Makam şoförünü yönetim kurulu üyesi yapmış!

Makam şoförünü yönetim kurulu üyesi yapmış!

Kariyer ve liyakat kamuda en fazla özlemi çekilen kavramlardır. Bu ifadeleri her fırsatta ağzından düşürmeyenlerin de vukuatlarını görünce insanın ne yapacağını şaşırması içten bile değil

Hamza Yerlikaya'nın banka yönetim kurulu üyesi olarak atanması sonrasında haklı olarak koparılan fırtınayı hatırlamamız ve hatırdan çıkarmamamız gerekiyor. En sonun da tekrar yönetim kurulu üyeliğine seçilmeyerek sorun çözülmüş ama hafızalara kazınmıştı.

Yanlışı kim yaparsa yapsın ona yanlış demenin erdem olduğunu bilmemiz gerekiyor.

Makam şoförünün yönetim kurulu üyesi yapılmasına ne dememiz gerekir?

Sayış Başkanlığı 2019 yılı denetim raporunda İzmir Büyükşehir Belediyesinde adeta skandal niteliğinde bir atamayı tespit etti.

Raporun "Büyükşehir Belediye Şirketlerine Teknik Yeterlilik ve Mesleki Birikimi Gereği Şirketlerin Amacına Uygun Olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanması" başlıklı bölümünde İzdeniz A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine İzmir Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'ne bağlı çalışan makam şoförlüğü hizmetini yapan kişinin atandığı ve bu atamanın uygun olmadığı belirtilmektedir.

Raporda şu ifadelere yer verilmiştir; "Yapılan incelemelerde, büyükşehir belediye şirketlerinde teknik yeterlilik ve mesleki birikimi bakımından şirketlerin amacına uygun olmayan yönetim kurulu üyelerinin atandığı görülmüştür. İzdeniz A.Ş İzmir il sınırları içinde deniz yolu ile yolcu ve araç taşımacılığı faaliyetiyle iştigal eden bir şirkettir. Şirketin yönetim kurulu üyeliğine İzmir Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'ne bağlı çalışan makam şoförlüğü hizmetini yapan kişi atanmıştır."

Yine rapora göre başka bir şirket olan Grand Plaza A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine de köşe yazarlığı yapan birisinin ataması eleştirilmiştir. Raporda şu ifadelere yer verilmiştir; "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerini işletme ve catering hizmeti sunan bir şirkettir. Bu şirketin yönetim kurulu üyelerinin ikisi gazetecidir. İzulaş A.Ş şehir içi ulaşım hizmeti sunan bir büyükşehir belediye şirketidir. Bu şirketin yönetim kurulu üyeliğine köşe yazarlığı yapan bir kişi atanmıştır."

Rapordaki eleştiriler şu şekilde sürdürülmüştür; "5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 26 ncı maddesinde; "Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler." denilmektedir.

Bu madde çerçevesinde belediye şirketlerinde genel sekreter ile belediyelerde yöneticilik vasfı olan kişilerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabileceği belirtilmiştir. Bu madde hükmüne istinaden büyükşehir belediye şirketlerinde atamalar yapılmaktadır. Ayrıca bu şirketlerin sermaye şirketi olması sebebiyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 359 uncu maddesi; ". Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin pay sahibi olduğu şirketlerde, sayılan tüzel kişiler veya bunların gerçek kişi temsilcileri yönetim kuruluna seçilebilir." hükmü gereği atamalar yapılabilmektedir.

Kanun koyucu tarafından belediye şirketlerinde yönetim kurulu üye atamalarında bir sınır çizilmemiştir. Bu durum belediye şirketlerinde yönetim kurulu oluşumlarında teknik yeterlilik ve mesleki birikimi gereği şirketin amacına uygun olmayan kişilerin şirkette görev almasına sebebiyet vermektedir.

Şirketlerin anonim şirket olması sebebiyle yönetim kurulu tarafından yönetildiği ve temsil edildiği unutulmamalıdır. Yukarıda örnekleriyle belirtilen atamalarda görüleceği üzere teknik yeterlilik ve mesleki birikimi gereği şirketin amacıyla örtüşmeyen kişilerin şirketlerin

yönetim kurullarına görev alması şirket yönetimi açısından risk oluşturmaktadır. Ayrıca Büyükşehir belediye şirketlerinin kar-zarar dengesi incelendiğinde, şirketlerin tamamına yakınının zarar ettiği ve bu zararların Büyükşehir Belediyesi tarafından sermaye artırımıyla karşılandığı görülmektedir.

Kamu idaresi cevabında belediye hissedarı olduğu şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin ataması ilgili kanun maddesine göre atandığı belirtilmiş olsa da örneklerden görüleceği üzere şirketlerin en yetkili organı yönetim kurulu üyelerinin atamasında teknik yeterlilik ve mesleki birikime önem verilmesi her yıl zarar eden bu şirketlerdeki kamu kaynaklarının korunmasına katkı sağlayacaktır.

Sonuç olarak, anonim şirketlerin yönetimi ve temsili açısından en önemli organ olan yönetim kuruluna seçilen üyelerinin teknik yeterlilik ve mesleki birikimi gereği şirketin amacına uygun kişilerin atanması şirketlerin yönetiminin daha etkin verimli olmasını sağlayacak olup şirket yönetimlerinde meydana gelebilecek zaafları ortadan kaldıracaktır.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.