30.10.2014, 13:59 2506

Egzersiz Ücretleri “40 dakika” Üzerinden Ödenir

 Bazı eğitim yöneticilerinin ders dışı egzersiz çalışma planlarında ders saatlerini 60’şar dakika olarak yeniden düzenlemek üzere geri göndermesinin mevzuatta yeri olmadığı gibi 40’ar dakika olduğu apaçıktır…Sedat DEGER Anadolu Eğitim-Sen Muğla Mevzuattan Sorumlu Başkan Yardımcısı

Ders dışı  çalışmaları yapılırken her bir ders saati kaç dakikaüzerinden değerlendirileceğihususunda hala tereddütler yaşanılması şaşırtıcı olmakla beraber mevzuat  çerçevesinde açıklamaya çalışacağım.
 
  Ders  dışı eğitim çalışmalarına yönelik esaslar Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 19 Ağustos 2010 tarihinde tüm valiliklere gönderdiği 2010/49 sayılı Ders Dışı EğitimÇalışmalarına Dair Esaslar konulu genelgesi ile belirlenmiş olup halen yürürlükte olduğundan geçerliliğini de korumaktadır.Ayrıca ders dışı eğitim çalışmalarının hazırlanması onaylanması ve ders  belirlenmesi , Millî Eğitim Bakanlığı yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 17. Madde 1. Fıkrasında belirlenmiştir.
  Egzersiz çalışmalarının (ders dışı eğitim çalışmaları) usul ve esaslarına  bir şekilde hazırlanmışsa onay mercilerince de onaylanır.Milli Eğitim Müdürlüklerince egzersiz çalışma planlarının ders saatinin 60  olarak belirlenmediği için bekletilmesi ve nihayetinde de geri gönderilmesi belirtilen mevzuat hükümlerinde olmadığının altını çizmek istiyorum.Bakın; MEB yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın Ders dışı eğitim çalışmaları başlıklı 17. Maddesinin  1. Fıkrasında “Ders dışı … fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, her bir saat çalışma karşılığında  ücreti üzerinden, haftada azamî 6 saati geçmemek üzere, her bir ders saati başına 1 saat ek ders ücreti ödenir Etkinlik programları okul müdürlüklerince hazırlanır ve millî eğitim müdürlüklerince onaylanır.” Şeklinde hükme bağlanmıştır.Dikkatlice fıkra incelendiğinde her bir ders saat çalışma karşılığında 1 saat ek ders ücreti ödeneceği kolaylıkla anlaşılmaktadır.Yani her saat başına değil her ders saati başına 1 ek ders ödeneceği söylenmektedir.Buradaki  normal saat ile ders saati arasındaki kavramlardır.Eğer 1’er ek ders ücretleri bir ders saati başına göre verilecekse ,yapılması gereken bir ders saatinin kaç dakika olduğuna bakmaktır.
  MEB 2010/49 sayılı genelge’nin 6. Hükmünde “ Öğretmenlere ödenecek birim ek dersücretinin belirlenmesinde etkinliğin yürütüldüğü eğitim kurumunda uygulanmakta olan ders saati süresi esas alınır” denilerek egzersiz çalışmalarında ödenecek ek ders ücretin hesabında eğitim kurumun ders saati üzerinden değerlendirilmesini emretmiştir.Yani 2010/49 sayılı genelgede de egzersiz çalışmalarında da yine ücretin ders saati üzerinden ödeneceği ifade edilmiştir.Zaten  MEB yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın hükümlerine ters olamaz çünkü bu genelge de egzersiz çalışmalarını düzenlemek adına  ilgi olarak karar esas alınmıştır olarak.
 
Egzersiz çalışmalarında 1 ek ders ücretinin yapıldığı eğitim kurumunda yapılan ders saati üzerinden değerlendirilmesi gerektiği gerçeğini gördüysek.Karar vermemiz gereken ders saati süresinin kaç dakika olduğudur.Bir ders saatinin tanımı 26 Temmuz 2014 tarihinde yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde “Etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri” başlıklı 6. Madde 2.fıkrasının a bendinde “Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için en az 10 dakika ayrılır” şeklinde yapılmıştır.
 
Bu durumda,tümevarım yöntemi ile sonuca varırsak; Bir egzersiz çalışma saatinin ücreti bulunduğu eğitim kurumunun ders saatine göre veriliyorsa ve bir ders saati de 40 dakika ise o zaman bir egzersiz ders ücreti 40 dakikalık ders sürelerine göre ödenir.Bu şekilde ödenmeyen egzersiz ücretleri mevzuat açısından bir temeli sahip olmadığı için  faizi ile beraber  zorundadır.Diğer bir yandan 60 dakikaolarak egzersiz çalışma planı isteyen ve onaylayan milli eğitim müdürlükleri ise fazladan verilen 20’şer dakikalık sürelerin zararını tanzim etmek zorundadır.
 
Saygılarımla
 
Sedat DEGER
Anadolu Eğitim-Sen Muğla Mevzuattan Sorumlu Başkan Yardımcısı
 
Mebpersonel.Com   
Bu  yazının tüm hakları Mebpersonel.Com'a aittir. İzin alınmadan veya açık yapılan alıntılar için  takip yapılır ve yasal işlem süreci başlatılır
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@