banner476

Babalık izni doğumdan sonra ileri bir tarihte kullanılabilir mi?

Eşi doğum yapan Devlet memuruna, talep etmesi halinde en çok 10 gün süreyle babalık izni verilmektedir. Devlet memurlarının kullanabilecekleri mazeret izinleri arasında sayılan babalık izninin, doğumu izleyen hangi süreler içinde kullanılabileceği hususunda mevzuatta herhangi bir hüküm yer almadığından, bu iznin kullanım zamanı konusunda görülen tereddütler, DPB görüşleriyle aşılmaktadır.

Genel 05.12.2016, 11:40
Babalık izni doğumdan sonra ileri bir tarihte kullanılabilir mi?

Babalık izni

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Mazeret izni” balıklı 104 üncü maddesinin (B) bendinde; “Memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni; ... verilir.” denilmiştir.

Bu hükme göre, memurun babalık iznine hak kazanabilmesi için eşinin doğum yapmış olması gerekmekte olup, eşinin doğum yapmasıyla birlikte memur babalık iznine hak kazanmaktadır.

Öte yandan, doğum olayının gerçekleşmesi şartına bağlı bir hak olması nedeniyle, eşi ölü doğum yapan memurun da bu izni kullanabileceğini değerlendirmekteyiz.

Babalık izninin kullanılma zamanı  

Babalık izninin doğumun gerçekleşmesinden itibaren hangi süre içinde kullanılabileceği konusunda Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen görüşlerde, babalık izni süresinin doğum gerçekleştiği tarihten itibaren başlayacağı ve doğum olayının gerçekleştiği tarihten itibaren 15 gün veya 1 ay sonra babalık izninin kullanılamayacağı ifade edilmiştir. Tıklayınız…

DPB tarafından verilen görüşler doğrultusunda, uygulamada babalık izni kullanım süresi doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren başlatılması, bazen babalık izni hakkından kısmen ya da tamamen yararlanamama durumu ortaya çıkabilmektedir. Örneğin, hastalık izni kullandığı süre içinde eşi doğum yapan memur, hastalık izni süresine bağlı olarak babalık izin hakkından kısmen veya tamamen yararlanamamış olacaktır.

Bu itibarla, babalık izni hakkının kullanımına imkan tanımak bakımından, eşi doğum yapan memurun babalık izni kullanma tarihinin, doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren memurun görevde olması gereken ilk günden başlatılmasının daha uygun olacağını düşünmekteyiz.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@