap: Hayır, yapılamıyor. Tercih başvurusu 1 (bir) kez yapılacaktır. Başvuru işleminden sonra değişiklik yapılamayacaktır!

Soru: Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cevap: 22 Ağustos 2014 Cuma günü açıklanacak.

UYARI: Adaylar, sonuçlarını T.C. Kimlik Numarası ve Okul Numarası ile http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr ve https://e-okul.meb.gov.tradreslerindenöğrenebilecek. Adaylara sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Soru: Kayıtlar ne zaman?

Cevap: Yerleştirme işlemi sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olup kesin kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

Soru: Kayıt için sonradan belge istenecek mi?

Cevap: Hayır, istenmeyecek.

Soru: Yedek yerleştirme yapılacak mı?

Cevap: Hayır, yapılmayacak!

Soru: Yerleştirmeler yapıldıktan sonra nakil yoluyla başka okullara geçmek mümkün mü?

Cevap: Evet, mümkün.

Soru: Nakil yoluyla geçişler (yerleştirmeler) nasıl olacak?

Cevap: 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı'nda hazırlık veya 9'uncu sınıfa kesin kaydı yapılmış olan öğrencilerin açık kontenjan bulunan başka bir okula nakil talebinde bulunmaları halinde yerleştirme sonrası okullarda oluşan taban puana bakılmaksızın başvuranlar arasında puan üstünlüğü esas alınarak sistem üzerinden otomatik olarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.

Soru: Nakil talepleri nereye yapılacak?

Cevap: Yerleştirmeye yönelik nakil talepleri, öğrenci velisi tarafından öğrencinin kesin kaydının olduğu okul müdürlüklerine yapılacaktır.

Soru: Nakiller hangi tarihler arasında olacak?

Cevap: Nakil ve nakil sonuç tarihleri aşağıdaki gibi olacaktır:

MÜRACAATLAR (17.00'ye kadar)

SONUÇLAR (19.00'DA)

25 Ağustos-28 Ağustos 2014

29 Ağustos 2014 Cuma

01 Eylül-04 Eylül 2014

05 Eylül 2014 Cuma

08 Eylül-11 Eylül 2014

12 Eylül 2014 Cuma

15 Eylül-18 Eylül 2014

19 Eylül 2014 Cuma

22 Eylül-25 Eylül 2014

26 Eylül 2014 Cuma

29 Eylül-30 Eylül 2014

30 Eylül 2014 Salı

DİKKAT: Yerleştirmeye yönelik nakil müracaatları haftalık olup her bir periyot için nakil müracaatı ayrı ayrıyapılacaktır!

UYARI: Özel okullara geçmek isteyen öğrenciler, yukarıda bahsedilen nakil sürecine bağlı kalmaksızın istedikleri zaman nakil başvurusunda bulunabilecektir.


Soru: Nakil sonuçlarını ve boş kalan kontenjanları nereden öğreneceğiz?


Cevap: Nakil sonuçlarını ve boş kalan kontenjanları e-okul sistemi üzerinden öğreneceğiz.


UYARI: Ekim ayı itibariyle yapılacak nakillerde Eylül ayı sonuna kadar yapılan nakiller sonucu oluşan taban puan esas alınacaktır.


En doğru okula yerleşmeniz dileğiyle...

Mehmet SAYIM

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum