banner476

Memuriyetten çıkarılanlar yeniden memuriyete alınır mı?

Devlet memuriyetine girenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen hallerde ve özel yasal düzenlemeler kapsamından memuriyetten çıkarılabilmekte ve bunlardan bazıları yeniden memuriyete girebilmektedir.

Genel 16.12.2016, 11:09
Memuriyetten çıkarılanlar yeniden memuriyete alınır mı?

Memurluktan çıkarılma şeklinde bağlı olarak, bazı hallerde memuriyete yeniden girmek mümkün olabilirken bazen ise yeniden Devlet memuru olabilme yolu tamamen kapanmaktadır.

Memuriyete yeniden girmelerine engel bulunmayanlar, gerekli şartları taşımaları kaydıyla, açıktan yeniden atama veya ilk defa atama yoluyla memuriyete girebilmektedirler.

Memuriyetten çıkarılma hallerinden bazılarından aşağıda söz edilecektir.

*Atandığı göreve süresinde başlamadığı için memurluktan çıkarılanlar

Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan, belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmadan süresi içinde görevlerine başlamayanların atamaları iptal edilir.

Bunlar, aradan 1 yıl geçtikten sonra yeniden Devlet memuru olabilirler.

*Aday memur iken memurluktan çıkarılanlar

Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin herhangi birinde başarısız olanlar ile adaylık süresi içindeki hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları ve göreve devamsızlıkları tespit edilenler memuriyetten çıkarılır.

Bunlar,  aradan 3 yıl geçtikten sonra yeniden Devlet memuru olabilirler.

*Naklen atandığı göreve süresinde başlamadığı için memurluktan çıkarılanlar

Başka yerdeki bir göreve atanan memurlardan, süresi içinde yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartıyla 10 günlük bir süre daha verilmekte ve belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmadan bu süre sonuna kadar yeni görevine başlamayanlar memuriyetten çıkarılmaktadır.

Bunlar, aradan 1 yıl geçtikten sonra yeniden Devlet memuru olabilirler.

*Memur olma şartlarını taşımadığı veya kaybettiği için memurluktan çıkarılanlar

Memuriyete girişte aranan şartlardan her hangi birini taşımadığı sonradan anlaşılan ya da görevi sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybedenler memuriyetten çıkarılır.

Bunlar, aradan 6 ay geçtikten sonra yeniden Devlet memuru olabilirler.

*Başka ülkelere gönderilmiş olup süresinde görevine dönmediği için memurluktan çıkarılanlar

Bilgilerini artırmak için yabancı memlekete gönderilenler, kendilerine verilen izin süresinin bitiminde görevlerine başlamazlarsa memuriyetten çıkarılırlar.

Bunlar, aradan 1 yıl geçtikten sonra yeniden Devlet memuru olabilirler.

*Aylıksız izinden süresinde dönmedikleri için memurluktan çıkarılanlar

Aylıksız izin kullanan memurlar, izin süresi bitiminde ya da aylıksız izin mazeretinin ortadan kalkması durumunda izin süresinin bitmesini beklemeden on gün içinde görevlerine dönmediklerinde memuriyetten çıkarılırlar.

Bunlar, aradan 1 yıl geçtikten sonra yeniden Devlet memuru olabilirler.

*Kesintisiz 10 gün süreyle göreve gelmedikleri için memuriyetten çıkarılanlar

İzinsiz veya kurumlarınca kabul edilebilecek bir mazereti olmaksızın kesintisiz 10 gün göreve gelmeyen memurlar memuriyetten çıkarılırlar.

Bunlar, aradan 1 yıl geçtikten sonra yeniden Devlet memuru olabilirler.

*Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilerek memuriyetten çıkarılanlar

Bazı fiil ve halleri işledikleri için haklarında disiplin cezası olarak Devlet memurluğundan çıkarma cezası uygulananlar memuriyetten çıkarılırlar.

Bunlar, bir daha Devlet memurluğuna alınmamaktadır.

*Özel yasal düzenlemeler kapsamında memuriyetten çıkarılanlar

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşadığımız darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lar kapsamında; terör örgütlerine veya Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunan yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenler memuriyetten çıkarılmaktadır.

Bunlar, bir daha Devlet memurluğuna alınmamaktadır. 

Yorumlar (1)
İhraç 4 yıl önce
Ne demek istediniz şimdi moral mi verdiniz ,asla dönüş Yok diye.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@