YÖK'ten Ders Yükü ve Ek Ders Ücretleri Yazısı

banner483

Bilindiği üzere yeni koronavirüs (Covid-19) küresel salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında, yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için 18.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere örgün eğitim programlarında verilen dersler dijital teknolojiler kullanılarak uzaktan verilmeye başlanmıştır.

Genel 22.09.2020, 09:31
YÖK'ten Ders Yükü ve Ek Ders Ücretleri Yazısı

Ancak bazı üniversitelerden Başkanlığımıza intikal eden yazılarda; bu süreçte örgün eğitimdeki derslerin dijital teknolojiler kullanılarak uzaktan verilmesi sebebi ile, ders yükünün hesaplanması ve ek ders ücreti ödemelerinde tereddüt hasıl olduğundan bahisle Başkanlığımız görüşü tale edilmistir.

Yükseköğretim kurumları sağlanması amacıyla 28.07.2020 tarih ve 6.40844 sayıl yazımızla Hazine ve Maliye Bakanlığından görüş talep edilmiş olup ilgili Bakanlığın Başkanlığımıza göndermiş olduğu 16.09.2020 tarihli ve E.499534 sayılı cevabi yazıda ilgili mevzuat hükümlerine değinilerek;

"Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ile usul ve esasların incelenmesinden de anlaşılacağı üzere yükseköğretim kurumlarında dersler hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan eğitim programları açılarak uzaktan öğretim yoluyla verilebilmektedir. Bu kapsamda, ders yükleri ve ücret karşılığı okutulabilecek ek ders saatleri, haftalık ders yükü denklikleri, ek ders ve sınav ücretlerinin ödenme usulü ile diğer hususlarda, örgün öğretim yoluyla ders veren öğretim elemanları için 2547 sayılı Kanunun 36 nci maddesi, 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ve Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ucreti Odemelerinde Uyulacak Esaslar ile diğer ilgili mevzuat hükümlerinin; uzaktan eğitim programları açılarak bu programlar kapsamında ders veren öğretim elemanları için ise 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi, 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ve Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar ile diğer ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir.

ilgi yazmızda, yeni koronavirüs (Covid-19) salgımı ile mücadele tedbirleri kapsamında, yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim süreçlerinin kesintiye uğramadan yürütülebilmesi için 18.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere örgün eğitim programlarında verilen derslerin uzaktan verilmeye başlandığı bildirilmektedir. Yukarıda yer alan değerlendirmemiz çerçevesinde, örgün eğitim programlarında verilen dersler ile diğer faaliyetleri dijital teknolojiler kullanarak uzaktan veren öğretim elemanlarına bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ucreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar çerçevesinde ek ders ücreti ödeneceği, bunlara Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime ilişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde herhangi bir ödeme yapılamayacağı, asenkron (es zamansız) olarak başlanılan ve daha sonra senkron (es zamanlı) olarak uzaktan verilen dersler için ise haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla, fiilen yapılan ders saati üzerinden Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ocreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar çerçevesinde ek ders ücreti ödeneceği mütalaa edilmektedir." şeklinde görüş bildirilmiştir. Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Prof. Dr. M. I. Safa KAPICIOĞLU

Başkan Vekili

banner482
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@