banner476

YÖK'ten 'diploma denklik' açıklaması

Yükseköğretim Kurulu, KKTC'den alınan diplomalar ile ilgili denklik açıklaması yaptı.

Eğitim 08.08.2019, 17:28
YÖK'ten 'diploma denklik' açıklaması

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDEN ALINAN YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI İÇİN DENKLİK İŞLEMLERİ

Son günlerde KKTC'de okuyan ve mezun olan öğrencilerin diploma denklikleri ile ilgili Dairemize sıkça sorular yöneltilmektedir. Bu bağlamda uygulanan ve yeni bir duruma mahal vermeyen aşağıdaki hususların öğrenci ve mezunlarla paylaşılması ihtiyacı hasıl olmuştur:

Denklik İşleminden Muaf Olan Diplomalar?

1. KKTC'deki üniversitelerin YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen ve yerleştikleri üniversite ve programda eğitimini tamamlayan T.C. vatandaşlarının diplomaları, 16.01.2009 tarihinde imzalanan Milletlerarası Anlaşma uyarınca denklik işlemine tabi tutulmaksızın Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerlidir ve diploma denklik başvurusunda bulunmalarına gerek yoktur.


İlgililerin yükseköğretimine dair öğrenci ve mezuniyet bilgileri, YÖKSİS'te ve e-Devlet'te yer alır.

2. T.C. vatandaşı olup lise öğrenimini kesintisiz olarak KKTC'deki örgün eğitim veren bir kurumda tamamlayan ve KKTC'deki üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) uygun görüşü ve üniversitelerin kendi belirlediği kurallar çerçevesinde yerleşmiş olanların diplomaları, 13.10.2015 tarihli Ek Anlaşma uyarınca denklik işlemine tabi tutulmaksızın Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerlidir ve diploma denklik başvurusunda bulunmalarına gerek yoktur.

İlgililerin yükseköğretimine dair öğrenci ve mezuniyet bilgileri, YÖKSİS'te ve e-Devlet'te yer alır.

3. YKS Kılavuzunda yer alan programlara ÖSYM tarafından yerleştirildikten sonra, kurum içi ya da kurumlar arası yatay geçiş yaparak KKTC'deki üniversitelere kayıt yaptıran ilgililerin bilgileri üniversiteler tarafından YÖK'e gönderilir. Yatay geçiş mevzuatına uygun geçiş yapan adayların diplomaları Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerlidir ve diploma denklik başvurusunda bulunmalarına gerek yoktur. (Bu madde, 2019-2020 eğitim öğretim döneminden itibaren yatay geçiş yolu ile kayıt olacak adaylar için geçerli olmak üzere uygulamaya alınacaktır)

İlgililerin yükseköğretimine dair öğrenci ve mezuniyet bilgileri, YÖKSİS'te ve e-Devlet'te yer alır.


Denklik İşlemine Tabi Olan Diplomala?r

1. YKS baraj puanı ve/veya KKTC'deki üniversitelerin yaptıkları sınav ile ön lisans ve lisans programlarına kayıt yaptırarak mezun olan öğrencilerin diploma denklik başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Bu durumda olanların öğrencilik bilgileri, YÖKSİS'te yer almaz ilgili üniversitelerin öğrenci işleri dairesinde bulunur.

İlgililerin DENKLİK BELGESİ almaya hak kazanması halinde, yükseköğretimlerine dair bilgiler YÖKSİS ve e-Devlet'te erişime açılır.

2. KKTC'deki üniversitelerin YÖK tarafından onaylanan yüksek lisans programlarından mezun olan T.C. vatandaşlarının, üniversiteye kayıt yaptırdıkları ALES puanını belgeleyerek diploma denklik başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Bu durumda olanların öğrencilik bilgileri, YÖKSİS'te yer almaz ilgili üniversitelerin öğrenci işleri dairesinde bulunur.

İlgililerin DENKLİK BELGESİ almaya hak kazanması halinde, yükseköğretimlerine dair bilgileri YÖKSİS ve e-Devlet'te erişime açılır.

3. YKS Kılavuzunda yer alan programlara ÖSYM tarafından yerleştirildikten sonra, KKTC'deki üniversitelere kurum içi ya da kurumlar arası yatay geçiş yolu ile 2019-2020 eğitim-öğretim yılı öncesinde kayıt yaptırıp mezun olan ya da olacak ilgililerin, diploma denklik başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Bu durumda olanların öğrencilik bilgileri, YÖKSİS'te yer almaz ilgili üniversitelerin öğrenci işleri dairesinde bulunur.

İlgililerin DENKLİK BELGESİ almaya hak kazanması halinde, yükseköğretimlerine dair bilgileri YÖKSİS ve e-Devlet'te erişime açılır.


4. YKS Kılavuzunda yer almayan üniversitelerden KKTC üniversitelerine yatay geçiş ya da ders transferi yolu ile kayıt olan ilgililerin, mezuniyetleri sonrasında diploma denklik başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Bu durumda olanların öğrencilik bilgileri, YÖKSİS'te yer almaz ilgili üniversitelerin öğrenci işleri dairesinde bulunur.

İlgililerin DENKLİK BELGESİ almaya hak kazanması halinde, yükseköğretimlerine dair bilgiler YÖKSİS ve e-Devlet'te erişime açılır.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@