banner476

DOĞUM YARDIMI MİKTARININ ARTIRILMASI TEKLİF EDİLDİ

Çocuğu dünyaya gelenlere ödenen doğum yardımının mevcut miktarlarının yükseltilmesi ve bu yardımın miktarının memur maaş katsayısına bağlı olarak artmasının sağlanması amacıyla Meclis Başkanlığına Kanun Teklifi verildi.

Genel 31.10.2017, 10:13
DOĞUM YARDIMI MİKTARININ ARTIRILMASI TEKLİF EDİLDİ

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk AKSU tarafından hazırlanan “633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” Meclis Başkanlığına sunuldu.

15 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren “Doğum Yardımı” düzenlemesi ile Türk vatandaşlarına; canlı doğan birinci çocuklarından dolayı 300 TL, ikinci çocuklarından dolayı 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklarından dolayı da 600 TL tutarında doğum yardımı yapılması ve bu tutarların Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının ortak kararı ile artırılabilmesi imkânı getirilmişti. Ancak, bu kapsamda belirlenen yardımın miktarı, aradan geçen iki yılı aşkın sürede hiç değişmemişti.

Doğum yardımı miktarında artış

Hazırlanan Kanun Teklifi, halen geçerli olan doğum yardımı miktarlarının100 TL artırılmasını ve bu miktarların bundan sonra da memur maaş katsayısındaki artış oranında artmasını sağlamayı amaçlıyor.

Kanun Teklifinin mevcut haliyle kabul edilmesi durumunda, Türk vatandaşlarına;

**Doğan birinci çocuklarından dolayı 400 TL,

**Doğan ikinci çocuklarından dolayı 500 TL,

**Doğan üçüncü ve sonraki çocukların her birinden dolayı da 700 TL

tutarında doğum yardımı yapılacak.

Yardımın miktarı maaş katsayısı oranında artsın

Doğum yardımı miktarının artırılması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından artış konusunda ortak bir karar alınması gerekiyor.

Kanun Teklifi, söz konusu bakanlıkların ortak kararına gerek duyulmaksızın, maaş katsayısının artacağı tarihlerden geçerli olarak bu yardımın miktarının da katsayıdaki artış oranında artmasını öngörüyor.

Teklifin gerekçesinde, doğum yardımı tutarlarının 2015 yılında belirlenmesinden bugüne kadar olan dönemde, memur maaşlarının kümülatif olarak %29,5 oranında, asgari ücretin ise kümülatif olarak “%47,94”oranında arttığı, ancak doğum yardımı tutarlarının değişmediği de belirtiliyor.

633 SAYILI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye 27/3/2015 tarihli ve 6637 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile eklenen Ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesindeki “400 TL”, “500 TL” ve “600 TL” ibareleri, sırasıyla “500 TL”, “600TL” ve “700TL” olarak değiştirilmiş ve son cümlesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Bu fıkrada belirtilen tutarlar, memur maaş katsayısında yapılan artış oranında olmak üzere katsayı artışının geçerli olduğu tarihinden itibaren artırılır.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@