banner476

Memur aylıksız izin aldığında ne zaman işe başlar?

Aylıksız izin alan Devlet memurlarının görevlerine başlama zamanı, aylıksız izin kullanma sebebine bağlı olarak değişmektedir.

Haber 13.12.2016, 10:06
Memur aylıksız izin aldığında ne zaman işe başlar?

Memurlar aylıksız izin aldıklarında, kabul edilebilir mazeretleri olmaksızın, süresi içinde görevlerine başlamazlarsa, memuriyetten çekilmiş sayılmaktadırlar.  

Aylıksız izin süresi sonunda göreve başlamak zorunda olanlar

Aşağıda belirtilen sebeplerle aylıksız izin kullananlar, izin süresi bitimini izleyen mesai günü içinde görevlerine başlamak zorundadırlar.

*Eğitim mazereti nedeniyle aylıksız izin alanlar.

*Refakat izni sonrası, refakate devam etmek amacıyla aylıksız izin alanlar.

*Çocuğu doğduğu için aylıksız izin alanlar.

*Evlat edindikleri için aylıksız izin alanlar.

*Eşlerinin görevinden dolayı aylıksız alanlar.

*Eşlerinin eğitim gördüğü için aylıksız izin alanlar.

*Yabancı devletlerin resmî kurumlarında ya da uluslararası kuruluşlarda görevlendirildikleri için aylıksız izin alanlar.

*5 yıldan fazla hizmeti olanlara tanınan aylıksız izin hakkının kullananlar.

*Başka yerdeki bir göreve naklen ya da yer değiştirme suretiyle atanıp da süresi içinde göreve başlamayanlara tanınan 10 günlük süre.

*Başka kurumlarda görevlendirme nedeniyle aylıksız izin alanlar.

Aylıksız izin süresi bitiminden itibaren belli bir süre içinde göreve başlamak zorunda olanlar

Aşağıda belirtilen sebeplerle aylıksız izin kullananlar, izin süresi bitimini izleyen belli bir süre içinde görevlerine başlamak zorundadırlar.

*Askerlik nedeniyle aylıksız izin alanlar.

*Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere başka ülkelere gönderilme nedeniyle aylıksız izin alanlar.

Aylıksız izin süresi bitmeden göreve başlamak zorunda olanlar

Herhangi bir mazerete (doğum, refakat, çocuk, eğitim, eşin görevi veya eğitimi,  durumu, kurumlarda görev alma gibi mazeretler) istinaden aylıksız izin alınan hallerde, izin süresi bitmeden önce söz konusu mazeret ortadan kalkarsa, ilgili memur 10 gün içinde görevine başlamak zorundadır.

Aylıksız izin süresi bitmeden isteğe bağlı göreve başlanması

Aylıksız izin (herhangi bir sebeple) alan memur, izin süresi bitmeden görevine dönmek isteyebilir.  İzin aldığı makama yazılı olarak başvuruda bulunan ve isteği uygun görülen memur görevine başlar. 

memurunyeri

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@