El Yazısı Dayatmasına Son Verilmeli

El Yazısı Dayatmasına Son Verilmeli

Okullar hayata hazırlamalı, gelecekte ihtiyaç duyulacak bilgi, beceri ve alışkanlıkların kazandırıldığı yerler olmalıdır.

Hayatla bağını güçlendiremeyen öğrenmeler işkenceye, öğretimler
eziyete,öğreticiler ise cellada dönüşürler.Çağımızın egemen ekonomik sistemleri çocukları
kazançlarının önünde bir engel olarak görmüşler ve bu engeli okullar vasıtasıyla çözmeyi uygun
bulmuşlardır.Bu nedenle okullar toplama kampına dönüşmüş, adeta öksüz ve yetimlerin
avutulduğu, eğlendirildiği mekanlar haline gelmişlerdir.Okulların zorunlu olmasının altında yatan
neden iyi vatandaş yetiştirmek değil, çalışanlarda işgücünün süresini artırarak daha fazla
kazanmaktır.Ailesi ile vakit geçirerek hayatı onlarla öğrenecek çocuklar okula, anne babaları ise
işe giderler.Çağımızın çocukları gerçekten öksüz ve yetimdirler.Ancak tatillerde anne ve babasını
görebilmekte diğer zamanlarda okullar ve bakıcılarla birlikte olmaktadırlar.

Birinci sınıfa yeni başlayan öğrenciler hayat okulu ve okul hayatının en temel becerisi
okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini kazanacaklar. Bu temel üzerine öğrenim hayatını
inşa edecekler.Ya bu becerilerle ilgi ve yetenekleri doğrultusunda okumaya devam edecekler,
hayat boyu öğrenme yolunu seçecekler ya da zorunlu okul sürecinden sonra bir daha veli olana
kadar ya da hiçbir zaman okul kapsından geçmeyecekler.Okulda ilk günlerde yaşananlar
kanaatlerin oluşmasında çok önemlidir.2005 yılından itibaren okuma-yazma sistemimizde çok
önemli bir değişiklik olmuştur.

Ülkemizde uygulamaya konulan Türkçe Öğretim Programında ilk okuma-yazma öğretiminin
amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme,
anlama, sıralama, sorgulama, sınıflama, ilişki kurma, analiz-sentez yapma ve değerlendirme
gibi zihinsel becerilerin de geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. Bu süreçte Türkçe' yi doğru, etkili
ve güzel kullanma, iletişim kurma, problem çözme, karar verme, öğrenmeyi yaşam boyu sürdürme
gibi becerilerin de geliştirilmesi beklenmektedir. Buradan hareketle, Türkçe Öğretim Programında
ilköğretim birinci sınıftan itibaren etkili bir okuma-yazma öğretimini gerçekleştirmek;
düşünen, anlayan, sorgulayan, öğrenmeyi öğrenen, bilgiyi kullanabilen ve sorun çözebilen
bireylerin yetişmesi amaçlanmıştır. Dolayısıyla Türkçe Öğretim Programı'nda ilk okuma -
yazma öğretimine ayrı bir önem verilmiş ve yöntem olarak Ses Temelli Cümle Yöntemi ile birlikte
bitişik eğik yazının kullanılması ön görülmüştür.

Araştırmalara göre bitişik eğik yazı, sürekli ve hızlı yazılmaktadır.Dik temel yazıda her
harften sonra durulduğu için yazı yazma süreci sık sık kesilmekte ve yavaşlamaktadır.Bu durum
düşünme sürecini de etkilemektedir.Oysa bitişik eğik yazıdaki süreklilik ve hız, düşüncenin
sürekliliği ve hızı ile birleşmekte ve birbirinin gelişimini desteklemektedir.Bitişik eğik yazı;
harflerin birbirine bağlanarak heceler, hecelerin de birbirine bağlanarak kelimelerin oluşturulduğu
bir yazıdır.Öğrenci yazı yazarken sürekli olarak bağlantılar yapmakta ve bunu giderek alışkanlık
haline getirmektedir.Bu durum öğrencinin yazının bütün bağlantıları ve ayrıntıları üzerinde
düşünmesini sağlamaktadır.Böylece bitişik eğik yazı ile öğrenci bağlantılı ve ayrıntılı düşünmeyi
öğrenmekte ve geliştirmektedir.Bitişik eğik yazının sürekli, akıcı ve hızlı olması, öğrencinin
düşüncesini unutmadan yazıya aktarmasını da kolaylaştırmaktadır.Düşüncelerini kaybetmeden
hızla yazıya aktarabilen bir öğrenci kendini daha iyi ifade edebilmektedir.

Yazma eğik el yazısı ile öğretilirken birinci sınıf okuma kitapları dışında okullarda ve günlük
hayatta el yazısının kullanım alanı çok sınırlı hatta yok gibidir. Bu çelişki öğrencileri “mış” gibi
davranmaya zorlamaktadır. İlk beş yıl okullarda eğik el yazısı zorunlu sonra istersen kullan demek
israf değilse nedir?Yapılandırma temelli bir sistemde biz el yazısı ile temellendirelim sonrasına
kişi kendisi karar versin, anlayışı öğrencilere bir şey kazandırmaz.El yazısını yazmayı öğrenmede
kullan okumalarını düz yazılı kitaplardan devam et dediğinizde haklı olarak “kullanmayacağımız
beceriyi neden öğretiyorsunuz?” sorusunu getirecektir.Okullarda eğik el yazısı seçmeli hale
getirilerek bu konu esnetilmelidir.

([email protected])


HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.