banner476

2017 KPSS Sonuçlarında Hata Mı Var?

CHP Ankara Milletvekili ve Grup Başkanvekili Levent GÖK, 2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavıyla ilgili soru önergesi verdi.

KPSS 19.06.2017, 17:51
2017 KPSS Sonuçlarında Hata Mı Var?

21 Mayıs 2017 tarihinde uygulanan, 2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 27-28 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşen 2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik  (Alan Bilgisi) sonuçları, 16/06/2017 tarihinde açıklandı. Açıklanan sonuçlara birçok öğrencinin itiraz ettiği, binlerce öğrencinin beklenen puanın altında bir sonuç aldığı, ayrıca net sayılarının yanlış hesaplanmış olabileceği iddiaları üzerine CHP Ankara Milletvekili ve Grup Başkanvekili Levent GÖK, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın cevaplamı istemiyle soru önergesi verdi.

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Anayasa’nın 98, TBMM İçtüzüğü’ nün 96. Maddeleri uyarınca Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet YILMAZ tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Levent GÖK

Ankara Milletvekili

CHP Grup Başkanvekili

21 Mayıs 2017 tarihinde uygulanan, 2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 27-28 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşen 2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) sonuçları, 16/06/2017 tarihinde açıklanmıştır. Açıklanan sonuçlara birçok öğrencinin itiraz ettiği, binlerce öğrencinin beklenen puanın altında bir sonuç aldığı, ayrıca net sayılarının yanlış hesaplanmış olabileceği yönünde bilgilere ulaşılmıştır.

Bu bilgiler doğrultusunda;

  1. 21 Mayıs 2017 tarihinde uygulanan 2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 27-28 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşen 2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) sınavlarının sonuçlarının hesaplanmasında yanlışlık iddiaları üzerine herhangi bir inceleme yapılmakta mıdır?

  2. Tüm sınav kağıtlarının yeniden okunması planlanmakta mıdır?

  3. ÖSYM tarafından, 2017 KPSS sonuçları ile ilgili gündeme gelen iddiaları kapsayan bir açıklama yapılacak mıdır?

  4. Sınav sonuçlarının okunmasında bir hata var ise, oluşan mağduriyet nasıl giderilecektir?

Yorumlar (3)
sahra 3 yıl önce
Bunca insanı mağdur ettiniz. Üstüne de itirazları da parayla yaptık. Hak hukuk parayla satılır oldu. Kimseye yaptığı kar kalmaz. Bu haksızlık derhâl giderilmesi, netler tekrar hesaplanmalı ayrıca herkesin itiraz parası hesaplarına yaptırılmalıdır.
Ali Tezel 3 yıl önce
Lisans mezunlarının mağduriyeti ile ilgili soru önergesi verdik

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından Anayasa’nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğü ’nün 96’ıncı ve 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla dilerim.

Behçet YILDIRIM
Adıyaman Milletvekili

Lisans mezunlarına tanınan bir alt öğrenim düzeyinden tercih yapma haklarının iptal edilmesinden kaynaklı binlerce mezun mağdur edilmiştir. Danıştay 12. Daire Başkanlığı 27.06.2013 tarihli ve E:2009/5045, K:2013/5796 sayılı kararı gereğince; “Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıflarına dâhil adayların ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara ( Tekniker, Teknisyen, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri gibi kadrolara ) başvurmak istedikleri takdirde, adaylar alt öğrenim düzey(ler)indeki ( ortaöğretim, ön lisans ) mezuniyetlerini de ÖSYM Aday işlemleri Sistemine kaydını sağlayabilecekler ve KPSS tercih işlemlerinde en üst öğrenim düzeyinden KPSS'ye girerek elde etmiş oldukları puanları ile alt öğrenim düzey ( ler ) indeki kadrolara başvuru yapabileceklerdir. Danıştay 12. Daire Başkanlığının kararı gereğince adaylar, ortaöğretim ve varsa ön lisans bilgilerinin sisteme kaydını, B grubu kadrolara tercih süresi içinde ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden yaptırabileceklerdir." adaylar en üst öğrenim mezuniyetine göre KPSS’ye girecekleri, tercih aşamasında ise ihraz etmiş oldukları hem lisans hem de ön lisans (sağlık/teknik m.y.o.) diplomalarına ilişkin kadroları tercihleri arasında gösterebileceklerdir.” şeklinde ifade edilmiştir. 2013 yılında ise Danıştay 12. Daire tarafından verilen bu söz konusu mahkeme kararına istinaden birçok kişi gerek devlet gerekse de özel üniversitelerde uygun nitelikte olan sağlık veya teknik meslek yüksekokullarına kayıt yaptırarak ve bu eğitimlerini de tamamlayarak 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Kılavuzu (Lisans) nun 8. Sayfasındaki "öğrenim durumu ile ilgili bilgi “başlıklı bölümünde yer alan Danıştay 12. Dairenin yukarıda belirttiği hükmüne dayanarak KPSS’ye müracaat etmiştir. Ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kısa süre önce Danıştay 12. Dairenin verdiği bu kararı bozmuştur. Bunun üzerine ÖSYM ön lisans mezuniyetlerinin bu kişilere sağladığı hakka ilişkin olan tercih hakları sistem üzerinden engellemiş ve yayınladığı kılavuzlardan bu hükmü gizlilik içinde kaldırarak birçok kişinin mağdur olmasına sebebiyet vermiştir. Lisans mezunu oldukları için lisans düzeyinden sınava girip ön lisans düzeyinden mezuniyetine ilişkin kontenjanları tercih etmeleri ÖSYM’ce engellenmiştir.

Bu bağlamda;
1-Alt öğrenim düzeyinden tercih yapma hakkı elinden alınan kişi sayısı kaçtır?
2-En üst öğrenim düzeyinden sınava girerek okumuş oldukları alt öğrenimden tercih yapma haklarının geri verilmesine ve ya ön lisans KPSS’ye girmelerine yönelik herhangi bir çalışma yürütüyor musunuz?
3-Ön lisans diplomalarının üzerinde bu alana ilişkin tüm yetkinliklere sahiptir ibaresi bulunmasına rağmen tercih yapamamalarını nasıl açıklıyorsunuz?
4-Böyle bir karar alınacaksa bu kişilerin bu bölümlere kayıt yaptırmalarına eğitimlerini tamamlamalarına neden müsaade edilmiştir?
5-Tercih yapma hakkı elinden alınan bu kişilerin bu bölümleri okudukları süre içerisinde ki yaşadıkları maddi manevi mağduriyeti nasıl gidermeyi düşünüyorsunuz?
Hayrettin Yılmaz 3 yıl önce
Chp herzamanki gibi insanların ekmeğiyle oynama pozisyonu aldı birkaç chp li iyi puan alamadı diye kpss sınavlarını iptal ettirmek için çaba harcıyor umarım hükümet soru önergesini gündemd Almaz yeni mağduriyetler yaratmaz

Gelişmelerden Haberdar Olun

@