banner476

İYİ Parti Aday Adayı Kızıklı ile Ropörtaj

İYİ Parti Gaziantep milletvekili aday adayı Mustafa Kızıklı ile gerçekleştirilen ropörtajın tam metni...

Genel 08.05.2018, 15:36 08.05.2018, 15:52
İYİ Parti Aday Adayı Kızıklı ile Ropörtaj

Sizce siyaset nedir?

Siyaseti en geniş anlamı ile bireylerin kendilerini etkileyen yaşam ortamına ait düşünce ve beklentilerini dile getirme ve dahası bunu nesnel ortaklıklar üzerinden gerçekleştirme ve dolayısıyla yaşama kendi gerçekliği üzerinden müdahale ederek dönüştürme olarak tanımlayabiliriz. Siyaset bu anlamda bir özneleşme sürecidir.

Biz entrikayı, yalanı, aldatmayı mübah gören kavram olan politikacı olmayacağız, erdemliliği ve dürüst yönetimi öngören siyasetçi olacağız ve siyaseti bir meslek, bir kazanç kapısı olmaktan çıkaracağız, İYİ siyaset yapacağız.

Neden adaysınız?

Çeşitli sivil toplum örgütleri kurdum, yönettim, yıllarca mücadele ettim, hep talep eden tarafta oldum. Gördüm ki ülkenin önünü açacak, toplumun mutluluğunu sağlayacak en haklı talepler, projeler bile en sonunda siyaset kapısına dayanıyor ve orada sonuçsuz kalıyor. O halde sivil toplum örgütçlüğünün daha ötesine geçip, o kapıyı siyasetçi olarak bu talep ve projelere açmak gerekti.

Öncelikle bunun için adayım...

Daha geniş açıdan anlatmam gerekirse:

Tek adam yönetimi, kifayetsiz muhteris ve liyakatsiz kadrolarla kamusal düzen bozulmuş, toplum ayrıştırılmış, benim de içinde bulunduğum toplumun büyük bir kesimi ötekileştirilmiş, ekonomi ve gelir dağılımı bozulmuş, eğitim sistemi çökertilmiş, demokratik hukuk devleti ilkesi ortadan kaldırılmış, ülkenin kaynakları çarçur edilmiş ve diğer sebeplerle sürdürülemez bir devlet sistemi ve sosyolojik yapı ortaya çıkmıştır. Bütün bunlar da kirli siyaset eliyle yapılmıştır. Oysa kirli olan siyaset değil insanlardır.

Siyasetin temiz, şaibesiz ve yetenekli insanlar tarafından yapılmasının, yukarıda belirttiğim ve diğer bütün sorunların çözümü için ön şart olduğunu düşünüyorum.

Siyasetin dilini de düzelteceğiz; nezaketsiz, yalan ve insanları aptal yerine koyan cümleler kurmayacağız, kurdurmayacağız.

Çünkü bizler İYİ insanlarız...

Seçilirseniz neler yapacaksınız, projeleriniz nelerdir?

Ülkemizin halihazırdaki çarpık ekonomik sistemden, karanlık durumdan çıkarılması, milletimizin refahı ve mutluluğu için ancak İYİ insanların uygulayabileceği, birçok projenin aynı anda yürütülmesi artık zorunludur. Bu projeleri detaylarıyla milletimize anlatacağız ve görecekler ki bizler İYİ insanlarken aynı zamanda milli, vatansever akıllı ve yetenekli kadrolarız.

Mesela şahsım, üç ayrı disiplinde, eğitimcilik, mühendislik ve sosyoloji konularında üniversite eğitimi almış, diploması bulunan ve bu konularda yıllarca çalışmış, gizli saklı değil yaptıklarımız ve başardıklarımızı milletimizin açıkça gördüğü, bildiği biriyim. İYİ Parti kadrolarında bulunan, aday olan diğer arkadaşlarım da son derece iyi eğitimli ve yetenekli insanlardır.

Yıllardır oy devşirme amaçlı olarak, cehaleti örgütlü hale getirip, özellikle artırıp, aydınlar üzerinde baskı aracı olarak kullanan iktidarın sosyolojik tahribatını ortadan kaldırmak için eğitim sisteminin; ülkenin, Türk milletinin, dünyanın gerçeklerine ve Endüstri 4.0’a uygun hale getirilmesi için projelerimiz var. Kamuda ve bürokraside kolayca düzeltilebilecek birçok hantallığı ve verimsizliği ortadan kaldıracak algoritmik çözüm önerilerimiz var.

İthalata dayalı ve sadece ucuz işlik üzerinden düşük katma değerli üretimlerle dünyayla rekabet şansı ortadan kalkmıştır. Bu şekildeki üretimle her geçen gün gelir dağılımı ve ekonomi bozulurken, ülkemiz de fakirleşmektedir. Bunun yanı sıra istihdam azalmakta ve sadaka toplumu oluşmaktadır. Çalışan kesimlerin, emekli ve çalışmayan kesimleri beslemesi de zorlaşmaktadır.

Ülkemizdeki toplam servetin % 60’nın nüfusun %1’nin elinde bulunduğu, geriye kalan %40’lık servetin ise nüfusun %99’una ait olduğu bu sistem sürdürülebilir değildir, toplumsal patlamalara yol açacaktır ki zaten o durumdayız.

Her vatandaşımızın aşını işinden kazandığı, sadakaya ihtiyaç duymadığı, demokratik, hukuku üstün tutan, liyakati öne alan İYİ bir düzende, hırsı aklının önüne geçmişler, Allah ile aldatanlar, ne oldum delisi olmuş hırsızlar da yer bulamayacaktır ve halkımız mutlu ve refah içinde olacaktır.

Biz; İYİ Türkiye, İYİ Millet, İYİ Devlet istiyoruz ve bunu gerçekleştireceğiz.

Bunun için de, acilen yapısal değişikliklerle gelir dağılımı adil şekilde tabana yayılmalı, israfa son verilmeli, özellikle gıda ve enerji konusunda kendimize yeter hale gelebilmeli; ülkemizi bilim ve teknoloji tabanlı, yüksek katma değerli üretim ekonomisine geçirmeliyiz.

Bunun gerçekleşebilmesi, öncelikle eğitimden hukuka, vergi siteminden teşviklere, çalışma hayatından sosyal hayata, devlet yönetiminden kuvvetler ayrılığına gibi birçok konuda yapısal değişikliklerin yapılabilmesine bağlıdır. Bizler İYİ kadrolar olarak, bunları gerçekleştirebilecek bilgi, yetenek, azim ve özellikle gerekli olan İYİ niyete sahibiz.

Bütün bunların liyakatli ekip çalışmasıyla ortaya çıkacak sinerjiyle, demokratik ve hukuk kuralları çerçevesinde, dünyayla entegrasyonu bozmadan ve geliştirerek yapılmasının İYİ kadrolarla mümkün olduğuna inanıyorum.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@