Kariyer sınavlarında baraj puanı düşer mi?

Kariyer sınavlarında baraj puanı düşer mi?

Kariyer sınavlarında baraj puanı düşer mi?

Mebpersonel.com özel haberi.

Aralık ayı sonunda Öğretmenlik Meslek Kanunu maddesi teklifi meclise sunulmuştu. Daha sonra mecliste maddeler tartışılarak kabul edildi. Kanunlaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu içerisinde ise kariyer basamakları yer alıyordu. Kariyer basamakları uzman öğretmen ve Başöğretmen olarak kanun maddelerinde tanımlandı. Belirli koşullar dışında uzman öğretmen ve Başöğretmen olabilmek için sınav şartı getirildi. Fakat öğretmenlerimiz bu konu hakkında hemfikir değil. Sınav şartının kaldırılması eğitim camiasının günlerdir talebinde.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer çıktığı bir tv programında kariyer sınavlarının iptal edilemeyeceğini belirtmişti. Fakat Van ilini ziyaret eden Mahmut Özer , bir öğretmen arkadaşımıza önümüzdeki hafta kariyer sınavları hakkında bir müjdenin verileceğini belirtmişti. Daha sonra gözler sınavların online olması veya baraj puanının düşürülmesi hususuna çevrildi. Online olma ihtimali var fakat baraj puanları düşer mi? Bu soruyu Öğretmenlik Meslek Kanunu içerisindeki 6. Madde'den yola çıkarak cevaplayalım.

Öğretmenlik kariyer basamakları

MADDE 6 – (1) Aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanlardan;

a) Mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan,

b) Mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olan,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan,

öğretmenler uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilir. Uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavda başarılı olanlara uzman öğretmen sertifikası düzenlenir.

(2) Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilir. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavda başarılı olanlara başöğretmen sertifikası düzenlenir.

(3) Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar uzman öğretmen unvanı için öngörülen, doktora eğitimini tamamlayanlar ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulur.

(4) Eğitim kurumu yöneticiliği ve sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler öğretmenlik süresinin hesabında dikkate alınır.

(5) Öğretmen unvanından, bu göreve atanmanın atamaya yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanından ise uzman öğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılır. Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını kazandıktan sonra alan değiştiren ya da ilgili düzenlemelerle alanı kaldırılan veya alanının adı değiştirilen öğretmenler kazandıkları unvanları kullanmaya devam eder.

(6) Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilir.

(7) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilir.

(8) Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Yukarıda öğretmenlik meslek kanunu içerisinde kariyer basamakları olarak düzenlenen Madde 6'da belirtilen koşullar çerçevesinde 70 puan ve üzeri alan öğretmenlerimizin başarılı sayılacağı belirtilmiş. Bu maddenin kalkması ancak meclisin açılması ve kabul oyu görmesiyle birlikte kaldırılabilir veya değiştirilebilir. Meclis ayının ise Ekim ayında açılacağını göz önünde bulundurursak, Sayın Özer'in ise bu müjdeyi önümüzdeki hafta vereceğini de bildiğimize göre böyle bir durum henüz söz konusu değil. Şimdilik sınavların online olması ihtimal dahilinde. Bu sorunun cevabını hep birlikte önümüzdeki günlerde göreceğiz.

İlgili Haberler
HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

56 Yorum