banner476

Hizmet süresi 10 yıl olan memurlardan hangileri 1.derece kadroya atanabiliyor?

Kazanılmış hak aylık seviyeleri 1.dereceye ulaşan Devlet memurlarının 1.derece kadrolara atanması (kurumiçi veya kurumlararası atama suretiyle bulundukları unvana ya da başka unvana ait boş kadroya atanma) genel kural olmakla birlikte, kazanılmış hak aylığı bakımından 1.dereceye ulaşmamış olanların da 1.dereceli bazı kadrolara atanması mümkün olabilmektedir.

Genel 21.12.2016, 10:16
Hizmet süresi 10 yıl olan memurlardan hangileri 1.derece kadroya atanabiliyor?

Bu yazımızda sadece, hizmet süresi 10 yıl olan memurların 1.derece kadrolara atanmasından söz edilecektir.

Hizmet süresi 10 yıl olanların 1.derece kadroya atanması

10 yıl hizmet süresi bulunan Devlet memurunun 1 inci dereceli kadroya atanabilmesi için;

**En az 4 yıl süreli yükseköğrenim mezunu olması gerekir.

**Atanacağı kadronun, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri Sınıfı dışındaki hizmet sınıflarına ait unvanlarda olması gerekir.

**Atanacağı kadronun ek göstergesinin 5300’den az olması gerekir.

**Atanacağı kadro unvanının gerektirdiği eğitim, sınav ve diğer nitelikleri taşıyor olması gerekir.

**İlgili kurumun atama yapma yönünde takdir kullanması gerekir.

10 yıllık hizmet süresinin hesabına dahil olan süreler

Hizmet süresi hesaplanırken, memuriyet dışında geçmiş olan bazı süreler de dikkate alınmaktadır.

10 yıllık hizmet süresi hesabına;

-Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir statüde (memur, işçi, sözleşmeli, geçici personel, açıktan vekil gibi) çalışılarak geçirilmiş olan sürelerin tamamı.

-Yasama organı üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde geçirilen sürelerin tamamı,

-Kanunlarla kurulan fonlarda ve uluslararası kuruluşlarda geçirilen sürelerin tamamı,

-Muvazzaf askerlikte geçirilen süreler ile okul devresi de dahil olmak üzere yedek subaylıkta geçirilen sürelerin tamamı,

-Yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalışılan sürelerin ¾’ü (en çok 6 yıl)

dahil edilmektedir.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@