banner476

İşe 6 Gün Gitmemek Memuriyetten Çıkarılmaya Sebep Oluyor!

Devlet memurlarının izin almadan veya kabul edilebilir bir mazeretleri olmadan mesai saatleri içerisinde görevleri başında olmadıkları durumlar, haklarında çeşitli yaptırımların uygulanması sonucunu doğurabilmektedir.

Haber 07.11.2017, 08:47
İşe 6 Gün Gitmemek Memuriyetten Çıkarılmaya Sebep Oluyor!

Göreve gidilmeyen gün sayısına ve bu günlerin kesintili olup olmamasına bağlı olarak Devlet memurlarına farklı disiplin cezaları verilebilmekle birlikte, göreve gelmeyen memurun memuriyetine son verilmesi durumu da söz konusu olabilmektedir.

Görev başında olmamanın yaptırımları

**Göreve geç gelme, erken ayrılma veya görev yerini terk

Mazeretsiz veya izinsiz olarak göreve geç gelen, görevden erken ayrılan veya görev yerini terk eden memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiği hususu yazılı olarak bildirilmek suretiyle UYARMA cezası verilir.

**1 veya 2 gün göreve gelmemek

Mazeretsiz veya izinsiz olarak 1 veya 2 gün göreve gelmeyen memura, brüt aylığının 1/30 - 1/8 arasında kesilmesi suretiyle AYLIKTAN KESME cezası verilir.

**Kesintisiz şekilde 3, 4, 5, 6, 7, 8 veya 9 gün göreve gelmemek

Mazeretsiz veya izinsiz olarak kesintisiz şekilde 3, 4, 5, 6, 7, 8 veya 9 gün göreve gelmeyen memura, fiilin ağırlık derecesine göre; bulunduğu kademedeki ilerlemesinin 1 - 3 yıl durdurulması suretiyle KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI cezası verilir.

**Kesintisiz 10 gün göreve gelmemek

Mazeretsiz veya izinsiz olarak kesintisiz şekilde 10 gün göreve gelmeyen memur, yazılı müracaatı aranmaksızın ÇEKİLME isteğinde bulunmuş sayılır.

**Bir takvim yılı içerisinde toplam 20 gün göreve gelmemek

Mazeretsiz veya izinsiz olarak bir takvim yılında toplam 20 gün göreve gelmeyen memura, bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA cezası verilir.

Özürsüz ve kesintisiz olarak 3 - 9 gün göreve gelmemek

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve halleri saydığı 125/D maddesinde, “Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek” fiiline de yer vermiştir.

Bu fiili işleyen Devlet memurları hakkında, 657 sayılı Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak disiplin soruşturması neticesinde ve ilgili disiplin kurulunun kararı alınmak suretiyle, atamaya yetkili amiri tarafından kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi gerekmektedir. (verilen ceza bir alt ceza şeklinde uygulanabilir)

Öte yandan, özürsüz ve kesintisiz olarak 3 - 9 gün göreve gelmediği için hakkında disiplin cezası uygulanan (bir alt ceza şeklinde uygulama yapılmış olsa bile) Devlet memuru, 10 yıl içinde yeniden 3-9 gün işe gelmeme fiilini işlediğinde yine hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir ve uygulaması ise bir derece ağır olan “Devlet memurluğundan çıkarma” cezası şeklinde olur.

Ayrıca, özürsüz ve kesintisiz olarak 3 - 9 gün göreve gelmeyen memurun öğrenim durumu itibariyle ilerleyebileceği son kademede bulunması durumunda, hakkında verilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının ikinci uygulaması memuriyetle ilişiğinin kesilmesi şeklinde olur.

6 gün göreve gelmemek memuriyetten çıkarılmaya neden olabilir

Özürsüz ve kesintisiz olarak 3 gün göreve gelmemek, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren bir fiil sayılmaktadır.

Göreve gelmediği için hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilen (veya aylıktan kesme cezası şeklinde uygulama yapılan) memurun, 10 yıl içinde yeniden özürsüz ve kesintisiz olarak 3 gün göreve gelmemesi durumunda, hakkında Devlet memurluğundan çıkarma cezası uygulanması gerekecektir.

Öte yandan,  göreve gelmediği için hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilen memurun ilerleyebileceği son kademede olması durumunda, 10 yıllık süre sınırlaması da olmaksızın, yeniden özürsüz ve kesintisiz olarak 3 gün göreve gelmemesi durumunda, Devlet memuriyeti ile ilişiğinin kesilmesi gerekecektir.

Görüldüğü üzere, iki defa özürsüz ve kesintisiz 3 gün göreve gelinmemesi (toplam 6 gün) memuriyetten çıkarılma sonucunu doğurabilmektedir.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@