MEB'den ''Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar'' Yazısı

MEB'den ''Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar'' Yazısı

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün ''Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar'' konulu ve 15.01.2021 tarihli yazısı Mebpersonel.com'da...

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün ''Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar'' konulu yazısı:

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Sayı    : E-83203306-10.03-19262254    15.01.2021
Konu    : Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas    
    Teşkil Eden Hastalıklar    

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi    : a) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

b) 14.01.2021 tarihli ve E-23642684-010.06.99 sayılı yazı.

İlgi (a) Yönetmelik hükmü gereğince ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler için uygulanan ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan ilgi (b) yazı ekindeki güncel "Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar" listesi ekte gönderilmiştir.

Söz konusu güncel liste, Bakanlığımızın mevzuat sayfası ile Genel Müdürlüğümüz resmî internet sayfasında da yayımlanmaktadır.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

Cengiz METE

Bakan a.

Genel Müdür

Ek: Güncel Liste (6 Sayfa)

Dağıtım:

Gereği:    Bilgi:

B Planı    A Planı
 

HEMATOLOJİK HASTALIKLAR

1

C91.0

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ (TEDAVİ SÜRESİNCE VE TEDAVİ KESİMİNDEN

 

 

1 YIL SONRAYA KADAR)

2

C92.0

AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİ (TEDAVİ SÜRESİNCE VE TEDAVİ

 

 

KESİMİNDEN 1 YIL SONRAYA KADAR)

3

C92.1

KRONİK MYELOSİTİK LÖSEMİ

4

C95.0

AKUT BİFENOTİPİK LÖSEMİ (TEDAVİ SÜRESİNCE VE TEDAVİ KESİMİNDEN 1

 

 

YIL SONRAYA KADAR)

5

C96.7

KALITSAL KEMİK İLİĞİ YETMEZLİK DİĞER SENDROMLARI

6

D46.7

MYELODİSPLASTİK SENDROM

7

D57.0

ORAK HÜCRELİ ANEMİ

8

D61.9

APLASTİK ANEMİ

9

D61.0

FANKONİ APLASTİK ANEMİS

10

D61.0

DAİMOND BLACKFAN ANEMİSİ

11

D61.0

SHWACHMAN DİAMOND SENDROMU

12

D76.1

HEMOFAGOSİTİK SENDROM

13

Q78.2

OSTEOPETROZİS

14

D72.1

HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM

15

D70

KONJENİTAL NÖTROPENİ

16

D46.7

JUVENİL MYELOMONOSİTİK LÖSEMİ

17

D69.1

GLANZMA

18

D69.3

İDİYOPATİK, TROMBOSİTOPENİK, PURPURA(KRONİK

19

D69.4

PRİMER TROMBOSİTOPENİLER, DİĞER

20

D56

TALASEMİLER(2 ayda bir ve daha fazla transfüzyon alanlar)

21

D68.2

PIHTILAŞMA FAKTÖRLERİ KALITSAL EKSİKLİĞİ, DİĞER

22

D80.0

HİPOGAMMAGLOBULİNEMİ, KALITSAL

23

C81

HODGKİN HASTALIĞI

24

C83

YAYGIN NON-HODGKİN LENFOMA

25

C83.5

YAYGIN NON-HODGKİN LENFOMA, LENFOBLASTİK (YAYGIN)

26

C83.8

YAYGIN NON-HODGKİN LENFOMA, DİĞER

27

C83.7

BURKİTT TÜMÖRÜ

28

C85.7

NON-HODGKİN LENFOMANIN, DİĞER TANIMLANMIŞ TİPLER

29

C84

PERİFERAL VE KUTANÖZ T- HÜCRELİ LENFOMALAR

30

D76

LENFORETİKÜLER DOKU VE RETİKÜLOHİSTİYOSİTİK SİSTEMİ TUTAN BAZI

 

 

HASTALIKLAR

 

 

KARDİOVASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARI

 

31

I27.0

PRİMER PULMONER HİPERTANSİYON

32

I27.2

SEKONDER PULMONER HİPERTANSİYON

33

I42.0

DİLATE KARDİYOMİYOPATİ

34

I42.2

HİPERTROFİK DİĞER KARDİYOMİYOPATİLER

35

I42.8

KARDİYOMİYOPATİLER DİĞER

36

I44.3

AV BLOKLAR, DİĞER VE TANIMLANMAMIŞ

37

I47.1

SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİ

38

I49.9

VENTRİKÜLER ARİTMİ

39

Q20.0

ORTAK ARTERİYEL TURUNKUS

40

Q20.1

ÇİFT ÇIKIŞLI SAĞ VENTRİKÜL

41

Q20.2

ÇİFT ÇIKIŞLI SOL VENTRİKÜL

42

Q20.3

DİSKORDAN VENTRİKÜLOARTERİAL BAĞLANTI

43

Q20.4

ÇİFT GİRİŞLİ VENTRİKÜL

44

Q20.5

DİSKORDAN ARTRİOVENTRİKÜLER BAGLANTI

45

Q20.6

ATRİAL APANDİSLERİN İZOMERİZMİ

46

Q21.4

AORTOPULMONER SEPTAL DEFEKT

47

Q21.8

KARDİAK SEPTANIN DİĞER KONJENİTAL MALFORMASYONLARI

48

Q21.9

KARDİAK SEPTUM KONJENİTAL MALFORMASYONU, TANIMLANMAMIŞ

49

Q22.0

PULMONER KAPAK ATREZİSİ

50

Q22.1

KONJENİTAL PULMONER KAPAK STENOZU

51

Q22.4

KONJENİTAL TRİKÜSPİT STENOZU VE ATREZİSİ

52

Q22.41

KONJENİTAL TRİKÜSPİT STENOZU

53

Q22.42

KONJENİTAL TRİKÜSPİT ATREZİSİ

54

Q22.5

EBSTEİN ANOMALİSİ

55

Q22.6

HİPOPLASTİK SAĞ KALP

56

Q23.0

AORT KAPAĞI KONJENİTAL KALP BLOĞU

57

Q23.01

AORT KAPAĞI KONJENİTAL STENOZU

58

Q23.02

AORT KAPAĞI KONJENİTAL ATREZİSİ

59

Q23.2

KONJENİTAL MİTRAL STENOZU

60

Q23.4

HİPOPLASTİK SOL KALP

61

Q24.2

KOR TRİATRİATUM

62

Q24.3

PULMONER İNFUNDİBULER STENOZ

63

Q24.4

KONJENİTAL SUBAORTİK STENOZ

64

Q24.5

KORONER DAMARLARIN MALFORMASYONU

 

 

65

Q24.6

KONJENİTAL KALP BLOĞU

66

Q25.1

AORT KOARKTASYONU

67

Q25.2

AORT ATREZİSİ

68

Q25.3

AORT DARLIĞI

69

Q25.4

AORTANIN DİĞER KONJENİTAL MALFORMASYONLARI

70

Q25.5

PULMONER ARTER ATREZİSİ

71

Q25.6

PULMONER ARTER STENOZU

72

Q25.7

PULMONER ARTERİN DİĞER KONJENİTAL MALFORMASYONLARI

73

Q26.0

VENA KAVA KONJENİTAL STENOZU

74

Q26.1

PERSİSTEN SOL SÜPERİOR VENA KAVA

75

Q26.2

TOTAL ANORMAL PULMONER VENÖZ BAĞLANTI

76

Q26.3

PARSİYEL ANORMAL PULMONER VENÖZ BAĞLANTI

77

Q26.4

ANORMAL PULMONER VENÖZ BAĞLANTI, TANIMLANMAMIŞ

78

I11.0

HİPERTANSİF KALP HASTALIĞI, KALP YETMEZLİĞİ(KONJESTİF)İLE BİRLİKTE

79

I35

AORTİK KAPAK BOZUKLUKLARI ROMATİZMAL OLMAYAN

80

I36

TRİKUSPİD KAPAK BOZUKLUKLARI ROMATİZMAL OLMAYAN

81

I37

PULMONER KAPAK BOZUKLUKLARI

82

I38

ENDOKARDİT, KAPAK TANIMLANMAMIŞ

83

I39

ENDOKARDİT VE KALP KAPAK BOZUKLUKLARI BAŞKA YERDE SINIFLANMIŞ

 

 

HASTALIKLARDA

84

I43

KARDİYOMİYOPATİ, BAŞKA YERDE SINIFLANMIŞ HASTALIKLARDA

85

I49

KARDİYAK ARİTMİLER, DİĞER

METABOLİZMA HASTALIKLARI

 

 

 

86

E72.2

ÜRE SİKLUS METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI (UCD)

87

E71.1

DALLI ZİNCİRLİ AMİNO-ASİT METABOLİZMASININ DİĞER BOZUKLUKLARI

 

 

(MMA, PA, IVA)

88

E70.0

KLASİK FENİLKETONÜRİ

89

E.70.2

TİROZİN METABOLİZMA BOZUKLUKLARI

90

E71.0

MAPLE- ŞURUP İDRAR HASTANLIĞI (MSUD)

91

G71.3

MİTOKONDRİYAL HASTALIK

92

E74.0

GLİKOJEN DEPO HASTALIKLARI

93

E-84.0

KİSTİK FİBROZİS

 

 

NÖROLOJİK HASTALIKLAR

 

94

G40

EPİLEPSİ ( ayda 1’den fazla nöbet geçirenler)

95

G31

SİNİR SİSTEMİNİN DİĞER DEJENERATİF HASTALIKLARI, BAŞKA YERDE

 

 

SINIFLANMAMIŞ

96

G80

SEREBRAL PALSİ

97

Q04

BEYNİN DİĞER KONJENİTAL MALFORMASYONLARI

98

G37

MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN DEMİYELİNİZAN HASTALIKLARI, DİĞER

99

G35

MULTİPL SKLEROZ

100

168

SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR

 

 

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARI

 

 

  1. I85.0ÖZOFAGUS VARİSLERİ, KANAMALI

 

  1. K76.6PORTAL HİPERTANSİYON

 

  1. K72KARACİĞER YETMEZLİĞİ

 

 

NEFROLOJİK HASTALIKLAR

 

104

Z94.0

BÖBREK NAKLİ

105

N25.1

NEFROJENİK DİYABETES İNSİPİDUS

106

N31

NÖROPATİK MESANE

107

N32

URİNER İNKONTİNANS

108

N11

KRONİK TÜNÜLOİNTERSTİSYEL NEFRİT

109

N15

RENAL TÜBÜLOİNTERSTİSYEL HASTALIKLAR

110

N16

RENAL TÜBÜLOİNTERSTİSYEL BOZUKLUKLAR

111

N18

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞ

112

N18.0

SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ

KAS İSKELET SİSTEMİ

 

 

 

 

113

Q78.0

OSTEOGENEZİS İMPERFEKTA

 

  1. G71PRİMER KAS HASTALIKLARI

 

  1. Q77.4AKONDROPLAZİ

 

 

ONKOLOJİK HASTALIKLAR

 

116

C00

DUDAK MALİGN NEOPLAZMLARI

117

C97

BAĞIMSIZ (PRİMER) BİRDEN FAZLA BÖLGENİN MALİGN NEOPLAZMI

 

 

118

C80

MALİGN NEOPLAZM , BÖLGE BELİRTİLMEMİŞ (tedavi devam ettiği sürece)

 

 

 

119

C84

PERİFERAL VE KUTANÖZ T- HÜCRELİ LENFOMALAR

 

 

 

120

C64

BÖBREK MALİGN NEOPLAZMI, RENAL PELVİS HARİÇ

 

 

 

121

C74

ADRENAL BEZ MALİGN NEOPLAZMI

 

 

 

122

C47

PERİFERİK SİNİRLER VE OTONOM SİNİR SİSTEMİ MALİGN NEOPLAZMI

 

 

 

123

C71

BEYİN MALİGN NEOPLAZMI

 

 

 

124

C72

SPİNAL KORD, KRANİAL SİNİRLER VE MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN DİĞER

 

 

 

125

C56

OVER MALİGN NEOPLAZMI

 

 

 

126

C62

TESTİS MALİGN NEOPLAZMI

 

 

 

127

C49

BAĞ DOKUSU VE YUMUŞAK DOKU DİĞER MALİGN NEOPLAZMI

 

 

 

128

C73

TİROİD BEZ MALİGN NEOPLAZMI

 

 

 

129

C22

KARACİĞER VE İNTRAHEPATİK SAFRA YOLLARI MALİGN NEOPLAZMI

 

 

 

130

C41

KEMİK VE EKLEM KIKIRDAĞININ MALİGN NEOPLAZMI, DİĞER VE

 

 

 

 

 

TANIMLANMAMIŞ

 

131

C69

GÖZ VE ADNEKS MALİGN NEOPLAZM

 

 

 

132

C44

DERİNİN DİĞER MALİGN NEOPLAZMLARI

 

 

 

133

C43

DERİ MALİGN MELANOMU

 

 

 

134

C91

LENFOİD LÖSEMİ

 

 

 

135

C92

MYELOİD LÖSEMİ

 

 

 

136

D76

LENFORETİKÜLER DOKU VE RETİKÜLOHİSTİYOSİTİK SİSTEMİ TUTAN BAZI

 

 

HASTALIKLAR

 

 

 

 

 

 

 

ORGAN NAKİLLERİ

 

  1. Z94ORGAN VE DOKU NAKİLLERİ

 

 

ROMOTOLOJİK HASTALIKLAR

 

138

M08.0

JÜVENİL İDİOPATİK ARTRİT

139

M33.0

JÜVENİL DERMATOMİYOZİT

140

M32

SİSTEMİK LUPUSERİTEMATOZUS

141

M34.9

PROGRESİF SİTEMİK SKLEROZ

142

M35.2

BEHÇET HASTALIĞI

143

M30.0

POLİARTERİTİS NODOZA

144

M30.l

POLİARTERİTİS, AKCİĞER TUTULUMU İLE (CHURG-STRAUSS)

145

M31.4

AORTİK ARK SENDROMU (TAKAYASU)

146

E85.0

AMİLOİDOZ, NÖROPATİK OLMAYAN

 

 

147

E85.2

AMİLOİDOZ, HEREDOFAMİLYAL

 

148

D86

SARKOİDOZ

 

ENDOKİNOLOJİK HASTALIKLAR

 

 

 

 

 

149

E23

HİPOPİTUİTARİZM

 

150

E27

ADRENAL BEZ BOZUKLUKLARI

 

151

E83.5

KALSİYUM METABOLİZMA BOZUKLUKLARI

 

DERİ HASTALIKLARI

 

 

 

 

 

 

152

Q82.9

DERİNİN KONJENİTAL MALFORMASYONU, TANIMLANMAMIŞ

 

 

 

 

 

(Ektodermal Displazi tanısı alan hastalık için geçerli)

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.