banner476

22 MAYIS 2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE KARARLARI!

22 Mayıs 2018 Tarih ve 30428 Sayılı Resmî Gazete sayısı yayımlandı.

Genel 22.05.2018, 09:27
22 MAYIS 2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE KARARLARI!

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

2018/11673 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

–– Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

–– Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Rehinli Taşınır Sicili Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ticari İşlemlerde Rehin Hakkının Kurulması ve Temerrüt Sonrası Hakların Kullanılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ticari İşlemlerde Taşınır Varlıkların Değer Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/18)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/21)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 21/05/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-36 Sayılı Kararı

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 21/05/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-37 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 12/4/2018 Tarihli ve 2016/15637 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂNLAR

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@