07.05.2019, 04:20 3182

MEB BASKIYA BOYUN EĞMEMELİ, BAŞVURULARI HERKESE AÇMALIDIR

MEB BASKIYA BOYUN EĞMEMELİ, BAŞVURULARI HERKESE AÇMALIDIR

Milli eğitim bakanı Sayın Ziya Selçuk bakan olduğunda bir bahar havası esmişti medyada ve öğretmenler odasında. Haklıydı da. Zira bir öğretmenin bakan olmasını çok istemiştik. Ancak cek-caklar çoğaldıkça homurdanmalar başlayacaktı. Başladı nitekim.

Sayın bakanım ya da daha güzel olanı ile söyleyecek olursak Ziya Öğretmenim, idarecilik yeniden görevlendirmesi yedi kocalı Hürmüz’e dönmeye başladı. Önce takvim ilan ettiniz, sonra geri çektiniz. Sonra bir kez daha ilan ettiniz. Cuma günü saat 17.00’da bitecek olan başvuruları Salı gününe ertelediniz. Hem de saat 16.42.’de.  “Hayırdır, neden ertelediniz? Birilerine yer yapmak için mi” diye sordu insanlar? Ama bu durum zaten hep oluyordu. O yüzden beklenmedik bir şey değildi.

Daha vahim olan bu uzatmaya sebep olan hususlar olduğu söyleniyor. Haliyle sorduk neden uzatıldı diye. Kimin hangi okulu tercih edebileceği, farklı şarlar öngörülen okul idareciliği için önceliğin kimde olduğu bile daha net değilmiş meğer. Örneğin hem bayan şartı hem de meslek dersi şartı olan okul müdürlüğünde hangisi öncelikli? Bu bayan şartı hangi yönetim sistemleri, kuralları ve pedogojik ilkelerle konuldu? Bilen var mı? Neyse geçtik bunu.  Evet, hangisi öncelikli? Belli değil. Bu nasıl bir yönetmelik ki açık ve net değil!

Diğer taraftan sınavla idareci alacağını ilan eden bir bakanlık görevlendirme sürelerini uzatırken zaten sınav kazanmış olanları neden aynı torbaya koyar? Bu her şeyden önce bir anayasa ihlalidir. Çünkü bir kanun geriye doğru işlemez. Hukukun diliyle söylemek gerekirse, 03/07/1989 tarihli, 1988/5 Esas, 1989/3 Karar sayılı Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu kararma göre, “ Kanunların geriye yürümezliği ilkesi, bir hukuki işlem veya eylemin, bir hukuki ilişkinin vuku bulduğu Ya da meydana geldiği dönemdeki kanunun Esas Sayısı : 2016/186 Karar Sayısı : 2016/176 3 hükümlerine tabi kalmaya devam edeceğini ifade eder. Sonradan çıkan kanun, kural olarak yürürlüğünden önceki olaylara ve ilişkilere uygulanmaz.” Yeni yürürlüğe giren kanunlar için kabul edilen geriye yürümezlik esası, idare hukuku alanında da “idari işlemlerin geriye yürümezliği” ilkesi olarak kabul görmektedir. Böylece, kazanılmış hakları, mevcut durumu korumak ve hukuki ilişkilerde istikrarı sağlamak gerekliliğinden doğan bir sosyal hayat kuralı olarak, “ idari işlemlerin geriye yürümezliği” ilkesi idare hukuku alanında benimsenmiştir. Peki, bu yönetmelik ne yaptı? Herkesi aynı torbaya koydu. Genç, çalışkan, proje üreten ve üstelik sınav kazanmış idarecileri Ek1 garabetine kurban etti. Ne olacak yani şimdi? Altmış yaşından sonra idarecilik mi öğrenecek Ek1 kabadayıları!

Yine bilime araştırmaya önem veren vizyoner bir yapı oluşturulmaya başlandığı bir dönemde Ek 1’de eser sahibi olmanın hiçbir kıymeti yok. Üstelik eskiden vardı. Ziya Hocam hani akademik çalışmaya teşvik! Üç tane kitabın bir ilçedeki bilmem ne programı dolayısıyla alınan belge kadar değeri yok mu?

Olmadı hiç ama hiç olmadı.

Şu başvuru uzatılma sürecine dönelim.

Bakanlık uzatma gerekçesi olarak başvuru yapamayanların mağduriyetini gösterdi. Eyvallah. Ama uzatma sürecinde daha önce başvuru yapanlara değişiklik hakkı verilmeyerek soru işaretlerini gündeme getirdi?

Şimdi soruyoruz: Birileri kasten mi tercih yaptırılmayarak uzatmaları beklemesi mi istendi? Herkesin tercihlerini görerek hazır yerler mi tahsis edildi? Öyle ya uzatma için bunları soranlar olduğuna göre uzatma döneminde değişiklik yapılmaması durumunda biz de bunları sorarız.

Cuma günü tercihini yaptıktan sonra değiştirmek isteyen kişilere “Zaten Salı gününe kadar uzatıldı, Pazartesi hallederiz” denilmişti. Şimdi ne olacak?

Gelin bu yanlıştan dönün. Herkes tercihini değiştirme hakkına sahip olsun. Hatta süreyi Cuma gününe kadar uzatın. İnsanlar dilediği gibi tercihlerini yapsın.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@