banner476

Devlet memuru maaşının amir takdiriyle artabileceği durumlar

İlgili oldukları mevzuat kapsamında aylık ücretleri ile mali ve sosyal hakları ödenen Devlet memurlarının, atamaya yetkili amirlerinin takdiriyle haklarında yapılan bazı işlemler neticesinde, aylık gelirlerinde artış olabilmektedir.

Haber 23.12.2016, 08:39 23.12.2016, 08:45
Devlet memuru maaşının amir takdiriyle artabileceği durumlar

Devlet memurları hakkında amirlerinin takdiri ile yapılan işlemlerden aylık ücret artışı sonucu doğuracakların bazıları şunlar:

Kurum içi naklen atama

Devlet memurlarının, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girme şartı aranmayan görevlere, amirlerinin takdiriyle kurum içinde naklen atanmaları ilgili memurun aylık ücretini artırabilmektedir.

Örneğin, atamaya yetkili amirlerin takdiriyle “memur” unvanlı kadrodan “veri hazırlama ve kontrol işletmeni” kadrosuna kurum içinde naklen atama yapılması durumunda, ilgili memurun aylık net maaşında artış olacaktır.

Torba kadroya atama

Bazı unvanların ilk dört derecesinde bulunan kadrolara, derece yükselmesindeki süre kaydına uyulmaksızın, atamaya yetkili amir takdiriyle atama yapılabilmektedir. Bu şekilde atananların aylık ücretinde artış olabilmektedir.

Örneğin, 10 yıl hizmeti bulunan ve kazanılmış hak aylık seviyesi ile kadrosu 6.derecede olan bir Mühendis, atamaya yetkili amirinin takdiri ile 1.derece Mühendis kadrosuna atanabilir. Bu şekilde atanan memurun aylık ücreti artar.

Vekaleten atama

Kurumlara ait kadrolardan boş olanlara veya geçici olarak boşalmış dolu kadrolara kurum içinden bir memurun vekaleten görevlendirilmesi durumunda, usulüne uygun şekilde vekalet görevlendirilen memura bu görevlendirme nedeniyle aylık ilave ücret ödenebilmektedir.

Örneğin aylıksız izne ayrılan memurun yerine amir takdiri ile vekaleten görevlendirilen memura, vekâlet görevinin 3 aydan fazla olan süreleri için (kurum içinden ilkokul öğretmeni, veznedar ve sayman olarak vekâleten atanmış olanlara göreve başlama tarihinden itibaren) vekâlet aylığı ödenmektedir. Ayrıca, boş kadroya vekaleten görevlendirilen memura, vekalet aylığının yanı sıra vekalet ettikleri görev ile asıl görevlerine ait ödeme unsurlarına ait farklardan kaynaklı ödeme yapılmaktadır.

Çalışma ve görev yerlerinde değişikliği

Ek ve ilave özel hizmet tazminatından yararlanma imkanı bulunan Devlet memurlarının (Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri sınıfları kapsamındaki personel), görev yaptıkları bölgenin veya yerin değiştirilmesiyle de aylık ücretlerinde artış sağlanabilmektedir.

Örneğin, kalkınmada öncelikli bölgeler dışındaki bir ilde çalışan Tekniker unvanlı personel, kalkınmada öncelikli bölgeler kapsamındaki bir yere atandığında, atandığı bölgenin derecesine göre, aylık ücreti artmış olacaktır.

memurunyeri

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@