banner476

İzin kullanan memurun dikkat etmesi gerekenler

Devlet memurları, kendilerine tanınan izin haklarını kullanırken bazı sürelere dikkat etmek zorunadırlar. Bu süre kurallarına uymayan memurlar hakkında, disiplin cezası uygulanmasına veya memuriyetin sona ermesine yönelik işlemler yapılması da söz konusu olabilir.

Haber 12.12.2016, 09:09
İzin kullanan memurun dikkat etmesi gerekenler

İzin kullanan memurların dikkat etmesi gereken sürelerden bazıları, memurunyeri.com olarak aşağıda belirtilmiştir.

Yıllık izin kullanırken

Yıllık izin kullanan memur, yıllık izin süresinin bitimini izleyen iş günü göreve başlamak zorundadır.

Öte yandan, yıllık izin kullanırken hastalık izni verilen veya mazeret izni kullanmasını zorunlu kılan (mazeret izni verilmesi zorunlu olan haller) bir durumu oluşan memurun aldığı hastalık veya mazeret izni süresinin;

-Yıllık iznin kalan kısmından daha kısa olması hâlinde, yıllık iznini kullanmaya devam eder ve yıllık izin alırken belirtilen dönüş tarihinde iznini keserek görevine başlamak zorundadır.

-Yıllık iznin kalan kısmından daha fazla olması hâlinde, hastalık veya mazeret izni süresi bitimini izleyen iş günü (yıllık iznin kalan süresini kullanmadan) görevine başlamak zorundadır.

-Yıllık iznin kalan kısmıyla eşit olması hâlinde, hastalık veya mazeret izni süresi bitimini izleyen iş günü (yıllık iznin kalan süresini kullanmadan) görevine başlamak zorundadır.

Ücretli izin kullanırken

Yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak amacıyla başka ülkelere gönderilen memur, kendisine verilen izin süresinin bitiminden itibaren yol süresi hariç 15 gün içinde görevine başlamak zorundadır.

Aylıksız izin kullanırken

*Aylıksız izinli sayılmak suretiyle askerlik hizmetini yapan memur, askerlik görevinin sona ermesinden (terhis tarihinden) itibaren 30 gün içinde, göreve başlamak için kurumuna başvuruda bulunmak zorundadır.

*Belli bir mazeretine istinaden aylıksız izin kullanan memur, mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, izleyen 10 gün içinde görevine başlamak zorundadır.

*Çeşitli sebeplerle aylıksız izin kullanan memur, aylıksız izin süresinin bitimini (belli bir mazerete istinaden aylıksız izin alındığı hallerde mazeretin ortadan kalması durumu hariç) izleyen iş gününde görevine başlamak zorundadır.

Mazeret izni kullanırken

*Mazeret izni kullanan memur, mazeret izni süresinin bitimini izleyen ilk iş gününde görevine başlamak zorundadır.

*Belli bir mazeretine istinaden mazeret izni kullanan memur, izin süresi bitmeden önce söz konusu mazeret ortadan kalkarsa, (yasal başka bir izin kullanmaya başlamaması durumunda) izleyen iş gününde görevine başlamak zorundadır.

Refakat izni kullanırken

Bakmakla yükümlü olduğu veya refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden biri ağır bir kaza geçiren veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğu için, sağlık kurulu raporuna istinaden üç aya kadar (gerektiğinde bir katına kadar uzatılır) refakat izni verilen memur, refakati gerektiren nedenlerin ortadan kalkması durumunda, refakat izni süresinin bitimini beklemeden (yasal başka bir izin kullanmaya başlamaması durumunda) izleyen iş gününde görevine başlamak zorundadır.

Hastalık izni kullanırken

*Hastalığı sebebiyle hakkında tek hekim veya sağlık kurulu tarafından rapor düzenlenen memur, düzenlendiği günü takip eden iş günü mesai saati bitimine kadar bu raporun aslını veya bir örneğini elektronik ortamda veya herhangi bir yolla bağlı olduğu disiplin amirine ulaştırmak zorundadır.

*Hakkında düzenlenen raporun usule aykırı olduğu konusunda kurumu tarafından kendisine yazılı bildirimde bulunulan ve göreve başlaması istenen memur, en geç izleyen iş günü içinde göreve başlamak zorunludur.

*Hakkında düzenlenen raporun fenne aykırı olduğu (raporda belirtilen hastalığın olmadığı) konusunda memurun kurumunda tereddüt oluşması halinde, hakem hastaneye sevk edilen ve raporunun fenne aykırı olduğuna karar verilen memur derhal görevine başlamak zorundadır.

memurunyeri

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@