banner476

18 MAYIS 2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE KARARLARI!

18 Mayıs 2018 Tarih ve 30425 Sayılı Resmî Gazete sayısı yayımlandı.

Genel 18.05.2018, 09:57
18 MAYIS 2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE KARARLARI!

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

7141 Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7142 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu

7143 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

2018/11750 193 Sayılı Kanunun 9 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (9) Numaralı Bendi Kapsamında Esnaf Muafiyetinden Faydalananlara İhtiyaç Fazlası Elektrik Bedeli Olarak Yapılan Ödemeler Üzerinden Yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatı Oranının Belirlenmesi, Bazı Malların Katma Değer Vergisi Oranının Yeniden Tespit Edilmesi ve 7103 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Kapsamında İlgili Mevzuat Gereğince Kayıt ve Tescili Silinerek, Doğrudan veya İhracatçılar Vasıtasıyla İhraç Edilen ya da Bir Daha Kullanılmamak Üzere Hurdaya Çıkartılan Her Bir Cins Araç İçin Aynı Cins Yeni Bir Aracın İlk İktisabında Tahakkuk Eden Özel Tüketim Vergisinin Terkin Edilecek Kısmının Belirlenmesi Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

2018/11819 Vali Atamaları Hakkında Karar

–– Ekonomi Bakanlığına Ait Atama Kararı

GENELGE

–– Filistin İnsani Yardım Kampanyası ile İlgili 2018/10 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/05/2018 Tarihli ve 7845 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 19. Ceza Dairesine Ait Karar

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@