banner476

Kadrosu kaldırılan memura ne olur?

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili bazı düzenlemelerle (kapatma ve teşkilat yapısında değişiklik gibi), Devlet memurlarının görev yaptıkları kadroların (dolu kadrolar) kaldırılması da mümkün olabilmektedir.

Genel 05.12.2016, 11:12
Kadrosu kaldırılan memura ne olur?

Dolu kadroların kaldırıldığı hallerde, ilgili düzenlemelerle memurun başka bir kadroya atanması yoluna gidilebildiği gibi, kadrosu kaldırılan memurun başka bir kadroya atanmadığı durumlarla da karşılaşılabilmektedir.

Kadroları kaldırılırken başka bir kadroya atamalarının yapılmadığı durumlarda, ilgili memurlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Kadroları kaldırılan devlet memurları” başlıklı maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılmaktadır.

Memurun kadrosuz kalabileceği süre ve bu dönemdeki hakları

Kadrosu kaldırılan memurlar, en geç altı ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanırlar. Bu memurlar, kurumlarındaki bir kadroya atanma imkanının bulunmadığı durumlarda, aynı süre içinde başka kurumlara ait bir kadroya atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilirler.

Devlet Personel Başkanlığı, kendisine bildirilenlerin atanma tekliflerini, kamu kurum ve kuruluşlarında ilgililerin durumlarına uygun boş bulunan kadrolara 45 gün içinde yapar. DPB, eski unvanları müdür veya daha üst olanlar ile danışma görevine ilişkin olanların atama teklifini “araştırmacı” kadrolarına, diğer unvanlarda olanların atama teklifini ise durumlarına uygun kadrolara yapar.

Kadrosu kaldırılmış olan memur, kurumunda veya başka kurumda bir kadroya atanıncaya kadar geçecek sürede, kurumunda niteliğine uygun işlerde çalıştırılırlar ve eski kadrolarına ait mali haklardan ve sosyal yardımlardan yararlanmaya devam ederler.

Kadrosu kaldırıldığı için başka kadroya atananların mali hakları

Kadrosu kaldırılmış olan memurların eski kadrolarına ait en son ayda aldıkları mali haklar kapsamındaki ödemeler toplamı net tutarının, atandıkları yeni kadrolarına ait mali haklar kapsamındaki ödemeler toplamı net tutarından fazla olması halinde, bu kadroda bulundukları sürece aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar tazminat olarak ödenir.

Kadrosu kaldırılan memurun, eski görevine ait en son aylık miktarı hesaplanırken, her ay düzenli olarak ödenmeyip belirli bir dönemi kapsayan ödemeler, ödendikleri tarih itibariyle net tutarları toplamının yılı içinde çalışılan aylara bölünmesi suretiyle hesaplanır ve eski göreve ait son ay maaş miktarına dahil edilir. Öte yandan, fazla çalışma ücreti, ek ders ücreti ve nöbet ücreti gibi ilave bir çalışma karşılığında elde edilen ödemeler ise hesaplamaya dahil edilmez.

Fark tazminatı uygulaması, atandıkları kadrodan başka bir kadroya istekleri dışında atananların bu görevlerde kaldıkları süre boyunca da devam eder. Ancak, atandıkları kadrolardan kendi istekleriyle ayrılıp başka kadrolara atananlar hakkında fark tazminatı uygulanmaz. 

memurunyeri

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@