banner476

Öğrenciyken alınan cezalar memuriyete engel midir?

657 sayılı Kanunun 48. maddesinde yer alan düzenleme gereğince artık tüm memuriyete girişlerde güvenlik soruşturması yapılmaktadır. Bu nedenle öğrencilik döneminde alınan disiplin cezalarının niteliği de memuriyete girişi etkileyecektir.

Haber 19.10.2017, 15:22
Öğrenciyken alınan cezalar memuriyete engel midir?

SORU :Merhaba ben Gıda Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisiyim 2. Sınıftayken uyarı cezası aldım bu ceza memur olmama engel olurmu teşekkür ederim.

CEVAP : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Genel ve Özel Şartlar" başlıklı 48. maddesi aşağıdaki gibidir.

"Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

A) Genel şartlar: 
1. Türk Vatandaşı olmak, 
2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 
3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak, 
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
5.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
6. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, 
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

B) Özel şartlar: 1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak, 2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak."

Memurluğa girişte aranan genel şartlara yukarıda yer verilmiştir.

Buna göre, 5. fıkrada belirtilen suçlardan dolayı alınan adli cezalar memuriyete zaten engel olabilmektedir.

Ancak, 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin 8. fıkrasıyla, 2016 yılında yeni bir düzenleme yapılmış ve memurluğa girişte güvenlik soruşturması şartı getirilmiştir.

Daha önce öğrencilik yıllarıda alınan disiplin cezalarının memuriyete bir etkisi bulunmamakta idi. Ancak yeni süreçte, eğer öğrencilik döneminde alınan disiplin suçları, emniyet veritabanına girmiş ve bu disiplin suçunun niteliği bir terör örgütüyle veya bunun uzantısı bir oluşum ile ilişkili ise, memuriyete girişte etkili olacaktır.

Bir örnek verecek olursak, FETÖ veya PKK'yla ilişkili bir örgütün örneğin ders boykot eylemine katılmış ve bu nedenle disiplin cezası almış bir öğrenci, memuriyet sonrasında güvenlik soruşturmasında bu kayıt çıkacağı için, memuriyete girişi etkilenecektir. Emniyet bu veriyi hazırlamış olsa dahi, güvenlik soruşturmasındaki bu bilgiye dayanarak atama yapıp yapmamaya, atamayı yapacak kurum karar verecektir.

Kaynak: www.memurlar.net

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@